2014-02-07 INFONTEIN 20

rk basisschool De Fontein
Laan van Wateringse Veld 462
2548 CK Den Haag
tel. 070 – 3965050 fax 070 – 3964577
e-mail: [email protected]
http://www.fontein.nl
Jaargang 17, nummer 20, 7 februari 2014
Hulpouders Carnaval gezocht
In de groepen 6, 7 & 8 hebben we nog veel hulpouders nodig om de spelactiviteiten te begeleiden
tijdens onze Carnavalsviering op vrijdagochtend 21 februari. U heeft hierover al eerder een
brief van ons gekregen met daaraan een aanmeldstrook. Als u deze kwijt bent, kunt u zich ook
gewoon mondeling opgeven als hulpouder bij de groepsleerkracht van uw kind.
Groep 7B in de Tweede Kamer
Groep 7B heeft donderdag, als eerste van de groepen
7, een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. We
gingen er met de tram naar toe; opstappen voor de
deur én uitstappen voor de deur, super. We werden
ontvangen in een lokaal tegenover het Binnenhof, waar
we een heel leuk spel speelden en zo veel over de
politiek te weten kwamen. Daarna wandelden we naar
het Binnenhof en de Ridderzaal. We zagen meteen
Mark Rutte in de auto voorbij rijden, dus het was
allemaal heel echt, net als op tv. We deden buiten een
soort speurtocht en gingen toen echt naar binnen, naar
de Tweede Kamer. Dat was spannend, want we werden
ook allemaal gecontroleerd en moesten door een poortje, net als op het vliegveld. In de Tweede
Kamer was net een vergadering aan de gang. Heel stil hebben we op de publieke tribune gezeten.
We begrepen er niet veel van, maar het was erg leuk om er een keer bij te zijn. Kortom; een leuk
en interessant uitstapje.
Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
Dinsdag 14 januari is de Medezeggenschapsraad voor de derde keer dit schooljaar bij elkaar
gekomen. Op de agenda stond de toelichting op de begroting door een medewerker van Lucas
Onderwijs. Het was echter met de agendaplanning niet helemaal goed gegaan, daardoor is deze
toelichting doorgeschoven naar de MR-vergadering van 4 maart. De jaarrekeningplan is dan ook
gereed en wordt dan meteen meegenomen.
Waar hebben we het over gehad?
* De MR heeft ingestemd met een pilot van Mijnschoolinfo.nl. Met Mijnschoolinfo heb je als
ouders / verzorgers toegang tot alle schoolinformatie, die betrekking heeft op je kind. Hier
vind je bijvoorbeeld de jaarkalender, de informatiebriefjes, de oudergesprekken en de
klassenlijst, die van toepassing zijn op jouw kind(eren). Zo staat alle informatie bij elkaar en heb
je als ouder een duidelijk overzicht.
Na de pilot wordt mijnschoolinfo.nl
geëvalueerd door middel van een enquête. Aan
de hand van de resultaten wordt bekeken of
het gebruik van mijnschoolinfo.nl wordt
voortgezet.
Binnenkort volgt hier meer informatie over.
* In de groepen 4 en 5 is op dit moment een pilot aan de gang m.b.t. het gebruik van de tablets
(Snappet). Op de tablets worden reken- en taaloefeningen gedaan. De leerkracht heeft, op het
moment dat de leerlingen aan het werk zijn, op zijn/haar computer een overzicht m.b.t. het
werktempo, moeilijkheden en antwoorden .
Hierover wordt verder gesproken tijdens de
vergadering van mei.
Heeft u suggesties, ideeën, opmerkingen of
agendapunten voor ons? Mail ons via
[email protected]
Schone kleding voor de groepen 1-2
Soms gebeurt het dat een kind een klein ongelukje heeft op school (in de broek geplast).
De kinderen trekken dan droge reservekleding aan en krijgen hun eigen kleding in een plastic tas
mee naar huis. Nu raken we alleen langzaam door onze voorraad reservekleding heen. Het is fijn
om de meegegeven kleding weer schoon op school terug te krijgen.
Mocht u thuis ondergoed, sokken, broeken of een rokje over hebben, omdat uw kind te groot is
voor deze kleding, dan
kunnen wij het op school
zeker goed gebruiken. U
kunt de kleding inleveren
bij de leerkrachten van
groep 1-2 of bij de
conciërges.
Nieuws uit de groepen 6
De groepen 4 hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt. We hebben alle LVS toetsen van
Cito gemaakt. We zijn begonnen met spelling, daarna woordenschat, begrijpend lezen,
Leestempo en als laatste rekenen. Sommige toetsen gingen heel makkelijk, andere toetsen waren
wat lastiger te maken.
Ook zijn we naar het Gemeentemuseum
geweest. Hier kregen we de les
“Vormenkinderen”. We hebben vormen
bekeken op het platte vlak maar ook vormen
gezien waar je omheen kunt lopen. In het
museum kregen we ook allemaal een zakje, in
het zakje zat een bepaalde vorm. We moesten
toen goed voelen wat voor beeld/vorm erin
zat en mochten het gaan tekenen op papier.
Nadat we hadden getekend mochten we kijken
of het goed was. Sommige vormen waren heel
moeilijk te raden, andere gingen iets
makkelijker. Het was erg leuk!
Met rekenen gaan we weer verder over het tiental (48+5). Het kan zijn dat soms wat huiswerk
mee gaat naar huis om thuis ook met deze sommen te oefenen.
Groepen 8: postcode CLD Delft
In het aanmeldingsformulier t.b.v. inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar is
een foutieve postcode in het retouradres opgenomen. Het correcte adres is als volgt:
SCO Delft e.o., Onderwijsadministratie, t.a.v. mw. I. Madari, Postbus 2924, 2601 CX Delft
Nieuws uit de groepen 1-2
In de groepen 1-2 zijn we druk bezig geweest met het thema de ruimte en winter. Zo kwamen er
o.a. vrolijke sterren, kometen en buitenaardse wezens voorbij. Maar ook het onderwerp vogels
en het buiten ophangen van vogelvoer kwam aan bod.
In groep 1-2C hingen er ballonnen in de boom op het raam; zij vierden afgelopen woensdag de
verjaardag van juf Merel.
Kort geleden heeft u in de Infontein ons verzoek kunnen lezen om de kinderen op tijd naar
school te brengen, zodat de leerkracht echt om 08.30 uur met de les kan beginnen. Het gaat
gelukkig al iets beter, maar het kan nog beter!
Agenda voor de komende schoolweek
maandag 10
Juffrouw heeft Aysel heeft CV, meester Frans is in groep 1-2I
Meester Wim heeft BAPO, juffrouw Marit is in groep 8D
Juffrouw Nadia heeft CV, meester Leo is in groep 4B
dinsdag 11
Juffrouw Lizelotte heeft SV, juffrouw Krista is in groep 5A
Juffrouw Michelle heeft CV, meester Leo is in groep 7C
Ochtend: Museumles voor groep 1-2F (let op: alle kinderen blijven over)
woensdag 12
Juffrouw Marloes heeft SV, juffrouw Krista is in groep 3A
donderdag 13
Juffrouw Marloes heeft SV, juffrouw Krista is in groep 3A
Ochtend: Bezoek aan de Tweede kamer voor groep 7A en 7E (let op: alle kinderen
blijven over)
19.00 – 20.30 uur: Valentijnsdisco voor de kinderen van groep 8
vrijdag 14
Juffrouw Pinka heeft SV, juffrouw Angela is in groep 1-2F
Juffrouw Aysel heeft SV, juffrouw Krista is in groep 1-2I
Meester Jokus heeft CV, meester Leo is in groep 6E
Ochtend: Bezoek aan de Tweede kamer voor groep 7C en 7D (let op: alle kinderen
blijven over)