scholingsaanbod 2014.

Aanbod scholing 2014
Vanuit Service Apotheek wordt u op verschillende manieren scholing aangeboden. Het is belangrijk dat de apotheekteams die aangesloten zijn bij Service Apotheek deze scholing volgen, zodat
de cliënten die een Service Apotheek bezoeken verzekerd zijn van een juist, volledig, vakkundig en
professioneel advies. De scholing is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Zo zijn er locatiecursussen en e-learningcursussen. Tevens worden er regelmatig regiobijeenkomsten georganiseerd.
Het scholingsaanbod 2014 is mede tot stand gekomen door de scholing af te stemmen op het
zorgbeleid en de Themaplanner van Service Apotheek. We streven er naar dat alle cursussen die
we aanbieden geaccrediteerd zijn.
De zelfzorgcursussen zijn qua opbouw en inhoud aangepast om te voldoen aan de eisen voor
accreditatie. Deze zijn geclusterd op thema. In het schema kunt u zien welke zelfzorgonderwerpen
hieronder vallen.
Overzicht locatiecursussen 2014
Op de homepage van het intranet kunt u onder het kopje ‘Nascholing’ meer informatie vinden over de verschillende cursussen.
Cursus
Prijs
Doelgroep
Locatie
Accreditatie
uren = punten
Service Apotheek Farmacotherapie
Expert Opleiding (SAFE)
€ 2395,-
Apotheker
Diverse locaties
48
Astma/COPD Inhalatie-instructie in
samenwerking met IMIS (basis)
Max. 2 assistentes per apotheek vanuit het abonnement.
Team*
Diverse locaties
2
Astma/COPD Inhalatieinstructie in
samenwerking met IMIS (vervolg)
Max. 2 assistentes per apotheek vanuit het abonnement.
Team*
Diverse locaties
2
Communicatie: ‘OTC Adviseren en
Combineren’
Ca € 990,- excl.
Team
In de apotheek
3
Producttraining New Care
(voedingssupplementen Service
Apotheek)
Vanuit het abonnement
Team
In de apotheek en
op diverse locaties
-
Werken met MFB’s
Vanuit het abonnement
Team
Diverse locaties
Wordt aangevraagd.
Diabetes en testmaterialen (In
ontwikkeling)
Max. 2 assistentes per apotheek vanuit het abonnement.
Team
Diverse locaties
-
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. - Postbus 19, 7468 ZG Enter - Vonderweg 39A, 7468 DC Enter
T. 088-27 68 484 - F. 088-27 68 499 - E. [email protected] - I. www.serviceapotheek.nl
Multisite certificering
Cursus
Prijs
Doelgroep
Locatie
Accreditatie
uren = punten
Training intercollegiale toetsing
Vanuit het Multisite – certificering abonnement
Apotheker en
taakverantwoordelijke
Diverse locaties
4
* IMIS trainingen kunnen ook voor het hele team worden ingezet.
Overzicht E-learningcursussen 2014
Website: www.serviceapotheeknascholing.net.
Onderstaande e-learning maakt onderdeel uit van het abonnement.
Apothekersassistente
Cursus
Accreditatie uren (SBU)
= punten
Astma en COPD
1,5
Astma COPD en medicatie
1
Cholesterol (Nieuw)
Wordt aangevraagd.
Depressie
1,5
Diabetes
1,5
Diabetes en medicatie
1
Eerste en Tweede Uitgifte
1
Hartvaatziekten
1
Incontinentie
1,5
Kanker
1
Medicatieveiligheid (in samenwerking met Lareb)
Nier en geneesmiddelen (Nieuw)
4
Ramadan en geneesmiddelen
1
Reuma
1
Service Apotheek Zorgmodule
1
Voeding (basis)
1
Zelfzorg
* Huidaandoeningen (Blaren, Hoofdroos, Jeuk, Koortslip, Likdoorns, Voetschimmel, Wratten en Wonden)
* Parasieten (Hoofdluis, Teken, Wormen en Wespen)
* Pijn (Hoofdpijn, Menstruatieklachten, Oorpijn en Spierpijn)
* Spijsverteringskanaal (Aambeien, Aften, Maagklachten, Mondverzorging, Obstipatie)
* Verkoudheid en Griep (Hoest, Koorts en Verkoudheid)
* Overig (Allergische rhinitis, Reisziekte, Stoppen met roken en Vaginale schimmelinfecties)
Huidaandoeningen = 2,5
Parasieten = 1,5
Pijn = 1,5
Spijsverteringskanaal = 2
Verkoudheid en Griep = 1,5
Overig = 1,5
Najaar 2014 (planning)
Bloedstolling
Incontinentie & NControl (extra module voor taakverantwoordelijke)
Maagbescherming
Nier & MFB’s (extra module)
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. - Postbus 19, 7468 ZG Enter - Vonderweg 39A, 7468 DC Enter
T. 088-27 68 484 - F. 088-27 68 499 - E. [email protected] - I. www.serviceapotheek.nl
Overzicht E-learningcursussen 2014
Website: www.serviceapotheeknascholing.net.
Onderstaande e-learning maakt onderdeel uit van het abonnement.
Cursus
Accreditatie uren (SBU)
= punten
Apothekers
Farmacotherapie Expert Opleiding (E1-E5)
* FE – E1 Hartvaatziekten inclusief Diabetes
* FE – E2 Pulmonaal
* FE – E3 Gastro-intestinaal en Urinewegen
* FE – E4 Bewegingsapparaat inclusief pijnbestrijding
* FE – E5 Psychische aandoeningen en Schildklierstoornissen
15
FE – E6 Neurologische aandoeningen
3
FE – E7 Elektrolyten (labwaarden)
Wordt aangevraagd.
Palliatieve zorg
2
Nierfunctie
2
Farmaceutisch Consulenten
Farmacotherapie FC: Hartvaatziekten
2
Farmacotherapie FC: CVRM inclusief diabetes
2
Farmacotherapie FC: Pulmonaal 1
2
Farmacotherapie FC: Pulmonaal 2
2
Farmacotherapie FC: Gastro-intestinaal
2
Farmacotherapie FC: Urinewegen
2
Farmacotherapie FC: Bewegingsapparaat
2
Farmacotherapie FC: Pijnbestrijding
2
Farmacotherapie FC: Psychische aandoeningen en Schildklierstoornissen
3
Gratis externe cursus mogelijkheden door Service Apotheek geselecteerd
Cursus
Link
Doelgroep
Locatie
Accreditatie
uren = punten
Leerlingbegeleiding in de
apotheek (basismodule)
– SBA
www.sbaweb.nl
Team
Diverse locaties
15
Leerlingbegeleiding, coachend begeleiden – SBA
www.sbaweb.nl
Team
Diverse locaties
26
Leren werken met Uren in
Balans – SBA
www.sbaweb.nl
Taakverantwoordelijke
Diverse locaties
4
Prestaties in de apotheek
– SBA
www.sbaweb.nl
Team
Blended cursus
7
Lareb Intensive Monitoring
– SBA
www.sbaweb.nl
Team
E-learning
3,5
Communicatie over inhalewww.communicerenoverinhaleren.
ren - IMIS/AstraZeneca/GSK nl
Team
E-learning
1
CVRM (AstraZeneca)
Apotheker
E-learning
2
www.cvrmnascholingen.nl/astra
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. - Postbus 19, 7468 ZG Enter - Vonderweg 39A, 7468 DC Enter
T. 088-27 68 484 - F. 088-27 68 499 - E. [email protected] - I. www.serviceapotheek.nl