lees de integrale inhoudstafel

RABG-2014-02.book Page 61 Monday, January 20, 2014 1:19 PM
INHOUDSTAFEL
RABG 2014/2
I N H O U D S TA F E L
AANSPRAKELIJKHEID – PLURALITEIT VAN
AANSPRAKELIJKEN
RECHTSPRAAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Samenlopende fouten – Verdeling aansprakelijkheid – Op subrogatie
gesteunde vrijwaringsvordering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Cass. 3 mei 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Hoofdelijkheid (bij onrechtmatige daad)
Noot
Fout van het slachtoffer – Verdelingscriterium – Jeugdige leeftijd en
onervarenheid schadelijder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Cass. 13 maart 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Fout – Schuld – Fout van het slachtoffer
Samenlopende fouten – Verhaal op mededader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Cass. 3 januari 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Causaal verband – Algemeen
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Hoofdelijkheid (bij onrechtmatige daad)
Noot
Bewaarder van een gebrekkige zaak – Verhaal van de bewaarder tegen de
veroorzaker van het gebrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Cass. 4 februari 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Hoofdelijkheid (bij onrechtmatige daad)
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Zaken
Noot: Jachin VAN DONINCK, Samenloop, vrijwaring
en aansprakelijkheid voor de gebrekkige zaak: een trilogie . . . . . . . . . 73
Vordering tegen een bewaarder van een gebrekkige zaak – Beroep op
exoneratiebeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Cass. 4 oktober 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Verbintenissen uit overeenkomst – Gevolgen overeenkomsten t.a.v.
derden – Regel
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Zaken
Noot
LARCIER
61
RABG-2014-02.book Page 62 Monday, January 20, 2014 1:19 PM
RABG 2014/2
INHOUDSTAFEL
Samenlopende fouten – Verhaal op medeaansprakelijke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Cass. 10 december 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Hoofdelijkheid (bij onrechtmatige daad) – Vergoeding door één van
de aansprakelijken – Verhaal van een aansprakelijke op een medeaansprakelijke
Verbintenis uit overeenkomst – Nakoming – Niet-nakoming verbintenis – Algemeen
Noot
Samenlopende fouten – Verhaal op medeaansprakelijke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Brussel 7 juni 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Hoofdelijkheid (bij onrechtmatige daad) – Vergoeding door één van
de aansprakelijken – Verhaal van een aansprakelijke op een medeaansprakelijke – Geen verhaal bij terugbetaling van een onterecht ontvangen bedrag
Verbintenis uit overeenkomst – Nakoming – Niet-nakoming verbintenis – Algemeen
Noot: Sophie GUILIAMS, De verdeling van de schadelast tussen
de verschillende aansprakelijken wanneer een van hen tot
restitutie van (een deel van) de koopprijs is gehouden . . . . . . . . . . . . .91
Vordering tegen leverancier van de aannemer – Uitsluiting buitencontractueel
vorderingsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Kh. Dendermonde 13 juni 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Verbintenissenrecht – Algemene beginselen – Samenloop aansprakelijkheidsregimes – Contractueel – Buitencontractueel – Algemeen
Verjaring (burgerlijk recht) – Duur – Tien- en twintigjarige verjaring
Noot: Kim SWERTS, Over samenloop en de buitencontractuele
aanspraak van de opdrachtgever tegen de leverancier van
zijn aannemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Schade door stroomonderbreking – Kabelschade ingevolge graafwerken –
Begrip uitvoeringsagent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Kh. Dendermonde 8 maart 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Verbintenis uit onrechtmatige daad – Rechtstreekse aansprakelijkheid
– Causaal verband – Algemeen
Kabels en leidingen
Noot: Sigrid HEIRBRANT, Quasi-immuniteit van de
uitvoeringsagent: uitzondering op principe van co-existentie . . . . . . .113
ACTUALIA
Wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Bewegingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
62
LARCIER