Bekijk hier - BSO Hakuna Matata

Oudertevredenheidsonderzoek 2014
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Voor u ligt de uitwerking van ons jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek. Voor het vierde jaar op rij
scoren we beter dan het voorgaande jaar, iets waar alle medewerkers erg trots op zijn.
Ieder jaar wordt er met een zekere spanning uitgekeken naar de resultaten van dit onderzoek.
De uitkomsten worden namelijk gebruikt voor het opstellen van onze jaardoelstellingen van het
komende jaar.
Per onderwerp vindt u de gemiddelde cijfers, losse opmerkingen van ouders alsmede een toelichting
vanuit het management van BSO Hakuna Matata. Ook wordt op er op www.bsohakunamatata.nl per
locatie de cijfers gepubliceerd. Zo kunt zien hoe uw eigen locatie scoort t.o.v. het bedrijfsgemiddelde.
Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen of ideeën hebben dan kunt u altijd contact
opnemen met uw locatiemanager of het hoofdkantoor.
Met vriendelijke groet,
Dennis Broer
BSO Hakuna Matata
1
Oudertevredenheidsonderzoek 2014
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Onderwerp
Locatie & voorzieningen
Kwaliteit & Aanbod
Pedagogisch klimaat
Locatiemanager
Pedagogisch medewerkers
Communicatie (hoofdkantoor)
Informatievoorziening & Dienstverlening
Algemeen
Gem. cijfer
7,4
7,8
8,0
8,6
8,0
7,9
8,0
8,1
Gemiddelde bovenstaande onderwerpen
8,0
BSO Hakuna Matata in het algeheel
8,1
Locatiemanagers
Jolanda Osinga
Frank Teunissen
Inge Bharti-Martens
Isolde van Soest
Miranda Offers
Eva van Koningsbruggen
Nicole van Marrewijk
Kimberley Jongste
8,5
8,8
7,9
8,8
8,8
8,4
8,6
8,6
2
Locatie
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘locatie’: 7,4









De locatie als opvanglocatie
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,5
De indeling van de ruimtes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,3
De sfeer en uitstraling van de accommodatie
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,2
Het binnenspeelgoed
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,4
Het buitenspeelmateriaal
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,8
Veiligheid binnenruimtes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,6
Veiligheid buitenruimtes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,6
Hygiëne binnenruimtes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,2
Hygiëne buitenruimtes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,4
Opmerkingen bij locatie
Een aantal gegeven opmerkingen bij dit onderwerp zijn:
-
Wat gezelliger en knusser aankleden, nu een echte sportkantine
De kantine is wat verouderd, maar het buitenterrein maakt het meer dan goed
Weinig uitdagend en nieuw speelgoed
Vaker schoonmaken
BSO Hakuna Matata is geen eigenaar van de panden waarin wij gevestigd zijn. Sommige locaties zijn
in sportverenigingen gehuisvest welke oorspronkelijk niet als bso bedoeld zijn. De medewerkers zijn
zich hier van bewust en proberen de ruimtes iedere dag zo leuk en aansprekend mogelijk aan te
kleden. Komend jaar zullen we de mogelijkheden bekijken hoe we de locaties nog knusser en
gezelliger kunnen maken.
Ook afgelopen jaar hebben we bewust vaker en zichtbaarder de ruimtes en dan met name de toiletten
schoongemaakt. Dit zien we terug in de beoordelingen. Toch blijft ook dit een aandachtspunt voor
komend jaar.
Daarnaast zullen we meer gaan investeren in gerichter en specifieker speelgoedmateriaal voor elke
leeftijdsgroep.
3
Kwaliteit & Aanbod
BSO HAKUNA MATATA B.V
Gemiddeld cijfer ‘kwaliteit & aanbod’: 7,8






Prijs in verhouding tot de geboden kwaliteit
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,3
Alle activiteiten en uitjes zijn inbegrepen in de prijs
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
BSO Hakuna Matata als sportieve opvang
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Het dagelijkse activiteitenaanbod op de BSO
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,8
Het aanbod van grote uitjes
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Het aanbod en inhoud van de vakantieweken en vrije schooldagen
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,8
Opmerkingen bij Kwaliteit & Aanbod
Een aantal gegeven opmerkingen bij dit onderwerp zijn:
-
Aanbod is prima wat mij betreft, maar er is geen sprake van een echte sport-BSO
Aanbod aan dagactiviteiten in de vakantieperiode was schaars
Heel leuk dat jullie in de vakantie met thema’s werken
Meer investeren in de groep kinderen die ouder gaat worden
De sportactiviteiten die we op de locaties van BSO Hakuna Matata aanbieden, worden gehaald uit
sportplannen. Er zijn diverse sportplannen die rouleren onder de locaties. Elk sportplan staat in het
teken van een bepaald sportonderdeel of een bepaalde sport. Komend jaar zullen we ervoor zorgen
dat de ouders meer op de hoogte zullen zijn van de sportactiviteiten die op de locaties worden
aangeboden.
Elke vakantie staat in het teken van een bepaald thema. Komend jaar zullen we de mogelijkheden
gaan bekijken om ons vakantieprogramma inhoudelijk te verbeteren.
BSO Hakuna Matata is een jonge organisatie. De afgelopen jaren zijn de kinderen op de locaties
ouder geworden. Wij zullen komend jaar actief aan de slag gaan met ons aanbod voor de oudere
kinderen. Zodat ook deze groep met veel plezier naar de bso blijft komen en langer op de bso wilt
blijven.
4
Pedagogisch klimaat
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘pedagogiek & personeel’: 8,0









Het pedagogisch beleid van BSO Hakuna Matata
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,9
Persoonlijke aandacht voor uw kind(eren) bij aankomst
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Persoonlijke aandacht voor uw kind(eren) bij vertrek
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Betrokkenheid van het personeel bij u en uw kinderen
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,3
Samenstelling van het personeel
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Vastigheid in de samenstelling van het personeel
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,5
De overdracht van school via de bso naar u
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,6
Werken in vaste groepen op de locatie
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,2
Mogelijkheden voor kinderen van 8 jaar en ouder
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,3
Opmerkingen bij Pedagogisch klimaat
Een aantal gegeven opmerkingen bij dit onderwerp zijn:
-
Ik krijg weinig terug over school via BSO Hakuna Matata
Het wordt wel beter, de mogelijkheden voor 8 plussers
De juffen zijn top!; heel lief en enthousiast
De score met betrekking tot ‘de overdracht van school via de bso naar u’ is hoger dan vorig jaar.
Afgelopen jaar hebben wij er intensief aan gewerkt om het contact met de scholen te versterken, wat
blijkt uit de scores. We zullen hard blijven werken aan een goede overdracht en onze medewerkers
bewust maken van het belang van een goede overdracht. Wij streven er naar om alle belangrijke
informatie die wij vanuit school krijgen aan de ouders over te dragen.
De score omtrent het 8+ beleid is hoger dan vorig jaar. Toch blijft deze score relatief achter bij de
andere scores. Komend jaar zullen we samen met de locatiemanagers en de huidige 8+ kinderen op
de locaties gaan bekijken, hoe we ons aanbod gericht op deze groep kunnen verbeteren. Het doel is
om ervoor te zorgen dat deze groep het beter naar hun zin gaat hebben en langer op de bso wil
blijven.
5
Locatiemanager
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘locatiemanager’: 8,6






Deskundigheid van de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,4
Vriendelijkheid van de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,7
Verantwoordelijkheidsgevoel van de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,6
De telefonische bereikbaarheid van de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,5
Het contact tussen u en de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,6
Het contact tussen uw kind(eren) en de locatiemanager
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,5
Opmerkingen bij Locatiemanager
Ouders zijn erg tevreden over de locatiemanagers van BSO Hakuna Matata. Dit blijkt ook uit de
opmerkingen die ouders hebben gegeven over dit onderwerp. ‘We hebben een geweldige
locatiemanager, de locatiemanager is vriendelijk, respectvol en deskundig en ik heb nog nooit
meegemaakt dat een manager zo betrokken is bij je kind.’ zijn slechts drie van de positieve
opmerkingen die we hebben mogen ontvangen omtrent dit onderwerp.
BSO Hakuna Matata vindt het belangrijk dat de locatiemanagers op de groep werken en goed
zichtbaar zijn voor de ouders. De locatiemanagers zijn medeverantwoordelijk voor het bedenken van
het beleid van BSO Hakuna Matata en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid op de
locaties.
6
Pedagogisch medewerker
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘pedagogisch medewerker: 8,0




Deskundigheid van de pedagogisch medewerkers
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,8
Vriendelijkheid van de pedagogisch medewerkers
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,2
Het contact tussen u en de pedagogisch medewerkers
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Het contact tussen uw kind(eren) en de pedagogisch medewerkers
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Opmerkingen bij Pedagogisch medewerker
Ook over dit onderwerp zijn ouders erg tevreden. Het leerpunt dat we trekken uit de opmerkingen is
dat het contact van de pedagogisch medewerkers met de ouders nog beter kan. Ook wordt er een
keer geschreven over personeelswisselingen.
Komend jaar zal BSO Hakuna Matata actief aan te slag gaan met het scholen van de pedagogisch
medewerkers met betrekking tot het contact met ouders.
Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in vaste teams op de locaties. Dit wordt als zeer prettig
ervaren door ouders. De personeelswisselingen die hebben plaatsgevonden, hangen grotendeels
samen met de ontwikkeling van deze personeelsleden op andere locaties binnen BSO Hakuna
Matata.
7
Communicatie (hoofdkantoor)
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘communicatie’: 7,9



De telefonische bereikbaarheid van het hoofdkantoor
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,9
Het contact tussen u en het hoofdkantoor
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,9
Snelheid van reageren op uw vraag of opmerking vanuit het hoofdkantoor
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,0
Opmerkingen bij communicatie
Ouders zijn tevreden over het contact met de medewerkers van hoofdkantoor. Ongeveer 1/3 van de
ouders heeft afgelopen jaar contact gehad met medewerkers van het hoofdkantoor. De keren dat ze
contact hebben gehad met kantoor, geven ze aan dat er snel en vriendelijk gereageerd wordt en dat
onduidelijkheden en miscommunicatie goed worden opgelost.
De organisatiestructuur van BSO Hakuna Matata is erop gericht dat ouders zoveel mogelijk op hun
eigen locatie en met hun eigen locatiemanager kunnen regelen.
8
Informatie & dienstverlening
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘Informatie en dienstverlening’: 7,9









Flexibiliteit van BSO Hakuna Matata
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,2
Mogelijkheid tot ruilen/wisselen van dagen
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,5
Het flexibel inzetten van opvangdagen gedurende schoolvakanties
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,6
Informatie per email
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,9
Informatie uit de nieuwsflits
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,7
Frequentie van de nieuwsflits
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,9
Website
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,4
Locatiepagina op de website
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,3
Telefonische informatie
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 7,7
Opmerkingen bij informatie & dienstverlening
Een aantal gegeven opmerkingen bij dit onderwerp zijn:
-
De nieuwsflits is erg summier, iets meer achtergrondinformatie zou leuk zijn
De website is niet gemakkelijk toegankelijk
De mogelijkheden om te ruilen of in andere weken in te zetten met vakantie zijn heel prettig
Het is erg prettig dat jullie zo flexibel zijn en mee willen denken.
De nieuwsflits is een belangrijk middel om de ouders te informeren over datgene wat wij op de locaties
doen. Wij zijn ons er van bewust dat de inhoud specifieker kan. Komend jaar gaan we hier actief mee
aan de gang.
BSO Hakuna Matata is bezig met het aanpassen van de website. Er zal een nieuwe layout komen en
de website zal na het aanpassen ook functioneel zijn op een tablet.
Wij zijn erg blij met de positieve reacties op flexibiliteit. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de
locatiemanager als ze dagen willen ruilen of dagen op een ander moment willen inzetten.
9
Algemeen
BSO HAKUNA MATATA B.V.
Gemiddeld cijfer ‘Algemeen’: 8,1


Tevredenheid over BSO Hakuna Matata
Het gemiddelde cijfer voor deze vraag: 8,1
Aanbevelen van BSO Hakuna Matata bij anderen
97,8 % van de ouders zal ons aanbevelen
Opmerkingen bij Algemeen
De algemene tevredenheid is even hoog gebleven als vorig jaar. BSO Hakuna Matata is hier erg trots
op. Ook zijn wij erg blij met het feit dat 97,8 % van de ouders ons zou aanbevelen bij anderen.
10