17 september 2014 pagina 17

‹
www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl
De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 17 september 2014 · 17
Leuke bijverdienste – Telemarketeer SolarKompas
Wij zoeken een telemarketeer (m/v) voor het maken van
afspraken voor onze technische adviseurs.
Vacature Raad van Commissarissen, Financieel
Woningstichting Heteren (WSH) is een dynamische woningcorporatie. Een onderneming waarbij marktgerichtheid en bedrijfsmatig werken in een no-nonsense cultuur, ten dienste staan van
maatschappelijke doelstellingen. WSH is werkzaam in de gemeente Overbetuwe, en dan met name
in de kernen Driel, Heteren en Randwijk. De vastgoedportefeuille bestaat uit ca. 900 woningen plus
een aantal objecten in de sector maatschappelijk vastgoed.
Organisatie
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de maatschappelijke prestaties van WSH, de
daaraan verbonden strategische doelstellingen en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Door steeds
strengere wettelijke eisen, wordt de verantwoordelijkheid van Commissarissen steeds groter. Naast
werkgever treedt de RvC op als kritische sparringpartner van het bestuur.
De aanstelling van leden van de RvC geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal
eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad komt circa 4 keer per jaar
bijeen, afgezien van commissievergaderingen en een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal
staat. De leden ontvangen een passende vergoeding overeenkomstig de wettelijke regelingen.
Profiel van de Raad van Commissarissen, vakgebied Financieel
Gelet op haar lokale verankering gaat de voorkeur uit naar een RvC, waarvan de commissarissen
binding hebben met het werkgebied dan wel de regio (gemeente Overbetuwe en Stadsregio ArnhemNijmegen) waarin Woningstichting Heteren actief is.
SolarKompas verkoopt zonnepanelen installaties aan particulieren en
bedrijven. SolarKompas is een snel groeiend en jong dynamisch bedrijf.
Jouw functie:
Je werkt in een gezellig team , op ons kantoor in Heteren. Je maakt
afspraken bij geïnteresseerde klanten voor onze adviseurs.
De werktijden zijn in overleg, zowel overdag als in de avonduren. Je
beheerst de Nederlandse taal perfect en hebt goede contactuele
eigenschappen.
Ben je geïnteresseerd neem dan contact met ons op.
Telefoon 0481745030
SolarKompas
Weerbroek 14 | 6666 MN Heteren
www.solarkompas.nl
Gelet op de samenstelling van de huidige RvC, zoeken wij een kandidaat die thuis is in het vakgebied
Financieel. U beschikt in ieder geval over de volgende kwaliteitsprofielen.
• u heeft kennis en inzicht van vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de onderneming;
•
u heeft belangstelling voor financieel-economische vraagstukken die zowel binnen als buiten
Woningstichting Heteren zich afspelen;
•u
heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op bedrijfsniveau;
• u heeft inzicht, of verwerft deze door opleiding/training, in de specifieke eisen die aan de continuïteit
van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als CFV, WSW en de accountant;
•u
heeft kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op financiële risico’s;
•u
kunt optreden als opdrachtgever van de accountant voor Woningstichting Heteren;
• u bent maatschappelijk gedreven, beschikt over voldoende tijd en kunt functioneren in het team
van Commissarissen;
•u
kunt analytisch vermogen combineren met empathie en intuïtie.
Functie-inhoud: U monteert lineaire eenheden en pneumatiekcilinders, welke op basis van klantorder
worden geassembleerd in onze eigen werkplaats. U assisteert bij het verzamelen, verpakken en verzenden
van klantorders.
Reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie dan zien wij uw reactie, graag voor 3 oktober a.s.,
voorzien van uw Curriculum Vitae tegemoet. U kunt deze richten aan de Raad van Commissarissen van
Woningstichting Heteren, Postbus 10, 6666 ZG te Heteren. Vervolgens zullen wij in week 41
berichten of wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Voor deze functie zoeken we een full time kandidaat op LBO-MBO nivo. Ervaring is geen vereiste, schoolverlaters worden ook uitgenodigd om te solliciteren.
Uiteraard bent u technisch, handig, accuraat, zelfstandig en vriendelijk.
En met de juiste instelling om in een jong en klein bedrijf te werken.
Inlichtingen
Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op onze website www.wst-heteren.nl.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u terecht bij de heer R.A. Maatman, directeurbestuurder van Woningstichting Heteren, bereikbaar via e-mail [email protected] of via het
secretariaat van Woningstichting Heteren, telefoon 026-4790490.
Graag nodigen we geïnteresseerden uit te solliciteren door uw brief met CV
per post en/of e-mail aan ons toe te zenden. Bellen wordt niet op prijs gesteld.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Heeft u tijd voor maatschappelijke betrokkenheid?
Stichting Samen Zorgen biedt zorg- en dienstverlening aan bewoners van
zorgcentrum De Hoge Hof te Herveld en zorgcentrum Liefkenshoek te Heteren.
Bovendien biedt ZorgThuis zorg en ondersteuning bij cliënten thuis. In verband
met het aftreden van één van de vijf leden van de Raad van Toezicht zijn wij op
zoek naar een:
Lid van de Raad van Toezicht (m/v)
Enkele belangrijke functie-eisen zijn:
• affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als
klankbord terzijde te staan;
• het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de
directeur-bestuurder te toetsen;
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij een kandidaat
met juridische deskundigheid. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar
een vrouwelijke kandidaat. Bij voorkeur is het toekomstige lid van de Raad van
Toezicht woonachtig in het werkgebied van Stichting Samen Zorgen (gemeente
Overbetuwe).
Als u meer wilt weten over deze functie kunt u contact opnemen met Jaap van der
Spek (voorzitter RvT), bereikbaar op tel.nr. 026-4723588 /mobiel 06-22445140
of per e-mail: [email protected]
De profielschets van de functie is te vinden op de website van Stichting Samen
Zorgen (www.stgsamenzorgen.nl). Heeft u belangstelling voor deze maatschappelijke functie dan nodigen wij u graag uit om te reageren voor 26 september a.s.
U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar Stichting Samen Zorgen, De Hoge Hof 1,
6674 BR Herveld, ter attentie van Astrud Doorn, beleidsmedewerker of per email
naar [email protected]
De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn gepland op woensdag
15 oktober 2014 in de avonduren.
Almotion is fabrikant en importeur van diverse productgroepen, waarmee we ons richten op de machinebouw en productiebedrijven in Nederland.
De belangrijkste productgroepen zijn pneumatiek en mechanische lineaire eenheden.
Wegens uitbreiding hebben wij een vacature voor de full time functie van:
MONTEUR - MAGAZIJNMEDEWERKER
Almotion BV - Tielsestraat 163 - 6674 AB HERVELD
[email protected] Tav de heer Leo de Jager
Voor extra informatie, kijk gerust op onze website: www.almotion.nl
(M/V)