Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015
Wellant Chr. vmbo
Inhoud
Wellantcollege Boskoop
3
1
4
Het onderwijs
1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit?
1.2 Lessentabel en schooltijden
1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk
1.4Themaklassen
2
4
6
9
9
2
De begeleiding
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Praktische informatie
Overzicht mentoren
Belangrijke namen
Vakanties 2014-2015
Belangrijke data
Rechten en plichten op school
Betrokkenheid ouders en leerlingen
Alles over geld
Overige Informatie
13
14
15
15
15
16
19
19
22
Wellantcollege Boskoop
Beste leerlingen en natuurlijk ook ouders/verzorgers,
Hartelijk welkom op onze groene school!
Daarom Wellantcollege
Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt.
Om die reden leer je op Wellantcollege heel veel door ‘te doen in het
groen’. Zo krijg je in de onderbouw praktijklessen in de carrousel, die in
de bovenbouw verder gaat in de Groen+ vakken. Daarbij zoeken we het
contact met de groene omgeving. Op onze school word jij gezien, gehoord
en gekend. Anders gezegd: onze scholen zijn kleinschalig en herkenbaar.
De school heeft de christelijke identiteit. Naast dagopeningen en vieringen
proberen we dit zichtbaar te maken in de wijze waarop we met elkaar
omgaan in de school. Samen gaan we voor een veilige sfeer in een fijne
omgeving.
De school kent veel mogelijkheden. Een meerderheid van onze leerlingen
gaat naar de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Als je kunt presteren op een hoger niveau en praktisch bezig wilt zijn, kun je ook naar de
gemengde leerweg. Na het vmbo kun je doorgroeien op het mbo. Onze
zorg voor leerlingen is goed. Kortom, wij zijn er klaar voor, jij ook?
In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school.
Ook vind je hierin algemene informatie over Wellantcollege.
Wij wensen je een fijn en succesvol schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van Wellantcollege Boskoop,
G.W. van Leeuwen
regiodirecteur
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 3
1. Het onderwijs
1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit?
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs)
Elke school heeft z’n eigen manier van lesgeven. Wij ook. Om je goed voor
te bereiden op het mbo leren we je in de onder- en bovenbouw zelfstandig
te werken en plannen.
Wij bieden de volgende leerwegen aan:
Gemengde leerweg (GL): vooral theorie
Je doet examen in vijf theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook
praktijk
Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4
van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld
Je doet examen in vier theoretische vakken en een beroepsgericht programma. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door
praktisch bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het
mbo.
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Bij Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen.
Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de
school.
Om te bepalen of en welke begeleiding / zorg jij nodig hebt, kijken we naar
(intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Dit wordt
omschreven in een handelingsplan. Als in dit handelingsplan staat dat je in
aanmerking komt voor lwoo, meldt Wellantcollege je aan bij de regionale
verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (rvc-vo). Zij bepalen of je recht
hebt op lwoo.
4
Onderbouw
Op onze school noemen we de eerste twee leerjaren van het vmbo de
onderbouw.
Een gedeelte van de week krijg je les in verschillende vakken of leergebieden (zie lessentabel). Voor deze vakken krijg je cijfers. Naast aandacht voor
kennis is er ook aandacht voor vaardigheden en vakoverstijgende thema’s.
In het eerste en tweede leerjaar krijg je 5 uur per week het ‘vak’ carrousel.
Je werkt dan 6 weken aan een bepaald onderwerp of thema. Je rond het
onderwerp af met een eindproduct. Dit kan een presentatie zijn, een verslag of iets wat je kan eten of meenemen naar huis. De docent beoordeelt
ook hoe je de dingen aanpakt en hoe je daarin groeit. Na zes weken schuift
jouw groep door naar een andere docent en een ander thema. Tijdens
’carroussel’ werk je vooral aan je vaardigheden. In een persoonlijk gesprek
met de docent zal de groei in deze vaardigheden aan bod komen. Dit is een
onderdeel van je cijfer.
Het onderwijs in de onderbouw van het lwoo-vmbo
Als leerling van het lwoo heb je op de basisschool door bepaalde omstandigheden een leerachterstand opgelopen. Met extra begeleiding zullen we
samen proberen deze achterstand binnen twee jaar in te halen. Meestal zit
je in het eerste leerjaar in een eigen stamlokaal met eigen kastjes. Er zijn
inloopmiddagen voor je ouders. Daarnaast worden er handelingsplannen
per groep en per leerling gemaakt.
In het lwoo zul je bij bepaalde vakken ook leren plannen en samenwerken.
Hierdoor word je op het onderwijs in de bovenbouw voorbereid.
Bovenbouw
De laatste twee leerjaren van het vmbo noemen we de bovenbouw.
In mei van leerjaar 3 kies je een vakkenpakket.
Sport en bewegen bestaat in het vierde leerjaar uit allerlei projecten. Je
kiest een aantal weken een sport waar je graag kennis mee wilt maken,
zoals fitness, streetdance of squash. Jouw ideeën zijn ook welkom!
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 5
In de bovenbouw moet elke leerling wellantpunten behalen. Dit betekent
dat je bezig bent met een klus op school. Dit kan variëren van het sorteren
van boekjes tot het hel-pen van onderbouwleerlingen. Je kiest gewoon iets
uit een lijst dat je leuk vindt om te doen of je komt zelf met een voorstel
en...aan de slag dan maar.
Eind leerjaar 3 heb je minimaal 15 punten gehaald en aan het einde van
leerjaar 4 heb je minimaal 30 wellantpunten in totaal gehaald.
6
1.2 Lessentabel en schooltijden
In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen.
Bij ons op school duurt 1 lesuur 50 minuten.
LEERJAAR
1
Leerwegen
2
3
4
BB KB/GL
BB
KB
GL
BB
KB
GL
Nederlands
4
4
4
4
4
4
3
3
4
Engels
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Duits
2
3
4
wiskunde
3
3
3
3
3
3
3
3
4
rekenen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
sport en bewegen
3
3
3
2
2
2
2
2
2
mentorles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
biologie
2
2
2
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
1
1
1
1
1
2
9
9
6
1
1
1
1
nask 1
mens en maatschappij
3
maatschappijleer
economie
tekenen/kunst/handvaardigheid
2
techniek
2
2
godsdienst
1
1
1
carrousel vrij deel
3
3
3
carrousel vast deel
3
3
3
ICT
1
landbouwbreed
studieles
1
2
CKV
3
Totaal:
36
33
33
32
32
8
8
5
8
8
2
1
stage
vrije ruimte locatie
4
2
32
31* 31* 31*
* In leerjaar 4 is het minimale aantal uur per week genoteerd, wanneer een leerling geen
extra vak kiest. Nederlands, Engels en wiskunde zijn verplicht, daarnaast zijn keuzes mogelijk.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 7
Schooltijden
Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent
niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook
buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend
iets moeten doen.
Lestijden
Lesuren
Tijden
1e lesuur
08.30 - 09.20
2e lesuur
09.20 - 10.10
Pauze
3e lesuur
10.25 - 11.15
4e lesuur
11.15 - 12.05
Pauze
5e lesuur
12.30 - 13.20
6e lesuur
13.20 - 14.10
Pauze
7e lesuur
14.20 - 15.10
8e lesuur
15.10 - 16.00
9e lesuur
16.00 - 16.50
Vakkenpakket
Verplichte vakken in de
leerwegen BB, KB, GL sector Groen
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Biologie/ Nask (natuur- en
scheikunde)
• CKV
• Lichamelijke opvoeding
• Maatschappijleer
• Landbouwbreed
8
Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket
waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Volg je de GL of
doe je mavo, dan volg je naast de bovenstaande vakken nog één (GL) of
twee algemene vakken. Bij ons zijn dat de vakken Duits en/of economie.
Lesuitval
We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die
afwezig is zal meestal door een collega vervangen worden.
1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk
Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale
manier om te ervaren hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Bij ons op
school heb je een weekstage in het derde jaar en loop je stage in het vierde
leerjaar.
Hoe kom je aan een stageadres?
Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede
plek is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden,
dan helpt de school je zoeken.
Je krijgt een stageovereenkomst van school. Jij, je ouders, de stagebieder
en de school ondertekenen deze.
Voor de inhoud en opbouw van de stage verwijzen we je naar het stageinformatieboekje en de stageopdrachten die je krijgt voordat je stage gaat
lopen.
1.4Themaklassen
In het nieuwe schooljaar starten we in Boskoop met de zogenoemde
themaklassen. De periode dat we hiermee starten is de tweede helft van
het schooljaar. In de uren die je dan krijgt kun je kiezen uit een aantal
onderwerpen. Dit zijn kunst, business, paard en kook. Mocht je geen keuze
kunnen of willen maken dan is er altijd nog de mogelijkheid om de carrousel ook de tweede helft te volgen. Hieronder een korte omschrijving per
thema.
1.4.1 Kookklas
Vind je het leuk om te koken? Wil je weten waar het eten vandaan komt?
En leren over voeding en gezondheid? In de Kookklas leer je hier vanalles
over. Hoe het groeit en bloeit. En waarom het belangrijk is om goed en
gezond te eten.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 9
De Kookklas wordt binnen het lesprogramma aangeboden. Elke week
wordt een vast gedeelte (dagdeel) gereserveerd voor de Kookklas. Je krijgt
theorie en je volgt praktijklessen.
Wat kost het?
Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Kookklas een extra
bijdrage van € 80,- gevraagd.
1.4.2 Paardenklas
Binnen het lesprogramma is elke week één ochtend of middag gereserveerd voor de Paardenklas. Je krijgt les in paardrijden en in het verzorgen
van paarden. Je krijgt praktijklessen op een manege in de buurt, met rijlessen van een deskundig instructeur. En als je al kunt paardrijden, worden de
lessen daarop aangepast. Daarnaast leer je omgaan met paarden en leer je
alles over onder andere de voeding.
Wat kost het?
Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Paardenklas een extra
bijdrage gevraagd.
1.4.3 Businessklas
Heb je veel ideeën voor bijvoorbeeld nieuwe producten of wil je je eigen
winkel beginnen? In de Businessklas leer je dan precies hoe je dat aanpakt.
Je leert organiseren, presenteren, reclame maken en omgaan met geld.
In leuke projecten kun je je eigen ideeën uitwerken, samen met andere
leerlingen.
Binnen het lesprogramma is er tijd vrij gemaakt voor deelname aan de
Businessklas. Je krijgt theorie en volgt praktijklessen.
Wat kost het?
Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Businessklas een extra
bijdrage van € 80,- gevraagd.
1.4.4Kunstklas
Binnen het reguliere lesprogramma is elke week één ochtend of middag
gereserveerd voor de Kunstklas. Ben je creatief, nieuwsgierig, schilder je
graag? In de Kunstklas leer je van alles over kleuren, vormen en technieken.
Ook leer je werken met hout, rubber en andere materialen. De natuur
is je inspiratiebron. Maar vooral ben je bezig met het maken van mooie
kunstwerken.
10
Wat kost het?
Naast de normale schoolkosten, wordt er voor de Kunstklas een extra
bijdrage gevraagd.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 11
2. De begeleiding
Samen houden we bij hoe het gaat
Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en
ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken
met een begeleider. Meestal is dat je mentor.
Voor alle vakken en leergebieden krijg je toetsen of (kleine) overhoringen.
Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen
we samen zien of alles goed gaat.
Trajectplanner
Van Wellantcollege krijgen jij en je ouders een eigen inlogaccount voor
Trajectplanner.
Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege
en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster,
huiswerk, de cijfers etc.
Je ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en
kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de
plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden.
Hulpuur
Als je moeite hebt met Engels, Nederlands of rekenen, kunnen we je daar
soms bij helpen. Jij of je ouders kunnen dan contact opnemen met je mentor.
Hij of zij kan er meer over vertellen en je eventueel daarvoor aanmelden.
De remedial teacher (RT-er)
Heb je extra hulp nodig bij taal en rekenen? Dan kan onze remedial teacher
je helpen. Het is belangrijk dat jij zelf het probleem wil aanpakken. De RT-er
maakt samen met de zorgcoördinator en jouw mentor een handelingsplan.
Deelname is vrijwillig.
12
2.1 Praktische informatie
Namen en functies
Schoolleiding
Afk.
Functie
Emailadres
Dhr. G.W. van Leeuwen
Le
Regiodirecteur
[email protected]
Dhr. J.G. Schotanus
Sh
Teamleider
[email protected]
Docenten
Afk.
Functie
Emailadres
Mevr. E. van Bennekom
Be
docent
[email protected]
Mevr. K. Bierens
Bi
docent
[email protected]
Dhr. W.H. van den Bogert
Bg
docent
[email protected]
Dhr. A. van Bokkum
Bo
docent
Dhr. M. de Bruijn
docent
[email protected]
Mevr. B.R. Edelman-Ramgolam
Ed
docent
[email protected]
Dhr. B. El-Jeaid
Je
docent
[email protected]
Dhr. C.S. Heerma van Voss
Hv
docent
[email protected]
Dhr. D. Hesseling
He
docent
[email protected]
Mevr. S.G.C. Hoogma
Hg
docent
[email protected]
Mevr. N Ketelaar
Ke
docent
[email protected]
Dhr. T.H. Kikkert
Ki
docent
[email protected]
Mevr. B.M.A. van Koert
Kr
docent
[email protected]
Dhr. W. Konijn
Ko
docent
[email protected]
Dhr. K.N. Krens
Kn
docent
Mevr. E.C.M. van de Laar
La
docent
[email protected]
Dhr. F.L.J. Lutz
Lu
docent
[email protected]
Mevr. M. Mast
Ma
docent
Mevr. S. Mook
Mo
docent
[email protected]
Mevr. C. Neven
Ne
docent
[email protected]
Dhr. R.R. Rabouw
Ra
docent
[email protected]
docent
[email protected]
Dhr. Y. Remmerswaal
Mevr. B. Ros
Ro
docent
[email protected]
Dhr. L. van de Scheur
Sr
docent
[email protected]
Dhr. A.J. van der Schoor
Sc
docent
[email protected]
Mevr. A. Ticheler
Ti
docent
[email protected]
Mevr. N.D. Vonk
Vo
docent
[email protected]
Dhr. P. Vrede
Vr
docent
[email protected]
Dhr. E. Zijlstra
Zij
docent
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 13
Ondersteunend personeel
Afk.
Mevr. W. de Knecht
Functie
Emailadres
Adm. medew.
[email protected]
Mevr. E. Kasten
Ks
Adm. medew.
[email protected]
Dhr. S.R. Rens
Re
Conciërge
[email protected]
Mevr. J. Zwijnenburg
Zw
RT-medew.
[email protected]
2.2 Overzicht mentoren
LEERJAAR 1
Klas
Mentor
Klas
1a
Mevr. Ros
2a
Dhr. Hesseling
1b
Mevr. Ticheler
Mevr. Edelman
2b
Dhr. Heerma van Voss
1c
Mevr. Neven
Dhr. Krens
2c
Dhr. Van de Bogert
1d
Mevr. Mook
Mevr. Mast
LEERJAAR 3
14
LEERJAAR 2
Mentor
LEERJAAR 4
Klas
Mentor
Klas
Mentor
3a
Dhr. Zijlstra
4a
Mevr. Hoogma
Dhr. Konijn
3b
Mevr. Van Bennekom
Dhr. Van de Scheur
4b
Mevr. Ketelaar
Dhr. Van Bokkum
3c
Mevr. Vonk
Dhr. Vrede
4c
Mevr. Bierens
Dhr. Kikkert
3d
Mevr. Van de Laar
4d
Dhr. Van der Schoor
2.3 Belangrijke namen
De regiodirecteur is dhr. G.W. van Leeuwen
De teamleider is dhr. J.G. Schotanus
Coördinator onderwijsondersteuning: mevr. Hoogma.
Decaan: dhr. Konijn.
Examensecretaris: dhr. Rabouw.
Leerjaarbegeleider 1 en 2: mevr. Vonk.
Leerjaarbegeleider 3 en 4: dhr. Kikkert.
Vertrouwenspersonen: mevr. Ros en dhr. Heerma van Voss.
Remedial teacher: mevr. Zwijnenburg.
Sociaal verpleegkundige van de GGD: mevr. Romijn.
Schoolmaatschappelijk werker: dhr. Ince.
Aanspreekpunt huiselijk geweld: dhr. Schotanus.
2.4 Vakanties 2014-2015
Herfstvakantie
17 oktober t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie
23 februari t/m 27 februari 2015
Paasweekend
3 april t/m 6 april 2015
Koningsdag
27 april 2015
Meivakantie
4 mei t/m 8 mei 2015
Hemelvaart
14 en 15 mei 2015
Pinksteren
25 mei 2015
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2015
2.5 Belangrijke data
Activiteit
Data
Eerste schooldag
2 september 2014
Ouder infomiddag voor alle leerjaren
16.30-18.30 uur
23 september 2014
Opening nieuw schoolgebouw
16 oktober 2014
Laatste schooldag
10 juli 2015
Voor de overige data wordt u geinformeerd middels het Wellbericht.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 15
2.6 Rechten en plichten op school
Ziek of absent melden
• Je ouders krijgen vijf absentenbriefjes aan het begin van het jaar. De
briefjes zijn ook te verkrijgen bij de conciërge.
• Indien het verzuim vooraf bekend is (bijvoorbeeld bij bezoek aan arts of
orthodontist), lever je het briefje in bij de conciërge.
• In geval van ziekte meldt je ouder/verzorger jou telefonisch af tussen
08.00 en 08.15 uur. Op de dag dat je weer op school komt, lever je het
ondertekende absentenbriefje in bij de conciërge.
• Ben je na een weekend nog ziek? Dan geven jouw ouders/verzorgers dit
opnieuw –telefonisch– door.
• Ga je eerder naar huis omdat je ziek bent dan meld je je ziek bij de leerjaarbegeleider en/of de conciërge.
Ongeoorloofd verzuim
Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn of te laat komen worden verplicht
de verzuimde lessen en tijd dubbel in te halen. Ongeoorloofd verzuim
wordt direct gemeld bij de leerplichtambtenaar van je woonplaats. Wanneer het ongeoorloofd verzuim niet stopt volgt een proces verbaal en
verwijzing naar Bureau Halt.
In schooltijd op vakantie
Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie
kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen
(twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet
anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste
twee weken na de zomervakantie.
Willen je ouders meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar.
Schoolregels
Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
Als basisregels hebben wij vier uitgangspunten, nl:
• Je bent op tijd.
• Je bent op de hoogte.
• Je bent een voorbeeld.
• Je verrast de ander niet.
16
Deze vier punten kun je overal op toepassen waar het schoolzaken betreft
en komen terug in de onderstaande tien schoolregels.
1. Ik heb respect voor mezelf, een ander en mijn omgeving.
2. Seksuele intimidatie en andere vormen van verbaal en fysiek geweld
keur ik af.
3. Discriminatie op basis van ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid of
uiterlijk, is niet toegestaan.
4. Vloeken en grof taalgebruik horen niet op school thuis.
5. Ik pest, bedreig en negeer niemand en ik gebruik geen geweld.
Leefregel 3 t/m 5 gelden ook voor het gebruik van social media en internet.
6. Ik geef het duidelijk aan als ik iets niet wil, maar speel niet voor eigen
rechter.
7. Ik blijf van de spullen van een ander af en verniel niets.
8. Ik neem geen wapens, drugs of alcohol mee naar school.
9. Ik houd de school schoon en netjes.
10.Ik houd mij aan deze regels en werk eraan mee dat anderen zich er ook
aan houden.
Naast deze tien leefregels zijn er natuurlijk nog andere dagelijkse regels die
je moet weten. Deze staan op de website.
Praktische regels
Hier volgt een samenvatting van een aantal schoolregels. Op intranet kun
je de uitgebreide versie lezen inclusief de maatregelen die volgen op een
overtreding.
1. Binnen school of tijdens activiteiten van school is energiedrank niet toegestaan. Heb je het wel in jouw bezit dan zul je dit moeten inleveren.
2. Roken in de school is verboden voor alle leerlingen.
3. Bezit en/of gebruik van alcohol- en cannabisproducten op school is
verboden. Hiervan zal altijd melding gedaan worden bij de politie. Ben
je onder invloed dan zul je geschorst worden.
4. Gokken om geld of goederen in welke vorm dan ook (kaartspelen,
dobbelen, enzovoort) is verboden in de school en op het schoolterrein.
De schoolleiding kan een uitzondering maken voor het organiseren van
kansspelen waarvan de opbrengst ten bate komt aan een goed doel.
5. Mobiele telefoon gebruik is toegestaan in de aula en buiten het schoolgebouw. Tijdens de les alleen met toestemming.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 17
Wat gebeurt er als je je misdraagt?
Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt
straf krijgen, maar ook geschorst worden. Bij een schorsing nemen we in
ieder geval contact op met je ouders. Mocht je meerdere keren geschorst
worden, dan kan verwijdering van school plaats vinden.
Schade
Schade die door jou wordt aangericht, moet door je ouders/verzorgers zelf
worden afgehandeld via de verzekering.
Vermissingen
Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes
waar je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen
in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. De school
is niet verantwoordelijk voor vermissing!
Soms wordt per ongeluk een verkeerd kledingstuk meegenomen. Gemerkte kleding kan terugbrengen bevorderen.
18
Kluisjes
Bij ons op school kun je kluisjes huren om je waardevolle spullen in te
bewaren. De schoolleiding heeft ten alle tijde toegang tot je kluisje en kan
deze door anderen laten onderzoeken. Bijvoorbeeld de politie, conciërge
etc.
2.7 Betrokkenheid ouders en leerlingen
Ouderraad
Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken
zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad.
Willen je ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact
opnemen met de voorzitter van de ouderraad of de schoolleiding van onze
school.
De contactpersoon van de ouderraad is mevr. Van der Aart ( [email protected]
casema.nl) 0182-631629)
Leerlingenraad
De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen
zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te
bespreken.
2.8 Alles over geld
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn.
Ze zijn niet verplicht, maar als je niet mee doet, moet je soms een vervangende opdracht maken.
Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke
tijd te maken. Naast het volgen van les, krijg je ook tijd voor andere leuke
dingen. Er zijn schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen, werkweken en
excursies. Alle activiteiten die onder leiding van docenten worden georganiseerd, vallen onder verantwoording van de school. Je mentor kan je
hierover meer vertellen.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 19
We handelen de schoolkosten binnen Wellantcollege via internet af. Je
ouders ontvangen van de school meer informatie over hoe dat precies
in zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij
terecht kunnen met vragen over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.
Vrijwillige kosten 2014-2015
20
Activiteiten
Bedrag
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Pakket 1: Vieringen
- Sinterklaas, Kerst etc.
€10,-
x
x
Introductiedag
€35,-
x
Pakket 2: Buitenschoolse activiteiten
- Ark van Noach, sportactiviteiten, overige excursies
€57,-
x
Pakket 3: School aangeboden
diensten
- t-shirt (gym), sms
€8,50
x
Kluishuur
€14,-
x
x
x
Winterwerkweek
€385,-
x
Pakket 2: Buitenschoolse activiteiten
- excursie, sportactiviteiten
€35,-
x
Werkweek Ardennen
€220,-
x
Thuisblijf programma indien
geen Werkweek Ardennen
€20,-
x
Pakket 1: Vieringen
- Sinterklaas, Kerstgala
€22,50
x
x
Pakket 2: Buitenschoolse activiteiten
- sportactiviteiten, Skills
€20,-
x
Pakket 3: Excursies vakgerelateerd
-CKV workshops, Keulen
€55,-
x
Werkweek London
€330,-
x
x
Activiteiten
Bedrag
Pakket 2: Excursies Beroepsgerelateerd
- Skills, Studiebeurs
€42,50
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
x
Pakket 3: Excursies vakgerelateerd
- Appeltern, Naturalis
€32,50
x
Afscheidsactiviteit
- 2-daagse Frankrijk (Euro Disney, Parijs)
€120,-
x
Sportactiviteiten buiten school
- zwemmen, Dutch Waterdreams etc.
€45,-
x
Een deel van je studiekosten vergoed
Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Informeer hiernaar
bij de gemeente waar je woont.
2.9 Overige Informatie
Wellantcollege kiest voor kleinschaligheid en veiligheid
Als brugklasleerling zul je je onmiddellijk thuis voelen. Een leerling is bij ons
geen nummer. In totaal zitten er op school ruim 300 leerlingen. Iedereen
kent elkaar en er is volop aandacht voor iedere leerling. Brugklassers worden serieus genomen. Onze kleine school biedt een veilige omgeving waar
je goede resultaten kan halen.
Kledingvoorschriften bij bepaalde vakken
In de lessen sport & bewegen zijn dit de kledingvoorschriften:
• Sportkleding en het dragen van gymschoenen is verplicht. Hoofddeksels zijn, in verband met het kunnen ontstaan van gevaarlijke situaties,
niet toegestaan. Dit geldt ook voor hoofddoekjes.
Bij techniek en lassen gelden om veiligheidsredenen de volgende kledingvoorschriften:
• geen sandalen en korte mouwen;
• stevig schoeisel wordt aanbevolen;
• hoofddeksels zijn niet toegestaan in verband met het kunnen ontstaan
van gevaarlijke situaties en lange haren moeten bij elkaar worden
gebonden.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 21
In de beroepsgerichte vakken plantenteelt, agrarische techniek en groenvoorziening dien je te zorgen voor goede werkkleding. Hieronder wordt
verstaan:
• kleding waarmee je buiten of in de kas kunt werken. Dus: laarzen of
oude schoenen, een overall en eventueel regenkleding.
Terugkoppeling basisschool van herkomst
Basisscholen vinden het vaak bijzonder om te horen hoe het met hun oudleerlingen gaat. Deze gegevens moeten zij ook weer gebruiken voor de
onderwijsinspectie en voor evaluatie van hun adviezen aan het voortgezet
onderwijs. Daarom sturen wij ieder jaar een overzicht van de resultaten van
onze leerlingen naar de basisschool van herkomst.
Slaagpercentage 2012-2013
Aantal
leerlingen
Aantal
geslaagden
Percentage
geslaagden
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-(g)t
28
25
21
28
24
21
100%
96%
100%
Boskoop
74
73
99%
Leerlingen vierde leerjaar vmbo in beeld
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt
verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze
leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo,
vwo of mbo-2 diploma) hebben.
Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen,
mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs
je kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding.
Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Zuid Holland Oost
werken daarom via Voroc nauw met elkaar samen. Voroc is een database
waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio Zuid Holland Oost zijn
opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij
een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze
leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren de
uitstroomgegevens beschikbaar te stellen.
22
Wat betekent dit?
Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van
de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van
Voroc. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking
van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
WELLANTCOLLEGE BOSKOOP 23
Wellantcollege Boskoop
Wellant Chr. vmbo
Zijde 105
2771 EV Boskoop
(0172) 21 34 56
[email protected]
www.wellant.nl