Activiteitenverslag 2012-2013

JAARVERSLAG (2012/) 2013
17 februari 2014
Beste Vrienden, Alumni, ouders, docenten en medewerkers,
Op 31 juli 2012 is de stichting Vrienden van het St. Ignatius gymnasium opgericht, de feestdag van
de H. Ignatius. De ANBI-status is aangevraagd én uiteindelijk in 2013 toegekend. De ANBI-status
maakt schenken nog voordeliger. De Stichting Vrienden beschikt over een website:
vriendenignatiusgymnasium.nl. Op LinkedIn is een platform gecreëerd met een groeiende groep
van thans bijna 400 leden. Bezoek de LinkedIn pagina…
In mei 2013 is de folder gepresenteerd aan docenten en medewerkers van het Ignatius gymnasium.
Vervolgens zijn voor en na de zomer de ouders en leerlingen van alle klassen geïnformeerd. Het
komende jaar zullen ook de alumni actief betrokken worden.
Inmiddels zijn 62 vrienden donateur geworden, ofwel eenmalig,
doorlopend of door een (zeer substantiële) lijfrenteschenkingen. In
2013 is aan schenkingen ontvangen Euro 6.012,-- en additionele
toezeggingen voor de komende 4 jaar middels lijfrenteakten ad. Euro
5.000,--, derhalve in totaal Euro 11.012,--. De enige kosten die zijn
gemaakt zijn drukkosten van een folder ad. Euro 716,-- (ontwerp folder
belangeloos door Jaap Boender www.dawn.nl) en bankkosten ad. Euro
94,--. Ultimo 2013 in kas: Euro 5.202,--.
Vriendenborrel
In november 2013 heeft de eerste – geheel gesponsorde – Vriendenborrel plaatsgevonden in de aula
van de school voor ruim 75 Vrienden en een enkele docent. Al met al goed bezocht. Hapjes
(www.lepainquotidien.nl) en drankjes (www.dewijnprins.nl) waren mooi verzorgd door sponsoren
en professioneel bediend door leerlingen van het Ignatius. De algehele terugkoppeling was
uitsluitend positief. Een ouder berichtte:
“Was zojuist op de 1e vriendenborrel van het Ignatius.
Was gezellig, leuke mensen, ook interessante
gesprekken. Stichting is opgezet om aantasting van
extra's op school te pareren. Maar men wil ook
innovaties gaan steunen en een appel doen op
oudernetwerken. Er zijn meer donerende ouders
nodig. Streefcijfer borrelende vrienden-ouders
volgend jaar: 200! Help je mee? Breng ook een andere
ouder aan!”
De Vriendenstichting zal zich inzetten voor innovatieve en creatieve ideeën. Het mogelijk maken
van speciale stages, lezingen van speciale sprekers, bedrijfsbezoeken, prijzen voor uitstekende
prestaties, samenwerking zoeken met bijv. Sciencepark enz. Tal van Vrienden hebben aangeboden
behulpzaam te willen of introducties te verzorgen om de excellentie van de school ook op andere
wijze tot uitdrukking brengen.
Wat staat er op de planning?
Doe mee!
Een uitnodiging aan alle alumni, ouders,
docenten en medewerkers:
 Word vriend! Vriend worden kan
al vanaf 20,- per jaar. Klik hier…

Wilt u een lezing geven of een
stageplek bieden? De stichting
zoekt samenwerking.
Stuur een e-mail…

Word lid van het platform op
LinkedIn! Klik hier…
Het komende jaar zal er steeds meer te zien en te
horen zijn van de Vriendenstichting, zoals:
 De Vriendenstichting actief onder de
aandacht brengen bij ouders, oud-leerlingen
en (oud)-docenten en medewerkers.
 Organiseren van Vriendenactiviteit.
 Ontwikkelen van innovatieve en creatieve
ideeën om het onderwijs uitdagend,
inspirerend en betekenisvol te houden. Het
St. Ignatiusgymnasium zoekt Vrienden om
samen deze uitdaging aan te gaan.
 Een heldere procedure opstellen voor het
indienen en beoordelen van aanvragen.
Onze visie:
Een goede opleiding is belangrijk om je talenten te ontwikkelen.
Een Vriend van het St. Ignatiusgymnasium geeft de steun die hard nodig is voor aankopen,
onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet
gerealiseerd kunnen worden.
Meer informatie over de Vriendenstichting is te vinden op de website en in onze folder. Schroom
niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Reinier W.L. Russell
Voorzitter
[email protected]
www.vriendenignatiusgymnasium.nl
Bestuur.
Mr. Marjanne Beem-Bout
Mr. Hans Mol
Wim van der Pas
Mr drs. Reinier W.L. Russell
Mr. Wilmer A. Smeenk
Anita Swenneker (rector)
Comité van aanbeveling.
mr. Peter Elverding
prof. mr. Jaap G. de Hoop Scheffer
drs. Ivo J.I. Niehe
Huub G.J.H. Oosterhuis
ir. Jurriaan van Stigt