Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei
2014
In de maanden april en mei heeft het bestuur van De Frije Wiken
enthousiast gewerkt aan de voorbereidingen van haar activiteiten voor het
nieuwe seizoen voor recreatie en toerisme.
De eerste activiteit; bebording is op alle voorbereidende onderdelen
afgerond. De persberichten en uitnodigingen voor de feestelijke onthulling
gaan deze week de deur uit. Wat de De wike fan de Frije Wiken en
Platteland Leeft betreft lopen ook hier de voorbereidingen naar wens.
1.Bebording (gebiedsherkennende middelen)
Vorig jaar is tijdens een vergadering van De Friese
Wouden met alle deelgebieden binnen het gebied
besloten dat De Frije Wiken als pilot zal fungeren bij
het plaatsen van bebording in De Friese Wouden.
Bebording kan leiden tot een meerwaarde voor
gebiedsherkenning . Om een en ander goed te
stroomlijnen is eerst gekozen voor een pilot om te
onderzoeken of bebording daadwerkelijk tot die
meerwaarde leidt.
Door middel van bebording zal de herkenbaarheid van De Frije Wiken zichtbaar
worden gemaakt waarmee de eigen identiteit van De Frije Wiken als deelgebied
binnen de Friese Wouden kan worden uitgedragen.
Bebording wordt ook gezien als een promotiemiddel om de ondernemers in De
Friese Wouden enthousiast te maken voor financiële middelen in het kader van
verdere bekendheid van het gebied. Of bebording effect zal hebben en een
bijdrage zal leveren als meerwaarde voor de ondernemers in het gebied zal na
drie jaar worden geëvalueerd.
Ook zal het effect gemeten worden op de toename van de toerist en recreant.
Provincie Fryslân en de gemeentes Heerenveen en Opsterland hebben inmiddels
positief gereageerd en subsidies verstrekt. Ook de vergunningen voor plaatsing
van de 9 borden is afgegeven.
De feestelijke onthulling van de bebording zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 6
juni om 16.00 uur.
Programma:
Plaats: Restaurant Hof van Schoterland; Schoterlandseweg 50 te Mildam
Tijd:
16.00 uur
Ontvangst
16.15 uur
Welkom
Inleidend woord door voorzitter Ate Westra
16.45 uur
Onthulling bebording De Frije Wiken
De onthulling bebording Schoterlandseweg Mildam zal
verricht worden door de heer Barend Potjer voorzitter
toeristisch netwerk De Friese Wouden.
Op hetzelfde tijdstip zullen de 8 andere borden worden onthuld door
vertegenwoordigers van de Plaatselijk Belangen.
2. DE WIKE FAN DE FRIJE WIKEN
Van zaterdag 2 augustus tot zaterdag 9 augustus organiseert Stichting De
Frije Wiken de tweede editie van De Wike fan de Frije Wiken met daarin
opgenomen de derde editie van Platteland Leeft op zaterdag 9 augustus! Deze
plattelands dag staatvolledig in het teken van al het leven op het platteland.
In overleg met de deelnemers die vorig jaar meededen aan Platteland Leeft is
besloten opnieuw te kiezen voor 2 zaterdagen nl. 2 en 9 augustus.
Op aanraden van Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân
heeft het bestuur besloten om het idee van Platteland Leeft aan te melden als
project voor Ljouwert Kulturele Haadstêd en kulturele profinsje.
Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
Zaterdag 2 en 9 augustus:
Platteland Leeft!
Op zaterdag 2 en 9 augustus houden we open plattelands dagen van al het
bedrijfsleven in de Frije Wiken.
Een 25 tal streekbedrijven in het prachtige gebied van de 14 dorpen houden
open huis.
Er worden allerlei soorten activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo
kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen van een aspergeteler,
een stal met waterbuffels bekijken en proeven van de mozzarella kaas, een
bijzondere miniaturengalerie bezoeken, een stoeterij bezichtigen, paard rijden
voor kinderen, een streekmuseum bezoeken, maar ook een bezoek brengen aan
een wormenkwekerij en erg leuk een rondleiding in het Ketliker Skar en op de
Ketliker Heide met activiteiten voor de kinderen.……………………………enz.
Verdere activiteiten zijn o.a.
- Open Stal te Oldeberkoop (alle dagen open)
- Open galerijen en streekmusea
- Zorgboerderij
- Kinderopvang
Alle deelnemende streekbedrijven zijn op fietsafstand van elkaar maar tevens
met de auto te bereiken. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om gratis een fiets te
lenen! Het bezoeken van Platteland Leeft! is gratis. Diverse streekbedrijven
kunnen voor het deelnemen van een activiteit een kleine bijdrage vragen.
Bezoek Platteland Leeft!, proef de streek en ervaar het platteland. Kortom:
Wat: Platteland Leeft! – plattelandsweek
Zondag 3 augustus
Mountainbikerit
Mountainbiken is een sport, waarbij men over ruige terreinen fietst, meestal
met een speciaal daarvoor ontworpen mountainbike. Mountainbike (letterlijk
bergfiets), ook wel MTB of ATB (All Terrain Bicycle) genoemd, is een fiets
gemaakt om offroad te rijden, op onverharde wegen of paden. Dit wordt
mountainbiken genoemd. Mountainbikes hebben dikke banden met profiel voor
comfort en extra grip. Mountainbiken is als
sport onder te verdelen in vijf categorieën: de
bekendste categorie is de cross country.
Mountainbiken is zowel een wedstrijd- als
recreatieve sport.
Startplaats: Expansiehal te Jubbega
Starttijd: 9.00 uur. Afstand: 20 km
Openluchtsamenkomst openlucht theater Sparjebird
Een kerkdienst wordt meestal in een kerkgebouw gehouden, maar in de
zomertijd komt het ook voor dat er openluchtdiensten worden gehouden. Deze
diensten zijn vaak laagdrempelig met veel zang. Een openluchtdienst in de
natuur heeft een bijzonder karakter en trekt vaak campinggasten en toeristen.
Een openluchtdienst biedt mensen een stukje gastvrijheid, die niet zo
gemakkelijk een kerk binnen stappen maar toch belangstelling hebben voor het
evangelie. De Open Lucht Dienst biedt tevens een uitstekende gelegenheid om
gasten mee te nemen naar een eredienst!
De openlucht samenzang voor jong en oud in
het mooie bos van Sparjebird op zondag 3
augustus. We zingen veel bekende liederen
en er wordt een korte overdenking gehouden
door ds. Piet Hulshof uit Jubbega. Deze
bijeenkomst begint om 19.30 uur. Na afloop
is er koffie.
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Er
is een tribune voor 300 zitplaatsen. Mocht de
houten tribune zitplaats u te ongemakkelijk
zitten dan kunt u een stoel meenemen.
Dinsdag 5 augustus
Cultuurhistorische fietstocht van 25 en 50 kilometer
De Frije Wiken biedt in haar dorpen of omgeving prachtige cultuur- en
historische bezienswaardigheden. Voor de echte cultuurliefhebber zijn de
volgende, soms eeuwenoude plekjes in het gebied zeker het brengen van een
bezoekje de moeite waard.
Belvedère te Oranjewoud;
Eco kathedraal te Mildam
Thomastsjerkje te Katlijk
Klokkenstoelen te Katlijk en Oudehorne
Brinkkern te Oldeberkoop
Start op verschillende plaatsen. Starttijden vanaf 10.00 tot 13.00 uur.
Vrijdag 8 augustus
Nachtwandeling
Nachtkuiertochten worden de laatste
jaren steeds populairder. Bij het lopen
in het donker wordt de klemtoon
gelegd op schoonheid van de ware
duisternis; de ervaring van het
wandelen bij nacht.
Wandelen bij nacht wil de mensen ook
bewust maken van de luchtvervuiling
en van de mogelijkheid deze vervuiling
terug te dringen. Tijdens een
nachtwandeling kunnen mensen
genieten van de donkerheid en dit onderwerp breed onder de aandacht brengen.
Start: Expansiehal te Jubbega
Afstanden: 9 en 16 kilometer
Starttijd: 23.00 uur.