Aan de slag met ergotherapeutische meetinstrumenten in een

Aan de slag met
ergotherapeutische
meetinstrumenten in
een ziekenhuis
Donderdag 3 april 2014
Tijdens deze praktijkgerichte doe-dag focussen we op de verschillende
meetinstrumenten die je als ergotherapeut kan hanteren in je werking met ouderen
binnen een ziekenhuissetting.
Je gaat concreet aan de slag rond verschillende aspecten waarbij assessment in je
werking binnen het ziekenhuis belangrijk is.
Je zal deze dag vier workshops doorlopen waar je niet enkel heel veel informatie
meekrijgt, maar waar je zelf ook enkele testen zal kunnen ervaren.
We hopen dat je met deze kennis je ergotherapeutische werking verder kan
uitbouwen binnen je organisatie!
Programma
08.30 uur
Onthaal
09.00 uur
Workshop 1
10.30 uur
Pauze
11.00 uur
Workshop 2
12.30 uur
Middagpauze met broodjesmaaltijd
13.15 uur
Workshop 3
14.45
Pauze
15.20
Workshop 4
16.45
Einde
Workshops
Workshop 1
Evaluatie van cognitie
Door Ellen Gorus
•
•
•
We maken kennis met een bruikbaar screeningsinstrument i.f.v. de cognitieve
status van oudere patiënten in het ziekenhuis: de MiniCog
We leren de MMSE correct interpreteren a.d.h.v. normtabellen (leeftijd,
opleidingsniveau), klinische indruk… het rapporteren van de resultaten a.d.h.v.
enkele cases uit de praktijk
We gaan concreet aan de slag met de MOCA en we gaan uitgebreider in op het
cognitief assesment
Workshop 2
Meten van betekenisvolle activiteiten en participatie
Door Dominique Van de Velde
•
•
Participatie, een algemeen aanvaard concept, maar hoe wordt het gemeten?
Gebruik en toepassing van de GPS, de Gentse Participatieschaal
Het meten van het performantieniveau en betekenisgeving van dagelijkse
activiteiten; doelstellingen bepalen aan de hand van de MMOP (Measuring
Meaning and Occupational Performance)
Workshop 3
Evaluatie van de activiteiten van het dagelijks leven als diagnostisch middel, zowel
voor ziekte – als zorgdiagnostiek
Door Patricia De Vriendt
•
•
Vanuit het bio-psycho-sociaal redeneren worden in deze workshop handvatten
aangereikt om het functioneren van oudere patiënten adequaat in kaart te
brengen en te evalueren
Er wordt kennis gemaakt met een aantal (o.a. recent ontwikkelde) evaluatiemethodes en meetinstrumenten
Workshop 4
Comprehensive Geriatric Assessment, de zoektocht naar een adequate
probleemidentificatie bij geriatrische patiënten
Door Elise Cornelis
•
•
•
Een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) kent op heden een goed
gekende toepassing in het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt
Het vergt echter veel kennis en adequate vaardigheden om de resultaten van
een CGA te laten aansluiten bij individuele zorgplannen van patiënten op het vlak
van revalidatie, ondersteuning en begeleiding. In deze workshop wordt stil
gestaan bij deze vaardigheden en krijg je heel veel praktische tips en
aandachtspunten mee
Specifieke vaardigheden op vlak van communicatie, analyse en rapportage zullen
geoefend worden
Praktische informatie
Datum
Donderdag 20 maart 2014 van 09.00 tot 16.45 uur
Locatie
Arteveldehogeschool , Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent
Kostprijs
Syllabus en broodjeslunch inbegrepen: 90 euro
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 10 februari 2014 via de website van de
ondersteuningscentrum ergotherapie KRONKELS
of volgende link: inschrijven
Info
Aanwezigheidsattesten worden voorzien
Parkeren kan in de ondergrondse parking Sint-Pietersplein
(op 3 min. wandelafstand)
www.arteveldehogeschool.be
Vragen
Inhoudelijke
vragen
Nadine Praet
[email protected]
Administratieve
vragen
Nathalie Coene
Medewerker korte opleidingen en studiedagen,
studiegebied gezondheidszorg
[email protected]
Tel: 09-234 71 59