Nieuwsbrief Oldtimerdag De Bilt Juni 2014

Nieuwsbrief Oldtimerdag De Bilt Juni 2014
Herbie, u kent hem wel van de film, is een echte blikvanger in De Bilt. Vol trots pronkt hij op de rotonde
op de Groenekanseweg in De Bilt. De Oldtimerdag in
De Bilt zal dit jaar dan ook de Herbieroute rijden. Tijdens de route die op 13 september gereden wordt,
zal Herbie de deelnemers groeten.
Zoals als elk jaar valt de Oldtimerdag in De Bilt op
Open Monumentendag. Het thema van deze dag is
“Op Reis”. Om dit thema kracht bij te zetten zal
bus27 dit jaar meerijden. Meer informatie over de
Leyland bus uit 1956 vindt u www.bus27.nl
Ook in het kader van het Thema “Op Reis” zal op 13
september in De Dorpstraat camping “Het Oude
Dorp” openen. Op de grasstrook tussen de Dorpsstraat en de Utrechtseweg zullen ca 25 oldtimer campers staan. Een unieke beleving.
Betaling:
Zorgt u er voor dat wij uw betaling tijdig ontvangen. U
kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar:
Bankrekening: NL37 INGB 0005 2558 81
t.n.v. Wijkkas Dorpskerk De Bilt
Contact:
Oldtimerdag De Bilt
A . de Rooij
De S. Lohmanweg 4
3732 BT DE BILT
Mob: 06-17289119
[email protected]
www.oldtimerdagdebilt.nl