IWFLONDON2015

INTERNATIONAAL HAFABRA FESTIVAL LONDEN 2015
IWFLONDON2015
Periode concertreis
van woensdag, 28 oktober t/m zondag 1 november 2015
of
van donderdag, 29 oktober t/m zondag 1 november 2015
Festivalgebouw
Concertzaal van de “ROYAL COLLEGE OF MUSIC LONDON”
Optredens
Festivalconcert in de Concertzaal van de “ROYAL COLLEGE OF MUSIC LONDON”
2e concert op aanvraag, eventuele huurkosten en promotie zijn niet inclusief
Reis
We bieden de reis met of zonder touringcarvervoer aan
De touringcar staat gedurende de gehele reis tot uw beschikking
Facultatief
Afscheidsdiner (tijdens terugreis)
Excursies
Accommodatie
Hostel
3-sterrenhotel
Service
Repetitiemogelijkheid
Jurybeoordeling (indien gewenst)
Prijsuitreiking: voor beste dirigent / beste repertoirekeuze / beste presentatie / beste solist(e)
Slagwerk ter plekke aanwezig (repetitie & festival)
Het volgende kunt u van ons verwachten:
• Verblijf in Hostel of 3-sterrenhotel
• Arrangement op basis van logies/ontbijt of halfpension (ontbijt & diner)
• Repetitiemogelijkheid
• Deelname aan het Festival (totale podiumtijd: 60 Minuten)
• Deelnemende HaFaBra-orkesten uit alle divisies
• Slagwerk aanwezig
• Vakjury-beoordeling (indien gewenst):
het is ook mogelijk om voor "geen jury-beoordeling" te kiezen,
dan kan men een geheel vrij repertoire uitvoeren,
kopieën van de partituren hoeven dan ook niet worden opgestuurd
• Prijsuitreiking tijdens feestavond
• Oorkonde ter herinnering van deelname aan het festival
• Deskundige gidsen
• Dirigent reist gratis bij minimaal 30 reisdeelnemers
• Familie en vrienden kunnen meereizen
• Feestavond met dinerbuffet en live-muziek voor alle reisdeelnemers
Uw concertreis (4 dagen)
Donderdag
Aankomst Londen
Eventueel gezamenlijk diner
Vrijdag
Ontbijt
Gekozen excursie gedurende de dag / vrije tijd / repetitie of extra Concert
Eventueel gezamenlijk diner
Zaterdag
Ontbijt
Internationaal HaFaBra Festival in de Concertzaal van de “ROYAL COLLEGE OF MUSIC LONDON”
Gekozen excursie gedurende de dag of vrije tijd
Feestavond met dinerbuffet, live-muziek & Prijs/Oorkonde-uitreiking
voor alle reisdeelnemers
Zondag
Ontbijt
Uitchecken en terugreis
Eventueel kunnen we voor u een afscheidsdiner organiseren
Bij Aankomst op woensdag (5 dagen): woensdag een vrije dag (met of zonder excursies)
Een 3-daagse reis behoort ook tot de mogelijkheden, prijzen op aanvraag.
Van Aanmelding tot aan Concertreis:
* Aanmeldingsformulier toesturen (definitieve aanmelding, schatting aantal deelnemers)
* Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u aanbetalingsfactuur/bevestiging
* de aanbetaling is € 75,- per persoon
* Het reisprogramma voor u wordt samengesteld en opgestuurd.
(Programmawijzigingen zijn in onderling overleg altijd mogelijk)
* Daar het om een Festival gaat zijn er geen verplichte muziekwerken
* Niettemin worden 2 uitgevoerde werken (die u zelf bepaalt) door een vakjury beoordeeld
(zie reglement & info)
* Podiumtijd: 1 uur
* Einddatum aanmelden 1 juni 2015
Voor 1 oktober 2015:
- Toesturen van de deelnemerslijst/kamerlijst
- Concertprogramma betreffende het festival (op volgorde)
- Info over de muziekvereniging en foto (voor het programmaboekje)
- Kopieën van de partituren van de 2 te beoordelen werken (voor de vakjury)
- Gegevens van het touringcarbedrijf (indien u dit vervoer zelf organiseert)
- Vluchtgegevens indien er transfers geboekt dienen te worden
* 8 weken voor vertrek ontvangt u de eindfactuur
* 6 weken voor vertrek dient de restantbetaling te zijn overgemaakt
* 2 weken voor vertrek ontvangt u de programmaboekjes voor alle deelnemers
* 2 weken voor vertrek ontvangt de leiding van de muziekvereniging een draaiboek (programma & info)
* Enkele weken na het Festival worden de juryrapporten toegestuurd
PRIJZEN
4 dagen
HOSTEL (4- of 6-pers.kamers) / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 219,Op basis van halfpension: € 239,1- en 2-persoonskamers op aanvraag
HOSTEL (4- of 6-pers. kamers) / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 309,Op basis van halfpension: € 329,1- en 2-persoonskamers op aanvraag
-------------------------------------------------------------------------------HOTEL*** (buiten centrum) / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 259,Op basis van halfpension: € 295,Toeslag 1-persoonskamer: € 90,HOTEL*** (buiten centrum) / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 349,Op basis van halfpension: € 385,Toeslag 1-persoonskamer: € 90,-------------------------------------------------------------------------------HOTEL*** (centrum) / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 289,Op basis van halfpension: € 329,Toeslag 1-persoonskamer: € 120,HOTEL*** (centrum) / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 379,Op basis van halfpension: € 419,Toeslag 1-persoonskamer: € 120,-
Prijzen zijn inclusief:
- Deelname Festival
- Feestavond met dinerbuffet en Live-muziek
- Professionele Jurybeoordeling (indien gewenst)
- Prijs/Oorkonde-uitreiking
- Compleet Slagwerk aanwezig bij repetitie en Festivalconcert
- Repetitiemogelijkheid
- Extra concert (indien gewenst / extra kosten voor eigen rekening)
- Begeleiding EvenTTours ter plekke
5 dagen
HOSTEL / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 249,Op basis van halfpension: € 279,1- en 2-persoonskamers op aanvraag
HOSTEL / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 349,Op basis van halfpension: € 379,1- en 2-persoonskamers op aanvraag
-------------------------------------------------------------------------------HOTEL**** (buiten centrum) / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 299,Op basis van halfpension: € 349,Toeslag 1-persoonskamer: € 120,HOTEL**** (buiten centrum) / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 399,Op basis van halfpension: € 449,Toeslag 1-persoonskamer: € 120,-------------------------------------------------------------------------------HOTEL*** (centrum) / per eigen vervoer:
Op basis van logies/ontbijt: € 349,Op basis van halfpension: € 409,Toeslag 1-persoonskamer: € 160,HOTEL*** (centrum) / per touringcar:
Op basis van logies/ontbijt: € 449,Op basis van halfpension: € 509,Toeslag 1-persoonskamer: € 160,-
FACULTATIEF / EXTRA'S:
Citytour Londen met gids (4 uur): € 7,50 p.p.
(bovenstaande tarief is geldig bij reis per (eigen) touringcar)
Excursie Royal Albert Hall met gids (2 uur): € 10,50 p.p.
Boottocht Londen (1 uur): € 12,00 p.p.
Afscheidsdiner (tijdens terugreis): € 17,50 p.p.
Alleen Festivaldeelname:
€ 85,00
Prijs (per persoon) is inclusief:
- Deelname Festival (60 Minuten podiumtijd)
- Feestavond met dinerbuffet en Live-Musik
- Professionele Jurering & juryrapport
- Prijsuitreiking / oorkonde
- Compleet Slagwerk aanwezig tijdens repetitie en Festivalconcert
- Repetitiemogelijkheid
CONCERTLOCATIE
CONCERTZAAL van de THE ROYAL COLLEGE OF MUSIC LONDON
EVENTTOURS
Dr. Nolenslaan 157
6136 GM SITTARD
NEDERLAND
T (0031)-(0)6-39440628
Email: [email protected]
Website: www.eventtours.nl
AANMELDEN KAN VIA HET AANMELDINGSFORMULIER OP DE WEBSITE:
www.iwflondon.com
REGLEMENT
Deelname van HaFaBra-orkesten:
alle divisies
Uiterlijk inschrijving:
1 juni 2015
Festivaldag:
zaterdag, 31 oktober 2015
Deelnemende orkesten:
HaFaBra-orkesten uit de gehele wereld
Reglement uit te voeren werken:
2 werken ter beoordeling (vrije keuze) / indien gewenst
overige werken ter vrije keuze
indien geen jury-boordeling gewenst: alle werken ter vrije keuze
Opgave uit te voeren werken:
alle werken dienen in volgorde te worden opgegeven met de juiste tijdsduur
Tijdsduur totaal concert:
de maximale "podiumtijd" is 1 uur
Beoordeling werken:
de beoordeling geschiedt naar de volgende onderdelen:
• intonatie
• klankvorming
• klankbalans
• techniek
• articulatie
• ritmiek
• samenspel
• dynamiek
• nuancering
• muzikale uitvoering / programmakeuze
Jury:
de jury zal bestaan uit 3 erkende juryleden,
de jury zal door EvenTTours worden aangesteld
Jurypartituren:
de partituren (mogen kopieën zijn) dienen uiterlijk 1 oktober 2015 in het bezit te zijn van EvenTTours
we zullen ervoor zorg dragen dat de juryleden de partituren ruim op tijd in hun bezit hebben
Jurykwalificaties:
de jury hanteren het volgende puntensysteem:
Voldoende = 60 t/m 64 punten
Voldoende tot Ruim Voldoende = 65 t/m 69 punten
Ruim voldoende = 70 t/m 74 punten
Ruim voldoende tot Goed = 75 t/m 79 punten
Goed = 80 t/m 84 punten
Goed tot Zeer Goed = 85 t/m 89 punten
Zeer Goed: 90 t/m 100 punten
Bekendmaking resultaten:
de juryrapporten zullen 2 tot 3 weken na terugkomst worden opgestuurd
tijdens de feestavond zullen de prijzen worden uitgereikt voor:
beste dirigent(e) / beste repertoire / beste presentatie / beste solist(e)
Voorzieningen tijdens de concerten:
er zal voor geluid, licht & slagwerk gezorgd worden, extra voorzieningen zoals beamers,
extra geluidsinstallaties, extra verlichting etc. zijn voor eigen rekening
Slagwerkgedeelte:
het gehele slagwerkgedeelte
3 pauken / grote trom / buisklokken / bekkens / drumstel / klokkenspel & marimba
en alle klein slagwerk (triangel, woodblock, bells etc.) zijn op het podium aanwezig (zie slagwerklijst)
specifiek slagwerk op aanvraag
Inspeel/repetitieruimte:
er zal een ruimte ter beschikking worden gemaakt tijdens het festival
waar de HaFaBra-orkesten kunnen cq. inspelen,
ook op de dag voorgaande aan het festival zal er gerepeteerd kunnen worden (indien gewenst)
Extra concert tijdens verblijf in Londen:
indien gewenst is er een mogelijkheid tot een Open Air Concert (overdekt podium)
Inschrijving:
zodra het ondertekende inschrijfformulier ontvangen is, is uw inschrijving geldig
zodra de aanbetaling van € 75,- per persoon is ontvangen, is de inschrijving definitief
bij opgave van de deelnemers aan de reis (op het inschrijfformulier), is een schatting voldoende
EVENTTOURS
Dr. Nolenslaan 157
6136 GM SITTARD
NEDERLAND
T (0031)-(0)6-39440628
Email: [email protected]
Website: www.eventtours.nl
AANMELDEN KAN VIA HET AANMELDINGSFORMULIER OP DE WEBSITE: WWW.IWFLONDON.COM