Hoera! - Stichting Sprank

Sprankel!
JAARGANG 4
|
NAJAAR 2014
I NF O R M ATI E M AGAZ I NE V A N S T ICH T IN G S P R A N K
Hoera!
Fraam bestaat 5 jaar
In gesprek met
Wybe Sierksma
8
11
Samen bouwen aan een netwerk
Een gastvrij huis in Ommen
STICHTING VOOR GEREFORMEERDE ZORG EN ONDERSTEUNING
AAN MENSEN MET EEN HANDICAP
‘Sprankel!’ is een uitgave van Stichting Sprank,
stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning
aan mensen met een verstandelijke beperking.
Sprank Hoofdkantoor
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle
Postadres:
Postbus 1222
8001 BE Zwolle
T 088-007 07 00
F 088-007 07 29
W www.stichtingsprank.nl
E [email protected]
twitter.com/stichtingsprank
facebook.com/stichtingsprank
Redactieraad Sprankel!
Nadine Boers
Margreet van Buuren
Marco Martens
Gert Pool
Kim van Dam
Dries Schuurhuis
Marloes Selles
Henriëtte Riemersma
[email protected]
Centrale Cliëntenraad
[email protected] | 0592 - 340645
Vrienden van Sprank
[email protected] | 0321-312684
Eenmalige gift of vaste donatie?
Wilt u eenmalig een bijdrage doen? Uw gift is welkom
op rekeningnummer NL90 RABO 011 87 16 638 ten name
van Stichting Vrienden van Sprank te Zwolle. Wilt u
donateur worden? Op www.vriendenvansprank.nl kunt
u online een aanmeldformulier invullen.
Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of
heeft u vragen? Neem contact met ons op via
[email protected]
Ontwerp
Dirigo Communicatie
Tekst en eindredactie
Henriëtte Riemersma | Margreet van Buuren |
Kim van Dam m.m.v. Dirigo Communicatie
Fotograf ie
Jaco Klamer: blz 10
Kees Muizelaar: cover, blz 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Druk
Sonodruk
Uitgave
Jaargang 4 | nummer 8 | najaar 2014
c
2
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
Inhoud
3
4
van de redactie
van de cliëntenraad
bestuurder aan het woord
5
nieuw bij Sprank
6/7
korte berichten
8/9
samen bouwen
aan een netwerk
10
column Adrian Verbree
vrienden van Sprank
11
locatie in beeld
12
fotoverslag
Van de redactie
Aan deze Sprankel! werkte gastredactielid Dries
Schuurhuis mee. Dries heeft al jaren een fijne plek
in De Lichtboei in Hardenberg. Hij vindt het een hele
eer dat hij is gevraagd en vertelt graag wat hij van
deze Sprankel vindt.
Ik bewaar de Sprankel altijd. Ik vind het een mooi blad. Ik
vond het op bladzijde 5 leuk om te lezen dat Redmer een
fijne plek heeft gekregen bij Sprank. Nog leuker vind ik
dat hij ook van PSV houdt. Hij snapt dus ook dat dit het
beste team is. Het doet me denken aan mijn eigen plek
bij de Lichtboei in Hardenberg. Ik voel me rijk gezegend.
Maar dit is wel een tijdelijke plek, we zijn met zijn allen
op weg naar een eeuwig huis, daar zorgt God voor.
ook ik, moet daar zijn best voor doen. Ik heb een fijne
kerkvrijwilliger. Ik ben blij dat deze mensen er zijn.
Er gaat veel veranderen dus goed dat we de tip krijgen over de website Hoe verandert mijn zorg.nl. We
hopen dat het goed gaat uitpakken, maar we moeten
wel wat inleveren. We moeten vertrouwen op de
Here God.
Van mij krijgt deze Sprankel een 10! Ik hoop dat lezers
het net zo graag lezen als ik.
Dries
h
Sc uurhuis
Wat er geschreven wordt over goede contacten op
bladzijde 8 en 9 vind ik ook belangrijk. Het is belangrijk
om goede contacten te houden met familie. Iedereen,
Van de cliëntenraad...
En nu aan het werk!
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is in zijn nieuwe
samenstelling begonnen. Maar waar zijn we als CCR
zoal mee bezig?
De nieuwe CCR is flink uitgebreid. Van drie naar zeven
leden! En voor het eerst doen er twee cliënten mee in
de CCR. Belangrijk, want zo krijgen we een nog beter
beeld van de belangen van cliënten.
Op onze agenda staan de veranderingen in de zorg en
de gevolgen ervan voor Sprank. Maar met bestuurder
dhr. Wybe Sierksma praten we bijvoorbeeld ook over
financiën, identiteit, visie en beleid. We hebben met de
bestuurder afgesproken dat we vroegtijdig betrokken
worden bij het maken van nieuw beleid. Zo krijgen
we veel ruimte om met en namens de cliënten mee te
denken.
Wij kunnen ons werk pas doen, als we weten wat er
leeft onder de cliënten. Daarom komen we graag met u
in contact. Via het bewonersoverleg, cliëntenraden en
verwantenraden van de verschillende locaties gaan we u
opzoeken. Maar u kunt ook contact met ons opnemen via
[email protected] of 0592 - 340645.
We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen onder de
onmisbare zegen van onze hemelse Vader.
Gert Pool, secretaris CCR
Van links naar rechts:
Jan Haaijer, Jenny Harink,
Peter Werkman, Gert
Pool, Lieuwe Boonstra,
Jan Schreuder, Jonathan
Schuhmacher (niet op de
foto: Wilma Pruim)
3
Sprankelen(d)
Bestuurder Wybe Sierksma aan het woord
Sinds 15 mei van dit jaar mag ik leiding geven aan Sprank. De
hoogste tijd dus om in Sprankel! iets over mezelf te vertellen.
Na een gevarieerde loopbaan in het bedrijfsleven (accountancy
en organisatieadvies), ben ik in 2004 zelfstandig raadgever en
ondernemer geworden.
Diverse malen heb ik als eindverantwoordelijke leiding mogen
geven en veel verschillende mensen leren kennen.
Inspireren, verbinden en meenemen zijn mijn sleutelwoorden
geworden. Woorden die mij motiveren tot dienend leiderschap
met Christus als levend voorbeeld. Vanuit die overtuiging werk ik
voor Sprank. Met heel veel plezier en voldoening, gesteund door
gemotiveerde medewerkers.
De veranderingen in de zorg zijn ingrijpend en vragen veel van
iedereen die betrokken is bij Sprank. De verleiding is groot om het
dan vooral te hebben over bedreigingen. En inderdaad, die zijn er
zeker. Maar de veranderingen bieden voor Sprank ook kansen!
De manier waarop onze christelijke identiteit gestalte krijgt in onze
zorgvisie en in de dagelijkse praktijk wordt echt wel opgemerkt.
Soms nemen we daarvoor het initiatief, bijvoorbeeld door het
organiseren van werkbezoeken, zoals onlangs nog in Ommen.
Zelf heb ik inmiddels alle locaties bezocht en veel cliënten ontmoet.
Het heeft mijn leven verrijkt. Of beter: zij hebben mijn leven verrijkt.
Een vonk
Ik heb mij voorgenomen om niet meer te vertellen wat Sprank is,
maar wie Sprank is. Want het gaat om mensen. Cliënten, familie,
vrijwilligers, medewerkers en leden van diverse raden. Geschapen
door God, geliefd door en in Christus en geïnspireerd door de Geest.
Mensen die allemaal verlangen naar een leven zoals God het heeft
bedoeld. Hij houdt van ons, zonder te kijken naar alles wat we niet
kunnen. De naam Sprank verwijst naar een vonk, het begin van een
vuur dat aanstekelijk werkt op zijn omgeving. Ik hoop dat het ook
mijn werk voor Sprank mag kenmerken: sprankelen(d) met Christus
als levend voorbeeld.
4
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
Nieuw bij Sprank
“Net zoals ik thuis gewend ben’’
Redmer Stamhuis (19) woont aan de Reysigerweg in Zwolle. Hij voelt
zich al helemaal thuis, dus nieuw noemt hij zich niet meer. Wat hij mist
van thuis? Het lekkere eten zoals hete bliksem en toetjes! Zijn ouders
Marianne en Eize Stamhuis wonen gelukkig in de buurt. Een hapje meeeten is dus zo geregeld.
WASMACHINE
Redmer heeft samen met z’n ouders het appartement ingericht, een stoere en
moderne kamer met een prachtig uitzicht. De was brengt hij niet naar z’n moeder,
maar doet hij zelf, ook al heeft hij er niet altijd zin in. Redmer: “M’n ouders zeggen
altijd: wat je zelf kan doen moet je zelf doen.” Marianne: “We kijken vooral naar
wat hij wel kan, hij heeft bijvoorbeeld geleerd hoe hij met het openbaar vervoer
kan reizen zodat hij zelfstandig naar vrienden of zijn studie kan.”
PSV
��"Het was mijn wens
om in een christelijk
huis te wonen"
Redmers weken zijn goed
gevuld met werk, sport en
familie- en vriendenbezoek.
Hij volgt een opleiding tot
receptionist/licht administratief medewerker op het Rea
College in Ermelo: “Ik doe receptiewerk bij de Viaa, dat is heel leuk en afwisselend.” Ook is hij regelmatig te vinden in het voetbalstadion. “PSV is mijn favoriet,
maar omdat PEC Zwolle dichterbij is, ga ik daar ook regelmatig naar toe.” Zijn
droom? “Profvoetballer worden bij PSV!”
WENS
Als voorzitter van de oudervereniging was Redmers vader betrokken bij de totstandkoming van de locatie. Marianne: “Wij hadden de stille hoop dat, als Redmer
eraan toe was, er een plekje vrij zou komen. Dat hij er nu woont is geweldig.”
Redmer: “Het was mijn wens om ergens te wonen waar het christelijk is, dat het er
net zo gaat als ik thuis gewend ben.” Redmer
heeft naast Sprank zijn familie en de kerk om
zich heen staan. De wijkkring van de kerk heeft
hem ‘geadopteerd’: elke week ondernemen ze
samen iets als voetbal kijken of samen eten.
Als hij naar een arts of ziekenhuis moet, gaat
Marianne met hem mee: “Wij zijn nog heel
betrokken bij het leven van Redmer.”
5
korte berichten
Nieuw in Zwolle
Boerderij Fraam bestaat 5 jaar!
Zo komt het er uit te zien. De nieuwe woonlocatie van
Sprank in de Zwolse wijk Stadshagen. Op de eerste
verdieping van Het Vensterhuis, want zo heet de locatie,
is straks ruimte voor acht bewoners van Sprank met
een indicatie VG 3, 4 of 6. De bouw is al begonnen en de
planning is dat Het Vensterhuis al in het voorjaar van 2015
zijn deuren opent! Interesse? Neem dan contact met ons op,
er is nog plaats!
Op 1 september vierde Boerderij Fraam haar vijfjarig jubileum.
In de afgelopen jaren is het aantal cliënten op boerderij Fraam
gegroeid van 8 naar 21 en zijn de activiteiten uitgebreid.
Boerderij Fraam wordt steeds meer een begrip in de regio en
steeds meer mensen weten de boerderij te vinden.
Cobie Hoff werkt al vanaf het begin op boerderij Fraam. Wat is er veranderd
in die vijf jaar? Cobie: “In het begin waren we maar klein. Nu zitten we
met twee groepen. Fraam heeft een eigen koffiehoek en een winkel met
producten die we zelf maken. Kaarsen bijvoorbeeld. Dat is veel werk
met z’n allen, en ze verkopen goed. Mensen kunnen hier slapen en
ontbijten.” En hoe help jij daar bij? “Met Jannie was ik de lakens en
dekbedovertrekken. Die maakt Jannie weer netjes voor de slapers.
En boodschappen doen! Het werk is heel afwisselend, dat vind
ik leuk.”
Hoe verandert
mijn zorg?
In 2015 verandert er veel in de zorg.
Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen
meer taken. Deze veranderingen
kunnen vragen bij u oproepen. Houd
ik recht op zorg? Moet ik meer gaan
betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener?
Saamhorigheid en
Op de website
hoeverandertmijnzorg.nl
vindt u antwoord op deze
vragen. De site geeft uitleg
over de veranderingen
in de zorg en legt uit
waar u recht op heeft
bij de overgang naar
nieuwe zorg.
trots bij Boerderij
Fraam
Om het jubileum te vieren zijn de cliënten en het personeel
een dagje uit geweest. Ze bezochten de Orchideeënhoeve
in Luttelgeest en maakten een rondvaart door de
Weerribben. Een feestelijke dag, met veel saamhorigheid en
trots. Met dank aan de Vrienden van Sprank!
Cobie Hoff
PlanPresentatie “Het VensterHuis”
te stadsHagen
20
december
2013
Aan de Stegge bouwt aan uw business
Hallo,
Ik ben Ina van Noort en woon
op de Schans in BunschotenSpakenburg.
Ik werk bij de Postkamer in Nijkerk. Daar help ik in
de bediening en in de bakkerij. Mijn hobby’s zijn
wandelen, lezen, lekkere dingen koken en daarna
opeten! Om te zorgen dat ik in vorm blijf, ga ik door
de week bijna iedere avond op de crosstrainer. Dit is
niet echt mijn hobby, maar ik krijg er wel een goede
conditie van :-)
Groetjes
van Ina
6
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
Bewoners De Schans
uit varen
De bewoners en begeleiders van De Schans
uit Bunschoten-Spakenburg mochten op
een mooie zomeravond in september
meevaren met de boot van de familie van
Jan Hendrik (rederij de Zuidwal).
We hebben een mooie tocht gemaakt over de Eem richting
Eemdijk. We werden verwend met een heerlijk warm buffet
en lekkere drankjes. Terug in de haven stond de ijscokar
ons op te wachten en kregen we allemaal een heerlijk ijsje
met slagroom.
Jan, Janna en Lammert: heel erg bedankt voor dit leuke uitje. We hebben
allemaal enorm genoten!
Open plekken
Bent u op zoek of kent u iemand die op zoek is naar een plek
om te wonen, logeren of werken met zorg en begeleiding?
Op de volgende woonlocaties zijn open plekken:
Wonen
• Assen | Stadssingel
• Amersfoort | Locatie in aanbouw
• Bedum | Steenuil
• Bergschenhoek | De Rozenhoek
• Berkel en Rodenrijs | Handpalm
• Hardenberg | Vlasakkerkamp 7/9
• Hoogeveen | Schutsplein
• Roden | Bernhardpassage
Interesse in logeren of dagbesteding bij Sprank? Kijk op
stichtingsprank.nl/open-plekken voor actuele informatie.
7
Samen bouwen
aan een netwerk
de meerwaarde van dit netwerk op het leven van cliënten.
We streven daarbij naar betrokkenheid en wederkerigheid.
"�
� Een goed netwerk is niet
vanzelfsprekend. Is het goed
geregeld? Vier het met gebak
en deel je succes. We kunnen
van elkaar leren!"�
De nieuwe zorgvisie in de praktijk
Zelf invulling geven aan je leven en goede contacten met
mensen om je heen. Wie wil dat nu niet? Onze cliënten
blijken het in ieder geval enorm belangrijk te vinden.
Terwijl dit juist voor hen allesbehalve vanzelfsprekend is.
De tijd dat voor mensen met een beperking werd beslist
wat goed voor hen was, ligt nog niet zo heel lang achter
ons. In de toekomst zal dat anders zijn. Sprank gaat cliënten
nog nadrukkelijker helpen om te ontdekken hoe ze hun
leven willen inrichten en er wordt veel geïnvesteerd in
het opbouwen en onderhouden van het netwerk om
iedere cliënt heen. Zo geven we invulling aan de pijlers
‘betekenisvol leven’ en ‘betrokkenheid’ uit onze
kersverse zorgvisie.
In alle gesprekken en samenwerking met medewerkers en
verwanten, staat het leven van de cliënt centraal. Want
dat is ons doel: de cliënt ondersteunen in zijn of haar leven,
op die terreinen waar het zelf niet lukt, een eigen netwerk
ontbreekt en professionele hulp nodig is. Miranda Teerling,
manager zorg bij Sprank: “We geloven in betekenisvol
leven, van God gekregen, met een bestemming en
doel. Dat is de basis van al onze zorg.” Medewerkers
van Sprank worden vanaf het najaar opgeleid om deze
dialoog en samenwerking met cliënt en familie aan
te gaan, en waar die al bestaat verder uit te bouwen.
We gaan onder andere werken met de methode
‘driehoekskunde’ van Chiel Egberts.
Wat is betekenisvol leven?
Dat kan ieder alleen voor zichzelf bepalen. Daarom
stimuleren we cliënten om, samen met familie en
8
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
begeleiders, te ontdekken wat voor hen betekenisvol leven
is. Wat zijn jouw mogelijkheden? Wat zijn je dromen?
Hoe en met wie wil je daaraan werken? Onze begeleiding en
zorg sluiten daar zo veel mogelijk bij aan. De mogelijkheden
en zelfredzaamheid van de cliënt staan daarbij voorop: wat
hij zelf kan en wil, mag hij zelf ondernemen, waar nodig
met ondersteuning van verwanten, vrienden, buurtgenoten
of Sprank. Om de cliënt te leren kennen en te begrijpen wat
hij wil, gaan medewerkers van Sprank regelmatig met de
cliënt en familie in gesprek. We kijken daarbij naar alles wat
belangrijk is in het dagelijks leven: werk, hobby’s, relaties
en geloof.
Betrokkenheid
Cliënten staan in relatie met anderen. Allereerst met God,
maar ook met familie, vrienden, vrijwilligers, kennissen,
kerkleden, buren, collega’s, medebewoners en professionele
zorgverleners. De zorg van Sprank is erop gericht deze
sociale netwerken te ondersteunen, versterken en waar
nodig te herstellen of creëren. Jolanda Hof, sectormanager
bij Sprank: “Een goed netwerk is niet vanzelfsprekend, maar
van onschatbare waarde in het leven van ieder mens.
Oog hebben voor de ander is een centraal thema in
de Bijbel. God vindt ons leven van grote betekenis, daar
leven en leren wij van. Daarnaast stimuleert de overheid de
inzet van netwerken, vooral financieel, door te bezuinigen
op zorg. Toch is een hecht en voldoende groot netwerk niet
vanzelfsprekend voor veel van onze cliënten. Daarom praten
we op iedere Sprank-locatie met cliënten en verwanten over
het vormen, onderhouden en uitbreiden van netwerken en
Jolanda Hof
Samen kunnen we ontdekken wat de sociale mogelijkheden
en risico’s zijn, per persoon en per groep.”
Lees onze volledige zorgvisie op stichtingsprank.nl/zorgvisie.
Een impressie van de bijeenkomst
Natuurlijk een netwerk'�
'
Sprank is voortdurend in gesprek met cliënten,
verwanten en medewerkers. Die gesprekken hebben
ons geholpen om onze zorgvisie samen te vatten in
vier kernwoorden: betekenisvol leven, betrokkenheid,
veiligheid en deskundigheid. In dit artikel een toelichting op betekenisvol leven en betrokkenheid. Wat
verstaan we daaronder en hoe geven we daar nu al
vorm aan?
Jolanda Hof: “Iedere locatie kent zo zijn eigen aanpak en
gespreksonderwerpen. We hebben op een aantal locaties
zogenaamde ‘betekentafels’ georganiseerd, waarbij
cliënten, verwanten, vrijwilligers en begeleiders praten over
verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het samenwerken
in de driehoek cliënt, familie en begeleider. Bij de
Bernhardpassage in Roden is tijdens het bewonersoverleg
gesproken over de behoefte van bewoners en hoe de inzet
van Sprank daarop kan aansluiten. Met een afvaardiging
van verwanten hebben we gesproken over het omgaan met
de veranderingen van de participatiesamenleving (Wmo/
Wlz) en hoe we de ideeën van bewoners werkelijkheid
kunnen maken in hun dagelijks leven, met passende zorg.”
Op 27 september organiseerden we in Hardenberg samen
met een regioconsulent van dit Koningskind de workshop
‘Natuurlijk een netwerk’. Met verwanten, vrijwilligers en
begeleiders werkten we aan bewustwording. Hoe belangrijk
is een netwerk voor ieder persoon? Wordt er voldoende
vanuit de cliënt gedacht?
Tiede en Sary van der Valk, familie van
een bewoner van de Weidebuurt:
“Tijdens de bijeenkomst hebben
we samen met een begeleider
geoefend met het invullen van
een netwerkkaart. De volgende
keer doen we dat met onze zus
Marianne en haar persoonlijk begeleider. Mariannes netwerk
is klein. Ze belt minstens twee keer per week met haar vader
van 95, hij is heel belangrijk voor haar. Maar haar familie
woont niet in de buurt. Wij maken ons zorgen over haar
netwerk in de toekomst, zeker wanneer de dagbesteding
op haar 65e wegvalt. De werkvorm ‘rondje positief’ hebben
we ingevuld met Mariannes hobby’s en andere activiteiten
die zij fijn vindt. Die zorgen dat we even niet gefocust zijn
op moeilijkheden. We hebben nagedacht over de positieve
invloed die deze contacten en hobby’s kunnen hebben,
bijvoorbeeld op de uitbreiding van haar netwerk. Want dat is
haar grote wens: meer mensen om zich heen.”
Luuk Dorman, vrijwilliger op verschillende Sprank-locaties:
“De bijeenkomst vond ik interessant. Het is goed om samen
na te denken over de meerwaarde van een netwerk en er
Luuk
werden ervaringen uitgewisseld. Ik denk
dat het invullen van de netwerkkaart
meer iets is voor de naaste familie. Ik
kom vaak op woensdag naar de Weidebuurt, dan is het
muziekdag. Met een aantal bewoners ga ik naar Ommen
voor de repetitie van de Bazieoband. Ik krijg er energie van.
Voor mij is het een klein ding, maar ik merk dat het voor de
bewoners veel betekent.”
Hillie Klamer, coördinerend begeleider aan de
Weidebuurt en cliëntondersteuner op een aantal
Sprank-locaties:
“Een goed netwerk is belangrijk, omdat
begeleiders minder tijd hebben, maar ook voor
de eigenwaarde van cliënten. Je ziet ze groeien
wanneer ze individuele aandacht krijgen en
samen dingen doen. Ze voelen zich gezien. Het
is een uitdaging om voor iedere bewoner de juiste mensen
te vinden en een passend netwerk te organiseren. Daarover
gaan we in gesprek met cliënten en verwanten, als vervolg
op deze bijeenkomst. Voor het netwerk is de betrokkenheid
vanuit de kerk van grote betekenis. Er zijn maar liefst 45
vrijwilligers betrokken bij de Weidebuurt. En we denken na
over samenwerkingen met de vrijwilligersbank.
Wat kunnen zij voor ons betekenen? En andersom:
wat kunnen cliënten bijdragen? Op de dagbesteding in
Hardenberg doen we bijvoorbeeld inpakwerk voor de
voedselbank en we maken kraamcadeaus. De cliënten gaan
samen met de diaken op kraambezoek. Dat wordt van beide
kanten erg gewaardeerd.”
9
Bidden
column
Locatie Jacob Marisstraat 2
Hij is in de tachtig en ergens nog steeds een kind in
verstand en boosheid. Dat eerste raadde Paulus ooit
de Korintiërs af, het tweede hield hij als norm voor.
Het is merkwaardig hoeveel van ons het na tweeduizend jaar geen enkele moeite kost kind te blijven
in verstand, terwijl we tegelijk grootmeesters in
boosheid kunnen zijn. Laat u niet door mij misleiden.
Ik speel even wat met het woord ‘boosheid’ uit de
oude NBG. Die staat bij Paulus gelijk aan slechtheid
en bij mij aan boosheid. Mijn tachtiger kan heerlijk
boos worden. Om niks. Maar hij doet dat zo kinderlijk dat het gewoon aardig is; van mij mag hij Paulus
negeren. Bovendien is hij bij tijden ook zo weer groot
in het geloof, dat Paulus tevreden over hem kan zijn.
Neem die keer dat hij raar werd in zijn hoofd. Hij zal
zo’n anderhalve kilometer van huis zijn geweest,
toen het in een van onze winkelstraten misging. “Ik
werd zo raar in mijn hoofd, dominee, ik werd er bang
van. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Maar het
was bij de winkels en dus heb ik tegen een mevrouw
gezegd: ‘Mevrouw, ik word zo raar in mijn hoofd, ik
weet niet wat ik moet doen. En toen zei die mevrouw: ‘Weet je niet wat je dan moet doen?’ ‘Nee,’
zei ik. ‘Dan moet je bidden,’ zei ze. ‘Dank u wel,’ zei
ik en toen ben ik gaan bidden bij mijn fiets: ‘Here,
ik word zo raar in mijn hoofd, ik weet niet meer wat
ik moet doen. Maar deze mevrouw zegt dat ik moet
bidden en dat heb ik nu gedaan. Amen.’”
Een gastvrij huis in Ommen
Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.
In de zorg worden drastische bezuinigingen doorgevoerd. Er zijn beleidsmakers, politici, die menen dat dit hard nodig is. Anderen, het management van zorginstellingen, zorggevenden, mantelzorgers, krabben zich
achter de oren over hoe het allemaal verder moet. In ieder geval is de
vanzelfsprekendheid waarmee men eerder meende recht op dit of dat te
hebben, voor een groot deel over.
Je voelt je meteen welkom als je het huis
binnenstapt van Ferdinand, Arjan, Thérèsa,
Jan Maarten, Jacolien, Koos, Annelies
en Wilja. Wilja is met 26 jaar de jongste
bewoner. Ze vertelt: “Het meest bijzondere
is dat we met elkaar zijn en in God geloven.
We houden van kletsen, wandelen in het
bos en muziek maken bij de Bazieoband.”
En zaterdags gaat een warme snack bij
de Hema er wel in.
10
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
Thérèsa: Dinsdag staat mijn
favoriete gerecht spaghetti
op het menu.
De bewoners zijn betrokken bij hun omgeving. Samen
denken ze na over hoe zij vluchtelingen uit Syrië kunnen helpen die tijdelijk in Ommen wonen. Het idee van
een begeleider om te kijken wat er uit de kledingkast
gemist kan worden, krijgt enthousiaste bijval van de
bewoners.
20 september was het groot feest. Vijf bewoners wonen
hier al vanaf de start van de locatie, precies tien jaar
geleden. De bewoners hebben samen met familie,
vrijwilligers, buurtgenoten en begeleiders genoten van
een gezellige fancy fair in de tuin. Thérèsa: “Het was erg
gezellig en ik stond samen met mijn zus in de krant.”
Het bestuur van de Vrienden van Sprank (VvS) onderkent dat
ondersteuning aan de cliënten van Sprank meer dan ooit nodig is.
Het basisdoel van de Vrienden van Sprank is in principe simpel: extraatjes
voor de Sprank-cliënten mogelijk maken. Extra’s die niet (meer) uit het
reguliere zorgbudget komen.
Maar ook merken we dat steeds vaker de gedachte heerst: beperk
identiteit tot het privéterrein van de mensen. Identiteitsgebonden zorg
zoals Sprank die biedt, komt steeds meer onder druk te staan. Dat kan
voor Sprank behoorlijke consequenties hebben. Dat geldt ook voor de
veranderende zorgvisie: minder financiële ondersteuning vanuit de
overheid, minder pamperen, meer zelf de regie voor bewoners, hun
ouders en familie.
We zullen als bestuur alert blijven, antwoorden proberen te geven en waar
mogelijk ondersteuning bieden om de gevolgen van bezuinigingen te
verzachten. Bij alle onrust van vandaag is één gedachte rustgevend: onze
hemelse Vader heeft de eindregie in handen!
Beno Munneke
Voorzitter
:
Van links naar rechts
Maarten van Helden
Tiny Salomons
Beno Munneke
Annelies:
Mijn hobby?
Loomen!
“En toen,” vroeg ik?
“Toen was het klaar,” zei hij. “Mijn hoofd was weer
goed en ik ben naar huis gefietst.”
Ik zou die mevrouw graag een keer spreken. Ik ben
niet helemaal tevreden met haar reactie. Maar mijn
tachtiger is mijn held.
Adrian Verbree
Koos:
Treinen zijn
mijn grote hobby.
Arjan Visscher: bewoner van
het eerste uur
11
“Feeling houden met cliënten
en verwanten is heel belangrijk”
Margreet
Voordat deze Sprankel! bij u op de mat ligt, is er al heel wat werk verzet
door het team communicatie van Sprank. Dit gezellige team bestaat uit
het drietal Margreet van Buuren, Henriëtte Riemersma en Marloes Selles
en werkt vanuit het hoofdkantoor in Zwolle.
fotoverslag
"De cliënt, daar
doen we het voor "
Margreet: “Bij het maken van de Sprankel komen we bij de cliënten thuis.
Dat maakt ons er altijd weer van bewust: dit zijn de mensen voor wie we
ons werk doen. Een goede verbinding tussen Sprank, cliënten en verwanten
vind ik heel belangrijk; weten wat ze bezig houdt, feeling met ze houden.”
Marloes
Margreet is coördinator communicatie en adviseert over de marketing en
strategie van Sprank. Margreet: “Door de promotie centraal te organiseren,
ontlasten we de locaties. We ondersteunen bijvoorbeeld bij de Open dag
van de Zorg. Behalve meer naamsbekendheid levert dit betrokkenheid met
de buurt en de kerken op.”
“Steeds meer mensen
weten ons te vinden via
onze website.”
Henriëtte
Een van onze doelen:
Sprank op de kaart
zetten als professionele, identiteitsgebonden
zorgaanbieder.
In gesprek met de CCR.
“Voor nieuwbouwprojecten doen we
financieringsverzoeken
aan vermogensfondsen.”
�Gezellig mee-eten in
Drachten en luisteren naar
verhalen en ervaringen.�
12
SPRANKEL! - NAJAAR 2014
“We adviseren en ondersteunen de sectormanagers over de
communicatie naar cliënten,
verwanten en gemeenten.”