Nieuwsbrief 12 - Hkv Voorhout

Historische Kring Voorhout
Opgericht 16 april 1998 - Beschermheer: H.J. Coster van Voorhout
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief 12
- Na de zomer
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
- September 2014
zijn er weer drie Inloopdagen. Het rooster ziet er als volgt uit:
2 oktober
14.00 – 16.00 uur
4 november
19.30 - 21.30 uur
10 december 10.00 - 12.00 uur
- OPROEP aan de Leden van de HKV
In 2015 gedenken we in Nederland 70 jaar Bevrijd.
Naar aanleiding daarvan bereidt de HKV een ingetogen tentoonstelling voor.
Deze tentoonstelling zal worden gehouden van 26 april t/m 5 mei 2015.
Het is de bedoeling om met name te laten zien: Wat betekende het om onvrij te zijn? Hoe werd de
oorlog ervaren in Voorhout, zowel in het werk, op school, in de kerk, bij verenigingen enz.?
Wij zoeken verhalen en getuigenissen bijvoorbeeld over slachtoffers, over verzet, over verraad,
clandestiene zaken, voedselschaarste, gezag, vrolijke noten, huizenbouw, inkwartiering, tewerkstelling
in Duitsland enz. Ook verhalen over de bevrijding, zijn welkom. Hoe werd die beleefd en ervaren?
De HKV roept hierbij de leden op zich te melden als zij relevante informatie hebben of over treffende
voorvallen kunnen verhalen. Het is belangrijk dat het verhaal gerelateerd wordt aan een document, een
voorwerp, een foto, een tijdschrift of pamflet. Dat is noodzakelijk om een boeiende tentoonstelling te
maken.
U kunt dat brengen op de inloopdagen bij de HKV of melden via de mail of telefoon. Uiteraard willen wij
het ook bij u ophalen, als u dat wilt. Natuurlijk zorgen we ervoor, dat u het materiaal na de
tentoonstelling weer terugkrijgt.
Ook zijn we benieuwd of er mensen zijn die in de hongerwinter tulpenbollen / tulpenbollenbrood /
tulpenbollencake / tulpenbollenpap gegeten hebben. Hoe smaakte dat? Heeft iemand er een recept van?
Omdat het tijd kost om een goede tentoonstelling voor te bereiden, ontvangen we uw reactie bij
voorkeur vóór
1 januari 2015. Bij voorbaat bijzonder dank.
Contactpersonen voor de tentoonstelling zijn;
Jos Warmenhoven: 0651-835045
mailadres: [email protected]
Frans van der Geer: 0653-342055
mailadres: [email protected]
- Voor de Jacobatocht van 20 september naar Middelburg hebben zich 73 personen aangemeld. Omdat
we niemand wilden teleurstellen, hebben we een nog grotere bus gereserveerd. Het gevolg is dat er nu
toch nog plek is voor een paar mensen. Dus al u nog meewilt, dan kunt u zich nog aanmelden. We
vertrekken om 7.45 uur en zijn rond 22.30 uur weer terug in Voorhout. De kosten bedragen 67,50 per
persoon.
Henk Vink
tel. 0252-214024
mailadres: [email protected]
Frans van der Geer
tel. 0252-213279
mailadres: [email protected]
- Dwars Op digitaal ter inzage
In navolging van andere verenigingen heeft het bestuur begin 2014 besloten de Dwars Op digitaal op
de website te publiceren. Van 1998 tot en met 2009 kan iedereen de pdf’s via www.hkv-voorhout.nl/
dwarsoppdf.htm inzien. Daarna wordt jaarlijks een jaargang toegevoegd.
- Famillement: primeur HKV
Op woensdag 8 oktober 2014 vindt in het hart van Leiden, in de historische Hooglandse Kerk, het
zogenaamde Famillement plaats. Het Famillement is een grootschalige nationaal publieksmanifestatie
Wie zijn verleden niet ‘eert’ is zijn toekomst niet ‘weerd’
HKV. Secretariaat: Kalmoeshof 27, 2215 GN Voorhout. Tel. (0252) 214024. Bank NL37 RABO 03660 51 296 te Voorhout
voor familiegeschiedenis en erfgoed. Op het programma staan lezingen, workshops, tentoonstellingen
en een thematische rondwandeling. Deze bijzondere dag heeft voor iedereen wel iets te bieden. Op
het gebied van onderzoek zijn er stands te kust en te keur. Er komen een kleine zeventig organisaties,
nationaal en internationaal, naar Leiden.
Naast de HKV zijn onder meer de verenigingen uit Warmond, Noordwijkerhout, Leiden,
Zoeterwoude, de NGV, het CHG en Stiel aanwezig. Tijdens het Famillement komt de HKV op het
gebied van genealogisch onderzoek met een primeur voor de regio. De bestuursleden Monique van
Buul en Emiel van der Hoeven zullen die dag in de Hooglandse Kerk aanwezig zijn.
Het kwartaalblad van het Centraal Bureau Genealogie (CBG) Gen.magazine zal dienst doen als luxe
programmaboek van het Famillement. In Gen.magazine komt een plattegrond van de kerk met daarop
aangegeven alle stands van de deelnemers. Daarnaast zal van elke deelnemer een kort profiel worden
afgedrukt.
Het Famillement start woensdag 8 oktober om 13.00 uur en zal duren tot ca. 21.00 uur. De toegang is
gratis. Meer informatie over deelnemers en programma:
http://famillement.blogspot.nl/2013/01/programma-famillement-leiden-2014.html
- Speerpunt: bidprentjes
De oproep voor reclamebalpennen uit Voorhout heeft geresulteerd in een
verzameling van 75 balpennen. De HKV blijft onverminderd belangstelling houden
voor deze pennen. (en ander reclame-materiaal). Maar we richten onze pijlen nu
op een ander onderwerp: bidprentjes en bedankkaartjes. U kent het wel: dozen
die ergens op zolder diep in een kast verstopt staan en waar nooit meer naar
wordt gekeken. En uw nazaten? Velen hebben er waarschijnlijk geen
belangstelling voor. Dus wat gebeurt vervolgens, dat horen we vaak, het
materiaal verdwijnt in de prullenbak. Zonde. De informatie op de bidprentjes (of
tegenwoordig bedankkaartjes) is van groot belang voor historisch en
stamboomonderzoek. Dat geldt overigens ook voor trouw- en overlijdenskaarten.
Dus denk er eens over na om dit Voorhoutse materiaal aan de HKV te schenken.
Wij sorteren en rubriceren het. Onze collectie mag best groeien.
- HKV-Restauratieprijs 2014
Op 6 september wordt de HKV-Restauratieprijs 2014 uitgereikt. De prijs gaat dit jaar naar Chris en
Fransca Tetteroo, de eigenaren van het pand Dr. Kuyperlaan 7. De HKV is van mening dat er dusdanig
is gerestaureerd dat het architectonisch bijzondere ontwerp een fraaie nieuwe toekomst heeft gekregen.
- U kunt iemand als cadeau een lidmaatschap schenken. Misschien denkt u ook wel eens: “Wat moet ik
toch geven?” Dan is een lidmaatschap van de HKV de oplossing!
U kunt bellen met Henk Vink, 0252-214024 of een mail sturen naar [email protected]
U kunt ons hiervoor ook op 13 september op de braderie benaderen.
Voor de goede orde: u schenkt het voor 1 jaar. Daarna bepaalt de ontvanger zelf of het lidmaatschap
wordt verlengd. Uw kosten blijven dus beperkt tot € 12,50 (in Voorhout) of € 16,00 (buiten Voorhout).
Wie zijn verleden niet ‘eert’ is zijn toekomst niet ‘weerd’
HKV. Secretariaat: Kalmoeshof 27, 2215 GN Voorhout. Tel. (0252) 214024. Bank NL37 RABO 03660 51 296 te Voorhout