De Tijd : J. Coens burgemeester van Damme

DE TIJD DONDERDAG 5 JUNI 2014
5
Vooraan
‘In beide functies kan ik Damme
verder tot ontwikkeling brengen’
Vertrouweling van Tack
komt op sleutelpositie
bij Tessenderlo
De Zeebrugse havenbaas Joachim Coens wordt de nieuwe
burgemeester van Damme. Die
twee petjes vindt hij geen vreemde cumul. ‘Het zijn twee functies
die goed bij elkaar aansluiten.’
Stefaan Haspeslagh wordt de
nieuwe voorzitter van de chemiegroep Tessenderlo. Hij was al
voorzitter van Picanol en wordt
in het imperium van Luc Tack
steeds meer incontournable.
PIETEr HAEck
STEfANIE dE SmEdT
Met zijn voordracht tot burgemeester van Damme treedt havenbaas
Joachim Coens in de sporen van zijn
vader. Daniël Coens was van 1988 tot
1992 de eerste Vlaamse minister van
Onderwijs, maar zwaaide van 1977
tot 1992 ook de scepter over het rustieke Damme. Toch was het burgemeesterschap van Joachim Coens
niet meteen gepland. Coens vervangt Dirk Bisschop, die in mei omkwam bij een verkeersongeval. ‘Het
is een grote eer, maar met een moeilijk gevoel’, reageert Coens.
Het burgemeesterschap komt
boven op uw job van havenbaas.
Zijn beide functies goed te combineren?
Joachim Coens: ‘Ik ben al twintig
jaar lang schepen in Damme, waarvan verscheidene jaren als eerste
schepen. Bij vakantie of ziekte van
de burgemeester trad ik al regelmatig op als waarnemend burgemeester. Ik zal wel enkele nevenactiviteiten moeten schrappen, zoals mijn
activiteiten bij een paar socioculturele vzw’s’.
‘Het voordeel van de combinatie
van het burgemeesterschap met
mijn job van havenbaas is dat het
twee functies zijn die inhoudelijk en
fysiek goed bij elkaar aansluiten. Het
is geen job in Brussel, zoals enkele
van mijn collega’s die hebben. Bovendien hebben we het college van
schepenen wat herschikt, zodat het
zeker haalbaar is.’
U gaat politiek een stapje naar
omhoog. Ambieert u een job
in Brussel, net zoals u vader
destijds?
Coens: ‘Die vraag is niet aan de orde.
Ik heb nu geen ambities in de nationale politiek, ik wil me vooral concentreren op mijn huidige twee
jobs. Dat zal sowieso een uitdaging
zijn. Bovendien zijn het net verkiezingen geweest. De politieke kaarten zijn nu voor vijf jaar geschud.’
Zullen de petjes van havenbaas in
Zeebrugge en van burgervader in
het nabijgelegen Damme niet
met elkaar botsen?
Coens: ‘Ik denk het niet. In de twee
functies kan ik er net voor zorgen
dat Damme zich voor de volle honderd procent kan ontwikkelen. We
willen met het gemeentebestuur
Joachim coens treedt als burgemeester van damme in de voetsporen van zijn vader. © DOMINIC VERHULST
BIO
JOACHIM COENS
Joachim Coens begon al in
1995 aan een politieke carrière. Met een overweldigende
score van 21.000 voorkeurstemmen werd hij toen
Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij trad in dat jaar ook aan
als schepen van de fusiegemeente Damme. In 2001
werd hij vrij onverwacht voorgedragen als voorzitter en
gedelegeerd bestuurder van
het Zeebrugse Havenbestuur
MBZ. Al dertien jaar is hij de
havenbaas, nu komt daar het
burgemeesterschap bovenop.
Het dossier van het
Schipdonkkanaal is
een slapend dossier.
BURGEMEESTER DAMME EN
HAVENBAAS ZEEBRUGGE
JOAcHIm cOENS
een toekomst uittekenen voor Damme, als een plek waar mensen kunnen onthaasten. Mensen kunnen er
komen genieten van de natuur, de
cultuur en de gastronomie.’
‘Dat betekent natuurlijk niet dat
je het economische aspect moet verwaarlozen. In de regio moeten arbeidsplaatsen zijn. Daarvoor is de
ontwikkeling van de haven zeer belangrijk. Ook voor Damme is de haven van groot belang’.
De verbreding van het Schipdonkkanaal (lees hieronder) kan
een moeilijk dossier voor u
worden. De gemeente Damme is
tegen, maar u was als havenbaas
altijd al een uitgesproken voorstander.
Coens: ‘De ontsluiting van de haven
vind ik natuurlijk een zeer belangrijk punt. We moeten aangesloten
zijn op een netwerk. Maar een verbreding van het Schipdonkkanaal is
voorlopig geen optie meer. In de regio is er onvoldoende draagvlak
voor zo’n verbreding’.
‘Het heeft dan ook geen zin om
nu luidkeels een verbreding te bepleiten. Het dossier van het Schipdonkkanaal is een slapend dossier.
Mijn standpunten als havenbaas
zullen daar niet botsen met de
standpunten van de gemeente
Damme. Als het dossier toch weer
op tafel komt, zullen we te gepasten
tijde bekijken hoe we dat moeten
aanpakken.’
In uw eigen gemeente is er wel
een actiecomité dat zich vragen
stelt bij de reservatiezone, de
zone die vrijgehouden wordt
voor een mogelijke verbreding
van het kanaal.
Coens: ‘Die zone ligt daar al jaren en
is echt geen prioriteit. Het afbakenen van een reservatiezone is bovendien geen lokale bevoegdheid, ik
heb daar dus weinig over te zeggen.’
‘Maar ik begrijp het actiecomité
wel. Het is bezorgd over de ruimtelijke indeling en over het landschap.
Ik kan het verzekeren dat wij dat ook
zijn. Als we Damme in de markt willen zetten als een plek om te onthaasten, is het logisch dat wij ook
oog hebben voor de die elementen’.
Een verbreding van het Schipdonkkanaal blijft dus nog even
in de koelkast. Hoe wordt de
haven van Zeebrugge dan wel
ontsloten?
Coens: ‘De Vlaamse regering en de
stad Brugge bekijken hoe ze de mobiliteit van de schepen rond Brugge
kunnen verbeteren. De Ringvaart
beter bevaarbaar maken is een belangrijke stap voor de haven van
Zeebrugge.’
POLITIEK RAAKT HET NIET EENS OVER SCHIPDONKKANAAL
‘Picanol zet de kolonisatie voort’,
reageerde Tom Simonts, analist van
KBC Securities, gisteren op de benoeming. De Ieperse weefgetouwenbouwer Picanol nam vorige zomer een belang van 27,6 procent in
Tessenderlo. Sindsdien neemt Luc
Tack, de hoofdaandeelhouder en
redder van Picanol, ook bij het chemiebedrijf de touwtjes steeds meer
in handen. Tack werd co-CEO en bestuurder en hij haalde Stefaan Haspeslagh aan boord als uitvoerend
bestuurder ‘verantwoordelijk voor
transformatie en ontwikkeling’. Die
laatste schuift ook door naar de
voorzittersstoel, raakte gisteren bekend.
Dat de benoeming gisteren werd
meegedeeld daags na de algemene
vergadering - het ware kies geweest
de aandeelhouders dinsdag op de
hoogte te stellen - was ongelukkig,
maar op zich niet verrassend. De
56-jarige Haspeslagh ontpopte zich
de voorbije jaren tot een onmisbare
schakel in het systeem van Tack.
Hoewel hij pas in 2010 bij het grote
publiek in beeld kwam toen hij
financieel directeur en voorzitter
werd van Picanol, gaan de banden
met Tack ver terug.
Hoewel beide heren - discreet als
ze zijn - liever niet te veel lossen over
hun achtergrond, liet Tack zich ooit
ontvallen dat Haspeslagh niet alleen
een zakelijke compagnon is, maar
ook een vriend. ‘We hebben elkaar
leren kennen als jonge twintigers.’
Haspeslagh - wiens vader een neef
© IMAGEDESK / KATRIJN VAN GIEL
iets steviger. Het dossier verzandde al snel in
allerlei studies en zit voorlopig in de koelkast.
Er is wel een ‘reservatiezone’, een strook die
voorbehouden wordt voor als de verbreding
er toch zou komen. Lokale actiecomités nemen die reservatiezone op de korrel, omdat
ze een teken zou zijn dat de deur nog altijd
op een kier staat.
was van Edouard Haspeslagh, de oprichter van de diepvriesgroentegigant Ardo - was toen nog aan de
slag bij consultant PriceWaterhouseCoopers in Antwerpen. Tack had
zijn eigen houtbedrijf. Eind de jaren
80 zou Tack trouwen met de dochter
van textilien Roger Clarysse, de sterke man van Weverij Jules Clarysse.
Toeval of niet, maar Haspeslagh was
toen al een tijdlang bestuurder bij
dat textielbedrijf.
Geïnspireerd door zijn schoonvader investeerde Tack in de textielsector. Haspeslagh, die ondertussen
zijn eigen consultancybureau had,
werd ook ondernemer. Hij werd eigenaar en topman van het Gentse
Cellpack, een trader in kartonverpakkingen voor professionele gebruikers. Vandaag staat Cellpack
voor een omzet van 45 miljoen euro.
Nadat Tack in 2005 minderheidsaandeelhouder bij Picanol geworden was, stuurde hij Haspeslagh in
2007 vooruit als bestuurder. Weinigen sloegen toen acht op de onbekende nieuweling in de raad van bestuur. Toen Tack in 2009 bij Picanol
de controle verwierf na een levensbelangrijke kapitaalinjectie stond
Haspeslagh zijn zitje af aan Tack.
Maar in 2010 kwam hij door de grote poort weer binnen. Zoals hij nu
ook doet bij Tessenderlo.
Belgocontrol wijzigt
vliegroute Wathelet
PHILIPPE LAWSON
de Zeebrugse havenwereld jarenlang voor
zo’n verbreding, maar de politiek raakte er
maar niet uit. De verbreding zou logistiek,
ecologisch en economisch onverantwoord
zijn, klonk het bij verscheidene partijen.
Alleen bij CD&V, die met Hilde Crevits de
Vlaamse minister van Mobiliteit leverde, was
de steun voor een verbreding van het kanaal
Met de benoeming van de 56jarige Stefaan Haspeslagh
tot voorzitter van Tessenderlo versterkt Picanol zijn
greep op de chemiegroep.
Haspeslagh is sinds 2010 ook
al voorzitter van de Ieperse
weefgetouwenbouwer Picanol
en vormt er een hechte tandem met sterke man Luc Tack.
Luc Tack (links) met Stefaan Haspeslagh. © THOMAS DE BOEVER
De luchtverkeersleider Belgocontrol heeft in alle stilte de
vliegroute boven Brussel
gewijzigd. Die zet al maanden
kwaad bloed bij Brusselaars en
Vlamingen.
De verbreding van het Schipdonkkanaal lag
veel jaren op tafel, maar lijkt politiek dood en
begraven. Het kanaal van Schipdonk is
ongeveer 56 kilometer lang en loopt van Zeebrugge naar Deinze. Een verbreding ervan
zou grotere binnenschepen toelaten van
Zeebrugge landinwaarts te varen. Onder
leiding van havenbaas Joachim Coens pleitte
KORT
Sinds 29 mei gebruiken de vliegtuigen die vanop de startbaan 25R op
Brussels Airport opstijgen een andere route dan het traject dat in februari werd vastgelegd door minister van Mobiliteit Melchior Wathelet
(cdH). Daardoor penetreren de
vliegtuigen minder diep in het Brussels Gewest.
Dankzij de gewijzigde route vliegen er geen toestellen meer boven
de Europese wijk, Etterbeek en
Schaarbeek. Ze vliegen daarentegen
wel boven Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem
en Watermaal-Bosvoorde.
Bij het kabinet van ontslagnemend staatssecretaris voor Milieu,
Energie en Mobiliteit Melchior Wathelet (CdH) bevestigt men dat de
(gewraakte) route van februari is gewijzigd, maar stelt men dat dat
voorstel uitgaat van Belgocontrol.
De Brusselse actiegroepen tegen geluidsoverlast blijven gekant tegen
de vliegroute-Wathelet van februari
en zijn niet te spreken over de discretie waarmee de wijzigingen nu
worden doorgevoerd.
Ter herinnering: in februari wijzigde Wathelet de vliegroutes van
en naar Zaventem. Dat resulteerde
in boze reacties bij Vlaamse, maar
ook bij Franstalige Brusselaars die
tot dan amper vliegtuiglawaai hadden moeten slikken. De affiches
‘Stop au plan Wathelet’ sierden in
een mum van tijd vele Brusselse ramen. Vlaanderen vocht de vluchtroutes boven de noordrand aan.
De gewijzigde vliegroutes veroorzaakten heel wat heisa bij de regering-Di Rupo. De cdH-partij van
Wathelet werd bij de regionale verkiezingen in Brussel eind mei afgestraft. ‘Zonder de vergissing van Melchior Wathelet hadden we in Brussel gewonnen’, liet partijgenote
Joëlle Milquet daarover optekenen.