Klik hier voor de Best Practices door gebruikers van het - It-Fits

ention - Footcare
Poseybed
Posey Heel gUARD
#6127
#6127
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
Het Poseybed
The Posey
Heel panelen
Guard helps prevent skin breakdown and the side
Ritsbare
Hetventilation
Poseybed wordt ingezet als alternatief voor de
holes promote air circulation around the foot. The Heel Guard is made
of soft,
onrustband bij patiënten waarbij sprake is van:
lightweight foam and it can be used in a bed or wheelchair. The
valgevaar
economically priced Heel Guard is secured with soft straps using hook and
loop. One size fits all. Single patient use. One pair per package.onrust
Meets CA
dwaalgedrag voortkomend uit dementie
117, section E for flame retardancy.
Elektrisch verstelbaar
hoog/laag bed
delier
CAT. # Dimensions
6127
12”L x 7½”H
Resultaat
De patiënten die in staat zijn hun mening te
Openingen t.b.v.
slangen/lijnen
Matras
compartiment
geven, zijn positief over het bed. Ze voelen zich er
veilig in.
Ook de familie is erg positief over het resultaat.
Clipsluiting
De zorgverleners zien de volgende voordelen van
het bed:
de patiënt heeft bewegingsvrijheid
#6148
Posey DelUxe PoDUs BooT
de patiënt voelt zich veiliger en is rustiger
er is geen direct valgevaar
#6147
Indications: Patients needing protection against plantar flexion contracture, footpatiënt
drop, hip
rotation
slaapt
beter
and decubitus heel ulcers.
patiënt heeft geen drukpunten
Rem Podus Boot offers effective protection from decubitus
Posey’s Deluxe
heel
Ook de
bij de behandeling van deze patiënten
ulcers and plantar flexion contracture. The Deluxe Podus Bootbetrokken
elevatesartsen
the zijn erg enthousiast over het
heel to help prevent
the
formation
of
heel
ulcers,
as
well
as
isolating
ulcers
bed. De kinderartsen zien de voordelen van het
BEST PRACTICES
#6148
that may already be present. A durable plastic splint accommodates
up boven
to a het boxbed vooral bij geretardeerPoseybed
45-degree plantar flexion contracture. Detachable toe post helps
bed omdat zij zich vaker aan de harde
de keep
kinderen,
linens off toes, and is padded with a comfortable fabric cover. The
antidelen van het boxbed verwonden.
Academisch
Ziekenhuis
Maastricht
rotation bar helps
prevent internal/
external
hip rotation, and can be used
only when necessary. The optional ambulation sole allows in-room
Situatie
ambulation, and
attaches in seconds without tools. The Deluxe Podus Boot’s
In drie
maanden
tijd hebben
in totaal
al 10 keeping it dry. MachineOrthowick® liner
keeps
moisture
away from
the skin,
patiënten
van het
washable. Optional
anklegebruik
strap gemaakt
and laundry
bagPoseybed.
also available. One per
package. MeetsDeCAvolgende
117, Section
E forhebben
flame het
retardancy.
afdelingen
Poseybed
ingezet: Kinder, Interne, Neurologie, Psychiatrie en
CAT. # DesCRiPTion
6147SM
6147ML
6148SM
6148ML
6149
6150
6151
size
CAlf CiRC. fooT CiRC.
Transplantatie. Met name de Interne maakt veel-
SM-Small/Medium 13” to 16”
Deluxe Podus Boot
gebruik
Deluxevuldig
Podus
Boot van het bed.
ML-Medium/Large 15” to 18”
Deluxe Podus Boot w/sole
Deluxe Podus Boot w/sole
Ankle Strap
Laundry Bag
Ambulation Sole only
7” to 10”
9” to 14”
Posey PRemiUm “gel” Heel Pillow
Plastic splint may be molded
with a heat gun.
#6118
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
The Posey Premium “Gel” Heel Pillow is a multi-purpose heel pillow that is
ideal for individuals in acute care, long term care and homecare settings.
Addresses a variety of heel and foot problems including skin irritation, heel
ulcers and foot drop. Made of a soft, non-shear polyester fabric that provides
comfort and protection. The hollow core micro-fiber
filling retains its
56
resiliency even after repeated washings and will not bottom out. The
removable Gel Pad fits underneath the calf for hot/cold therapy applications
and the open heel cutout ensures heel isolation, while also promoting air
Maximum Heel isolation for
maximum protection
ention - Footcare
#6127
Posey Heel gUARD
#6127
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
BEST PRACTICES POSEYBED
The Posey Heel Guard helps prevent skin breakdown and the side ventilation
holes promote air circulation around the foot. The Heel Guard is made of soft,
lightweight foam and it can be used in a bed or wheelchair. The
Groningen
economically UMCG
priced Heel
Guard is secured with soft straps using hook and
loop. One size fits all. Single patient use. One pair per package. Meets CA
117, section E Situatie
for flame1 retardancy.
Het betreft een patient van 12 jaar, opgenomen
CAT. # Dimensions
op de neurologie. Is opgenomen met een sta6127
12”L xtus
7½”H
epilepticus. Patiënt is ernstig geretardeerd,
heeft een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie. Patiënt kan niet in een standaard ziekenhuisbed, klimt over de hekken. Kan niet alleen op de
kamer zijn.
#6148
Het Poseybed
Situatie 3
Deze patiënt lag bij opname in een onrustband.
Een 8-jarige patiënt, opgenomen op de neurologie
Omdat men dat op de afdeling niet wil, wordt nu
heeft een frontale epilepsie en is qua gedrag #6147
moei-
Posey DelUxe
PoDUs BooT
het Poseybed ingezet.
lijk te corrigeren. Hij is agressief en slaat mensen.
Indications: Patients needing protection against plantar flexion contracture, foot drop, hip rotation
Patiënt kan niet alleen gelaten worden, loopt
and decubitus heel ulcers.
Resultaat
anders weg. Patiënt kan ook niet alleen op de
Posey’s DeluxeDoor
PodushetBoot
offershoeft
effective
protection
from decubitus
Poseybed
de patiënt
niet vastgekamerheel
gelaten worden; hij zou zichzelf kunnen
ulcers and plantar
flexion
contracture.
The
Deluxe
Podus
Boot
elevates
the
legd te worden en kan hij toch even rustig alleen
verwonden.
heel to help prevent
the
formation
of
heel
ulcers,
as
well
as
isolating
ulcers
op de kamer zijn.
#6148
that may already be present. A durable plastic splint accommodates up to a
Het Poseybed
45-degree plantar flexion contracture. Detachable toe post helps keep bed
Ook bij deze patiënt lijkt het Poseybed een
linens off toes, and is padded with a comfortable fabric cover. The
antigeschikte oplossing te kunnen zijn en wordt
rotation bar helps prevent internal/ external hip rotation, and can
be used
Situatie The
2 optional ambulation sole allows in-room
daarom ingezet.
only when necessary.
Hetattaches
gaat om een
patient van
9 jaar,tools.
opgenomen
ambulation, and
in seconds
without
The Deluxe Podus Boot’s
op
de
neurologie.
Reden
tot
opname
het keeping
ontOrthowick® liner keeps moisture away from the isskin,
it Resultaat
dry. Machinelastenankle
van destrap
thuissituatie.
Patiëntbag
functioneert
Het Poseybed
zorgt voor een veilige omgeving
washable. Optional
and laundry
also available. One
per
niveau
van één
jaar,
maarretardancy.
is motorisch wel
package. MeetsopCAeen117,
Section
E for
flame
voor de patiënt
goed op niveau. De patiënt kan niet alleen zijn,
CAT. # DesCRiPTion
6147SM
6147ML
6148SM
6148ML
6149
6150
6151
size
CAlf CiRC. fooT CiRC.
wandelt de afdeling af en is daarin niet te corrige-
Het bed wordt binnen het kinderziekenhuis ook
SM-Small/Medium 13” to 16”
7” to 10”
Deluxe Podus Boot
DezeBoot
patiënt kan ook
niet alleen op de kamer
ingezet9”bijtopatiënten
die zichzelf kunnen bezeren
Deluxeren.
Podus
ML-Medium/Large
15” to 18”
14”
Deluxezijn,
Podus
w/sole
dit isBoot
te gevaarlijk.
bij een epileptische aanval.
Deluxe Podus Boot w/sole
Ankle Strap
Laundry
HetBag
Poseybed
Plastic splint may be molded
Ambulation
Sole only
with a heat gun.
Om de patiënt wel even alleen te kunnen laten
wordt het Poseybed ingezet.
Resultaat
De patiënt kan even alleen gelaten worden.
Bovendien geeft het“gel”
Poseybed de Heel
patiënt veelPillow
rust
Posey PRemiUm
#6118
en een gevoel van veiligheid.
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
The Posey Premium “Gel” Heel Pillow is a multi-purpose heel pillow that is
ideal for individuals in acute care, long term care and homecare settings.
Addresses a variety of heel and foot problems including skin irritation, heel
ulcers and foot drop. Made of a soft, non-shear polyester fabric that provides
comfort and protection. The hollow core micro-fiber
filling retains its
57
resiliency even after repeated washings and will not bottom out. The
removable Gel Pad fits underneath the calf for hot/cold therapy applications
and the open heel cutout ensures heel isolation, while also promoting air
Maximum Heel isolation for
maximum protection
It Fits BV
ention - Footcare
#6127
Posey Heel gUARD
#6127
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
GGZ instelling Zuid Holland
The Posey Heel Guard helps prevent skin breakdown and the side ventilation
holes promote air circulation around the foot. The Heel Guard is made of soft,
Situatie
lightweight foam and it can be used in a bed or wheelchair. The
Een 87-jarige man is motorisch (en verbaal) erg
economically priced Heel Guard is secured with soft straps using
hook and
loop. One size fits all. Single patient use. One pair per package.onrustig
Meetsten
CA gevolge van een gevorderde dementie. Hij kan het niet opbrengen lang te blijven zit117, section E for flame retardancy.
ten op een stoel of liggen in bed. Doordat de heer
CAT. # Dimensions
6127
een orthostatische hypotensie heeft is hij duizelig
12”L x 7½”H
bij het opstaan. Ook zet hij zijn voeten op een
vreemde manier voor elkaar bij het lopen, waardoor hij snel struikelt. Hierdoor is er een hoog valrisico. Door zijn algehele verzwakking, veroorzaakt
door zijn somatische toestand is het vrijwel niet
mogelijk dit te verbeteren met fysiotherapie. Het
geven van één op één begeleiding zou vallen kunnen voorkomen, maar dit is echter niet haalbaar
#6148
Posey DelUxe PoDUs BooT
op de afdeling.
#6147
Indications: Patients needing protection against plantar flexion contracture, foot drop, hip rotation
Het Poseybed
and decubitus heel ulcers.
Nadat de heer tweemaal is gevallen, wordt beslo-
Posey’s Deluxe Podus Boot offers effective protection from decubitus
heel
ten hem
’s nachts in een Poseybed te laten slapen.
ulcers and plantar flexion contracture. The Deluxe Podus Boot elevates the
heel to help prevent
formation of heel
ulcers, as well as isolating
ulcers
Resultaat
BESTthePRACTICES
POSEYBED
#6148
that may already be present. A durable plastic splint accommodates
up
to a
De heer is door de inzet van het Poseybed
45-degree plantar flexion contracture. Detachable toe post helps
keep bed
beschermd tegen vallen terwijl hij nog relatief
linens off toes, and is padded with a comfortable fabric cover. The antigrote bewegingsvrijheid heeft: hij kan liggen hoe
Algemeen
in Noord-Brabant
rotation bar helps
preventziekenhuis
internal/ external
hip rotation, and can
be used
hij wil en kan zich omdraaien zonder beperkinonly when necessary. The optional ambulation sole allows in-room
Rechtop
Situatie
ambulation, and
attaches in seconds without tools. The Deluxe gen.
Podus
Boot’sgaan zitten is ook mogelijk in het
Poseybed.
Patiënt
is bekend
metaway
psychomotore
Orthowick® liner
keeps
moisture
from theretardatie,
skin, keeping it dry. MachineDe heer
waarbij
hij last
heeft
vanlaundry
ernstigebag
epileptische
washable. Optional
ankle
strap
and
also available. One
pervoelt zich dus niet vastgebonden, wat met
andere
valpreventieve maatregelen meestal wel
package. Meetsaanvallen
CA 117,enSection
E
for
flame
retardancy.
onrust. Patiënt is opgenomen op de
afdeling kindergeneeskunde.
CAT. # DesCRiPTion
6147SM
6147ML
6148SM
6148ML
6149
6150
6151
size
het geval is. Het gevoel vastgebonden te zijn, kon
CAlf CiRC. fooT CiRC.
de onrust bij de heer versterken. In het Poseybed
SM-Small/Medium 13” to 16”
7” to 10”
Deluxe Podus Boot
wordt de onrust vaak minder omdat er, binnen
Poseybed
DeluxeHet
Podus
Boot
ML-Medium/Large 15” to 18”
9” to 14”
DeluxeOmdat
Podushet
Boot
w/sole bescherming biedt bij een
de beperking van het niet uit bed kunnen, nog
Poseybed
Deluxe Podus Boot w/sole
genoeg mogelijkheid is te bewegen.
insult en onrust wordt dit bed ingezet.
Ankle epileptisch
Strap
Laundry
Bag
Hierdoor zal de patiënt zich vrijwel niet kunnen
Plastic splint may be molded
Ambulation Sole only
with a heat gun.
verwonden.
Resultaat
De patiënt heeft een veilig verblijf op de afdeling.
De ouders kunnen met een gerust hart hun kind
achterlaten. Het geeft
rust op de afdeling,
Posey PRemiUm
“gel”
Heelomdat
Pillow
#6118
je weet dat de patiënt zich vrijwel niet kan ver-
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
wonden en zeker niet uit bed kan vallen.
The Posey Premium “Gel” Heel Pillow is a multi-purpose heel pillow that is
ideal for individuals in acute care, long term care and homecare settings.
Addresses a variety of heel and foot problems including skin irritation, heel
ulcers and foot drop. Made of a soft, non-shear polyester fabric that provides
comfort and protection. The hollow core micro-fiber
filling retains its
58
resiliency even after repeated washings and will not bottom out. The
removable Gel Pad fits underneath the calf for hot/cold therapy applications
and the open heel cutout ensures heel isolation, while also promoting air
Maximum Heel isolation for
maximum protection
It Fits BV
ention - Footcare
#6127
Posey Heel gUARD
#6127
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
PRACTICES
The Posey HeelBEST
Guard helps
prevent skinPOSEYBED
breakdown and the side ventilation
holes promote air circulation around the foot. The Heel Guard is made of soft,
lightweight foam and it can be used in a bed or wheelchair. The
Heerenloo
Noordwijk
de grond
slaat dan ook op deuren en ramen. Dit
economically ’spriced
Heel Guard
is secured with soft straps using
hookenand
12 Poseybedden
ingezet
voorCA
overlast bij de andere cliënten.
loop. One size(inmiddels
fits all. Single
patient use.
Oneom
paironrustbanper package.zorgt
Meets
117, section E den
for flame
retardancy.
uit te bannen)
CAT. # Dimensions
6127
Het Poseybed
Situatie 1
Ook bij deze cliënt wordt het Poseybed geïntrodu-
Het doel is om een cliënt met een zeer ernstige
ceerd.
12”L x 7½”H
verstandelijke beperking en gedragsproblemen
definitief uit de onrustband te halen. Echter, zijn
Resultaat
moeder en curator heeft hier bezwaar tegen
Cliënt slaapt veel rustiger nu, lijkt zich veilig te voe-
omdat zij bang is dat haar zoon grote problemen
len in het Poseybed. Omdat cliënt rustiger slaapt,
krijgt wanneer hij geen onrustband meer aan
kunnen de andere cliënten ook beter slapen.
heeft. Door zijn autisme voelt hij zich veilig in zijn
onrustband.
#6148
Posey DelUxe PoDUs BooT
#6147
Het Poseybed
Indications: Patients needing protection against plantar flexion contracture, foot drop, hip rotation
gaat de moeder akkoord en wordt een
and decubitus heelUiteindelijk
ulcers.
Poseybed met camerabewaking neergezet. Zo kan
Verpleeghuis Lückerheide
Posey’s Deluxecliënt
Poduscontinue
Boot offers
effective protection from decubitus heel
geobserveerd worden. Om cliënt
ulcers and plantar flexion contracture. The Deluxe Podus Boot elevates the
alvast aan het Poseybed te laten wennen wordt er
heel to help prevent
the formation of heel ulcers, as well as isolating ulcers
met hem in het bed gestoeid.
Situatie
#6148
that may already
be present. A durable plastic splint accommodates
up to a
Een
bewoner
wordt
’s
nachts
vanwege
zijn
enor45-degree plantar flexion contracture. Detachable toe post helps keep bed
me onrust
linens off toes,Resultaat
and is padded with a comfortable fabric cover. The
anti- in combinatie met agressie gefixeerd
De
cliënt
is
boven
ieders
verwachting
zonder
proin een
Vanwege het “bandeloze
rotation bar helps prevent internal/ external hip rotation, and can
be onrustband.
used
blemen gaan
slapen en ambulation
de onrustband
wasallows
niet in-room
zorg” beleid binnen Lückerheide wordt gezocht
only when necessary.
The optional
sole
meer
nodig. in seconds without tools. The Deluxe naar
mogelijke
ambulation, and
attaches
Podus
Boot’s alternatieven voor deze bewoner
Orthowick® liner
keeps2moisture away from the skin, keeping it zodat
dry. MachineSituatie
ook bij hem de onrustband verwijderd kan
washable. Optional
anklemetstrap
laundry
available. One
per
Een cliënt
een and
ernstige
vormbag
van also
epilepsie
worden.
package. Meetsmaakt
CA 117,
Section
E
for
flame
retardancy.
al lange tijd gebruik van een bed met
verhoogde bedhekken die
speciaal door de CAlf CiRC.
Het Poseybed
size
fooT CiRC.
CAT. # DesCRiPTion
6147SM
6147ML
6148SM
6148ML
6149
6150
6151
Dienst van ’s Heerenloo
zijn gemaakt.
Het Poseybed
wordt voorgesteld, maar de zorgSM-Small/Medium
13” to 16”
7” to 10”
DeluxeTechnische
Podus Boot
Maar
cliënt
krijgt
het
steeds
voor
elkaar
over
de
verleners
Deluxe Podus Boot
ML-Medium/Large 15” to 18”
9” vragen
to 14” zich af of dit bed wel bestand
Deluxebedhekken
Podus Boot
w/sole
heen
te klimmen. Vanwege zijn epilepis tegen de sloopkracht van deze bewoner en of
Deluxe Podus Boot w/sole
is er een groot risico op vallen.
deze bewoner überhaupt zonder onrustband in
Ankle sie
Strap
Laundry Bag
bed kan liggen.
Plastic splint may be molded
Ambulation Sole only
with
a heat
gun.
Het Poseybed
Toch wordt besloten het
bed
te proberen.
De oplossing wordt gezien in het Poseybed en
deze wordt dan ook ingezet.
Resultaat
Na een paar weken slaapt de bewoner als een
Resultaat
roos in elke positie die hij maar wil. Hij slaapt nu
#6118
Cliënt kan niet meer“gel”
uit bed, probeert
het daarregelmatig uit, waardoor hij beter gehumeurd
is
Posey PRemiUm
Heel
Pillow
door
nietskin
meer
en slaapt
rustiger.
Indications: Patients
at ook
risk for
breakdown
anduiteindelijk
friction burns.
en lichamelijk beter functioneert. De zorgverleners
zijn erg tevreden omdat zij de bewoner niet meer
The Posey Premium
“Gel”
situatie
3 Heel Pillow is a multi-purpose heel pillow
hoeventhat
vastiste binden en dat geeft hen een tevreideal for individuals
in acute
care,
term
care and beperhomecareden
settings.
Een cliënt
met een
zeer long
ernstige
verstandelijke
gevoel. Het bed heeft al hun verwachtingen
Addresses a variety
of heel and
problems
including
king in combinatie
metfoot
agressie
ligt ’s nachts
veel opskin irritation,
overtroffen.heel
ulcers and foot drop. Made of a soft, non-shear polyester fabric that provides
comfort and protection. The hollow core micro-fiber
filling retains its
59
resiliency even after repeated washings and will not bottom out. The
Maximum Heel isolation for
maximum protection
removable Gel Pad fits underneath the calf for hot/cold therapy applications
It Fits BV
and the open heel cutout ensures heel isolation, while also promoting air
ention - Footcare
#6127
Posey Heel gUARD
#6127
Indications: Patients at risk for skin breakdown and friction burns.
PRACTICES
The Posey HeelBEST
Guard helps
prevent skinPOSEYBED
breakdown and the side ventilation
holes promote air circulation around the foot. The Heel Guard is made of soft,
lightweight foam and it can be used in a bed or wheelchair. The
Liduina
GGZ hook
Noord-Holland-Noord
economically Verpleeghuis
priced Heel Guard
is secured with soft straps using
and
loop. One size fits all. Single patient use. One pair per package. Meets CA
117, section E Situatie
for flame retardancy.
Situatie
Op de afdeling psycho-geriatrie woont een cliënt
Een psychiatrische cliënt met een verstandelijke
die met name ’s nachts onrustig gedrag vertoont.
beperking en een halfzijdige verlamming slaapt
De cliënt komt minimaal 4x per nacht uit bed,
’s nachts altijd in een onrustband. Op een gegeven
is mobiel maar heeft een wankel evenwicht,
moment geeft cliënt zelf aan dit niet meer te wil-
waardoor hij met grote regelmaat valt. Hij loopt
len. Ook de zorgverleners willen het gebruik van
hierdoor regelmatig letsel op variërend van een
de onrustband binnen hun instelling zoveel moge-
enkele kneuzing tot hoofdletsel. Door de slechte
lijk terugdringen en gaan op internet op zoek naar
nachtrust is de cliënt overdag oververmoeid en wil
een alternatief.
CAT. # Dimensions
6127
12”L x 7½”H
veel slapen (hij dreigt dag/nachtritme om te keren).
Bovendien is er door de oververmoeid een nog
#6148
hoger valrisico
en eet en drinkt
de cliënt slecht.
Posey DelUxe
PoDUs
BooT
Het Poseybed
In hun speurtocht naar mogelijke alternatieven
#6147
internet
komen ze uit op de website van
Indications: Patients needing protection against plantar flexion contracture, footopdrop,
hip rotation
Poseybed
and decubitus heelHet
ulcers.
It Fits en zien daar het Poseybed. Dat lijkt hun
Er zijn allerlei mogelijke oplossingen geprobeerd:
een geschikt alternatief dat in ieder geval het
Posey’s Deluxecliënt
Podusoverdag
Boot offers
effective protection from decubitus
heel
wakker houden om nachtrust te
proberen waard is.
ulcers and plantar flexion contracture. The Deluxe Podus Boot elevates the
verbeteren, medicatie-aanpassingen om nachtrust
heel to help prevent
the formation of heel ulcers, as well as isolating ulcers
te beïnvloeden en een extra-laagbed met beweResultaat
#6148
that may already
be present. A durable plastic splint accommodates
up to a
gingssensor.
Geen
van
deze
oplossingen
had
het
Door
het
Poseybed
slaapt
de
cliënt
nu
een
stuk
45-degree plantar flexion contracture. Detachable toe post helps keep bed
effect. De
zorgverleners
wildefabric
geen cover. The
rustiger
linens off toes,gewenste
and is padded
with
a comfortable
anti-en beter ’s nachts. Hij geeft zelf ook aan
onrustband
in
verband
met
het
terugdringen
van
blij te
met het bed omdat hij ook weer meer
rotation bar helps prevent internal/ external hip rotation, and can
bezijn
used
vrijheidsbeperkende
maatregelen.
bewegingsvrijheid heeft.
only when necessary.
The optional
ambulation sole allows in-room
Uiteindelijk
het Poseybed
geïntroduceerd.
ambulation, and
attacheswordt
in seconds
without
tools. The Deluxe Podus Boot’s
Orthowick® liner
moisture
away
from
thenieuwe
skin, keeping
it dry. MachineDe keeps
eerste avond
dat de
cliënt
in zijn
bed
washable. Optional
strap
stapt, ankle
zegt hij:
“Ja, and
dit islaundry
goed”. bag also available. One per
package. Meets CA 117, Section E for flame retardancy.
Resultaat
CAT. # DesCRiPTion
6147SM
6147ML
6148SM
6148ML
6149
6150
6151
size
CAlf CiRC. fooT CiRC.
cliënt ervaart veel rustSM-Small/Medium
en veiligheid en slaapt
13” to 16”
DeluxeDePodus
Boot
sinds
hij
in
het
Poseybed
slaapt,
nagenoeg door.
Deluxe Podus Boot
ML-Medium/Large
15” to 18”
DeluxeAls
Podus
Boot
hij naar
hetw/sole
toilet moet, geeft hij dit aan en
Deluxe Podus Boot w/sole
zich daarbij goed begeleiden. Terug in bed
Ankle laat
Strap
Laundry
Bag
slaapt hij weer direct in.
Ambulation Sole only
7” to 10”
9” to 14”
De cliënt is overdag nu goed uitgerust en heeft
Plastic splint may be molded
with a heat gun.
daardoor ook een lager valrisico. Bovendien is hij
weer goed aanspreekbaar en eet en drinkt beter.
De inzet van het Poseybed heeft er ook toe
geleid dat de slaapmedicatie is afgebouwd. Deze
gebruikt cliënt alleen
nog zonodig.Heel Pillow
Posey PRemiUm
“gel”
#6118
HetatPoseybed
heeft
voor deze
Indications: Patients
risk for skin
breakdown
and cliënt
frictiongeleid
burns. tot
verbetering van zijn kwaliteit van leven en voor de
The Posey Premium
“Gel” Heel
is a multi-purpose
zorgverleners
geleidPillow
tot minder
zorgzwaarte en heel pillow that is
ideal for individuals
in acute care, long term care and homecare settings.
meer arbeidstevredenheid.
Addresses a variety of heel and foot problems including skin irritation, heel
ulcers and foot drop. Made of a soft, non-shear polyester fabric that provides
comfort and protection. The hollow core micro-fiber
filling retains its
60
resiliency even after repeated washings and will not bottom out. The
removable Gel Pad fits underneath the calf for hot/cold therapy applications
and the open heel cutout ensures heel isolation, while also promoting air
Maximum Heel isolation for
maximum protection
It Fits BV