2014-2015 voorlopig lessenrooster woord

Versie 1 juni 2014
voorlopig lessenrooster 2014 - 2015
I N I T I AT I E

VAN
7- JA R I G E N
Initiatie 2 (2e leerjaar)
- wo van 14.30 tot 15.30 uur
- wo van 15.30 tot 16.30 uur
Hilde Poppe (starters - tweede leerjaar)
Hilde Poppe (tweedejaars)
A LG E M E N E V E R BA L E V O RM IN G ( AV V )

Lagere 1a
maandag
van 17.00 tot 18.00 uur
te bepalen

Lagere 1b
dinsdag
van 17.30 tot 18.30 uur
te bepalen

Lagere 2
dinsdag
van 16.30 tot 17.30 uur
te bepalen

Lagere 3a
maandag
van 16.00 tot 17.00 uur
te bepalen

Lagere 4a
maandag
van 18.00 tot 19.00 uur
te bepalen

Lagere 3,4b
zaterdag
van 09.00 tot 10.00 uur
Moïra Nauwens
V O LWA S S E N E N

Verbale Vorming 1
maandag
van 20.00 tot 21.00 uur
te bepalen

Verbale Vorming 2,3
maandag
van 20.00 tot 21.00 uur
Ireen Beke

Voordracht
maandag
van 21.00 tot 22.00 uur
Ireen Beke

Welsprekendheid a
maandag
van 21.00 tot 22.00 uur
te bepalen

Toneel
maandag
van 19.00 tot 20.00 uur
Ireen Beke

Welsprekendheid b
zaterdag
van 15.00 tot 16.00 uur
Moïra Nauwens
T ONEEL,
VO O RD R AC H T , D R AM A
( J O N G E RE N )
Ireen Beke en Moïra Nauwens – leerkrachten woord
nodigen al hun leerlingen toneel, voordracht en drama uit
op donderdag 28 augustus 2014 om 17.30 uur
Voor een bespreking van het
Lessenrooster
Mogelijkheden

Maandag
van 17.00 tot 19.00 uur
van 19.00 tot 20.00 uur
Ireen Beke
te bepalen

Dinsdag
van 16.30 tot 17.30 uur
van 19.30 tot 20.30 uur
te bepalen
te bepalen

Woensdag
van 12.30 tot 19.00 uur
Ireen Beke

Donderdag
van 15.45 tot 18.45 uur
Ireen Beke

Zaterdag
van 10.00 tot 15.00 uur
Moïra Nauwens
AVV L1a 3e en 4e leerjaar
-
AVV L1b 5e en 6e leerjaar