Vak: Nederlands

Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Nederlands
vak:
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
C
stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Letterkunde module 3 (Middeleeuwen)
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
0
Letterkunde, module 5
Letterkunde, module 7
Spreekvaardigheid, module 3 en 6
S2
S3
S4
2
3
3
45
C/D
3
C/D
4
C/D
5
C/E
13
13
B/D/E
D/E
Opmerkingen
Schrijfvaardigheid, zakelijke brief (computer)
Definitieve inleverdatum portfolio
schrijfvaardigheid
Schrijfvaardigheid: gedocumenteerd opstel
(computer)
Definitieve beoordeling leesdossier; onvold.
beoordeling leidt tot uitsluiting van het mondeling
letterkunde examen in TW3
Spreekvaardigheid: literaire inleiding
Letterkunde: mondeling examen
0
S5
16-01
20-02
60
ja
H
S6
0
5
5
10
Toetsen van 6-vwo
1
SE
5
Toetsen van 5-vwo
E
E
B/D
Weging
(%)
0
15
0
150
ja
25
5
15
ja
ja
15
20
100
H
S7
S8
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Engels
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
vak:
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
week nr.
domein stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Listening skills test
Reading skills test
Toets
code
45, 60
of 90 her?
min.
S4
S6
60
60
1
2
3
E
B
45
D
3
B
3-4
C, E
4
12
B
A
13
C, D
Bookreport
Language Lab tasks term 1
Argumentative Essay writing 3
Written test: Timed essay on given topic.
Language Lab tasks 2
Shakespearean Drama
Acted presentations in groups of selected scenes
from Romeo & Juliet
Listening skills test (CITO)
Language Lab tasks 3
My View on the World
Argumentative essay, presentation, interview and
reading on self-chosen topic.
Rap
ja
ja
Toetsen van 6-vwo
44
44
Weging
(%)
5
5
0
37/44
37/44
H1
H2
S1
47/3
5/12
nee
nee
90
SE
0
o/v/g 0
0
ja
20
H3
nee
0
P2
nee
20
S2
H4
90
ja
nee
25
0
P3
15
ja
25
100
Opmerkingen:
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Frans
cursusjaar 2014– 2015
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
Afsluiting gespreksv. 3 opdr. Eigen tekst
Afsluiting IPU Kijk/ Luva
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
S1
S2
SE
5
5
Toetsen van 6-vwo
1
2
3
E
Brief 1, 2e versie
Spreva l’école
Pièges T tm Z
Teksten VWO
Brief 2, 2e versie
Spreva après le bac
Verwerkingsopdr. boek 2; Les jeux sont faits
Brief 3, 2e versie
Afsluiting Brieven/zinnen
Afsluiting Ipu’s Luva
Afsluiting Luistervaardigheid
Afsluiting Schrijfvaardigheid
Teksten VWO
Verwerkingsopdracht Boek 3 in de les
H1
H2
S3
S4
H3
H4
H5
H6
S5
H7
S6
S7
S8
H8
13
C
Spreva (eigen onderwerp, 3 spreekopdrachten)
S9
16
A
S10
17
A
Examenvoca
Teksten VWO (voc.) / Afsluiting teksten computer
t/m april
39
41
42
45
47
48
50
51
3
3
4
4
10
12
C/D
C
C/D
A
C/D
A
E
C/D
B
B
D
60
60
5
5
60
nee
4
90
90
60
ja
ja*
20
25
5
ja
20
15
min.
60
6
H6
100
Opmerkingen
Tijdstip afsluiting Luistervaardigheid is afhankelijk van datum afname Cito
*3 oefenbrieven naar behoren gemaakt en op tijd ingeleverd geven ’t recht op deze herkansing
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Duits
vak:
cursusjaar 2014-2015
25-11-14
Toetsen van 6-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
1
2
3
41
D
45
D
49
D
51
4
D
B
4
C
10
E
13
16
D
D
Opmerkingen
stofaanduiding
Gramm: naamvallen
Gramm: ww. in de teg.tijd, vt, volt.dw.,
geb. wijs en Konjunktiv
Schrijva, stelopdracht 1, met
woordenboek
Examenidioom I (hfst. 1 tm 8)
Cito luistervaardigheid
Spreekvaardigheid n.a.v. goedgekeurd
dossier
a) Literatuurgeschiedenis: Krieg und
Wiederaufbau ( met Wolfgang
Borchert, Erich Fried en Paul Celan)
b)Andorra van Max Frisch
Schrijva: stelopdracht 2 met woordenboe
Examenidioom II (hfst. 9 tm 15)
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Weging
(%)
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
S1
45
nee
5
S2
45
nee
5
S3
90
ja
10
S4
S5
30
90
nee
ja
5
20
S6
20
ja
20
S7
60
ja
10
S8
S9
90
30
nee
nee
20
5
100
Rap
SE
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Maatschappijleer
vak:
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
A/C
A/C
B
stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Seneca H1 t/m H3
PO Gedicht
Seneca H9
PO politieke stromingen en partijen
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
P1
S2
P2
37
45
PO samenlevingsdilemma’s: H5 t/m H8
H5 en H6
2
4
H7 en H8
0
32/37
P3
S3
S4
SE
20
5
10
15
Toetsen van 6-vwo
1
Weging
(%)
60
60
nee
ja
nee
0
10
20
20
100
Opmerkingen
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Latijn
cursusjaar 2014– 2015
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
stofaanduiding
Fort. dl 1 Hfd 3 t/m 18 / dl 2 Hfd 19
Fort. dl 2 Hfd 20 t/m 21
Fort. dl 2 Hfd 22 t/m 26
Fort. dl 2 Hfd 27 t/m 32
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
S2
S3
S4
Ovidius: Metamorphoses
Seneca: Epistulae ad Lucilium
Keuze uit de lectuur van Ovidius, Seneca en
Catullus & Martialis
Catullus & Martialis: Carmina & Epigrammata
0
Cicero/Plinius: Epistulae
Cicero/Plinius: Epistulae
Cicero/Plinius: Epistulae
Eindbeoordeling KCV (leerjaar 4)
inl. week 15
0
S5
S6
10
10
P1
5
S7
10
Toetsen van 6-vwo
45
13
15
SE
2
3
5
5
Toetsen van 5-vwo
1
3
Weging
(%)
0
S8
S9
P2
90
90
ja
ja
nee
0
15
15
5
15
100
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
leerjaar: 6-vwo
vak: Lichamelijke Opvoeding
.
De uren L.O. worden volledig als ”handelingsdeel” gezien, daarom
worden de volgende punten als eis gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Van iedere leerling bestaat een leerlingenkaart, waarop de lesuren en/of het
werkstuk worden bijgehouden.
100 % Aanwezigheid in de les is vereist, ook bij blessures (schriftelijke verklaring
van een ouder).
Bij langdurige blessures (>2weken) is een doktersverklaring noodzakelijk.
Gemiste onderdelen dienen in overleg met de afdelingsdirecteur en de sectie LO,
te worden ingehaald. Als dit op praktische gronden niet uitvoerbaar is, volgt een
vervangende opdracht. Bij absentie zonder geldige verklaring, moet de betreffende
leerling de les inhalen, naast de sanctie voor het ongereglementeerde verzuim!
Een vervangende opdracht voor een werkstuk kan worden gegeven als gedurende
langere tijd geen lessen kunnen worden gevolgd (een doktersverklaring is vereist).
Als het 2e half jaar de lessen nog niet gevolgd kunnen worden vanwege een
blessure, wordt er in overleg met de afdelingsdirecteur gekeken naar een
alternatief programma.
De vervangende opdracht moet uiterlijk in week 16 voldaan zijn! Per periode
houden we een tussentijdse controle, waarbij de gemiste lessen moeten worden
ingehaald, in eigen tijd.
Het niet voldaan hebben aan een handelingsopdracht (of vervangende taak)
kan deelname aan het examen in de weg staan!
Let op: wegens omstandigheden kan het zijn dat er een onderdeel meer of minder
gekozen moet worden. Ook kan het zo zijn dat onderdelen niet gegeven kunnen worden,
of er nieuwe onderdelen zullen worden toegevoegd.
Uitleg van een aantal onderdelen vind je in het invulprogramma op de computer
(wanneer je jouw keuzes moet gaan invullen.)
Je kan elke sport slechts 1 keer kiezen.
2014-2015
ONDERDEEL
SPORTSPECIFIEK
KEUZE OPMERKINGEN
Keuzeonderdelen TaeKwondo
Badminton
Basketbal
Fitness
Golf (10 euro bijbetalen)
Handbal
Hockey
Klimmen (klimwand)
Wielrennen (eigen fiets/helm)
Rugby
Softbal
V
V = verplicht
Aquasport
Spinning
Squash
Tafeltennis
Boksen
Tennis (eigen racket)
Turnen
Voetbal
Volleybal
Zwemmen
Jiu Jitsu
Body shape
Body Balance
Body Pump
Zuma
Steps
Sh’bam
Bootcamp
XCO
Pilates
Bootcamp
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Geschiedenis
vak:
Toetsen van 4-vwo en 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
A, B
A, B
A, B
A, B
A,C
A, C
A,B
A,B
A, B
A,C
A,B,D
A, B
A, B
A, B
A,C
stofaanduiding
Jagers en Boeren, Grieken en Romeinen
Monnik en Ridders, herh. Tv 1,2
Steden en Staten, herh. Tv 3
Ontdekkers en Hervormers, herh. Tv 4
Tijdvak overstijgend thema “Christendom’
Thema ‘De Opstand’
Tijdvakkendossier tv 1 t/m 6
Regenten en Vorsten, herh. Tv 1 t/m 6
Pruiken en Revoluties, Hist.context ‘Verlichting’
Thema ‘Leven t.t.v. wereldoorlogen’, Ieper
Burgers en Stoommachines, Staatsinrichting
Herhalen tv 1 t/m 8
Thema ‘Leven t.t.v. wereldoorlogen’ ‘Kp. Amersf’.
Tijd van de wereldoorlogen
Thema Midden-Oosten
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
S2
S3
S4
P1
S5
P2
S6
S7
P3A
S8
S9
P3B
S10
S11
45
2
4
3
13
Opmerkingen
A,B
A,B
A,B
Hist.context. ‘Duitsland 1871-1945’,
Deel tijdvak 9
Tijdvak 10, Hist.context. ‘Koude Oorlog’
Herhalen tijdvak 1 t/m 10
SE
3
3
3
3
3
6
3
6
6
3
6
6
2
6
6
Toetsen van 6-vwo
1
Weging
(%)
0
0
S12
60
ja
10
S13
S14
60
90
ja
ja
10
15
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Aardrijkskunde
vak:
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
B2
B2
C2
stofaanduiding
Arm en rijk
PO dossier aardr. vaardigheden
Klimaat
ZO- Azie
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
Globalisering gehele boekje
Klimaat
Wonen in Nederland
PO dossier vaardigheden
0
0
S2
0
0
S3
S
45
4
13
12
14
P2
ZO-Azie hele boek
Systeem aarde hele boek
Wonen in Nederland hele boek
Dossieropdrachten
PO Examentraining
0
S6
S7
S8
P3
P4
0
10
5
0
5
Toetsen van 6-vwo
1
2
3
SE
S1
Toetsen van 5-vwo
B1
C1
E1
Weging
(%)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
60
90
90
ja
ja
ja
nee
nee
0
25
25
D2
23
5
4
2
100
Opmerkingen: voor elke toets wordt een dossieropdracht/-en gegeven. Iedere opdracht heeft een aparte inleverdatum. Opdrachten zijn
verplicht. Bij te laat inleveren is een dossieropdracht te vergelijken met een HD: te laat inleveren kost een herkansing. Alles bij elkaar opgeteld
is je cijfer.
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Tekenen, Beeldende
Vorming
vak:
cursusjaar 2014 - 2015
25-11-14
Toetsen van 4-vwo en 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
A
A
A
A
A
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
B/C
stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Beeldende begrippen, Kunst op niveau
Beeldende begrippen, Kunst op niveau
Kunst op niveau
Moderne kunst 1
Moderne kunst 2
Waarneming / autonoom
Verbeelding / toegepast
Waarneming / toegepast
Waarneming / verbeelding / autonoom/toegepast
Waarneming / autonoom (model 1)
Verbeelding / autonoom (model 2)
Verbeelding / autonoom
Waarneming / verbeelding / toegepast/autonoom
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S2
S3
S4
S5
S6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Opmerkingen
A
B/C
B/C
Presentatie , voorbereiding examenstof
Waarneming/verbeelding/toegepast/autonoom
Waarneming/verbeelding/toegepast/autonoom
0
36/42
44/2
P9
P10
P11
SE
4
5
5
4
12
5
7
7
5
8
5
7
4
Toetsen van 6-vwo
38-16
44
2
Weging
(%)
ja
ja
ja
0
2
7
13
100
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Muziek
vak:
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
B
B
B
B
Speelstuk 1
Zingen 1
Componeren/improviseren
Zingen
P5
B
B
B
B
Spelen
Zingen
Spelen
Spelen
Zingen
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
P1
P2
P3
P4
0
P5
P6
P7
P8
P9
2
***
A
Jazz
47*
49
B
B
4
A
Spelen
Kerstcover
20ste eeuw (herh. Romantiek)
6
2-10**
2-10**
11
B
B
A
16
0
V4
Incl. Earz en muziek theorie
47*
49
Zingen
Spelen lunchconcert
Zingen lunch
Examenconcert
Examentraining / Begrippen overall
Incl. Earz en muziek theorie
6
2-10**
2-10**
11
90
P10
P11
V5
Incl. Earz en muziek theorie
90
P12
P13
P14
P15
V6
0
4
4
4
4
8
Toetsen van 6-vwo
45
SE
4
4
4
8
Toetsen van 5-vwo
1
Weging
(%)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
90
0
Nee
6
Nee
Nee
4
4
Nee
6
Nee
Nee
Nee
Nee
4
4
4
14
Nee
10
Opmerkingen
* De weekaanduiding van de praktijktoetsen zijn bij benadering. Afhankelijk van de voortgang kan dit eerder of later worden afgesloten.
** Wordt in september in overleg vastgesteld.
***Toets buiten de toetsweek ivm planning examenconcert.
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak: Economie
vak:
cursusjaar 2014 - 2015
25-11-14
Toetsen van 4-vwo en 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
stofaanduiding
Hoofdstuk 1 (EiC) + Rekenvaardigheid
H.2 (EiC)
H.3 (EiC)
Practische opdracht
H.4
H.5 en 6
H. 7 + 8 + 9 + 10(deel1)
Practische opdracht/Presentaties
H. 10 + 11
H.12 + 13(deel 1)
H.13 + H. 14 + H.15
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
S2
S3
P1
S4
S5
S6
P2
S7
S8
S9
45
4
4
4
3
13
4
EiC H. 15 + 16 + 17 (deel 1)
EiC H. 17 (deel 2) + 18 + 19
EiC H. 11 + 19 + 20 - Mondeling
Boekenlijst/excursie DNB/schuldencrisis
SE
3
3
3
2
3
6
5
5
5
5
10
Toetsen van 6-vwo
1
2
Weging
(%)
0
0
S10
S11
90
90
ja
ja
17
17
M1
25
nee
16
100
Opmerkingen
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Biologie
vak:
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
Thema 1 Inleiding
Thema 2 Voortplanting en ontwikkeling
PO
Thema 3 en 4 Erfelijkheid. en DNA
Thema 5 Homeostase
PO
Thema 6 en 7 Gedrag en Bescherming.
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
S2
P1
S3
S4
P2
S5
B
BVJ dl 5V thema 1 en 2 ordening / evolutie
BVJ dl 5V thema 3 energie
BVJ dl 5V thema 4 planten
PO verschillende deelopdrachten, zie studiewijzer
PO verschillende deelopdrachten, zie studiewijzer
BVJ dl 5V thema 5 en 6 ecologie/mens en milieu
0
S6
S7
S8
P3
P4
S9
45
D
2
5/6
ALLE
3
13
D
BVJ deel 6V Stofwisseling
BVJ deel 6V Voeding en vertering
Biologie Olympiade
BVJ deel 6V Transport
BVJ deel 6V Gaswisseling en uitscheiding
BVJ deel 6V Impulsgeleiding
0
8
6
5
4
4
8
Toetsen van 6-vwo
1
SE
2
3
4
5
3
4
4
Toetsen van 5-vwo
E
D
D/E
Weging
(%)
0
0
S10
90
ja
12
S11
100
ja
10
S12
90
ja
18
100
Opmerkingen
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Wiskunde A
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
H10 Differentiëren
H9 Beschrijvende statistiek
H12 Algebraïsche vaardigheden
Keuzeonderwerp
H11 Kansverdelingen
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
S1
S2
S3
S4
S5
SE
5
5
10
10
10
Toetsen van 6-vwo
1
45
2
4
3
13
Prikso’s die meetellen voor toets S6
H13 Mathematische statistiek
H16 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S7
H14 Toepassing van differentiaalrekening
H16 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S8
H15 Het toetsen van hypothesen
H16 Examentraining
S6
120
ja
20
S7
120
ja
20
S8
120
ja
20
100
Lesverdeling 3-2
Getal & Ruimte VWO A deel 4 (H13 t/m H16)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
Vak: Wiskunde B
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
H7 Differentiaalrekening
Keuzeonderwerp
H8 Vermoedens en bewijzen
H9 Exp. en logaritmische functies
H10 Integraalrekening
H11 Algebraïsche vaardigheden
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
S1
S2
S3
S4
S5
S6
SE
5
5
5
10
10
5
Toetsen van 6-vwo
1
45
2
4
3
13
Prikso’s die meetellen voor toets S7
H12 Goniometrische functies
H15 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S8
H14 Afgeleide en Primitieve
H15 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S9
H13 Bewijzen in de vlakke meetkunde
H15 Examentraining
S7
120
ja
20
S8
120
ja
20
S9
120
ja
20
100
Lesverdeling 3-2
Getal & Ruimte VWO B deel 4 (H12 t/m H15)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
Vak: Wiskunde C
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
Praktische Opdracht
H9 Beschrijvende statistiek
H10 Algebraïsche vaardigheden
Keuzeonderwerp
H11 Kansverdelingen
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
P1
S1
S2
S3
S4
SE
10
5
5
10
10
Toetsen van 6-vwo
1
45
2
4
3
13
Prikso’s die meetellen voor toets S5
H14 Mathematische statistiek
H15 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S6
H13 Formules en grafieken
H15 Examentraining
Prikso’s die meetellen voor toets S7
H13 Formules en grafieken
H15 Examentraining
S5
120
ja
20
S6
120
ja
20
S7
120
ja
20
100
Lesverdeling 2-2 (3-1-1)
Getal & Ruimte VWO C deel 4 (H13 t/m H16)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
Vak: Natuurkunde
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
B
B
A
D-E
A
C
E
stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
H8 Technische automatisering - meet- stuur- en
regelsystemen
H9 Elektromotor - elektromagnetisme
H10 Dynamo en Transformatorelektromagnetische inductie
H2 De elektrische huisinstallatie - elektrische
schakingen
Bovenbouwpracticum universiteit Utrecht
H7 Verwarmen en isoleren - warmte en energie
H11 Straling en gezondheid - ioniserende straling
H15 Materie - deeltjestheorie en straling
modelleren
H12 Bewegen in de sport - energie en beweging
Herhaling H4, H5 en H6
H13 Muziek - trillingen en golven
H14 Lichtbronnen - Licht als golfverschijnsel
H 3 Lichtbeelden - optica
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
45
5
S7
9
P4
5
S8
9
P4
4
S9
9
S10
9
Mechanica (H5, 6, 7, 8)
Electriciteit, magnetisme en elektrische velden
2
4
B
(H1, 3, deel van H4, H13
B-E
Natuurkunde olympiade
E
Stralingspracticum
Trillingen, golven, licht, radioactieve straling
3
13
E
(H11, 12, 14)
De genoemde hoofdstukken zijn uit samengevat
0
C
4/7
8/12
SE
P3
Toetsen van 6-vwo
1
Weging
(%)
0
S6
90
ja
15
S7
90
ja
15
P5
P6
120
nee
nee
2
3
S8
90
ja
15
100
100
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Scheikunde
vak:
Toetsen van 4-vwo + 5vwo
Toets Week
domein
week
nr.
B/E
B/E
E
B/C
E/F
E/F/G
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
stofaanduiding
Pulsar hst 2 en hst 3
PO proeven hst 4 t/m hst 8
Pulsar hst 4 + hst 5 par 1-3
Module eco-reizen + extra rekenen
Pulsar hst 6 en hst 8
PO reactiesnelheid
Pulsar hst 8, 10
Pulsar hst 9
PO titratie
Pulsar hst 11
PO synthese
Pulsar hst 12
Pulsar hst 13
Pulsar hst 14
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
P2
S2
S3
S6
P8
S7
S8
P5
S9
P7
S10
S11
S12
45
G/F
51
2
4
3 feb
7
13
Pulsar hst 15 + hst 19 + Samengevat hst 1, 2 en3
PO roulatie practicum
B/C/H
Pulsar hst 16 + 20 + Samengevat hst 4, 5 en 8
Chemie Olympiade
PO electrolyse
Pulsar hst 17, 18 + Samengevat hst 6 en 7
0
S13
Inleveren
wk 51
90
P9
S14
S15
P10
S16
SE
4
4
4
5
5
4
5
5
1
5
2
5
5
5
Toetsen van 6-vwo
1
Weging
(%)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
90
120
0
ja
7
nee
7
ja
nee
nee
ja
10
6
1
3
C/D
90
10
100
Opmerkingen Proeven in het bètalab worden tijdig via de studiewijzer bekend gemaakt. Deze proeven moet vóór de eerstvolgende toets zijn
afgerond, anders mag deze toets niet worden gemaakt.
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: M vak:
&O
Toetsen van 4-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
A,C
C
A
B
C
B
C
stofaanduiding
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Hoofdstuk 1, 9 en 2
Hoofdstuk 4 t/m 7
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 8, 10 en 11
Hoofdstuk 1 t/m3 en 10 tm 13
Hoofdstuk 14 t/m 16
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
V1
V2
V3
S1
S2
P
S3
15
15
15
15
25
SE
3
2
7
15
100
3
15
15
15
15
25
15
100
5
5
10
5
10
5
0
0
Toetsen van 5-vwo
E
E
E
E
E
E
Hoofdstuk 21, 22 en 25
Hoofdstuk 23 en 24
Hoofdstuk 17 t/m 20 Marketing
Hoofdstuk 26 t/m 28
Hoofdstuk 21 t/m 30
Hoofdstuk 31 en 32
48/2
S4
S5
P1
S6
S7
S8
60
60
60
90
60
ja
ja
nee
ja
Ja
Nee
Toetsen van 6-vwo
1
3
4
45
4
13/14
G
G
G
Hoofstuk 38 en 39+(9,10,21+22+23+24)
Hoofdstuk 40 t/m 42+(11 t/m 16)
Hoofdstuk 38 t/m 44+ (25 t/m 32)
S9
S10
S11
90
90
90
ja
ja
ja
Opmerkingen
De leerstof bouwt zich op, hetgeen betekent dat eerder behandelde stof kan terugkomen in de toetsen die volgen.
Lesstof tussen haakjes is herhaling van lesstof van V4 en V5. Aandacht hiervoor in het VSU lokaal!!
15
15
15
100
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
100
40
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
Vak: NLT
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
H
E
B
C
H
stofaanduiding
module 1: Forensisch Onderzoek
module 2: Hersenen en leren
module 3: Meten en interpreteren
module 4: Summer in the city
module 5: Waterzuivering
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Rap
S1
S2
S3
S4
S5
Meten aan melkwegstelsels
medicijnen
biosensoren
Moleculaire gastronomie
masterclass
0
S6
S7
S8
S9
P1
Opmerkingen
- Iedere module duurt één periode
- Iedere module wordt afgesloten met opdrachten en/of een toets
- Als je nog geen masterclass hebt gedaan moet het dit jaar gebeuren (denk aan een verslag!)
SE
10
10
10
10
10
Toetsen van 6-vwo
36/45
36/45
46/4
5/13
Weging
(%)
nee
nee
nee
nee
nee
0
11
11
11
11
6
100
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
Vak:
Informatica
vak:
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Toetsen van 4-VWO en 5-VWO
Toets Week
week
nr.
4 VWO
5 VWO
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Domein
A1, B1
C1
B2
B3
B3
B3
C7
B3
B3
B3
B3
C7
C6, C7
A4, C4, C9, D
Inleiding informatica
Netwerken / Internet
Hardware
Logica (1)
Inleiding programmeren (PSD)
Programmeren in Javascript
SQL (1)
MindStorms
Logica(2)
Algoritmiek
Algoritmiek
SQL (2)
Database Ontwerp
SysteemOntwikkeling
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
S1
S2
P1
S3
P2
P3
S4
P4
S5
P5
S5
P6
S6
S7
SE
3
3
3
4
6
6
4
5
5
4
3
7
7
4
Toetsen van 6-VWO
1
45
2
3
4
13
B3
B3
B3, B4, D
B3, B4
A2
GameMaker
Object Oriëntatie
App Development
App Development
Security
36 / 44
36 / 10
P10
S8
P11
S9
S10
60
45
60
nee
ja
nee
nee
ja
7
7
10
5
7
36
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 6 VWO
cursusjaar 2014 – 2015
25-11-14
Vak: Wiskunde C
Toetsen van 5-vwo
Toets Week
domein
week
nr.
stofaanduiding
Praktische Opdracht
H9 Beschrijvende statistiek
H10 Algebraïsche vaardigheden
Keuzeonderwerp
H11 Kansverdelingen
Datum
uitdelen /
inleveren
PO / HD
Toets
code
45, 60
of 90
min.
her?
Weging
(%)
Rap
P1
S1
S2
S3
S4
SE
10
5
5
10
10
Toetsen van 6-vwo
1
45
2
4
3
13
H14 Mathematische statistiek
H15 Examentraining
H13 Formules en grafieken
H15 Examentraining
H13 Formules en grafieken
H15 Examentraining
S5
120
ja
20
S6
120
ja
20
S7
120
ja
20
100
Lesverdeling 2-2 (3-1-1)
Getal & Ruimte VWO C deel 4 (H13 t/m H16)
door de
leerling in
te vullen:
behaalde
score