WATERRIJK EN BREDE WIJK WIJKPLEZIER

BREDE SCHOOL
ACTIVITEITEN
WATERRIJK
Openbare Brede Daltonschool Ayundo
ICBS Octant
BSO Freekids Ayundo
en BSO De Flamingo
EN
BREDE WIJK
WIJKPLEZIER
Brede School Activiteiten (BSA)
Schooljaar 2014 - 2015
BLOK 1
2
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
De “Brede School Activiteiten” (de BSA) gaan weer van start voor de periode:
september tot en met november 2014 (blok 1)
ICBS Octant en Openbare Brede Daltonschool Ayundo en BSO De Flamingo en BSO Freekids Ayundo
organiseren
niseren samen deze Brede School Activiteiten. Er is uitwisseling van lesruimte en personeel tussen
school en buitenschoolse opvang, waarbij consequent gekozen is voor een versterking van het
buitenschoolse aanbod van beide scholen en beide BSO's en voor pedagogische
pedagogische afstemming tussen de
beide organisaties. We bieden ook dit jaar drie langere blokken aan.
Samen met je vrienden & vriendinnen naar de BSA
Met trots presenteren we een unieke samenwerking met vijf scholen en vier TintelTuin locaties in
Assendelft. Door deze samenwerking kunnen kinderen samen met hun vrienden en vriendinnen en
buurtkinderen inschrijven op dezelfde activiteiten, ongeacht welke school of BSO ze zitten. Hiermee
realiseren we één van de doelstellingen van de Brede Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling namelijk dat kinderen in de wijk
gemengd kunnen deelnemen aan activiteiten.
In dit programma boekje kom je de volgende logo’s tegen:
Activiteit bestemd voor alle kinderen van bovengenoemde scholen en BSO's.
De activiteiten vinden plaats op ICBS Octant, Openbare Brede
Daltonschool
Ayundo, BSO de Flamingo of BSO Freekids Ayundo
Activiteit bestemd voor alle kinderen van ICBS de Oceaan, Jenaplanschool de
Bijenkorf, ICBS Octant, Openbare Brede Daltonschool Ayundo & ICBS het
Koraal, BSO de Flamingo, BSO de Lepelaar, BSO het Koraal, BSO Freekids
Ayundo en BSO de Ooievaar.
BSA activiteiten in alle schoolvakanties
De BSA stopt niet tijdens de schoolvakanties. Sterker nog, we hebben dit jaar voor alle schoolvakanties
een spannend, leerzaam, creatief en uitdagend activiteitenprogramma ontwikkeld onder de naam
Wijkplezier.
De activiteiten in Wijkplezier zijn bestemd voor alle kinderen uit de wijk. Vooraf
aan elke schoolvakantie ontvang je een programmaboekje
programmaboekje met de activiteiten,
aanvangstijden, prijzen en inschrijfmogelijkheden.
De activiteiten vinden plaats op BSO de Ooievaar voor alle kinderen van 4 tot 7 jaar en in Buurtcentrum
de Kaaik voor alle kinderen vanaf 7 jaar.
3
Inschrijvingen
Als u wilt inschrijven voor een activiteit kan dat door het inschrijfformulier op pagina volledig in te vullen
en te mailen naar:
[email protected]
voor activiteiten van
[email protected]
voor activiteiten van
Inschrijvingen zonder formulier of incomplete inschrijvingen kunnen helaas niet meer in behandeling
worden genomen. We hebben deze gegevens echt nodig. Inschrijven geschiedt volgens de spelregels van
plaatsing. Leest u deze nog even goed door?
Betaling
Voor de betaling van de activiteiten van Waterrijk,, Octant en Ayudo, geldt dat het geld contant betaald
wordt op de eerste les. U kunt het afgeven aan een medewerker van de BSO of aan de docent van de
activiteit.
Voor de betaling van de activiteiten van de Brede Wijk kunt u het cursusgeld overmaken, zodra u een
bevestigingsmail heeft ontvangen. In de bevestigingsmail staat het juiste rekeningnummer vermeld. De
betaling dient vóór de eerste cursusdag bij ons binnen te zijn.
Uw kind op de buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen
inderen van de BSO kunnen op hun vaste BSO dag kosteloos aan de activiteiten meedoen. Let op: ook
voor deze kinderen wordt door de ouders/verzorgers een inschrijfformulier ingevuld en gemaild. Wilt u uw
kind inschrijven op een andere dan uw vaste BSO dag, dan betaalt u het normale cursusgeld.
Minimum deelname
De verplichte minimum deelname voor de activiteiten is 8 deelnemers. Bij minder dan 6 inschrijvingen
wordt de cursus direct geannuleerd. Bij 6 of 7 inschrijvingen wordt de activiteit gestart. Er is da
dan nog
mogelijkheid om in te schrijven. Lukt het niet binnen twee weken de minimale deelname van 8
deelnemers te realiseren, dan wordt de activiteit voor de resterende data alsnog geannuleerd.
Vervoer
Als u uw kind opgeeft voor een activiteit, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw kind op de locatie
komt, waar de cursus plaatsvindt. U haalt uw kinderen ook zelf na afloop van de les op tijd op bij de
locatie.
Voor de kinderen van de BSO geldt dat de
de pedagogisch medewerkers van TintelTuin zorgen voor het
brengen en halen van de kinderen.
4
Zit je op BSO Freekids Ayundo en wil je meedoen met een activiteit die op een dag plaats vindt dat je ook
naar de BSO zou gaan? Geef bij je aanmelding duidelijk door dat je op BSO Freekids Ayundo zit. Ook voor
de kinderen van Freekids Ayundo wordt geregeld dat ze naar de activiteit gebracht worden.
Weg naar zelfstandigheid
Voor de activiteiten van Brede Wijk streven wij ernaar de oudere kinderen zoveel mogelijk zelf te laten
fietsen. De kinderen fietsen vanaf hun school of BSO locatie zelf naar de activiteit op de Ooievaar,
Bijenkorf of in buurtcentrum de Kaaik. Een pedagogisch medewerker van TintelTuin vangt hen daar op.
Deze medewerker informeert de BSO locatie dat uw kind veilig is aangekomen. U kunt aangeven of uw
kind met of zonder begeleiding van ons mag fietsen. Is fietsen niet mogelijk, dan zorgen wij voor
alternatief vervoer.
Afmelden:
Kan uw kind een keer niet meedoen aan een activiteit? Dan kunt u dat doorgeven via de mail
[email protected]
voor Waterrijk
[email protected]
voor de Brede Wijk
Spelregels plaatsing
Van de beschikbare plaatsen is 50% bestemd voor BSO kinderen en 50% voor niet BSO kinderen
Voor de 50% niet BSO plaatsen geldt:






Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Vol=vol.
Inschrijvingen die vóór de officiële start van de inschrijvingen binnenkomen worden niet in
behandeling genomen. U zult uw kind opnieuw moeten aanmelden vanaf de aangegeven tijd.
Zodra de activiteit voor 50% volgeboekt is met niet BSO kinderen krijgen de geplaatste kinderen
per mail bericht.
Bij over inschrijving geldt dat kinderen die dit schooljaar al aan de betreffende activiteit hebben
meegedaan niet geplaatst zullen worden.
Er wordt een reservelijstje opgesteld voor het geval er een plaats openvalt.
Tussentijds volgt er bericht over cursussen waar nog plaats is en waar alsnog op ingeschreven
kan worden.
Voor de 50% BSO plaatsen geldt:



Per activiteit worden de beschikbare plaatsen verdeeld.
Bij over inschrijving wordt er geloot waarbij geldt dat BSO kinderen die dit schooljaar al aan de
betreffende activiteit hebben meegedaan niet mee loten.
Alle geplaatste en niet-geplaatsten kinderen krijgen z.s.m. per mail bericht.
5
Belangrijk:
Bij het niet doorgaan van de cursus, bijvoorbeeld door ziekte van de docent of door andere onvoorziene
omstandigheden, worden de ouders gebeld en moeten de kinderen opgehaald worden (of op de
gebruikelijke tijd bij de BSO ). Er komt dan een inhaaldag. Als dit niet mogelijk is, dan krijgt u het reeds
betaalde bedrag, indien van toepassing, voor die dag/activiteit terug.
Als uw kind om welke reden ook de cursus niet afmaakt kan er na overleg met de schoolleiding restitutie
plaatsvinden van de eigen bijdrage. Dat kan tot max. 50% van het totale bedrag.
Voor meer informatie en vragen?
Kunt u terecht bij de een van de betreffende coördinatoren, de medewerkers van de BSO of stuurt u een
mailtje naar [email protected]
[email protected]
of
Heel veel plezier!!!
De coördinatoren,
Cindy van der Logt, medewerker BSO TintelTuin
Inge Molhoek, medewerker BSO TintelTuin
Janneke Faber, locatiemanager TintelTuin
Adrienne Frans, adjunct directeur Ayundo
Jorinde Staal CCPer Octant
Anouk Aafjes, medewerker BSO de Ooievaar en coördinator Brede Wijk en
Ineke van der Pol, medewerker BSO de Ooievaar en coördinator Wijkplezier
Wat is al gestart in blok 1 Waterrijk
1. Theatergroep De Rode Vogel voor de opening van de Kinderboekenweek
Wat gaan we doen in blok 1 Waterrijk
1. Koken met de Kokkies
2. Nieuwe media
3. Schminken
4. Verschillende balspelen buiten
5. Freerunning
6. Fotografie
7. Bakfiets on Tour
8. Theater De Rode Vogel
9. Durf te presenteren!
10. Crea Atelier
11. Wereldwijs op het Web
12. Theaterbende
13. Dansen met de kleuters
Wat gaan we doen in blok 1 Brede Wijk
1.
2.
3.
4.
Klussen
Muziek
Meidenclub
Schaken
6
De Kokkies, maandag
Wanneer
:
Maandag 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 en 24/11 ( 8X)
Geen koken op 15/9 en 17/11 schoolvrije dagen, 13/10
13/10 herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 -17.15
Locatie
:
Octant lokaal TintelTuin
Leeftijd
:
6 – 8 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
Docent
:
€ 25,00 contant betalen op de eerste les
Inge Molhoek / Carla Sebregts
Inhoud
Tijdens de kookworkshop leren de kinderen een aantal basisvaardigheden zoals kneden, snijden, en
mixen. Wat bak je nu in een pan en wat in de oven ? En zwaar is nu een ons of een kilo? Straks weet je
het allemaal.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
7
Nieuwe media, maandag
Wanneer
:
Maandag 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10 en 3/11 ( 6X
6X)
Geen nieuwe media op 15/9 en 17/11 schoolvrije dagen, 13/10
herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 – 17.00
Locatie
:
Plusklas Ayundo
Leeftijd
:
5 – 6 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, De Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 15,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Fluxus, Joanne Zegers
Inhoud
In deze korte cursus gaan de leerlingen aan de slag om hun eigen animatiefilmpjes te maken. Ze
gebruiken hierbij hele bijzondere apps op de Ipad. Ze bedenken, ontwerpen, veranderen, creëren,
versnellen vertragen en ga zo maar door.
De kinderen leren dat iPad niet alleen passief vermaak
is maar ze worden nu zelf producent en regisseur.
Mediabronnen waar ze mee vertrouwd zijn (games en
reclame) maken ze nu zelf.
Ze komen in contact met kunstzinnige
mediavoorbeelden en worden zelf de maker ervan.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent.
bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos
Schminken, maandag
Wanneer
:
maandag 27/10, 3/11, 10/11 en 24/11 (4x)
geen schminken op 17/11 ivm schoolvrije dag
Hoe laat
:
15.30 – 17.00 uur
Locatie
:
Kleuterlokaal Ayundo
Leeftijd
:
8-12
12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, De Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 10 ,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Fluxus, Martine Lissenberg
Inhoud
Tijdens de schmink cursus leer je de basistechnieken van het schminken en verschillende designs. We
oefenen op onze eigen armen, op papier en op elkaar. Je leert een vlinders en bloemen, een tijger, een
eye design maar ook hoe je een gave tattoo kunt schminken! Deze workshop is voor jongens en meisjes
leuk want weet je dat je ipv een vlinder ook een mooi vlammendesign of
of een dino kunt maken? Je mag je
eigen creativiteit meenemen
Je leert werken met ontwerpen, samenwerken en
ontwikkeld kleurgevoel en creativiteit
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Buiten Balspel, maandag
Wanneer
:
Maandag 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11, 10/11 en 24/11 ( 8X)
Geen Balspel op 15/9 en 17/11 schoolvrije dagen, 13/10 herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 -16.30
Locatie
:
Park en speelplein, bij slecht weer in de gymzaal Blauwe Ring
Leeftijd
:
8 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 15,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Joost Breetvelt, gymleerkracht van Octant
Inhoud
Joost Breetvelt is een gymleerkracht die gespecialiseerd is in balsporten. De kinderen maken kennis met
verschillende balsporten zoals korfbal,
fbal, basketbal en voetbal.
Vinden de kinderen een bepaalde balsport leuk dan kunnen ze
dat verder gaan beoefenen bij een lokale organisatie.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het vvolgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Free Running, dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11 en 18/11 ( 8X)
Geen Free Running op 16/9 schoolvrije dag, 14/10 herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 – 16.30 / 16.30 – 17.30
Locatie
:
Gymzaal Parklocatie Octant
Leeftijd
:
8 – 10 jaar / 10 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 15 ,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Joost Breetvelt
Inhoud
Free running is een stoere sport waarbij je obstakels moet passeren door
je lichaam te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld springen, draaien, rollen,
klimmen, etc. Zelf ontdekkend leren! Probeer op je eigen manier over de
kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een
andere benadering dan ‘maak een hurksprong over de kast’. Free running
is een vrije vorm van bewegen waarbij kinderen op eigen niveau obstakels
kunnen passeren. Kinderen komen erachter dat ze meer kunnen dan ze
denken en raken enthousiast.
Overkoepelend doel van Free Running:
Running Kinderen worden bewust,
fysiek sterker en mentaal krachtiger door letterlijk en figuurlijk in beweging
te zijn.
Soepel zittende kleding en gymschoenen waarin de kinderen makkelijk kunnen bewegen is he
het
kledingadvies.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos
Fotografie, dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag 23/9, 30/9, 7/10 en 28/10 (4x)
Geen fotografie op 14/10 herfstvakantie en 21/10 docent verhinderd
Hoe laat
:
15.30 – 17.00 uur
Locatie
:
Plusklas lokaal Ayundo
Leeftijd
:
8 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, De Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 10 ,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Fluxus, Elisabeth Romang
Inhoud
Wel eens van girafperspectief gehoord? Heb je de zon wel eens
vastgehouden? Héél leuk om te doen, maar ook heel leerzaam. In vijf
lessen leert mediakunstenaar Marcel Fraij je vooral goed kijken; kijken
met je camera
Wat is standpunt? En wat is eigenlijk het verschil tussen kleur en zwart
zwartwit? We gaan het allemaal ontdekken en vooral uitproberen. In de vijfde
les gaan we je mooiste foto’s nóg mooier maken op de iPad (aanwezig).
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Bakfiets on Tour, dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10 en 28/10 ( 5X)
Geen Bakfiets on Tour op 16/9 schoolvrije dag, 14/10 herfstvakantie
Hoe laat
:
15.15–
15.15 17.15
Locatie
:
Buiten in de wijk
Leeftijd
:
4 – 12 jaar
Voor wie?
:
Alle kinderen in de wijk Saendelft Oost
Aantal plaatsen
:
-
Kosten
:
-
Docent
:
Danielle van de Bunt en Bea Kalter
Inhoud
In de omgeving van de scholen fietsen Bea Kalter en Danielle van de Bunt met een bakfiets vol
spelmaterialen
n langs. Elke keer komen ze met andere spellen en materialen langs om buiten met de
aanwezige kinderen te spelen.
Aanmelden is niet mogelijk voor deze activiteit
Heb je suggesties voor spelmateriaal of leuke activiteiten voor “de bakfiets on tour”? Wat spelen jullie het
liefst na schooltijd? Stuur dan een mail naar [email protected]
De inzender met het leukste & origineelste
gineelste idee ontvangt van ons een leuke verrassing!
Theater De Rode Vogel, dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag, 23/9 en 30/9 (2x workshop)
Woensdag 1 oktober, meedoen aan de voorstelling van de kinderboeken
week
Hoe laat
:
Dinsdag van 15.30 – 17.00 uur. Woensdag 1/10 onder schooltijd
Locatie
:
Speelzaal Parklocatie Octant
Leeftijd
:
4 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
5
Kosten
:
€ 5,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Ursulien van Berge
Inhoud
Direct na de zomervakantie start op dinsdag de theatergroep. Deze groep gaat de openingsactiviteit van
de Kinderboekenweek, op woensdag 1 oktober, voorbereiden. De kinderen hebben zich hiervoor al
opgegeven voorde zomervakantie.
Vanaf de start van de brede schoolactiviteiten kunnen er nog vijf extra
kinderen mee doen aan de laatste twee workshops. En vanzelfsprekend
kan je dan ook mee doen aan de uitvoering op woensdag 1 okt
oktober.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Durf te presenteren! dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag 11/11, 18/11 en 25/11 (3x)
Hoe laat
:
15.30 – 17.00
Locatie
:
lokaal Octant Blauwe Ringlocatie met digibord
Leeftijd
:
9 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
8
Kosten
:
€ 10,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Centrum Jong, Margriet Weehuizen
Inhoud
Veel kinderen vinden een boekbespreking of een spreekbeurt geven héél spannend.
Tijdens deze workshop van vier lessen wordt de kinderen op speelse wijze de
de belangrijke kneepjes van
het voordragen / presenteren geleerd. Een goede boekbespreking of spreekbeurt draagt als
succeservaring bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren een aantal vaardigheden waarvan ze
hun hele leven de vruchten kunnen plukken.
plu
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Crea Atelier: knutsel instuif , woensdag
Wanneer
:
Woensdag inloopactiviteit, start woensdag 17 september
Er is geen Crea Atelier op 15/10 (herfstvakantie), 22/10 (schoolvrije dag)
en 3/12 (sinterklaas)
Hoe laat
:
13.00 – 14.30
Locatie
:
Pluslokaal Ayundo
Leeftijd
:
6 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
15
Kosten
:
€ 1,00 per keer
Docent
:
Jolien Duin / Carla Sebregts
Inhoud
Ook dit jaar starten we weer met het populaire crea – atelier. Het is een inloopactiviteit waar je ene week
wel aan mee kan doen en de andere week niet.
Of ….. je gaat het zo leuk vinden dat je elke week wel mee wilt doen. Dit jaar gaan we bijvoorbeeld …...
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Wereldwijs op het web, woensdag
Wanneer
:
Woensdag 29/10, 5/11 en 12/11 (3x)
Hoe laat
:
13.00 – 15.00
Locatie
:
Bovenbouw gang Ayundo
Leeftijd
:
10 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
20
Kosten
:
€ 15,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Centrum Jong, Anja Plevier
Inhoud
:
Digitaal onderzoek, Whats Happy en Cyberpesten. Hoezo?
Drie workshops van twee uur waarin kinderen kennis op doen over hoe ze veilig, bewust online kunnen
gaan.
Wat kan wel of niet op WhatsApp en andere chatprogramma's?
Wat is cyberpesten? En wat zijn de gevolgen ervan?
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen
meedoen dan is deelname kosteloos.
De Theaterbende, donderdag
Wanneer
:
Donderdag 18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11 en 13/11 (7x)
Geen theater 2/10 schoolvrije dag en 16/10 herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 – 16.45
Locatie
:
speelzaal Blauwe Ring Octant
Oct
Leeftijd
:
9 – 12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
10
Kosten
:
€ 15,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
Fluxus, Maya Swantje
Swant
Inhoud
:
Ontdek je talent en kom meedoen met de theaterbende. We doen dramaspelletjes en maken een eigen
toneelstuk. We spelen de leukste en gekste scenes.
Je ontwikkelt je fantasie en speldurf, leert je in te
l
even in verschillende rollen en wordt
gestimuleerd
tot samenwerken, creatief
denken en oplossen.
theater = bevrijdend, leerzaam en lol
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier)
inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Kleuterdans, donderdag
Wanneer
:
Donderdag 18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 en
27/11(9x) Geen kleuterdans 2/10 schoolvrije dag en 16/10 herf
herfstvakantie
Hoe laat
:
15.30 -16.30
Locatie
:
Speelzaal Parklocatie Octant
Leeftijd
:
4 - 6 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van Ayundo, De Octant, BSO De Flamingo en BSO Freekids
Ayundo
Aantal plaatsen
:
12
Kosten
:
€ 12,00 contant betalen op de eerste les
Docent
:
nog niet bekend
Inhoud
In de kleuterdansles wordt spelenderwijs kennisgemaakt met de
basistechnieken van dans. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkeling
van motoriek, muzikaliteit, ruimtegevo
ruimtegevoel en taal. De les gaat meestal vanzelf,
omdat de kleuters dansen, zingen en spelen vanuit verhalen en thema's
die vol fantasie zitten. Daar kan je kind zich heerlijk in uiten.
Op deze manier worden ook sociaal emotionele ontwikkeling,
expressie en creativiteit
ativiteit gestimuleerd. Dansplezier staat voorop in deze les!
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
ail.com
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Inschrijfformulier Waterrijk
Naam activiteit
:
Voor- en achternaam
:
Geboortedatum
:
Naam school
:
Leerkracht op school
:
Telefoonnummer thuis
:
075-
Mobiel ouder/verzorger 1
:
06-
Mobiel ouder/verzorger 2
:
06-
E-mail
:
Wel/niet op BSO op dag activiteit
:
Mag zelfstandig naar activiteit
:
Mag na afloop zelfstandig naar huis
:
Mag na afloop zelfstandig terug naar de BSO
:
Mag alleen onder begeleiding naar activiteit
:
Wordt na afloop opgehaald door
:
Mobiel kind indien van toepassing
:
06-
Inschrijven kan van zaterdag 30 augustus 10.00 uur tot en met 4 september 2014 19.00 uur per
mail door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar:
[email protected]
U kunt ook het formulier uitprinten, invullen en afgeven op school of bij de BSO
Klussen ! maandag
Wanneer
:
Maandag (6x) 20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11
Hoe laat
:
15.30 – 17.00 uur
Locatie
:
Timmerlokaal Kindercentrum de Ooievaar
Leeftijd
:
8-12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van de Oceaan, de Bijenkorf, het Koraal, Ayundo, Octant,
BSO de Lepelaar, de Ooievaar, het Koraal en de Flamingo
Aantal plaatsen
:
Kosten
:
€ 15 ,00 Bedrag overmaken op rek.nr.NL42RABO0394915496 t.a.v. de
Bijenkorf o.v.v. naam kind en activiteit (pas nadat u een
bevestigingsmail heeft ontvangen).
Docent
:
Jolien Duin, via Broeks Events
Inhoud
:
Help jij thuis wel eens met klussen? Draai jij je hand er niet voor om een lijstje op te hangen aan de
muur? Weet jij hoe je moet werken met een zaag, schroevendraaier, vijl of hamer? Wanneer gebruik je
spijkers en wanneer ga je schroeven? In de cursus
Klussen! leer je dat allemaal.
We starten natuurlijk met veiligheid. Daarna maken
we een bouwtekening. Meten is weten! Je leert om te
gaan met verschillende bouwmaterialen, technieken
en we testen jouw ruimtelijk inzicht.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Rhythm & Notes , dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag (10x) 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11,
18/11, 25/11
Hoe laat
:
15.30 – 16.30 uur
Locatie
:
Buurtcentrum de Kaaik
Leeftijd
:
6-9 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van de Oceaan, de Bijenkorf, het Koraal, Ayundo, Octant,
BSO de Lepelaar, de Ooievaar, het Koraal en de Flamingo
Aantal plaatsen
:
Kosten
:
€ 25,00 Bedrag overmaken op rek.nr.NL42RABO0394915496 t.a.v. de
Bijenkorf o.v.v. naam kind en activiteit (pas nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen).
Docent
:
Renée Koper
Inhoud
:
Muziek is leuk! In de cursus Rhythm & Notes maken we kennis met zingen, muziek maken, bewegen en
een scala aan muzikale spelletjes. Het belangrijkste is dat kinderen leren
hoe leuk het is om muziek te maken.
We besteden aandacht aan maat, ritme en de vorming van het muzikale
gehoor van uw kind. En de kinderen leren natuurlijk het notenschrift!
Kinderen die deze cursus gevolgd hebben kunnen traploos instromen in de
vervolgcursus bij Muziekvereniging Cresendo.
De laatste keer zijn alle ouders uitgenodigd en vliegen de ritmes en noten
om hun oren.....De kinderen krijgen in de periode dat zij de cursus volgen
een uitnodiging om in het verenigingsgebouw van Cresendo samen te
spelen met leden van de vereniging.
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Meidenclub ! dinsdag
Wanneer
:
Dinsdag (10x) 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11,
18/11, 25/11
Hoe laat
:
15.30 – 17.00 uur
Locatie
:
Kindercentrum de Ooievaar
Leeftijd
:
10-12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van de Oceaan, de Bijenkorf, het Koraal, Ayundo, Octant,
BSO de Lepelaar, de Ooievaar, het Koraal en de Flamingo
Aantal plaatsen
:
15
Kosten
:
€ 20,00 Bedrag overmaken op rek.nr.NL42RABO0394915496 t.a.v. de
Bijenkorf o.v.v. naam kind en activiteit (pas nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen).
Docent
:
Caroline Admiraal van Tiener en Jongerenwerk Assendelft
Inhoud
:
Ben jij een meisje en zit jij in groep 6,7 of 8 en hou je van gezellige dingen doen samen met andere
meiden?
Kom dan naar de Meidenclub!
Elke week gaan we een leuke activiteit doen, bijvoorbeeld een high tea,
sieraden maken of misschien wel een beauty middag of fotoshoot.
Welke leuke ideeën heb jij ?
We gaan samen bedenken wat we allemaal gaan doen!
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier) op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos.
Schaakpret ! donderdag
Wanneer
:
Donderdag (10 x) 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11,
20/11, 27/11
Hoe laat
:
15.30 – 17.00 uur
Locatie
:
Buurtcentrum de Kaaik
Leeftijd
:
8-12 jaar
Voor wie?
:
Kinderen van de Oceaan, de Bijenkorf, het Koraal, Ayundo, Octant,
BSO de Lepelaar, de Ooievaar, het Koraal en de Flamingo
Aantal plaatsen
:
12
Kosten
:
€ 25,00 Bedrag overmaken op rek.nr.NL42RABO0394915496 t.a.v. de
Bijenkorf o.v.v. naam kind en activiteit (pas nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen).
Docent
:
Frank Tijdeman, schaaktrainer 2, KNSB
Inhoud
:
Schaken is een tijdloos spel met eeuwenoude wortels! Het wordt gespeeld
door jong en oud. Iedereen kan schaken leren.
Het is een strategisch spel, waarbij tactiek ook belangrijk is. Het is ook goed
voor het ontwikkelen van jouw creativiteit en rekenkunde. Daarnaast gaan we
na de partij altijd analyseren, samen praten over de partij! Kortom een
fantastisch spel, dat veel plezier brengt.
We nodigen je uit om kennis te maken met het schaakspel, de koning van de denksporten! Ook als je al
kunt schaken ben je welkom, we leren je dan nog meer van het schaakspel!
Aanmelden
Wil je meedoen? Dit kan door je in te schrijven (gebruik hiervoor het inschrijfformulier)op het volgende
mailadres:
[email protected]
Je ontvangt een bevestiging per mail zodra je geplaatst bent. Plaatsing gebeurt volgens de spelregels van
het plaatsen.
Zit je al op de BSO op de dag van de activiteit en wil je graag meedoen dan is deelname kosteloos
Inschrijfformulier
Naam activiteit
:
Voor- en achternaam
:
Geboortedatum
:
Naam school
:
Leerkracht op school
:
Telefoonnummer thuis
:
075-
Mobiel ouder/verzorger 1
:
06-
Mobiel ouder/verzorger 2
:
06-
E-mail
:
Wel/niet op BSO op dag activiteit
:
Mag zelfstandig naar activiteit
:
Mobiel nummer kind (indien van toepassing)
:
Mag na afloop zelfstandig naar huis
:
Mag na afloop zelfstandig terug naar de BSO
:
Mag onder begeleiding naar activiteit fietsen
:
Mag onder begeleiding naar activiteit (busje)
:
Wordt na afloop opgehaald door
:
Inschrijven kan van zaterdag 30 augustus 10.00 uur tot en met 4 september 2014 19.00 uur per
mail door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar:
[email protected]