28 oktober 2014 pagina 39

‹
www.hengelosweekblad.nl
Hengelo's Weekblad · dinsdag 28 oktober 2014 · 39
Dertig Hengelose vrijwilligers
voorgedragen voor award
Hengelo - De afgelopen we-
ken kon iedereen vrijwilligers voordragen voor een
award. Zo’n dertig Hengelose vrijwilligers zijn voorgedragen. Een aantal vrijwilligers is zelfs meerdere keren
voorgedragen. Tijdens het
jaarlijkse vrijwilligersevenement maakt wethouder Jan
Bron de winnaars bekend.
Men kon vrijwilligers nomineren in vier categorieën:
Educatie, Zorg&Welzijn, Samenleving, Kunst&Cultuur
en Sport.
Een deskundige en onafhankelijke jury, met als voorzit-
ter Frank Kerckhaert, beoordeelt de nominaties en
bepaalt welke vrijwilligers
een award ontvangen. De
award voor de eerste prijs
bestaat uit een kunstwerk
(ontworpen en gemaakt door
Siemens) en een geldbedrag
van 500 euro. De tweede en
derde prijs winnaars ontvangen respectievelijk een
geldbedrag van 300 euro en
200 euro.
De geldbedragen spenderen
de winnaars aan een project
binnen de organisatie waar
zij vrijwilligerswerk verrichten.
Op vrijdag 14 november zijn
Hengelose vrijwilligers welkom tijdens het jaarlijkse
feest. De avond start om
19.00 uur en vindt plaats in
zalencentrum De Waarbeek.
Met deze geheel verzorgde
avond tonen de gemeente
Hengelo en het Servicepunt
Vrijwilligerswerk Hengelo
hun waardering voor de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die Hengelo kent.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het Servicepunt
Vrijwilligerswerk Hengelo
in het stadhuis (ma, di en do
9-14 uur en wo 9-16 uur).
Nieuwe aanwinst BWO
Hengelo - Het nieuwe
speelterrein bij BWO is
zondagmiddag geopend.
Na oplevering van de
nieuwbouw is dankzij de
organisatie van het Langs
De Lijn toernooi (LDL)
bij BWO en met behulp
van enkele sponsoren
het mogelijk gemaakt een
nieuw speelterrein aan te
bieden aan de kinderen
uit de Noork en omgeving
en aan de jeugd van BWO
en haar bezoekers.
Al twintig jaar wordt bij
BWO het LDL-toernooi gehouden. Ieder jaar wordt
er door de inzet en bijdragen van alle aanwezigen
bij dit toernooi een bedrag
overgehouden. Een bedrag dat traditiegetrouw
bestemd is voor een goed
doel. Deze bedragen zijn
de laatste jaren gespaard
toen duidelijk werd dat
BWO een nieuwe kantine
ging bouwen.
De doelstelling van de
LDL-organisatie was om
buiten de nieuwbouw
om een bijdrage te doen
voor, in dit geval, BWO.
Deze bijdrage moest geen
louter financiële bijdrage
zijn maar een bijdrage met
een permanent karakter.
In gezamenlijk overleg is
besloten naast de kantine
Jubileumprijs Welbions
een speelveld met speeltoestellen te realiseren.
Door de bijdrage vanuit
het LDL-toernooi (4.600
euro) en een toen naar
inschatting mogelijke
(financiële) springplank
vanuit het Rabofonds is
er gestart met de planvorming en extra mogelijke
financiële bijdragen. Een
lang verhaal kort makend:
dit is gelukt.
In goede samenwerking
met de gemeente Hengelo
is er een plan uitgewerkt
en zijn er afspraken gemaakt rondom het plaatsen en het onderhouden
van deze speeltoestellen.
Atelier
Christian
ALLEEN DEZE WEEK
Welbions heeft de jubileumprijs toegekend aan vier buurtinitiatieven. De winnende plannen geven
een duurzame ‘boost’ (=energiestoot) aan de buurt.
De jubileumprijs van
Welbions, met als titel
‘Geef-je-buurt-eenboost’, is vorige week
tijdens een Pact MVObijeenkomst in het
kantoor van Welbions
uitgereikt aan vier
buurtinitiatieven.
Hengelo - De prijswinnaars
zijn: het vervangen en plaatsen van speeltoestellen op
het strand van het Tuindorpbad, een graffitikunstwerk plaatsen op een flat in
de Hengelose Es (stichting
OverArt), een vlaggenmast
met lichtkerstboom plaatsen aan de Primulastraat
en het realiseren van boomkunst (houten slang) op het
Wildrinksplein. Het idee
voor de geef-je-buurt-eenboostprijs is ontstaan naar
aanleiding van het vijfjarig
jubileum van Welbions.
De vier winnaars zijn gekozen uit 26 initiatieven die
Welbions ontving naar aanleiding van oproepen via
social media en de website.
Daarnaast had Welbions
flyers verspreid bij de gemeentebalie en in diverse
buurtcentra. Er waren geen
spelregels, behalve dat veel
bewoners uit de buurt betrokken moesten worden bij
een duurzaam plan zodat er
verbinding en ontmoeting
ontstaat tussen bewoners in
een buurt. Verder moesten
in ieder geval huurders van
Welbions betrokken worden
bij het voorstel dat werd ingediend. Na een stevige selectie door een deskundige
jury bleven uiteindelijk vijf
genomineerden over.
De enige genomineerde die
niet tot de winnaars behoorde (Simon’s Noabers) ging
niet met lege handen naar
huis. Van hun plan om diverse zitjes te creëren op een
plein in de omgeving van de
Isaäcstraat, wordt in ieder
geval één onderdeel gekozen
dat wordt gerealiseerd.
Kwalitaria Walda wordt Snackbar Henry’s
Meester Goudsmeden
18 KARAAT ANTIEKE GOUDEN RING
Diamant 1.50 ct
MAAT: 16,5
( ALLEEN DEZE WEEK ! )
VAN: € 1.900,=
VOOR:
€ 1.250,=
14 KARAAT RING WITGOUD
Diamant 0.30 ct
Maat: 16,5
( ALLEEN DEZE WEEK ! )
VAN:
€ 950,=
VOOR:
€ 525,=
14 KARAAT GOUDEN ARMBAND
Granaat
Lengte: 18 cm
( ALLEEN DEZE WEEK ! )
VAN:
€ 1.350,-
Aktie weekend
31 oktober t/m 2 november
Snacks:
Frikandel
Kroket
Bamischijf
Kaassoufflé
per stuk
€ 1,=
Vanaf november is ELKE woensdag patat dag
3 Patat en 3 Snacks voor € 7,95
4 Patat en 4 Snacks voor € 9,95
Keuze uit frikandel, kroket en bamischijf
VOOR:
€ 850,=
U kunt uw goud ook bij ons inwisselen tegen onze produkten
Wemenstraat 55 - 7551 EW Hengelo
Acties geldig van
28 OKT. T/M 4 NOV.
Tel: 074-2437513 - e-mail: [email protected]
Openingstijden:
maandag 11.30 – 20.00uur
dinsdag 11.30 – 20.00uur
woensdag t/m zondag 11.30 – 21.00uur
Christiaan Langefeldstraat 11 074-2771116 Hengelo WC Hasselo