Thuisleven februari 2014 - Thuiszorg Het Friese Land

Thuisleven
Veiligheid en zekerheid
met mobiele alarmering
Het belang van
een goede pedicure
Makkelijk online leren
Magazine van Thuiszorg Het Friese Land februari 2014
Voorwoord
Zorg aanvragen
Het afgelopen jaar kreeg u het ene na het andere bericht over veranderingen in de zorg.
Soms krijgen we de vraag of iemand nog wel recht houdt op zorg. Voor alle duidelijkheid:
u kunt altijd zorg krijgen, maar het zal niet altijd meer door de gemeente of het zorgkantoor worden betaald. De verschuiving die plaatsvindt, heeft ermee te maken dat de
overheid erop aanstuurt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
Van verzorgingsmaatschappij naar een participatiesamenleving, dat is de ontwikkeling
van de komende jaren. U zult begrijpen dat deze manier van werken bij Thuiszorg Het
Friese Land al lang en breed is ingebed in de organisatie: het is de reden van ons bestaan.
Wij zien van dichtbij dat het mensen goed doet in hun eigen omgeving te blijven, zo lang
als dat maar enigszins lukt. Het is ons er alles aan gelegen om onze cliënten en hun
omgeving daarbij goed te ondersteunen en hulp te bieden. Daarom zijn we in Noord- en
Midden-Friesland altijd, 24 uur per dag, zeven dagen per week, bereikbaar. Het geeft een
veilig gevoel te weten dat er altijd een professionele achterwacht is.
Komt u uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum en heeft u thuis verzorging, verpleging
of huishoudelijke hulp nodig, dan kunt u een beroep doen op Thuiszorg Het Friese Land.
Maar ook wanneer het u niet meer lukt om alles op eigen kracht te doen, dan kunt u bij
ons terecht. U mag ons altijd bellen als u vragen heeft over het aanvragen van zorg.
Bel dan 0900-8864, of mail naar [email protected] Wij zijn er klaar voor en helpen u graag.
Klaas Kuilman
Directeur-bestuurder
Thuiszorg Het Friese Land
Het is veel informatie, via onderstaande links
kunt u online veel vinden.
www.thfl.nl (zorg aanvragen) www.ciz.nl (zorgindicatie)
www.zorgkantoorfriesland.nl (wmo-loket per gemeente)
www.thfl.nl/particuliere-huishoudelijke-hulp
Thuisleven is een uitgave van
Thuiszorg Het Friese Land en
verschijnt drie maal per jaar.
Hoofd- en eindredactie
Gerry Hoekstra
Redactie
Gerry Hoekstra, Joanneke Holtrup,
Marieke Vinckers, Marten Faber,
Dirkje Zijlstra
De cliëntenraad: de cliënt staat centraal
De cliëntenraad heeft zicht op het beleid van Thuiszorg Het Friese Land
en houdt in de gaten dat de cliënt altijd centraal staat. Is de kwaliteit
van zorg goed? Zijn planningen goed geregeld? Krijgen mantelzorgers
voldoende aandacht? De raad brengt dit soort zaken onder de aandacht
bij de directie. Heeft u vragen, of misschien een onderwerp dat u wilt
aankaarten? Neem contact op met de cliëntenraad via: 0900-8864
(E 0,10 p.m.) of mail naar: [email protected]
Mail naar [email protected] of bel 0900-8864
(¤ 0,10 p.m.), 24 uur per dag bereikbaar.
verpleging • persoonlijke verzorging • huishoudelijke verzorging • pgb bemiddeling • nachtzorg
begeleiding bij chronische ziekten • specialistische verpleging • intensieve thuiszorg • geriatrische zorg
gezinsondersteuning • thuisbegeleiding • personenalarmering • zorg op afstand • ledenservice
cursussen • particuliere (huishoudelijke) hulp
2
Fotografie
Robert Posthumus, stock, Arnoud Mooij
Productie
Bens BV Adviesbureau voor marketing,
communicatie en organisatie
Reacties
Redactie Thuisleven
Postbus 417
8901 BE Leeuwarden
Tel. 0900-8864
e-mail: [email protected]
Is Thuisleven verkeerd geadresseerd,
mail naar [email protected],
bel naar 0900-8864 of schrijf naar
Leden­service Postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.
Thuisleven is een magazine voor al onze leden én cliënten. Bent u nog geen lid?
Voor een klein bedrag per jaar maakt u gebruik van extra kortingen en
aanbiedingen! Kijk op de achterzijde van dit magazine voor meer informatie.
Inhoud
6
Het belang van
een goede pedicure
8
Makkelijk online leren
4
Het belang van een goede pedicure 6
Makkelijk online leren
8
Laat een mooi portret van u maken 10
Mobiele alarmering
14
In het kort
Levensverhalen
Mobiel bellen
Puzzel
Mobiel bellen
12
13
14
15
3
4
Veiligheid en zekerheid
met mobiele alarmering
Professioneel en vertrouwd
U wilt graag het huis uit, een ommetje maken of een eindje fietsen,
boodschappen doen of gewoon even een frisse neus halen. Toch blijft u
binnen. Voor de zekerheid, want als er iets gebeurt, bent u immers nog verder
van huis. Het is precies deze reden waardoor veel mensen ervoor kiezen toch
maar thuis te blijven, terwijl ze eigenlijk liever op pad gaan. De oplossing?
Mobiele alarmering. Met één druk op de knop heeft u direct iemand aan de
lijn die hulp kan inschakelen. Bovendien bent u altijd vindbaar.
Mobiele alarmering is ontwikkeld om
ervoor te zorgen dat mensen mobiel
kunnen blijven. Het geeft een gevoel
van veiligheid en vrijheid. Niet alleen
voor u zelf, maar ook voor de kinderen
of voor mantelzorgers is het een prettig
idee dat u altijd hulp kunt inschakelen
als dat nodig is. Mobiele alarmering is
een combinatie tussen een GPSgestuurde locatiebepaler en een
mobiele spreekluisterverbinding waar
een alarmknop op zit. Doordat er niet
onnodig veel knoppen op het apparaat
zitten, is het eenvoudig in gebruik.
Altijd hulp dichtbij
Als u onderweg bent, kunt u altijd
contact opnemen om hulp in te
schakelen. U heeft direct verbinding
met iemand van Thuiszorg Het Friese
Land, of met een door u zelf gekozen
persoon, bijvoorbeeld uw partner, een
familielid, een vriend of buur.
Altijd te traceren
Op een beveiligde website is zichtbaar
waar u zich bevindt. Mocht u niet goed
uit uw woorden komen, dan is altijd te
achterhalen waar u bent. Ook als u de
weg kwijt bent, neemt u contact op
door op de knop te drukken. Zo gaat u
met een veilig gevoel op pad.
Zone instellen
Het is ook mogelijk een zone in te
stellen. Mocht degene die het apparaat
bij zich heeft buiten deze zone komen,
dan krijgt degene die daarvoor
geautoriseerd is een bericht. Die
persoon belt dan om te kijken of er hulp
nodig is. Met name voor mensen die
dementeren is dit een prettige
oplossing: zij raken hierdoor nooit te
ver van huis.
Achterwacht met zorg
Wilt u graag dat er iemand van de
thuiszorg bij u thuis langskomt als u op
de alarmknop heeft gedrukt, dan kunt
u daarover afspraken maken. Thuiszorg
Het Friese Land is uw professionele
achterwacht in Noord- en MiddenFriesland. Mobiele alarmering is niet
alleen handig, het geeft een gevoel van
veiligheid en vrijheid, zowel buiten als
binnen!
Thuiszorg Het Friese Land werkt voor de
mobiele alarmering nauw samen met het
Hulpmiddelencentrum en KPN Zorg.
Leden van Het Friese Land krijgen
korting op de eenmalige aansluitkosten.
Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden en kosten?
Neem contact op met: 0900-8864
(€ 0,10 ct p.m.) en vraag naar de folder.
Voor wie is het?
• Vitale en actieve senioren
• Bezorgde mantelzorgers
• Mensen met verhoogd valrisico
•Mensen met een
chronische ziekte
•Gebruikers van een
scootmobiel
Mogelijkheden
mobiele alarmering
•Track and trace (zelf of door
Zorgcentrale)
•Instellen zone
•Contact (nummers
ingeprogrammeerd)
•Noodknop
• Professionele achterwacht
• Professionele opvolging
5
6
Het belang van
een goede pedicure
"Vaak vergeten we wat onze voeten voor ons betekenen, terwijl ze ons een
leven lang dragen. We maken er zó veel kilometers op! Alleen al daarom
zouden we ze best wat beter mogen verzorgen." Pedicure Elke de Jong heeft
respect voor de voet, zoveel is duidelijk. Dagelijks verzorgt ze de voeten van
andere mensen. Dankbaar werk vindt ze. Het is fijn als iemand de deur
uitloopt en zegt: "Ik heb geen pijn meer! Mijn schoenen zitten weer lekker!"
De twee grootste misverstanden die over
een bezoek aan de pedicure bestaan, wil
Elke de Jong graag direct even uit de
wereld helpen, want ze hoort het vaak:
"Daar ben ik toch te jong voor?" Of: "Maar
dat is toch alleen voor vrouwen?" Nee dus.
Er zijn veel redenen om een pedicure te
bezoeken en daar hoef je niet oud en ook
geen vrouw voor te zijn.
Veel mensen die een pedicure bezoeken,
doen dat omdat ze bijvoorbeeld niet goed
meer bij hun eigen voeten kunnen.
Artrose, ouderdom, obesitas, reuma of
mensen die diabetes hebben: allemaal
hebben ze baat bij de pedicure. Ook
zwangere vrouwen die op een gegeven
moment niet meer over hun eigen buik
naar beneden kunnen kijken, weten de
weg naar Elke te vinden. Elke benadrukt
echter dat het juist zo belangrijk is om
altijd de voeten goed te verzorgen. "Dat
begint al bij het goed afdrogen na het
douchen. Slippers aan in het zwembad of
in de sauna. En, de voeten regelmatig
insmeren, dat vergeten mensen ook nog
wel eens."
Bij Thuiszorg Het Friese Land zijn
vijfendertig pedicures aangesloten.
Speciaal Voor Leden van Het Friese Land
bieden zij hun diensten aan met korting.
Elke de Jong is daar één van en heeft haar
praktijk in Berlikum. Ze neemt royaal de
tijd voor haar behandelingen en als
extraatje haalt ze cliënten, die binnen een
Pedicure Elke de Jong
• overtollig eelt
•likdoorns
•kloven
• ingroeiende nagels,
• moeilijk knipbare nagels
•mycose nagels/
schimmelnagels (in de
volksmond kalknagels
genoemd)
•voetonderzoek .. of een momentje rust en de
voeten geven wat ze verdienen!
straal van vijf kilometer wonen en
moeilijk ter been zijn, met alle liefde even
op voor een behandeling.
Naast pedicure is Elke ook logopediste.
Twee jaar geleden startte ze met haar
pedicurepraktijk. "Mijn hart ligt bij de
zorg. Ik vind het mooi om iets voor de
mensen te betekenen. Van jong tot oud
komen ze bij me." Elke lacht breeduit:
"Laatst liep een man van tachtig na de
behandeling zonder pijn weer naar
buiten. Over zijn schouder riep hij:
De pedicure helpt!
Bel met 0900-8864 (€ 0,10 p.m.)
Leden van Het Friese Land krijgen
korting of een attentie bij de
aangesloten pedicures.
"Sa!
No kin ik
wer in hazze
fange!"
7
Makkelijk
online leren
8
Van huis uit op uw eigen moment een cursus
volgen, dat is natuurlijk heel prettig. Daarom
werkt Het Friese Land Voor Leden samen met het
online cursusbureau Thuis en Gezond. Gezin,
gezondheid, zorg en gemak: dat zijn de vier
thema's waarbinnen u digitaal cursussen kan
volgen. Van blind leren typen tot het geven van
borstvoeding, of het leren omgaan met dementie:
dit is nog maar het begin. Het cursusaanbod
breidt het komende jaar verder uit. We laten u
alvast kennismaken.
Thuiszorg Het Friese Land merkt dat er
steeds meer vraag is naar cursusmogelijkheden vanuit huis. Dit aanbod
van Thuis en Gezond is een mooie start.
De cursussen zijn van hoogwaardige
kwaliteit en worden voor een
aantrekkelijke prijs aangeboden (vanaf
€ 22,50 voor een drie uur durende
cursus). Leden krijgen nog eens € 5,korting op elke cursus. We lichten een
paar cursussen voor u uit.
Omgaan met dementie
Door deze cursus leert u verschijnselen
van dementie herkennen en u leert wat
de verschillende stadia binnen de
ziekte zijn. Gaandeweg krijgt u inzicht
in de ziekte. Een belangrijk onderdeel
is: aandacht voor uzelf. Mantelzorgers
dreigen zichzelf namelijk nog wel eens
op de tweede plaats te zetten.
Borstvoeding
Typen leren
Deze cursus is bedoeld voor vrouwen
die zwanger zijn en de keuze nog
moeten maken: ga ik borstvoeding
geven of niet? Je leest alles over de
feiten en fabels van borstvoeding en
er is ook ruim aandacht voor de
ervaringen van andere vrouwen.
Deze cursus maakt het mogelijk
een bewuste keuze te maken.
U kijkt naar de kinderen of
kleinkinderen die met tien vingers
razendsnel over het toetsenbord gaan
en binnen luttele seconden een paar
alinea's op het scherm hebben staan.
Met deze cursus heeft u die snelheid
ook snel in de vingers!
Microsoft Office
(Word, Excel,
PowerPoint,
Outlook)
Hoe werken de
programma's van
Microsoft Office precies? Met
gemakkelijke oefeningen leert u dat in
deze cursus. In een paar stappen heeft
u het programma zo onder de knie.
Cursusaanbod
De cursussen worden ontwikkeld in
samenwerking met Noordhoff
Uitgevers die daarin wordt bijgestaan
door een team van onderwijsdeskundigen,
ontwikkelaars, vormgevers en trainers.
Cursussen die nog in de maak zijn:
'Reanimeren', 'EHBO', 'Omgaan met
Diabetes' en de module 'Maak uw huis
klaar voor de toekomst'.
Voor meer informatie kijkt u op
www.thuisengezond.nl. Op deze
website vindt u ook het nieuwste
cursusaanbod.
Extra korting!
Leden van Het Friese Land krijgen € 5,korting op de cursussen van Thuis en
Gezond.
Via www.thuisengezond.nl
meldt u zich aan, houd daarbij
uw lidmaatschapsnummer
bij de hand!
Meer informatie?
Ga naar: www.thuisengezond.nl
9
Laat een
‘Mooij’ portret
van u maken
in het Fries
Museum!
Cadeautip!
Arnaud Mooij
10
Wanneer werd er voor het laatst een mooie foto van u gemaakt?
Voor veel mensen is dat lang geleden. Het Friese Land Voor Leden is
een samenwerking aangegaan met fotograaf Arnaud Mooij. Hij maakt
prachtige portretten van ouderen. Dinsdag 11 maart is hij speciaal
Voor Leden in het Fries Museum om mensen te portretteren. U kunt
zich daarvoor inschrijven. U brengt een bezoek aan het museum en
wordt door een professionele fotograaf geportretteerd.
Op een goede dag staat één van zijn
klanten in tranen voor de deur: haar
moeder is overleden en ze kan geen
goed portret vinden voor de uitvaart.
Ze vraagt: "Kun je iets met deze
paspoortfoto van haar?" Het zette
fotograaf Arnaud Mooij aan het denken.
Het waren vaak jongeren geweest die
hij door de jaren heen portretteerde.
Misschien was het tijd voor een nieuwe
generatie: de oudere generatie.
'Opa en oma staan er
zelf vrijwel nooit op'
Mooij: "Na deze klant heb ik een nog
een aantal vergelijkbare situaties
meegemaakt en soortgelijke vragen
gekregen. En iedere keer deed het me
pijn. Pijn omdat er van de geliefde geen
mooie foto is. En dat is niet alleen
jammer voor bij het afscheid, maar
vooral voor de rest van je leven.
Bij familie fotoshoots komt de hele
familie op de foto als verrassing voor
opa en oma. Maar opa en oma zelf staan
er dus vrijwel nooit op."
Droomboek
Mooij is één van de mensen die zijn
droom voor Nederland optekende voor
het boek 'Mijn droom voor ons land' dat
aan Koning Willem Alexander werd
overhandigd na de inhuldiging. De
droom van deze fotograaf? Dat iedere
oudere een mooie portretfoto van
zichzelf heeft. "Ik wil mensen
portretteren zoals zij zijn en zoals
dierbaren hem of haar goed kennen."
Wilt u alvast eens
naar zijn werk kijken?
Ga naar de website van Arnaud Mooij:
www.mooieouderen.nl
Dinsdag 11 maart:
Mooij in het Fries Museum
Op dinsdag 11 maart fotografeert
Arnaud Mooij een dag in het
Fries Museum. Wilt u een mooie
foto? Bel dan 0900-8864 of mail
naar [email protected]
(€ 0,10 ct p.m.).
Dit arrangement speciaal Voor
Leden van Het Friese Land kost
€ 32,50 per persoon (Niet leden
betalen: € 55,-) Inbegrepen: een
kopje koffie of thee, bezoek aan
het Fries Museum en een
fotoshoot van 15 minuten.
Na de fotoreportage krijgt u
twee foto’s van het formaat
13 bij 18 cm thuisgestuurd.
11
In het kort
Lekker eten in
Eeltsje's Hiem
U bent van harte welkom om gezellig
met ons mee te eten in Eeltsje’s Hiem te
Leeuwarden. Iedere derde donderdag
van de maand. Leden betalen € 10 (nietleden € 19,50). Geeft u zich wel even
op: 0900-8864 of [email protected]
Zoek en vind: online!
Op de website van Thuiszorg Het Friese
Land vindt u allerhande informatie over
de diensten die we bieden. Wilt u meer
weten over hoe u zorg aanvraagt, wilt u
informatie over particuliere
Thuiszorg.Het.Friese.Land
huishoudelijke hulp of onze extraatjes die
we leden van Thuiszorg Het Friese Land
bieden? Ga naar: www.thfl.nl.
Volg ons op Facebook voor de laatste
nieuwtjes, uitjes en aanbiedingen!
Op de hoogte van leuke uitstapjes, bijeenkomsten
en cursussen. Schrijf u in voor de activiteitenfolder
Het Friese Land Voor Leden organiseert
met regelmaat leuke uitstapjes en
interessante bijeenkomsten. Wij laten dit
weten via een activiteitenfolder, die u
aanvraagt door te bellen naar 0900-8864
(€ 0,10 ct p.m.) of te mailen naar [email protected]
thfl.nl. U ontvangt dan ieder kwartaal de
folder met het nieuwe aanbod en de
aanmeldbonnen voor alle activiteiten.
12
Heeft u een e-mailadres en wilt u graag
ook via de mail op de hoogte worden
gehouden van ons aanbod? Geef uw
adres dan door aan [email protected]
Zo hebben we de speciale ledenactie
voor gratis VIP kaarten voor de
wedstrijd sc Heerenveen – Roda JC via
e-mail uitgezet, vanwege de snelheid
van dit medium (zie foto).
In de Welzorg Winkel kunt u artikelen lenen, huren
en kopen op het gebied van mobiliteit, gezondheid,
zelfredzaamheid en comfort voor een vitaal leven.
Welzorg Winkels
Leeuwarden
Locatie MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD, Leeuwarden
Tel: 058 - 289 07 01
Jupiterweg 16
8938 AE, Leeuwarden
Tel: 058 – 750 33 33
www.welzorgwinkel.nl
Welzorg heeft ook diverse producten om eropuit te gaan, ook in de winter. Bijvoorbeeld:
Rolstoel Breezy 250
• Sterk, robuust met
een moderne look
• Ruim assortiment aan
opties en accessoires
• verkrijgbaar in
verschillende kleuren
299,-
Rolstoel Breezy 250
• Waterafstotend en
winddicht materiaal (nylon)
• Met warm teddybont en
sterke bodem van skai
• Voor rolstoel en
scootmobiel
249,-
69,95
39,95
10% ledenvoordeel Als lid van het Friese Land ontvangt u altijd 10% korting op alle producten
in onze winkels en webwinkel. Bestelt u via de webwinkel, vermeld dan de actiecode frieseland.
Aanbiedingen gelden tot en met 31 maart 2014 en zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties. Welzorg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten.
Levensverhalenbijeenkomst
Woensdag 18 juni 10:00 uur
gratis Voor Leden (€ 15,- voor niet-leden)
"Je zou er een BOEK over kunnen
schrijven!" U kent die uitdrukking vast.
Misschien zegt u het zelf wel eens
wanneer u een mooie anekdote uit de
oude doos haalt. Verhalen over vroeger,
verhalen die iets zeggen over wie u
bent en wat het leven u bracht. Zou het
niet mooi zijn om (een deel van) dat
verhaal eens ècht op te tekenen? Een
gebeurtenis, een grappige anekdote,
een herinnering aan iemand die er niet
meer is, of juist een ode aan het leven.
U zou zelf de pen kunnen pakken of
u kunt uw verhaal laten optekenen.
In beide gevallen helpt schrijfster
Annita Lageweg u graag.
Annita Lageweg maakt bijzondere
biografieën voor mensen. In opdracht
schrijft zij uw levens- of ervaringsverhaal
of zij begeleidt u bij het zelf schrijven
ervan.
Woensdag 18 juni om 10:00 uur geeft
Annita een lezing over de waarde van
levensverhalen. Er is volop ruimte om
vragen te stellen.
Wilt u erbij zijn? Laat het ons weten
via 0900-8864 (€ 0,10 ct p.m.)
of stuur een e-mail naar
[email protected]
13
Mobiel bellen
Mobiel bellen. Tegenwoordig kunnen we bijna niet meer zonder. Maar het is
best lastig om door de bomen het bos te zien: waar koop je het beste een
mobiele telefoon, wat voor abonnement heb ik nodig, hoe lang zit ik eraan
vast? Daarom zijn we op zoek gegaan naar een betrouwbare aanbieder in
telefonie. Graag brengen we Skilje bij u onder uw aandacht.
Speciaal Voor Leden van Het Friese Land
biedt Skilje mobiele telefonie aan. U belt
met een simkaart die maandelijks
opzegbaar is.
Waarom Skilje?
'Praat
mar Frysk'
• Voordelige beltarieven
• Maandelijks opzegbaar
• Netwerk via KPN, dus goed bereik
• Lokale aanbieder die Fries spreekt
Praat mar Frysk
U kunt elke maand beslissen om op te
zeggen en als u vragen heeft, dan kunt u
deze stellen in het Fries: 'Praat mar
Frysk' zeggen ze bij Skilje, dat is wel zo
prettig.
Telefoon, internet en tablet
Heeft u nog geen mobiele telefoon?
Op de site van Skilje zijn vijf telefoons
verkrijgbaar. Ook een tablet is via Skilje
aan te schaffen, evenals mobiel internet.
14
Meer informatie:
http://thfl.skilje.nl
0900-8864
Goed om te weten:
• Met Skilje belt u vanaf 0,14 cent naar mobiele en vaste nummers
•U betaalt altijd € 3,50 per maand, ook al belt of sms’t u minder.
• U betaalt eenmalige activatiekosten van € 12,50
Puzzel
In het lijstje staan woorden die te maken hebben met de winter. Streep ze weg uit de mengelmoes van
letters. De woorden kunnen er in alle richtingen in voorkomen, dus ook diagonaal en achterstevoren.
Sommige letters worden daarbij voor meerdere woorden gebruikt. Als alle woorden zijn
weggestreept, blijven er letters over die - in leesrichting - de oplossing vormen
R
S
S
N
E
M
U
E
L
K
U
O
K
A
N
C
P
O
T
K
A
C
H
E
L
T
A
E
N
H
R
IJ
P
T
D
O
E
K
O
GLADHEID
V
N
E
O
A
E
S
I
N
M
A
O
G
HAGELSTENEN
E
E
E
G
K
A
E
B
E
A
R
S
N
G
T
E
E
R
H
T
D
R
W
W
U
I
BEVRIEZING
CHOCOLADEMELK
DEKEN
GRIEP
IJSBREKER
KAARSEN
KOUKLEUMEN
LAWINEGEVAAR
E
S
L
I
D
I
A
S
A
E
N
E
Z
N
L
S
A
Z
L
E
R
E
E
K
N
E
I
E
L
O
O
N
M
P
K
N
U
E
I
W
G
S
C
H
E
M
E
R
E
N
D
R
A
A
O
T
R
O
D
E
L
E
N
O
V
SCHEMEREN
L
H
L
A
B
W
U
E
E
N
S
R
E
SNEEUWBAL
C
S
K
I
V
A
K
A
N
T
I
E
B
OORWARMER
PEKEL
POTKACHEL
RODELEN
RODE NEUS
SCHAATSEN
SLEEEN
SKIVAKANTIE
WANT
Oplossing:
Win een pakket met verwenproducten voor uw voeten
beschikbaar gesteld door pedicure Elke de Jong
Stuur de oplossing van de puzzel voor 31 maart 2014 naar:
Thuiszorg Het Friese Land, Puzzel Thuisleven, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
of mail de oplossing naar [email protected]
Prijswinnaar
De oplossing van de vorige puzzel was Mantelzorger.
De winnares van de puzzelprijs was: Mevrouw A. Hoekstra uit Leeuwarden
Zij kreeg de boodschappenmand beschikbaar gesteld door Van Smaak.
Van harte gefeliciteerd!
15
Word nu lid van Het Friese Land Voor Leden
en profiteer meteen van alle voordelen!
Het Friese Land Voor Leden is er voor u!
Wij bieden een totaalpakket voor uw
gezondheid en welzijn. Als lid kunt u
gebruikmaken van activiteiten,
cursussen, informatie en service op
het gebied van gezondheid, comfort,
ontspanning, preventie, veiligheid en
onderhoud van huis en tuin.
Het Friese Land Voor Leden biedt u een
veelheid aan acties en kortingen
voor slechts € 19,- per jaar.
Meer informatie?
Voor meer informatie over onze
dienstverlening, de mogelijkheden en
voorwaarden: bel 0900-8864 of kijk op
www.thfl.nl/ledenservice.
Word nu lid van Het Friese Land Voor Leden
Ja, ik word lid van Het Friese Land Voor Leden. Het lidmaatschap bedraagt € 19,- per jaar en geldt per huishouden.
Hierbij machtig ik Het Friese Land om tot wederopzegging de contributie van mijn bankrekening af te schrijven.
(Doorlopende machtiging SEPA) Incassant ID: NL23ZZZ410053900000
Naam Voorletter m/v
Adres
Postcode
Telefoon
Woonplaats
Geboortedatum
E-mail adres
Aantal personen thuis
De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken. U heeft 56 dagen de gelegenheid om uw bank het bedrag terug te laten boeken.
U kunt uw aanmelding sturen naar: Het Friese Land Voor Leden Antwoordnummer 6039 8900 VC LEEUWARDEN (Een postzegel is niet nodig)
02.2014
IBAN bankrekeningnr. Handtekening