Inschrijfformulier GOZ e.o. - Gereformeerde Onderwijsvereniging

Inschrijfformulier lid/donateur*
Gereformeerde Onderwijsvereniging Zwolle e.o.
E-mailadres:
[email protected]
Achternaam en voorletter(s)
Achternaam en voorletter(s)
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon nummer
Gemeente
Dalfsen / Ermelo / Hasselt / Zwolle
*1
Handtekening + datum
Donateur:
Ik kies ervoor om met ingang van …../…../…..*2 een bedrag van €……….. per…………. over te
maken.
Postadres:
Ledenadministratie GOZ e.o.
p/a
B. Sikkens-Heres
Akeleiweg 6
8042 CH Zwolle
Girorekening: NL02INGB0004007151
t.a.v. Gereformeerde Onderwijsvereniging Zwolle e.o.
p/a
De Buiskap 24,
8251 DE Dronten
*
1
2
*
*
De Gereformeerde Onderwijsvereniging Zwolle e.o. is ANBI- geregistreerd, dus uw lidmaatschap
alsmede uw donaties zijn belasting aftrekbaar
Doorhalen wat niet van toepassing is
Bij donaties s.v.p. ingangsdatum, bedrag en periode(s) aangeven