Sessie B - Nictiz

Process Mining
in
Ziekenhuizen
Congres ‘Architectuur in de zorg’
26-06-2014
Dr.ir. Ronny Mans
Proces
Zorgprocessen zijn complex!
3
Process Mining: executie data
4
Process Mining: Het idee
5
Process Mining: Ontdekking
Case Activiteit
Case 1
Eerste
bezoek
Case 2
1
First visit
2
First visit
1
MRI
1
Lab test
3
First visit
2
Lab test
3
MRI
Lab
test
2
MRI
MRI
1
Second visit
2
Second visit
3
Second visit
Case 3
Eerste
Eerste
bezoek
bezoek
Eerste
bezoek
MRI
Lab
test
Tweede
bezoek
MRI
Eerste
bezoek
MRI
Lab
test Lab
test
MRI
Tweede
Tweede
bezoek
bezoek
Tweede
bezoek
Tweede
bezoek
25-6-2014
PAGE 6
Process Mining: Conformance checking
Process Mining: Conformance checking
Case 4
First
Eerste
bezoek
visit
MRI
Lab
test
Eerste
bezoek
Lab
test
MRI
Tweede
bezoek
Tweede
Second
bezoek
visit
25-6-2014
PAGE 8
Process Mining: Conformance checking
Case 5
Eerste
bezoek
First
Eerste
bezoek
visit
Lab
test
MRI
Tweede
bezoek
Tweede
Second
bezoek
visit
25-6-2014
PAGE 9
Alignments zijn belangrijk!
• conformance checking om afwijkingen te detecteren
• Pers de werkelijkheid in het model voor model-gebaseerde
analyse
PAGE 10
Process Mining: Prestatie
Process Mining: Prestatie
Case 7
First
Eerste
bezoek
visit
5
MRI
9
Lab
test
Eerste
bezoek
7 5
12
17
Lab
test
5
1
4 116
MRI
2
Tweede
bezoek
7
2
2
Tweede
Second
bezoek
visit
6
37
5
19
25-6-2014
PAGE 12
Process Mining
• Procesontdekking: “Wat
gebeurd er nu echt?"
• Conformance checking: "Doen
we wat we hebben
afgesproken?"
• Prestatieanalyse: “Waar zitten
de knelpunten?"
• Procesvoorspelling: “Wordt
deze case te laat afgerond?"
• Procesverbetering: “hoe het
proces opnieuw in te richten?"
• Etc.
PAGE 13
MDL: Identificatie van knelpunten
Plannen en uitvoeren van de operatie
Gegevens:
• Order items
• Afspraken
• Tijdsregistratie operatie (e.g. aankomst patient OK,
start snijder)
• OK-verslag
MDL: Identificatie van knelpunten
Endeldarmkanker
stroomschema
Rectum Carcinoom Zorglijn
EHBO
Poli
Chirurgie
Poli
Interne
Huisarts
Endoscopie
door MDL
arts/ Chirurg
Hoog risico
patienten
(CBO richtlijn
Erfelijke
darmkanker
POLi MDLO
Erfelijke darmkanker
Afdeling klinische
genetica
Laag risico
patienten
(CBO richtlijn FU
adenomen
Poli MDL
MDL
surveillance
Verdenking
maligniteit nee
ja
Afstand tumor tot
anus < 15 cm
Diagnostiek
WORK UP
- Lab
- CT abdomen
- X-thorac
- evt X colon
- MRI
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
Zorgpad colon
carcinoom
nee
MDO bespreking
- Opstellen
behandelplan
Poli OncologieCentrum Chirurg/
MDL
- Behandelplan
voorstel
NON LOCALLY
ADVANCED
EARLY TUMOR
LOCALLY
AVANCED
ja
Beslissing tot
OK
TME
Pre operatieve voorbereiding
•
•
•
•
Work UP
Bezoek poli
Endoscopie
Lab
heelkunde
MDL
CT abdomen
X-thorax
MRI rectum
ja
MDL spoed poli of
poli Heelkunde
binnen 5
werkdagen
- Slecht
nieuwsgesprek
- Inzetten WORK
UP
5 x 5 Gy
Radiotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
ja
Beslissing tot
OK
APR of LAR
ja
- Gesprek behandelend
Chirurg Oncologiecentrum
- Voorlichting en begeleiding
patient door coloncare
verpleegkundige
- Pre klinische screening
- Anaesthesie plannen
- Screening ondervoeding
- Operatiedatum
- Eventueel lab, ECG
- Dag voor OK
-Opname
Lange
Radiotherapie en
Chemotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
Behandelschema
rectumcarcinoom
op basis van
MRI rectum
Endeldarmkanker
stroomschema
Rectum Carcinoom Zorglijn
EHBO
Poli
Chirurgie
Poli
Interne
Huisarts
Endoscopie
door MDL
arts/ Chirurg
Hoog risico
patienten
(CBO richtlijn
Erfelijke
darmkanker
POLi MDLO
Erfelijke darmkanker
Afdeling klinische
genetica
Laag risico
patienten
(CBO richtlijn FU
adenomen
Poli MDL
MDL
surveillance
Verdenking
maligniteit nee
Afstand tumor tot
anus < 15 cm
ja
Diagnostiek
Enkele resultaten
• 31 patiënten
ja
• 3 patiënten: geen CT
abdomen
WORK UP
- Lab
- CT abdomen
- X-thorac
- evt X colon
- MRI
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
Zorgpad colon
carcinoom
nee
MDL spoed poli of
poli Heelkunde
binnen 5
werkdagen
- Slecht
nieuwsgesprek
- Inzetten WORK
UP
MDO bespreking
- Opstellen
behandelplan
Poli OncologieCentrum Chirurg/
MDL
- Behandelplan
voorstel
• 2: CT liver and bile ducts
done instead
• 1: Niet uitgevoerd
NON LOCALLY
ADVANCED
EARLY TUMOR
LOCALLY
AVANCED
ja
Pre operatieve voorbereiding
Beslissing tot
OK
TME
5 x 5 Gy
Radiotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
ja
•
•
•
•
Beslissing tot
OK
APR of LAR
Behandelschema
rectumcarcinoom
op basis van
MRI rectum
Work UP
Lab
CT abdomen
X-thorax
MRI rectum
ja
- Gesprek behandelend
Chirurg Oncologiecentrum
- Voorlichting en begeleiding
patient door coloncare
verpleegkundige
- Pre klinische screening
- Anaesthesie plannen
- Screening ondervoeding
- Operatiedatum
- Eventueel lab, ECG
- Dag voor OK
-Opname
Lange
Radiotherapie en
Chemotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
Endeldarmkanker
stroomschema
Rectum Carcinoom Zorglijn
EHBO
Endoscopie
door MDL
arts/ Chirurg
ja
ja
WORK UP
- Lab
- CT abdomen
- X-thorac
- evt X colon
- MRI
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
• 22 patiënten: X-thorax
niet uitgevoerd
Afdeling klinische
genetica
Laag risico
patienten
(CBO richtlijn FU
adenomen
Poli MDL
MDL
surveillance
Zorgpad colon
carcinoom
nee
MDL spoed poli of
poli Heelkunde
binnen 5
werkdagen
- Slecht
nieuwsgesprek
- Inzetten WORK
UP
MDO bespreking
- Opstellen
behandelplan
Poli OncologieCentrum Chirurg/
MDL
- Behandelplan
voorstel
• 9 CT-thorax uitgevoerd
NON LOCALLY
ADVANCED
EARLY TUMOR
LOCALLY
AVANCED
ja
Pre operatieve voorbereiding
Beslissing tot
OK
TME
• Ander ziekenhuis/ Foutieve
registratie
POLi MDLO
Erfelijke darmkanker
Afstand tumor tot
anus < 15 cm
Diagnostiek
Geen CT abdomen,
Geen lab,
Geen MRI rectum,
Geen X-thorax
Hoog risico
patienten
(CBO richtlijn
Erfelijke
darmkanker
Verdenking
maligniteit nee
• 4 patiënten:
•
•
•
•
Poli
Chirurgie
Poli
Interne
Huisarts
5 x 5 Gy
Radiotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
ja
•
•
•
•
Beslissing tot
OK
APR of LAR
Behandelschema
rectumcarcinoom
op basis van
MRI rectum
Work UP
Lab
CT abdomen
X-thorax
MRI rectum
ja
- Gesprek behandelend
Chirurg Oncologiecentrum
- Voorlichting en begeleiding
patient door coloncare
verpleegkundige
- Pre klinische screening
- Anaesthesie plannen
- Screening ondervoeding
- Operatiedatum
- Eventueel lab, ECG
- Dag voor OK
-Opname
Lange
Radiotherapie en
Chemotherapie
Instroom extern
consultformulier
1 in te vullen
Partners
Honderden plug-ins beschikbaar: geheel
process mining spectrum
open-source (L-GPL)
Download from: www.processmining.org
PAGE 20
Samenvatting
• Process mining technologie:
• Inzichtelijk maken van zorgprocessen
• Geautomatiseerde ontdekking van objectieve inzichten
• Case: prestatie & naleving stroomschema
Dr.ir. Ronny Mans
[email protected]
Twitter: @ronnymans
Vragen?
PAGE 22
25-6-2014