Bulletin 7 - NBB

B.C. DELFSHAVEN
Bulletin 7
DOUBLET in vele soorten en maten
24-11-2014
Van oorsprong een “straf” duiding, maar sinds de invoering van de betekenis dat dit
bod in directe positie om informatie vraagt is het doublet allengs en nu steeds verder
af komen te staan van de straftendens. Of je een doublet – als straf – in laat staan is
een andere kwestie. Uiteraard spelen afspraken met je partner een belangrijke rol
alsmede in welke positie of in welk deel van het biedverloop gedoubleerd wordt.
De meest voorkomende doubletten:
Het informatie doublet
Openingskracht, kort in de kleur van de tegenpartij andere kleuren kunnen verdragen
indien niet van toepassing dan een sterke hand met 1 kleuren spel
of een sterke Sans Atout. Houdt dus tevens in dat een volgbieding op 1niveau
rustig tot ca. 15 punten kan gaan. Heb je 5krt ª en 4krt © en 12-15p. Gewoon 1ª volgen
Dus na (1¨) geen Doublet met 5=4=2=2, je partner biedt 2§ en jij dan 2ª een sterke hand
aangevend terwijl je minder punten hebt is geen goede bieding.
Van een informatiedoublet een strafdoublet maken
(1© ) - X – (p) – en jij past met xx – AHVxx – BTx – Bxx, de kwestbaarheid neem je daarbij eveneens in acht
Competitief doublet
Is een uitnodiging voor de manche, die partner uiteraard kan afslaan en hij zal dan onder mancheniveau de
overeengekomen kleur bieden, of partner kan zelfs beslissen er een strafdoublet van te maken
(1©) – 1ª – (2©) – 2ª
(3©) – ? hier komt het doublet zeer goed van pas om een onderscheid aan te brengen of je niet meer dan 3 ª
wilt spelen voor al of niet 1 down, OF dat je een uitnodiging wilt doen voor de manche.
Doublet= uitnodiging, 3ª = to play. Zonder dit doublet instrument kom je er gewoonweg niet goed uit.
In het verlengde hiervan:(1©) – 1ª – (2©) – X = invite, je zou eigenlijk 2© willen bieden (= partner hoe is je
volgbod?) dat kan niet meer –-> dus doublet heeft hier dezelfde betekenis : invite voor ª
Negatief doublet
1¨ – (1ª ) – X = 4krt. © in ieder geval en tevens § tolerantie, of iedere sterke hand
1¨ – (1© ) – X = 4krt. ª en § tolerantie
dus met een 5+krt.ª bied je 1ª , je kan dus mooi bij ª een verschil in lengte aanbrengen
Teruggekaatst doublet
(1¨ ) - X =informatiedoublet – (2¨) - X= teruggekaatst doublet je kan beide hoge kleuren verdragen
en je vraagt partner z'n 4krt hoog te bieden
Support Doublet
1¨ – (p) – 1© - (1ª )
X= 3krt © steun, of te wel bied je 2© = dan heb je een 4krt. Steun. Doublet alerteren. evenals een Pas .
Uitkomst doublet
Je doubleert een conventioneel bod van de tegenstander hetgeen wil zeggen: partner kom die kleur uit.
Je ziet dat een direct strafdoublet in veel gevallen dus niet gegeven kan worden. Dat betekent niet dat de
tegenstander maar z'n gang kan gaan. Heb je eigenlijk een strafdoublet → daar pas je dus mee want je partner
beschermt je wetende dat je een strafdoublet kan hebben, dat doet hij dan d.m.v. het Doublet bod. Heb je
inderdaad een “strafdoublet” dan pas je lekker.
Ik merk wel op dat het dus niet een automatisme van je partner zal worden dat hij altijd doubleert als jij past. Want
als hij zelf waarde heeft in de kleur van de tegenstander dan blijft er niet veel over dat jij dan wel een strafdoublet
zou kunnen hebben. → je partner zal daarmee meestal passen.
Geef je een doublet in hun kleur en je zit voor diegene die die lengtekleur geboden heeft dan is jouw bod niet voor
straf. Of je partner 'm eventueel inlaat merk je wel. Jij wilt in ieder geval nog wat horen.
- Volgende week speciale conventionele doubletten en tevens het Redoublet -