Download het BEM informatieblad als pdf

BEM
Beekink Installatieadviseurs garandeert vooraf al duidelijkheid over energie-, investerings- en
onderhoudskosten
Mooie praatjes kennen we allemaal als het gaat over energiebesparingen die we zouden kunnen
behalen als we investering A of B gaan doorvoeren. Er worden ons vaak koeien met gouden hoorns
beloofd, maar de eindafrekening van de energiekosten blijkt in veel gevallen toch stukken duurder dan
ons was voorgespiegeld, zeker in relatie met de investeringen.
Willen we niet allemaal duidelijkheid over de energiekosten die we moeten gaan betalen? Vage
uitlatingen en oncontroleerbare berekeningen die nergens mee te vergelijken zijn brengen ons niet
verder en leveren uitsluitend ergernissen op. Er is bij investeerders grote behoefte aan een
betrouwbaar en begrijpelijk energieberekeningsmodel.
Beekink Installatieadviseurs heeft zo’n model zelfstandig ontwikkeld en met succes op tal van
projecten toegepast. Het BouwEnergieModel “BEM” werkt aan een betere toekomst.
In BEM kunnen alle parameters van energiestromen en worden opgegeven. Door de berekeningen in
het model worden de mogelijkheden, de investeringen, de haalbaarheid en de exploitatie van het
gebouw inclusief de diverse installatiemogelijkheden vastgesteld.
BEM:
Betrouwbare, nauwkeurige, inzichtelijke en vergelijkbare energiebesparingsberekeningen. Vooraf!
Beekink Installatieadviseurs staat statutair geregistreerd als Raadgevend
Ingenieursbureau Beekink B.V.
Kamer van Koophandel nummer: 9039449
Beekink Installatieadviseurs is aangesloten bij de Branchevereniging
NLingenieurs en is ISO 9001 gecertificeerd door CIIO.
Kleinpolderlaan 6
2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel
T 0180 – 311 064
E [email protected]
I www.beekink.com
Basisaanpak
BEM quickscan en berekeningen:
Door verwerking van de gebouw- en installatiegegevens verkregen door een bezoek aan het
project en/of bepaling vanaf tekening, worden het basisverbruik en de energiekosten inzichtelijk
gemaakt. Dit wordt gepresenteerd in een interactieve rapportage.
Upgrade mogelijkheden:
Energie mogelijkheden:
Er wordt een berekening gemaakt waaruit een labelindicatie volgt.
Energie aanvraag:
Er wordt (na verwerking van energiebesparende maatregelen) volgende de geldende richtlijnen
een energieberekening gemaakt en een label aangevraagd.