Tariefkaart 2015 van Medische Oncologie

medische
oncologie
Verspreidingsgegevens
Oplage: 3.700 exemplaren.
Verschijning: 8 keer per jaar.
Doelgroep: Medische Oncologie wordt gelezen door de leden
van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
(NVMO), internist-oncologen, internist-hematologen, klinisch
genetici, longartsen, oncologisch chirurgen, radiotherapeuten,
urologen, ziekenhuisapothekers en stakeholders in de oncologie.
Verschijningsdata 2015
NrReservering
109-01-2015
206-02-2015
313-03-2015
424-04-2015
505-06-2015
607-08-2015
718-09-2015
806-11-2015
Aanlevering
16-01-2015
13-02-2015
20-03-2015
01-05-2015
12-06-2015
14-08-2015
25-09-2015
13-11-2015
Verschijning
12-02-2015
19-03-2015
23-04-2015
04-06-2015
02-07-2015
17-09-2015
29-10-2015
17-12-2015
tariefkaart 2015
Formaten advertenties
Formaat
2/1 pagina
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
ZetspiegelBladspiegel
380 x 277
420 x 297
190 x 277
210 x 297
190 x 138,5
n.v.t.
93 x 138,5
n.v.t.
Breedte x hoogte in millimeters.
Bij aflopende advertenties + 3 mm extra voor de snijranden.
Overige communicatiemogelijkheden
Naast advertenties biedt BPM Medica de
mogelijkheid om:
• een insert met het tijdschrift mee te zenden;
• een advertorial in het tijdschrift te plaatsen;
• een special te sponsoren;
• met maatwerk te adverteren, zoals een uitklapbare
omslag, een testimonial, een meehechter of een outsert.
Tarieven op aanvraag bij Cross Media Nederland.
Verschijningsdata onder voorbehoud van wijzigingen.
Voorwaarden
Advertentietarieven
Aantal plaatsingen
1x
4x
8x
2/1 full colour
€4.630 €4.399 € 4.167
1/1 full colour
€ 3.161 € 3.003 € 2.845
1/2 full colour
€ 2.023 € 1.922 € 1.821
1/4 full colour
€ 1.131 €1.074 € 1.018
Toeslag omslagen (binnenkant omslag en achterpagina): 25%.
Toeslag 2/1 in het hart: 15%.
• Alle prijzen zijn exclusief BTW.
• Kortingen op meerdere plaatsingen gelden alleen indien
• Bij annulering tot 8 weken vóór geplande verschijningsdatum bedragen de annuleringskosten 25% van de
­brutoprijs; daarna 100%.
• Advertentievoorwaarden: op alle offertes en plaatsingen
zijn de algemene advertentievoorwaarden van ­
BPM Medica van toepassing.
• Aanleverspecificaties: een advertentie dient altijd als
­certified PDF te worden aangeleverd, met snijtekens
(alle formaten) en drukprofielen geschikt voor houtvrij
offset Z-Print Rough.
Zie voor meer informatie: www.certifiedpdf.net.
meerdere plaatsingen tegelijkertijd zijn overeengekomen.
• Het tarief voor plaatsing van een bijsluitertekst (1/4 pagina)
bedraagt € 405.
Alle advertenties worden kosteloos doorgeplaatst op
de website: www.medischeoncologie.nl
contact
Advertentieverkoop: Cross Media Nederland
Tel.: + 31 (0)10 - 742 10 23
[email protected]
Aanlevering materiaal: [email protected]
Ondersteuning bij opmaak advertentiemateriaal:
[email protected]
Uitgever: BPM Medica
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam
www.bpmmedica.nl