Lees het hele artikel in het weekblad Facilitair

Schoonmaak/Hygiëne
De schoonmaak van de vakbeurs
Schoonmaakbedrijf zorgde elke dag weer voor een scho
Facilitair werd dit jaar voor het
eerst verzorgd door Gom Schoon-
Gom laat vakbeur
houden, onderdeel van Facilicom.
Dat betekende een uitdaging van
voor
projectmanager
Jonika Keizer en haar team. Die
sloegen zich echter kranig door
het
drukbezochte
evenement
heen. ‘Dit is wel dé vakbeurs
Facilitair. Het is logisch dat men
hier kritisch naar de schoonmaak
Foto’s: Gom Schoonhouden
formaat
kijkt.’
Het was begin december toen Jonika Keizer, rayonmanager Midden-Brabant voor
Gom Schoonhouden, te horen kreeg dat
haar bedrijf de schoonmaak tijdens de
zestiende editie van de vakbeurs Facilitair
mocht gaan verzorgen. Aangezien de Brabanthallen in haar werkgebied staan, kreeg
zij het verzoek om als projectmanager die
klus te gaan klaren. ‘Ik kende de beurs natuurlijk, maar alleen als bezoeker’, vertelt
ze. ‘Dit was voor Gom ook de eerste keer
dat wij de schoonmaak tijdens dit evenement mochten gaan doen.’ Beursorganisator HoLaPress werkt op dit vlak graag samen met een actieve standhouder en kwam
zo bij Gom uit.
Basisinformatie
In haar voorbereiding ging Keizer uit van
de tot dan toe bekende basisinformatie,
die tijdens de offertefase werd verstrekt. ‘Je
weet hoeveel vierkante meter er schoongemaakt moet worden. Daar ga je je planning
op loslaten. We hebben alles zelf uitgedokterd, af en toe wel links en rechts advies
gevraagd.’ Een week voor de beurs kon ze
een kijkje nemen in de – toen lege – Brabanthallen. Daar werd het plan van aanpak
verder op afgestemd. Op de maandagochtend vóór de beurs bleek hoe dynamisch
de werkomgeving was: ‘Dan lopen er 2500
standbouwers rond. Er waren afspraken
gemaakt over hoe zij de zaken zouden opleveren, maar toch zie je verschillen tussen
standbouwers, wanneer het gaat om het
achterlaten van bouwmaterialen en afval.’
De aanloop naar een schone start van de
beurs begon op de dinsdagavond, om
18
NR 393 - 2014
22.00 uur. ‘Toen zijn we met een team
van 16 dames aan de slag gegaan met het
schoonmaken van de stands, die bij de
beursorganisatie hadden aangegeven dat
ze schoongemaakt wilden worden. Ik schat
dat dat zo ongeveer de helft was. De andere
helft doet het zelf.’ Tot die andere helft behoren, begrijpelijk, ook de collega-schoonmaakbedrijven die met een stand op de
vakbeurs stonden. Behalve het damesteam
bracht Gom op de dinsdagavond ook nog
een zestal mannen in stelling. Keizer: ‘Die
hebben het vuil afgevoerd en verder ook de
gangpaden gestofzuigd.’ Alle medewerkers
WEEKBLAD FACILITAIR
waren afkomstig van projecten in de buurt
en speciaal voor de vakbeurs vrijgemaakt.
‘Puin ruimen’
Ze omschrijft de schoonmaak vóór de eerste beursdag als ‘een opleveringsschoonmaak. Dat is echt puin ruimen. Je weet niet
wat je aantreft. Daar waren we wel op ingesteld maar toch zijn er altijd onverwachte
gebeurtenissen …Dat varieert van zaagafval
tot verf, zelfs cementsluier. Je ziet grote
verschillen per stand. Er waren ook standhouders die ruim na 22.00 uur nog bezig
waren met het klaarmaken van hun stand.’
Schoonmaak/Hygiëne
one beurs
rs stralen
dewerker die heel de dag present is voor
calamiteiten, bijvoorbeeld wanneer ergens
een kan koffie over de vloer gaat. Hij heeft
een portofoon bij zich, kan ook door de
beveiliging worden opgeroepen. Die beveiliging werd trouwens verzorgd door onze
zusterorganisatie, Trigion.Voor noodgevallen hadden we sowieso nog wel de nodige
reservetegels liggen. Vuile tegels konden
er snel uit en vervangen worden door een
schone.’ Tijdens de beurs was de schoonmaak bewust terughoudend. ‘Dat is de afspraak. Je kunt niet gaan lopen stofzuigen
met zoveel mensen op en om een stand.’
Prullenbakken
Wél opvallend aanwezig op de beursvloer
waren de roestvrijstalen prullenbakken van
het schoonmaakbedrijf, met het beursmotto ‘Gom laat uw organisatie stralen’. ‘We
Pas om 3 uur ’s nachts kon het sein ‘beursvloer schoon’ worden gegeven en konden
de schoonmakers gaan slapen. Er zijn de
nodige beperkingen bij het schoonmaken
van een immense beursvloer. ‘Je hebt weinig water, dus je kunt niet met mopkarren
werken. We hebben alles met microvezeldoekjes gedaan. Verder zijn de afstanden
natuurlijk fors, van de ene hal naar de andere.’
Na een korte nachtrust was Gom al vroeg
weer present op de beurs. ‘Woensdagochtend om 8 uur was onze dagkracht alweer
aanwezig’, vertelt Jonika. ‘Dat is één me-
hebben op dinsdag 120 van die prullenbakken uitgepakt, neergezet en opgepoetst’, zo
legt de projectmanager uit. Marco Konter,
manager marketing en salessupport, vult
aan: ‘Die afvalbakken voegden echt iets
toe, ook qua uitstraling. Dit is wél de vakbeurs Facilitair. Hier moet je kwaliteit laten
zien. Zo is onze nieuwe communicatieuiting tegelijk ook prachtig in de praktijk
gebracht.’Die uitstraling vergde wel extra
aandacht. Konter: ‘Je ziet vooral op de glimmende klep snel verontreiniging. Daarom
hebben er continu teams met microvezeldoekjes rondgelopen, in opvallende rode
shirts. Die keken goed rond en deden wat
nodig is, zonder de beurs tot last te zijn.
We hebben veel complimenten gekregen
over hoe onze bakken er uitzagen.’ Dat de
prullenbakken goed scoorden op de beursvloer bleek wel na afloop. Menigeen wilden
er graag een meenemen. ‘Dat onderstreept
de goede uitstraling van deze bakken, die
hebben bijgedragen aan het succes van de
beurs’, aldus Konter.
Focus
Het gros van de schoonmaakwerkzaamheden vond dus buiten de openingsuren van
de beurs plaats. ‘Na een beursdag tref je
bijvoorbeeld dichtgeknoopte vuilniszakken
in de gangpaden aan’, vertelt Keizer, die ondersteuning kreeg van drie van haar rayonleiders. Elke ochtend om 8.00 uur was de
oplevering voor de dag die ging komen.
‘Dan maakten we een rondje met iemand
van de organisatie over de beursvloer. De
organisatie was heel betrokken.’ Keizer was
zelf ook overdag veel op de beurs aanwezig.
‘Wanneer ik dan een prullenbak scheef zie
staan, zet ik hem goed.’ Konter herkent die
scherpe focus op een schone beurs wel. ‘Als
iemand een propje zie liggen, raap hij of
zij het op.’
Na drie drukke dagen beurs zat het werk er
voor Gom nog niet op. ‘Vrijdagavond begon
het afbreken en dan weet je dat er niet op
schoon wordt gekeken’, weet Keizer. ‘Van
ons was er op zaterdag om half negen weer
een ploeg mannen paraat om de beursvloer
schoon te maken en de hallen keurig achter te laten. Omdat de stand-afbouw vertraging opliep, konden we uiteindelijk pas in
de middag beginnen. Veegmachines doen
veel werk, maar pakken natuurlijk niet alle
spijkers en schroeven mee. Daarom zijn
we ook na zaterdag nog bezig geweest. We
wilden het natuurlijk perfect opleveren.’Ze
kijkt met een goed gevoel terug op een intensieve klus. ‘Het was enorm leuk om te
doen. Je ziet een heel andere kant van de
beurs.’ Een vervolg bij de vakbeurs Facilitair 2015 zou wat Gom betreft welkom zijn.
Of, zoals Marco Konter het verwoordt: ‘Dat
zou het mooiste compliment zijn: als ze
zouden vragen of we het volgend jaar weer
willen doen.’ ‘En dan zeg ik: ja, graag’,
voegt Jonika er lachend aan toe. n
Ton de Kort
WEEKBLAD FACILITAIR NR 393 - 2014
19