Medewerker fastservice

Opleiding
Plaats
OPMERKING
LW
MFS Incompany McDonald's N2
MFS Incompany McDonald's N2
N2
N2
Den Haag 1
Den Haag 2
Trainer
Alex Volk
Michel Moolenaar
Locatie
McDonald's Voorburg
McDonald's Vlamingstraat
Woensdag
Woensdag
WN
1
35
27-8-2014
2
36
3-9-2014
3-9-2014
3
37
10-9-2014
10-9-2014
4
38
introductie + planning
17-9-2014
introductie + planning
17-9-2014
5
39
introductie + planning
24-9-2014
introductie + planning
24-9-2014
6
40
1a Voedingskennis
1-10-2014
1a Voedingskennis
1-10-2014
7
41
1b Voedingskennis
8-10-2014
1b Voedingskennis
8-10-2014
8
42
1c Voedingskennis
15-10-2014
1c Voedingskennis
15-10-2014
29-10-2014
Lesvrijwe week (Herfst)
27-8-2014
43
DIPLOMA - UITREIKING (13-14)
27 oktober 2014 / 2F Ned
9
44
2a Warenkennis
29-10-2014
2a Warenkennis
2F Ned / Rek
10
45
2b Warenkennis
5-11-2014
2b Warenkennis
5-11-2014
2F Rek
11
46
2c Warenkennis
12-11-2014
2c Warenkennis
12-11-2014
3F Rek
12
47
3a Drankenkennis
19-11-2014
3a Drankenkennis
19-11-2014
3F Ned/Rek
13
48
3bc Drankenkennis
26-11-2014
3bc Drankenkennis
26-11-2014
3F Ned
14
49
Herhalingsweek
15
50
Deelexamen / Herkansingen
10-12-2014
Deelexamen / Herkansingen
10-12-2014
51
4a Kwaliteitszorg en Hygiëne
17-12-2014
4a Kwaliteitszorg en Hygiëne
17-12-2014
7-1-2015
4b Kwaliteitszorg en Hygiëne
16
Lesvrije week (kerst)
Praktijkdag:Taste
Quality/Foodsafety
3-12-2014
Herhalingsweek
3-12-2014
52
Lesvrije week (kerst)
1
7-1-2015
2F Ned
17
2
4b Kwaliteitszorg en Hygiëne
HORECAVA / 2F Ned / Rek
18
3
Horecava
14-1-2015
2F Rek
19
4
4c Kwaliteitszorg en Hygiëne
21-1-2015
3F Rek
20
5
5a Sociale Hygiëne en
Hospitality
28-1-2015
3F Ned/Rek
21
6
5b Sociale Hygiëne en
Hospitality
4-2-2015
5b Sociale Hygiëne en
Hospitality
4-2-2015
3F Ned
22
7
5c Sociale Hygiëne en
Hospitality
11-2-2015
5c Sociale Hygiëne en
Hospitality
11-2-2015
23
8
6a Apparatuur en
werkinstructies
18-2-2015
6a Apparatuur en
werkinstructies
18-2-2015
Lesvrije week (krokus)
Praktijkdag: CSO gastervaring
Horecava
14-1-2015
4c Kwaliteitszorg en Hygiëne
21-1-2015
5a Sociale Hygiëne en
Hospitality
28-1-2015
Praktijkdag: CSO gastervaring
9
24
10
6b Apparatuur en
werkinstructies
25
11
Herhalingsweek
11-3-2015
Herhalingsweek
11-3-2015
2F Ned
26
12
Deelexamen / Herkansingen
18-3-2015
Deelexamen / Herkansingen
18-3-2015
Adviesweek: N3 informeert N2 /
N4 informeert N3 / 2F Ned / Rek
27
13
7a Arbo, BHV en Milieu
25-3-2015
7a Arbo, BHV en Milieu
25-3-2015
2F Rek
28
14
7b Arbo, BHV en Milieu
1-4-2015
7b Arbo, BHV en Milieu
1-4-2015
3F Rek / PASEN
4-3-2015 Praktijkdag: SOC 1
6b Apparatuur en
werkinstructies
4-3-2015 Praktijkdag: SOC 1
15
3F Ned/Rek
29
16
7c Arbo, BHV en Milieu
15-4-2015
3F Ned
30
17
8a Productie en Distributie
22-4-2015
20
8b Productie en Distributie
9a Kassabeheer en
Bedrijfsformules
Let op! Maandag Koningsdag
18
Lesvrije week
19
Let op! Donderdag Hemelvaart /
Donderdag les naar
Pinksterweek (wk 22)
Praktijkdag:Taste
Quality/Foodsafety
31
7c Arbo, BHV en Milieu
15-4-2015
8a Productie en Distributie
22-4-2015
13-5-2015
8b Productie en Distributie
13-5-2015
20-5-2015
9a Kassabeheer en
Bedrijfsformules
20-5-2015
Praktijkdag: SOC 2
3F Rek
32
21
3F Ned/Rek / PINKSTEREN /
Formuledagen di & wo
33
22
3F Ned
34
23
9b Kassabeheer en
Bedrijfsformules
3-6-2015
9b Kassabeheer en
Bedrijfsformules
3-6-2015
24
9c Kassabeheer en
Bedrijfsformules
10-6-2015
9c Kassabeheer en
Bedrijfsformules
10-6-2015
25
Herhalingsweek
17-6-2015
Herhalingsweek
17-6-2015
26
Deelexamen / Herkansingen
24-6-2015
Deelexamen / Herkansingen
24-6-2015
27
Herhalingsweek
1-7-2015
Herhalingsweek
28
Deelexamen / Herkansingen
8-7-2015
Deelexamen / Herkansingen
29
BPV week/ PED
35
36
37
38
39
40
15-7-2015
BPV week/ PED
1-7-2015
8-7-2015
15-7-2015
30
31
32
33
34
Saskia Voets
Saskia Voets
09.30 uur - 12.30 uur
13.30 uur - 16.30 uur
Praktijkdag: SOC 2