Redactioneel - Atlantische Commissie

Ap: 2014nr8
Redactioneel
3
‘Beschaafd ageren voor de NAVO’
Voor u ligt het laatste nummer van Atlantisch
Perspectief in 2014 en u leest nu het allerlaatste
Redactioneel van het tijdschrift. Dit laatste hangt
samen met een aantal wijzigingen dat zijn beslag
krijgt per 1 januari a.s. Ik heb deze gemakshalve even
voor u op een rijtje gezet.
Allereerst even wat er niet verandert: dat is de uitgave
van Atlantisch Perspectief in zijn huidige vorm. M.a.w.
de papieren uitgave van het blad blijft gehandhaafd,
ondanks de voortschrijdende digitalisering op
informatiegebied. Een zorgvuldige afweging van de
redactieraad leidde namelijk tot de conclusie dat de
papieren versie te verkiezen is boven een digitaal
blad, waarvan de kans niet onwaarschijnlijk is dat
deze onopgemerkt, resp. ongelezen in uw In Mailbox
terecht komt (en blijft). Ook voor auteurs lijkt het
een stuk minder aantrekkelijk in een volledig digitale
omgeving te moeten publiceren.
Deze beslissing kan echter niet kostenneutraal
worden uitgevoerd. Vandaar dat met ingang van
het komende jaar het aantal nummers teruggaat
van acht naar zes per jaar. Daar staat tegenover
dat elk nummer meer artikelen zal bevatten, zodat
u per saldo bijna evenveel te lezen krijgt. Om alle
ruimte ten volle te benutten, sneuvelt hierdoor wel
de rubriek Redactioneel, die om beurten door de
directeur en de eindredacteur werd verzorgd. Ook
de rubriek Atlantisch Nieuwsoverzicht wordt niet
voortgezet, mede om de navolgende reden. Medio
januari zal namelijk de homepage van de website
van de Atlantische Commissie een aanzienlijke
verandering ondergaan. De nieuwe homepage,
Nieuwssite geheten, zal de lezer bedienen op het
gebied van relevante en degelijke artikelen uit binnenen buitenland op het gebied van de trans-Atlantische
betrekkingen. Tweemaal per week zal de informatie
worden ‘ververst’ en nieuwe informatie worden
toegevoegd. Wij hopen hiermee de service aan u
aanzienlijk te verbeteren.
En voor de abonnees die uit wat voor overwegingen
dan ook Atlantisch Perspectief liever op de tablet
willen lezen, bestaat er de mogelijkheid om alle
nummers gratis te downloaden via een handige
toepassing van Bruna Tablisto, waarover u — als
het goed is — al bericht heeft gekregen. Het is ook
mogelijk via Tablisto een digitaal abonnement af
te sluiten, of losse nummers aan te schaffen. Het
bijzondere is dat deze toepassing geschikt is voor de
besturingssystemen iOS (Apple) en Android (de App
via de Applestore komt hiermee te vervallen).
Al met al aanzienlijke wijzigingen, die de Atlantische
Commissie echter met plezier en vertrouwen
doorvoert.
‘Beschaafd ageren voor de NAVO’, schreef het
toenmalige communistische dagblad De Waarheid
in oktober 1983 over de Atlantische Commissie
naar aanleiding van een interview met één van mijn
voorgangers, Rio Praaning. Inmiddels, ruim dertig
jaar verder, is de politiek-maatschappelijke en
academische discussie over de rol van de NAVO en
de internationale context drastisch gewijzigd. Wat niet
is veranderd, is evenwel het besef van de noodzaak
van een geloofwaardige defensie, ongeacht de wijze
— nationaal of internationaal, bi- of multilateraal
enz. — waarop deze is georganiseerd. Dat een
geloofwaardige defensie stevig verankerd dient te zijn
in een trans-Atlantisch kader, staat echter buiten kijf
en sluit andere samenwerkingsvormen ook geenszins
uit. De discussie hierover is nog lang niet ten einde.
Namens Bestuur en medewerkers wens ik u veel
leesgenoegen toe in het komende jaar.
Bram Boxhoorn
2 december 2014
Wilt u reageren?
Mail de redactie: [email protected]