VZV Njord, Veldhoven

VZV Njord, Veldhoven
___________________________________________________________________________
Op zondag 21 december organiseert
V.Z.V. Njord een Limietwedstrijd in
zwembad ‘den Ekkerman’ te Veldhoven
Beste Zwemvrienden,
Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor een limietwedstrijd op 21 december 2014 in den
Ekkerman in Veldhoven. Tijdens deze wedstrijd wordt er een laatste kans geboden voor het
zwemmen van een limiet voor de diverse Kring Winter Kampioenschappen.
Informatie en Wedstrijdsecretariaat
Jeffrey Smits
Von Flotowlaan 24
5653 AD Eindhoven
Tel. 06 34600452
[email protected]
Wedstrijdgegevens
Datum: 21 december 2014
Plaats: Veldhoven
Zwembad: Den Ekkerman, Wal 152
Inzwemmen
: 09:45 uur tot 10.15 uur
Wedstrijd
: 10.15
Juryvergadering : 09:45 tot 10:15
VZV Njord, Veldhoven
1/4
VZV Njord, Veldhoven
___________________________________________________________________________
Programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
50
50
25
50
100
100
100
50
50
25
50
100
100
100
200
200
200
50
50
25
50
100
100
100
50
50
25
50
100
100
100
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
VZV Njord, Veldhoven
Vlinder slag
Vrije slag
Vlinder slag
Vrije slag
Vrije slag
Vlinder slag
Vlinder slag
Rug slag
School slag
Rug slag
School slag
School slag
Rug slag
Rug slag
Wissel slag
Wissel slag
Wissel slag
School slag
Rug slag
School slag
Rug slag
Rug slag
School slag
School slag
Vrij slag
Vlinder slag
Vrije slag
Vlinder slag
Vlinder slag
Vrije slag
Vrije slag
Dames
Heren
Mix
Mix
Dames
Mix
Heren
Dames
Heren
Mix
Mix
Dames
Mix
Heren
Dames
Mix
Heren
Dames
Heren
Mix
Mix
Dames
Mix
Heren
Dames
Heren
Mix
Mix
Dames
Mix
Heren
Minioren 2-3
Minioren 4-5
Minioren 4-5
Minioren 2-3
Minioren 4-5
Minioren 4-5
Minioren 4-5
Minioren 2-3
Minioren 4-5
Minioren 4-5
Minioren 2-3
Minioren 4-5
Minioren 4-5
2/4
VZV Njord, Veldhoven
___________________________________________________________________________
Algemeen
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er programma’s voorzien:
< 5 deelnemers: 1 programma
5-15 deelnemers: 2 programma’s
> 15 deelnemers: 3 programma’s
Extra programma’s kosten € 1,Uitslagen worden na afloop van de wedstrijd gemaild naar de verenigingen, er zal geen
papieren uitslag worden verstrekt. Indien een vereniging dit wenst dient een voldoende
gefrankeerde enveloppe voor aanvang van de wedstrijd afgegeven te worden bij het
jurysecretariaat.
Inschrijven
Is mogelijk tot uiterlijk zondag 14 december voor 00.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat.
Inschrijven dient te gebeuren met Splash©.
Graag bij het .lxf bestand ook een .pdf meesturen met daarin de inschrijving op naam.
Inschrijving volgt op volgorde van binnenkomst, VZV Njord behoud het recht inschrijvingen
te weigeren bij teveel aan inschrijvingen.
Officials
Bij inschrijving dient met voldoende officials op te geven, voor de voortgang van de
wedstrijd:
< 5 deelnemers: 1 official
5-15 deelnemers: 2 officials
>15 deelnemers: 3 officials
Meer officials zijn natuurlijk altijd van harte welkom!
Afmeldingen
Is mogelijk tot uiterlijk donderdag 18 december voor 00.00 uur bij het wedstrijdsecretariaat.
Bij afmeldingen later blijft het startgeld verschuldigd. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor
aanvang van de wedstrijd wordt de code AFG toegepast.
Bijzonderheden
• De wedstrijd mag per sessie niet langer duren als 3 uur
• 2 Starts regel + hand geklokt
• Het nieuwe KNZB reglement is van toepassing
• Wedstrijd wordt ingedeeld naar beste tijden
• Minoren 2 en 3 : maximaal 500m per dag en maximaal 4 afstanden per dag
• Minioren 4 en 5 : maximaal 1000m per dag en maximaal 4 afstanden per dag
VZV Njord, Veldhoven
3/4
VZV Njord, Veldhoven
___________________________________________________________________________
Startgeld
25 meter:
50 meter:
100 meter:
200 meter:
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
Te voldoen voor aanvang van de wedstrijd. U ontvangt een rekening een aantal dagen
voorafgaand aan de wedstrijd.
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of andere schade.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
VZV Njord, Veldhoven
4/4