Paasmiddag 16 april 2014 Aanmelden?

Paasmiddag 16 april 2014
De paashaas komt ook dit jaar naar het Heesterhonk!
We gaan er met z’n allen een gezellige knutselmiddag van
maken en natuurlijk niet te vergeten ... we gaan paaseieren
zoeken.
Voor kinderen van 4 – 9 jaar.
Ouders kunnen de kinderen om 14.00 uur brengen en om
16.00 uur weer ophalen.
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar begeleiders.
Aanmelden? Zie achterkant fly-er.
Aanmelden voor 6 april 2014
Aanmelden?
Voor alle activiteiten geldt het volgende:
• Je dient je vooraf in te schrijven en te betalen.
• Het kan zijn dat de activiteit vol is en dan kom je op de wachtlijst.
• Kinderen uit de wijk Heesterakker krijgen voorrang, indien er nog plek over is
kunnen ook kinderen buiten de wijk mee doen.
• Kinderen waarvan de ouders helpen als begeleider, hebben voorrang.
• Indien er te weinig kinderen deelnemen of te weinig begeleiders zijn kan het zijn dat
de activiteit niet doorgaat.
• Bij de activiteiten staat de leeftijd vermeld voor wie het bedoeld is.
• De kosten zijn per activiteit € 2,50 per kind.
• Deelname is op eigen risico.
Inschrijven voor de activiteiten kun je doen door:
Een envelop , per activiteit, met daarin het geld (€2,50 per kind).
Op de envelop moet komen te staan:
- Welke activiteit
- Naam kind
- Leeftijd kind
- Adres kind
- Telefoonnummer
- Emailadres ouder
- Bijzonderheden kind (allergieën etc)
Inleveren van de envelop kan bij:
Monique Teuwens
Sardiniepad 5
06-15203965