OK - Indoor Torhout

Algemeen Reglement 2014
!
Koetsnummer rechts van de koets ophangen.
!
Niet groeten bij start of finish a.u.b. = vlotter verloop.
!
Starttijden stipt respecteren a.u.b.
!
Ronde 1 binnen toegestane tijd / ronde 2 snelste tijd.
!
Helmen verplicht voor menner en groom.
!
Zweep verplicht in de hand van de menner (uitzondering bij juniors).
!
Menner en groom(s) moeten nuchter zijn bij de start, anders uitsluiting (algemene veiligheid).
!
Bij meerspannen = span verantwoorde grote t.o.v. elkaar.
!
Bij vierspan 2 grooms verplicht
!
Bij enkelspan pony stokmaat min. 120 cm .
!
Reeds genomen kegels/poorten mogen nadien opnieuw genomen worden (behalve start/finish) balletjes af = wel strafpunten.
!
Tweewielers moeten ook verplicht een groom meenemen.
!
Onder 16 jaar niet op openbare weg.
!
De organisatoren hebben het recht om deelnemers te weigeren.
!
Wij vragen respect voor het welzijn van paard(en) en pony(s), overmatig zweepgebruik en andere onverantwoorde handelingen
leiden tot uitsluiting !
!
Verschillende menners kunnen deelnemen met paarden uit hetzelfde span. Vb.: Een tweespan wordt in vierspan gereden.
WIJ DANKEN U VOOR UW DEELNAME
EN WENSEN U EEN SPORTIEVE AANGENAME VEILIGE WEDSTRIJD
TORHOUTSE
MENNERS
Strafpunten 2014
!
Ronde 1 = per seconde tijdsoverschrijding = 0.5 strafpunten
!
Ronde 2 = per seconde = 1 strafpunt
!
Elk balletje = 5 strafpunten (ook langs buitenzijde kegels /in hindernis = per gevallen balletje)
!
In hindernis (abc…combinatie) volgorde fout = 20 strafpunten mits herstel en per fout
!
In hindernis (abc…combinatie) volgorde fout = zonder herstel = uitsluiting.
!
Hindernis omverrijden = bellen & stopzetting tijd dit enkel na overleg jury en pisteverantwoordelijke = hindernis moet volledig
hernomen worden en er moet gestart worden bij de A-poort van de hindernis
!
Fout in kegelparcours = uitsluiting (herstel niet mogelijk)
!
Niet door start/finish = uitsluiting
!
Opnieuw door start/finish = uitsluiting
!
Geen 2 grooms bij vierspan = uitsluiting
!
Kantelen rijtuig = uitsluiting
!
Hulp van derden = uitsluiting
!
Overmatig zweepgebruik en andere onverantwoorde handelingen t.o.v. paard(en) en pony(s) = uitsluiting
!
Onveilige of ongepaste/onverantwoorde rijstijl = uitsluiting
!
Negeren van de instructies van de pisteverantwoordelijken of jury’s = uitsluiting
!
Menner starten zonder zweep (moet verplicht in de hand)= uitsluiting (uitz. Juniors)
!
Menner finish zonder zweep = uitsluiting (uitz. Juniors)
!
Menner zweepverlies onderweg = 5 strafpunten per keer (terug in de hand voor volgende poortnummer) (uitz. Juniors)
!
Menner starten zonder zweep = uitsluiting (uitz. Juniors)
!
Menner starten zonder helm = uitsluiting
!
Menner vastgebonden = uitsluiting
!
Menner afstappen = 20 strafpunten (per keer)
!
Groom starten zonder helm = uitsluiting
!
Groom afstappen = 5 strafpunten (per keer)
!
Groom hanteert zweep, leidsels of rem = uitsluiting (uitz. Juniors)
WIJ DANKEN U VOOR UW DEELNAME
EN WENSEN U EEN SPORTIEVE AANGENAME VEILIGE WEDSTRIJD
TORHOUTSE
MENNERS