051 Clinic Hidi Nieuwsbrief Juni/juli 2014

Juni/juli 2014
Nieuwsbrief
Nr. 51
De HEERE aanschouwt de moeiten en het verdriet, opdat we het in
Zijn hand geven.
In deze nieuwsbrief
Niet alleen de persoonlijke noden, maar ook die van een kliniek.
Met alle mensen er omheen die zo hard hulp nodig hebben.
- Afscheid en vervolg
- Klinische
wederwaardigheden
- Financiele verantwoording
_______________________
En wij zijn slechts in dienst. Een liefdedienst, dat ook gelukkig.
We hebben als kliniek een moeilijke tijd achter de rug. U bent er van
op de hoogte gehouden middels de nieuwsbrieven van het TFC
Kliniek Hidi. De TFC, die eerst 5 jaar lang Tineke en de kliniek
steunde en daarna 9 maanden Els, heeft besloten te stoppen.
Els Hardeman heeft 31 mei 2014 afscheid genomen van de kliniek
en is, vooralsnog tijdelijk, vertrokken naar een missieziekenhuis
nabij Awassa. Ze was daar meer dan welkom. Men had dringend
een verloskundige nodig en Els kon daar direkt aan de slag. Ons
personeel betreurde het om weer afscheid te moeten nemen. Eerst
van Tineke na 5 jaar, nu van Els na 5 maanden Hidi. En ze zagen er
zo naar uit dat de verloskamer weer zou gaan draaien. Zo moeten
we steeds onze verwachtingen weer bijstellen. En op zoek gaan
naar een goede manier om de continuiteit weer te kunnen
herstellen.
U kunt over het bovenstaande meer lezen op onze website:
www.solagrow/kliniek.nl
Een meisje uit Koftu dat haar
kin en hand had verbrand,
kwam dagelijks naar de
kliniek om verbonden te
worden. Hier laat ze, tussen
het verbinden door, geduldig
haar wonden drogen.
En nu is het mijn beurt om aan te treden. Ik vond mijn plaats aan de
zijlijn altijd prima. Helpen als het nodig is. Eerst in de oude kliniek,
met Tineke en de eerste bevallingen, was dit best vaak. De laatste
jaren, met veel vrijwilligers, was het weinig.
Onze kinderen deden/doen homeschooling, en dat vergt ook de
nodige tijd van mij per dag. Inmiddels is het alleen Hanneke. Maar
evengoed, al is ze alleen, ze heeft begeleiding nodig. Hanneke heeft
haar studieverblijf boven aan de trap van de kliniek. En zo loop ik
heel wat keren op en neer. Vooruitzien kan ik niet. Per dag is het
doen wat mijn hand vindt om te doen. En dat is steeds weer veel.
Het Ethiopische team is goed opgeleid, maar leiding en klankbord
blijft nodig. Opscherpen en aansporen.
1
Klinische wederwaardigheden
Na hem geholpen te hebben (heerlijk
(he
als je een
dochter hebt in Nederland die voor je opzoekt wat
de beste therapie daar bij is!) adviseerde ik hen
een nacht bij ons te blijven slapen. Ter
observatie, maar ook vanwege die vier uur lopen.
Maar nee, een borstvoedingbaby wachtte thuis,
en daar gingen ze…
Berdien Coster draait de diensten mee in de
behandelkamers. Dat is fijn! Meepuzzelen over
allerlei huidziekten, die er net weer anders uit
zien dan op het plaatje.
- En dan nog de Tumbu vlieg…een baby met naar het lijkt - zweren op haar arm en buik.
Volgens de moeder beweegt
het witte bultje. We zoeken in
ons boek ‘Were there is no
doctor’, en het plaatje van de
Tumbuvlieg wijst ons in de
goede richting.
ichting. We smeren
vaseline op het bultje. En
zowaar, na een kwartier kruipt
de larf (in ademnood vanwege de vaseline) uit
zijn holletje. Met enige hulp komen de larven
eruit. Anderhalve centi
entimeter lang. De moeder
wilde ze graag mee naar huis nemen….
- Een dikke tor uit een oor spoelen van iemand
die al dagen doof was.
- Met een hartpatiënt
nt mee naar de hartspecialist
in Addis.
- Een meisje dat al een half jaar de hik heeft, met
slechts één onderbreking, van de hik af kunnen
helpen door 30 seconden haar adem in te
houden!
- Een meisje met flinke brandwonden op haar kin
en aan haar hand elke dag van een schoon
verband voorzien. Lekker
ker even buiten in de zon
om wat ín te laten drogen, en dan weer fris naar
huis laten gaan.
Ik stop.
top. Zo komen er rond de 30-40,
30
met
uitschieters naar 60, mensen per dag. Mensen
die je kunt helpen, en soms ook niet kunt helpen.
- En een jochie van 4 jaar helpen die om 17 uur
aan komt lopen, met moeder en oma. Een tocht
van 4 uur…hij had een slokje kerosine op.
Bron
Giften
Donaties
Donaties incasso 6
Donaties incasso 7
Verkoping
Acties
Totaal juni/juli 2014
:
:
:
:
:
:
:
Totaal
125.00
1,335.00
247.50
342.50
100.00
2,400.00
4,550.00
Specificatie
= 25-5-10-15-5-5-10-15-5-30
= 1.285-50
= 30-25-5-10-25-2.50-10-10-5-10-10-20-25-5-10-20-25-10
30-25-5-10-25-2.50-10-10-5-10-10-20-25-5-10-20-25-10-25-25-10-25
= 100
= 2.400
euro
2
Financiële verantwoording
De kosten voor één persoon die we helpen, komen gemiddeld op 4 euro
per patient. Dan zijn alle kliniekkosten bij elkaar opgeteld: medicijnen,
personeelskosten, laboratorium en transportkosten, gedeeld door het
aantal patiënten per jaar: dat zijn er rond de 10.000. De overige kosten
(gebouwen, wachten, onderhoud) en overheadkosten worden gedragen
door onze bedrijven.
Contact
Eind juli lazen wij op de website van de Belastingdienst dat de ANBIstatus voor Clinic Hidi tijdelijk ingetrokken was, omdat zij geen antwoord
ontvangen hadden op schriftelijke vragen over de website van de Clinic.
Helaas hebben wij nooit een dergelijke brief om informatie van de
Belastingdienst binnengekregen. Daarom verzoeken wij hen om dit
besluit te herzien. Tijdelijk zijn dus giften aan onze Clinic niet
aftrekbaar.......
Ethiopia
Jacomijn van de Haar
P.O.Box 1503 Debre Zeit
Ethiopia
Tel. +251-911-508621
E-mail: [email protected]
We hoorden vanuit Friesland goed nieuws. Een avond/nacht sporten
van de jeugdvereniging van de HHK leverde 2.400 euro op! Reken maar
uit hoeveel mensen we er mee kunnen helpen! Bijzonder bedankt voor
deze aktie en jullie blijk van vertrouwen!
Nederland
Geertruyde van de Haar
De Halte 127
6711 NZ Ede
E-mail: [email protected]
In de tabel op de vorige pagina staan de inkomsten van de maanden
juni en juli 2014 opgesomd. We bedanken iedereen voor de giften van
de afgelopen maanden. Want alleen met uw en jullie hulp kunnen we
door met het helpen van de mensen. We geven het slechts door,
middels ons werk.
Neem a.u.b. contact op met
Geertruyde over zaken als
benodigdheden, solliciaties en
secretariaat.
Hartelijke groet, ook namens alle collega’s,
Aanmelding nieuwsbrief
Stuur een e-mail naar
[email protected]
Bankrekening
Rekeningnummer van de
Kliniek: 1110.23.416 Rabobank
te Hardinxveld-Giessendam
Jacomijn van de Haar – van Engelenhoven
Het laboratorium van de Clinic
Website
www.solagrow.nl/kliniek
3