Klik hier voor de uitnodiging

Schoolfeest in de Lisblomme Gra
ag insch
rijven tegen
22 apri
l Beste ouders, Graag nodigen wij u uit op ons schoolfeest op zondag 27 april 2014. Programma : 12 uur : warme beenham à volonté met groentenbuffet. 15 uur : liveshow ‘Wat als in de Lisblomme alles mogelijk was?’ 16 uur : jd voor ontmoe ng voor de kinderen is er jd om spelletjes te spelen. 18 uur : de Happy Hop Rockers Inschrijving middagmaal De familie ………………………………………………………………………………schrij zich in voor de warme beenham van zondag 27 april 2014. Naam van het kind …………………………………………………………………………………………. uit klas……. aantal omschrijving prijs te betalen Volwassenen (warme beenham met groentenbuffet ) 13 euro p/p euro Kind ( worst met groentenbuffet) 8 euro p/p euro totaal euro Beste ouder, Samen met de ouderraad doen we een warme oproep naar de ouders die voor, jdens of na het schoolfeest een handje kunnen helpen. Al is het maar voor een uurtje, alle hulp is welkom. Indien u zin hebt om te helpen, gelieve dan je naam in onderstaande tabel bij de ac viteit naar keuze op te geven. Wij danken u alvast voor uw medewerking! dag uur ac viteit naam 25/04 15u klaarze en van de zaal en opze en van de bar, glazen wassen. 27/04 10u klaarze en speelplaats 11u klaarze en speelplaats 12u hulp binnenbar 13u hulp binnenbar 14u hulp binnenbar 16u begeleiden springkasteel 17u begeleiden springkasteel 16u hulp binnenbar 17u hulp binnenbar 18u opruimen binnenbar 16u hulp buitenbar 17u hulp buitenbar 18u hulp buitenbar 19u hulp buitenbar 28/04 9u Opruimen en alle materiaal opbergen