Zondag 26 Januari 2014 - Gereformeerde Kerk Almkerk

ZONDAG 26 JAN 2014
Mededelingen voor de kerkbrief kunt u doorgeven tot donderdagavond 18.00 uur
aan Wilma Raams, D.v.Clevestraat 17, tel. 403088,
email: [email protected]
website: www.gereformeerdekerkalmkerk.nl
Diensten
In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder uit Almkerk voor te gaan. De lezing is Genesis 2:25-3:24
De avonddienst, om 18.00 uur, hoopt ds K.D. van den Hout uit Giessenburg te leiden. Dit is een
gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.
Koster deze zondag is Henk Verschoor.
Interkerkelijke jeugdsamenkomst
De interkerkelijke jeugdsamenkomst is om 18.30 uur in onze kerk. Voorganger is P. Dekker uit
Meppel; medewerking wordt verleend door gospelband Get together uit Soest en de huisband.
Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1ste rondgang PKN Catechese en
Educatie en 2de rondgang diaconaat. In de avonddienst zijn de collecten bestemd voor 1ste
rondgang kerk en 2de rondgang diaconaat.
Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.
Agenda
- dinsdag 28 januari, 20.00 uur, belijdeniscatechese bij Marc Meijs en Mariet Raams,
Magnolialaan 27
- vrijdag 31 januari vanaf 20.00 uur is er weer een inloopavond op het schip de Friendship.
Alle jongeren uit de regio zijn van harte welkom!
- zaterdag 1 februari is het smullen geblazen in jongerencentrum de Pomp. Op het
programma staat de Masterchef Pannenkoekenspecial.
Groot huisbezoek
Inmiddels heeft het eerste groot huisbezoek plaatsgevonden. Het was een waardevolle avond.
Deze week zijn dinsdagavond en donderdagavond gereserveerd. Ook is er nog groot huisbezoek op
zondag 2 februari en zondag 9 februari
Het groot huisbezoek voor de ouderen uit wijk B is vastgesteld op maandagmiddag 17 maart 2014.
Voor de jongeren is zondagavond 23 maart vrijgehouden.
Kijkt u nog even na wanneer u hebt afgesproken? Indien u verhinderd bent geweest op een avond
die al voorbij is, kunt u gerust aanschuiven op een volgende avond, zonder opgave! We hopen op
een goede opkomst en een actieve deelname.
Namens de ambtsgroep Pastoraat.
Open kerk
Donderdag 30 januari is alweer de laatste donderdag van de maand. De kerk is dan open van
10.00u tot 12.00u. Er is gelegenheid voor een meditatief moment en een onderhoudend gesprek
bij een kopje koffie in de ruimte naast de keuken. Verder kunt u brieven voor Amnesty
ondertekenen en een kaartje sturen naar iemand die dat nodig heeft. Maar vooral is het goed en
gezellig toeven met elkaar. U bent van harte welkom.
Omzien naar elkaar
Zr. Dingena Kant-Kant, Antonialaan 86 (4286 CW), verblijft in ‘Altenahove’, afd. Akkerwinde
kamer 110, Rivierenland 1, 4286 DC.
Zr. Gerrie Voor den Dag-Kamp, Veldweg 4 (4286 EK), verblijft voor revalidatie in
‘Altenahove’, afdeling Guldenroede, kamer 134, Rivierenland 1, 4286 DC.
Br. Aart Kamp, Graaf van Nieuwenaarstraat 2 (4286 AD), is vrijdag weer thuisgekomen uit
‘Altenahove’.
Kerkelijk Bureau:
Ingekomen: Van de Geref. Kerk te Nieuwendijk: Arjen Hans van der Schaaf, Frederike van der
Schaaf-Monster, Coert Cedric en Lucius Frederik van der Schaaf, Emmikhovenseweg
6B (Wijk G)
Vertrokken: Naar de Prot. Gemeente te Rotterdam:
Jerome Sint Nicolaas, Essenburgsingel 68B02, Rotterdam (Wijk E)
Naar de Prot. Gemeente te Utrecht:
Sharon Sint Nicolaas, Amsterdamsestraatweg 691A, Utrecht (Wijk E)
Verhuisd:
Pieter Christiaan Quartel van Korf 4 (Wijk D) naar Dahliastraat 16, Nieuwendijk
(Wijk E)
Bloemengroet
De bloemengroet van vandaag wordt bekend gemaakt in de interkerkelijke jeugdsamenkomst.
Informatie boekje
Volgende week ontvangt u bij de Kerkwijzer voor februari, het Informatieboekje 2014. Deze keer
zijn de bladzijdes voorzien van een zwarte onderrand. Dit is niet bewust ter decoratie gedaan.
Onze kopieermachine is al op leeftijd; ook hiervoor geldt een verhoging van de
pensioengerechtigde leeftijd. En soms heeft hij wat moeite met het zware werk.
Sirkelslag
Samen met de jeugdclub D’n Opstap gaat onze VO jeugdclub voor 12 tot 16-jarigen dit jaar
meedoen
aan
Sirkelslag.
Sirkelslag
is
een
interactief
spel,
zie
evt.
site
http://www.sirkelslag.nl/young, georganiseerd door JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk)
waarbij honderden clubs uit heel Nederland rechtstreeks tegen elkaar strijden. Dit jaar zal
Sirkelslag op *vrijdagavond 7 februari* in onze kerk plaatsvinden. Om dit allemaal eerlijk te
laten verlopen zijn we op zoek naar juryleden. Lijkt dit u leuk, of wilt u wat meer informatie? Neem
dan contact op met Jolanda Burghart of mail naar [email protected]
Diensten van zondag 2 februari
09.30 uur: ds. B. Ridder uit Almkerk.
18.30 uur: ds. S. van Meggelen. In beide diensten hopen we het avondmaal te vieren, ’s morgens
is de viering lopend, ’s avonds aan tafel.
Ook is er avondmaalsviering in Antonia, aanvang 15.00 uur, verzorgd door onze kerk.
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste
rondgang diaconaat en 2de rondgang kerk.
Koster deze zondag is Henk Groeneveld.
Kinderlied
Vandaag zingen we: Dit is de dag. U vindt dit lied op het blad dat in de banken ligt. Wilt u dat na
de dienst laten liggen.
DE KERKENRAAD WENST U ALLEN EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE