ie: Hoep...! - Heemskerkse Courant

k
an-
eeft
maarkt
ordt
ccu
ketuig
eel
eel
ccu
eel
rkt,
cuerereid
eert
ze-
ens
rijd
as’:
oor
ers17
end
Inacen
ww.
sch
s te
2 in
17 juli 2014
9
Bekendmakingen
Digitaal gemeenteblad
Tot 1 januari 2015 worden de
bekendmakingen in verkorte vorm
gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2015 alleen nog in het digitale gemeenteblad
op de website. Wel blijft het mogelijk
om de bekendmakingen in het gemeentehuis via de computerzuil in de
hal in te zien. Indien gewenst kan de
receptie u daarbij helpen.
Voor de volledige versie van
de bekendmakingen: zie www.
heemskerk.nl/bekendmakingen.
Voor de volgende locaties is een omgevingsvergunning aangevraagd:
- Stroomwal 21;
- Jan van Kuikweg 3d;
- Breedweerlaan 116;
- Haydnplein 10;
- Maerelaan 15a.
Voor de volgende locatie is een
omgevingsvergunning ter inzage
gelegd:
- Cieweg 16.
Voor de volgende locaties is een
omgevingsvergunning verleend:
- Duinweg 16;
- Cieweg 16;
- Heckemerstraat 16;
- Koekoek 10;
- Beneluxlaan/Duitslandlaan
(voormalige Vlinderlocatie);
- Genieweg 1;
- Jan van Kuikweg 80;
- Schiermonnikoog 69;
- Haydnplein 10.
Voor de volgende locaties is een
vergunning voor een activiteit op
de openbare weg aangevraagd:
- een aanvraag van de heer Y.P.
Zhou voor het hebben en exploiteren van een terras, gelegen voor
Bistro/Snackbar De Euroster, Europaplein 20;
- een aanvraag van de heer G.M.
Groen voor het hebben en exploiteren van enkele terrassen,
gelegen voor Istanbul Eethuis,
Bachplein 17-19 (betreft wijziging
van een eerder verleende terrasvergunning).
De volgende verordeningen zijn
vastgesteld:
- verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Heemskerk 2014;
- verordening leerlingenvervoer
2014.
Bezwaar en beroep
Voor eventuele bezwaar- en
beroepsmogelijkheden:
zie
w w w. h e e m s ke r k . n l / c o n t a c t /
bezwaar_maken/.
Adresgegevens gemeentehuis:
Gemeente Heemskerk,
Maerten van Heemskerckplein 1,
Postbus 1, 1960 AA Heemskerk.
Telefoon: 14 0251
E-mail: [email protected]
Website: www.heemskerk.nl
Twitter: gem_heemskerk
Openingstijden gemeentehuis:
Ma. t/m woe.: 09.00 tot 17.00 uur.
Donderdag 09.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur.