Liebherr R956 LC

Liebherr R956 LCLC- VW
Gegevens kraan
Type
Motor
Eigen gewicht
Breedte rijwerk ingeschoven
Breedte rijwerk uitgeschoven
Lengte rijwerk
Rijplaat breedte
Connector
Verstelgiek
Armlengte
Cabine
: Liebherr R956 LC-VW
: Liebherr D 936 A7 (Stage 3B)
: 326 pk
: 63 ton
: 3700 mm
: 4300 mm
: 5355 mm
: 900 mm
: CW 55 S
: 4700 mm
: 3800 mm
: 30˚ kantelbaar
Voorzien van driedelige giek met JIB voor damwandwerkzaamheden.
Uitgerust met leidingwerk voor sloophamers / sorteergrijper.
Werkt vanaf een ponton of op de wal
Liebherr R956 LCLC- VW
Machine in smalspoor
Bereik (m)
6,5
8,5
10,5
Hoogte haak (m)
2,0
2,0
2,0
12,5
2,0
Capaciteit (kg)
12000
8500
6100
4500
12,5
Machine in breedspoor
Bereik (m)
6,5
8,5
10,5
Hoogte haak (m)
2,0
2,0
2,0
2,0
Capaciteit (kg)
15000
11250
8250
5800
Machine in breedspoor met verlengjip
Bereik (m)
9
12
Hoogte haak (m)
2,0
2,0
15,3
2,0
Capaciteit (kg)
5500
4025
2750
Voor aanvang werkzaamheden de gebruiksvoorschriften lezen, begrijpen en opvolgen
De machine opstellen op een voldoende draagkrachtige horizontale ondergrond
De overlastsignalering moet ingeschakeld zijn.
De max. hijscapaciteit is in kg. 360˚ draaibaar (75%) volgens NEN-EN 474-5
Hijswerkzaamehden bij windsnelheden boven 20 m/s en/of tempratuur van -20 ˚ C zijn
niet toegestaan
Bij hijswerk bakcilinder volledig uitsturen
Bakgewichten en hijsmiddelen gelden als last
Hijshaak / juk gemonteerd aan snelwissel
Vlucht bereik: steel van vertikaal tot maximum vlucht
Er mogen geen personen bevinden in het valbereik van de last
Rijden met de last alleen stapvoets toegestaan met vergrendelde bovenwagen
waarbij de last vlak boven de grond en tegen uitzwaaien geborgd is.
Bij het verlaten van de machine de uitrusting op de grond leggen en de motor afzetten
Ballast gewicht
12,5 ton
Max. windkracht werkend
6 Bft
Max. windsnelheid werkend
20 m/s (72 km/h)