Stap voor stap beschrijving uploaden samenvatting in het

Stap voor stap beschrijving uploaden samenvatting in het
zorgverlenersportaal
U kunt de samenvatting/kernafspraken uploaden via www.zorgverlenersportaal.nl.
Het proces van uploaden verloopt geheel digitaal:
1.
Ga naar www.zorgverlenersportaal.nl en log in.
- Huisartsen die voor het eerst inloggen op het portaal volgen de activatieprocedure met uitnodiging- en
pincode. U ontvangt een uitnodigingscode en een pincode, waarmee u uw toegang tot het portaal kunt
activeren en zelf een eigen wachtwoord kunt aanmaken. (zie ook de Handleiding nieuwe
inlogprocedure op www.zorgverlenersportaal.nl en www.achmeazorg.nl).
- Huisartsen die eerder al op het portaal hebben ingelogd, kunnen inloggen met de inlogcode en
zelfgekozen wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord vergeten of kwijt zijn, dan kunt u met uw emailadres en de inlogcode een nieuw wachtwoord aanmaken onder de knop “wachtwoord vergeten” op
www.zorgverlenersportaal.nl. Indien het e-mailadres niet meer door u gebruikt wordt, stuurt u dan een
e-mail met daarin uw agb-code naar [email protected] o.v.v. wachtwoord resetten.
2.
3.
4.
Na het inloggen selecteert u “contractpropositie”
U komt in het scherm “Uw gegevens”, controleer deze en indien correct klikt u op “verder”
Onder “Uw aanbiedingen” bekijkt u de regel Huisartsen 2015 en vervolgens klikt u onder opties op
“bekijken”.
5.
De vraag “Wilt u deze overeenkomst afsluiten” dient u met “Ja” te beantwoorden.
6.
klik in het volgende scherm op “Start Vragenlijst”
7.
U kunt nu aangeven met welke zorgverzekeraar u een preferente overeenkomst heeft afgesloten en
welke looptijd deze heeft.. Als u op “verder” heeft geklikt verschijnt er een controle pagina, indien de
gegevens kloppen klikt u op “accepteer”.
8.
In onderstaand scherm klikt u op “bekijken” , u komt nu in het upload scherm. Klik op “upload
bestand” en vervolgens “documenten selecteren”. Ga naar de plek waar u uw samenvatting heeft
opgeslagen en dubbelklik hierop. U kunt nu eventueel een beschrijving van het document opgeven, klik
vervolgens op “ok”.
9.
Heeft u per ongeluk het verkeerde bestand geselecteerd klikt u dan op de vuilnisbak om het bestand te
verwijderen, u kunt nu opnieuw een bestand uploaden. U kunt hier ook eventuele aanvullende modules
uploaden.
10. Klik nu op de knop “upload afgerond”. U komt nu op een overzichtspagina waar u de geuploade
samenvatting weer kunt inzien of wijzigen en u eventueel enkele vragen ten behoeve van onze
zorgzoeker voor verzekerden kunt invullen.
11. Klik op “afronden”.
12. Klik in onderstaand scherm op “akkoord”
13. Voor alle drie de regels staat een vakje, als u deze alle drie heeft aangevinkt door erop te klikken
verschijnen drie knoppen
14. Klik op “Bevestigen”
Hartelijk bedankt voor het uploaden van uw samenvatting.