Download handleiding - Kurkshop Electronics

Monitor aansturing
Installatie en gebruiksaanwijzing
Kurkshop Electronics
0613980354
[email protected]
Contents
1
2
3
4
Mogelijkheden................................................................................................................................. 3
1.1
Bediening ................................................................................................................................. 3
1.2
Onderdelen .............................................................................................................................. 3
1.3
Waar komt het systeem? ......................................................................................................... 3
1.4
Verwijder NOOIT de SD kaart ................................................................................................... 3
1.5
IP adres van het systeem .......................................................................................................... 4
1.6
Eerste keer starten ................................................................................................................... 4
1.7
Inloggen met wachtwoord ....................................................................................................... 4
Programma...................................................................................................................................... 5
2.1
Dagelijks doorschuiven............................................................................................................. 5
2.2
Programma veranderen ........................................................................................................... 6
2.3
Foto tekst of mp4 toevoegen aan het programma.................................................................... 7
2.4
Teksten .................................................................................................................................... 7
Bestanden ....................................................................................................................................... 8
3.1
Uploaden van foto’s of video’s ................................................................................................. 8
3.2
Overzicht aanwezige bestanden ............................................................................................... 9
Instellingen .................................................................................................................................... 10
4.1
Algemeen............................................................................................................................... 10
4.2
Wachtwoord van de beheerder .............................................................................................. 11
4.3
Slechts 1 monitor, volgende of hoofd-monitor ....................................................................... 12
4.4
Wifi ........................................................................................................................................ 13
4.5
Ophalen nieuwe software ...................................................................................................... 13
1 Mogelijkheden
Functies van het systeem zijn:
1. foto's, films en teksten afspelen in een bepaalde volgorde
2. vooraf in te stellen welke foto's op welke delen van de dag getoond worden: 's ochtends koffie,
's middags snacks, 's avonds bier. In het weekend een ander programma dan door de week.
3. makkelijk in te stellen via schermen.
4. werkt via vaste verbinding of wifi. *)
5. beveiligd met een wachtwoord
6. als je de router openzet, heb je vanuit internet toegang.
*) De wifi adapter op deze hardware geeft soms problemen bij het opstarten. Wij adviseren een vaste
(bedrade) verbinding.
1.1 Bediening
Het systeem heeft geen eigen scherm: de bediening en instelling vindt plaats vanaf een computer in het
netwerk. Als je router zo instelt dat hij een oproep vanuit internet naar het systeem doorleidt, kunt u
het ook vanuit internet bedienen (port forwarding; dit valt buiten het bestek van deze handleiding).
1.2 Onderdelen
Het system bestaat uit:
- een Raspberry Pi met voeding
- behuizing voor Raspberry Pi
- een SD kaart met software
- optioneel: wifi dongel
- optioneel: ethernet snoer met RJ45 stekkers
1.3 Waar komt het systeem?
Als u een plaats zoekt voor het systeem, bedenk:
a. De beste plaats is achter uw monitor.
b. Het systeem heeft internet nodig, zodat er een internet aansluiting in de buurt moet zijn, of een
wifi netwerk.
c. Het systeem hoeft niet in het zicht te staan: u kunt er toch niets aan zien.
d. De plaats moet handig zijn om de bedrading naar te geleiden.
1.4 Verwijder NOOIT de SD kaart
Verwijder NOOIT de SD kaart terwijl de Raspberry Pi nog onder stroom staat: de software kan
onherstelbaar beschadigd worden. Haal eerst de stekker uit het stopcontact, en verwijder dan de SD
kaart.
1.5 IP adres van het systeem
Tijdens het opstarten verschijnt op het scherm bijvoorbeeld:
Starting your computer. Your IP address: 192.168.178.73
Het nummer 192.168.178.73 zal in jouw geval anders zijn. Noteer het nummer. Het systeem is onder dit
nummer bereikbaar. Toets dit nummer in in de URL van de browser. Voeg het toe aan jouw favorieten.
Als u deze melding niet krijgt, heeft het systeem geen internet. Zonder internet kan het systeem niet
starten.
1.6 Eerste keer starten
Het systeem moet u opstarten terwijl het een internetverbinding heeft. Als het systeem geen
internetverbinding heeft (bedraad of wifi), kan het systeem niet starten.
Het makkelijkst is al er een bedrade verbinding is: het systeem meldt het IP nummer op het scherm.
Als u de geen bedrade vebinding kunt gebruiken, kunt u dikwijls met uw smartphone een wifi network
beschikbaar stellen. Kies op uw smartphone “portable WIFI”. Als u de volgende instellingen gebruikt,
kunt u ook contact leggen:
Network naam: s91
Password: aaaaabbbbb
Open eerst het network en zet dan pas het systeem aan.
Toets het IP-nummer in dat op de monitor staat. Het wachtwoord is een enkele ‘a’: dat gaan we later
veranderen. Kies instellingen/ wifi en vul uw eigen netwerknaam en wachtwoord in. Let op: hoofdlettergevoelig.
1.7 Inloggen met wachtwoord
Het initiele wachtwoord is een enkele a. Wijzig het want ieder systeem wordt met hetzelfde
wachtwoord geleverd.
2 Programma
2.1 Dagelijks doorschuiven
Iedere dag om 00:02 controleert het systeem of er een afspeelprogramma voor vandaag is. Het gebruikt
dan de volgende regels:
- Programma’s voor vandaag en later blijven natuurlijk staan.
- Als er geen programma voor vandaag is, kopieert het systeem de regels van gisteren naar
vandaag. Het programma van gisteren wordt ook vandaag weer gebruikt.
- Als er alleen regels zijn met een datum in het verleden (misschien hebt u het systeem een tijdje
niet gebruikt), gebruikt het systeem het laatst bekende programma voor vandaag.
- Programma’s uit het verleden worden verwijderd.
2.2 Programma veranderen
Je kan een regel toevoegen met de plus. De volgorde verander je met “wijzigen”. Neem stappen van 10
zodat je later nog een foto kan toevoegen.
Het programma in het voorbeeld kun je als volgt lezen:
- Er zijn twee programma’s: Om 7 uur begint de eerste. Het systeem speelt deze foto’s af tot 9
uur. Om 9 uur begint het tweede programma, tot de volgende dag 7 uur.
- Het programma van 9 uur bevat 2 foto's en een tekst. Eerst toont het systeem water1.jpg 4
seconden. Daarna water4.jpg 6 seconden en water1 4 seconden. Daarna volgt tekst-1 zeven
seconden.
- Als u werkt op de hoofd monitor, dan staat onder “toevoegen” een knop “publiceer”. Hiermee
kunt u de gegevens (foto’s, films, teksten en instellingen) van dit systeem versturen naar de
volgende systemen. Eens per uur halen deze de gegevens op.
Een wijziging in het programma is niet onmiddellijk actief. Het systeem controleert 1x per twee minuten
het programma.
2.3 Foto tekst of mp4 toevoegen aan het programma
Klik op de plus in het vorige scherm. Het systeem toont de gegevens van de laatste regel omdat die
waarschijnlijk het meest lijken op een toe te voegen regel. Je kunt alle gegevens wijzigen in dit scherm.
Het is mogelijk om eenzelfde foto meerdere keren te gebruiken. Je kunt foto’s 1 2 1 3 1 en 4
achterelkaar afspelen, mits de tijd dezelfde is.
Het is ook mogelijk om een foto op verschillende tijden te gebruiken. Misschien wil je een bepaalde foto
de hele dag langs laten komen.
Als je maar 1 foto wilt tonen, maakt de toontijd niet uit. Het systeem gebruikt de toontijd niet als er
maar 1 foto of tekst voor een bepaalde tijd in het programma staat.
Je kunt hier ook de tekst kiezen.
2.4 Teksten
In deze schermen kan je teksten opgeven. Als de tekst is opgenomen in een programma, zal het systeem
de tekst binnen 2 minuten tonen.
Een tekst scherm toont bovendien een logo (zie bestanden/ upload) en een naam van jouw organisatie
(bij instellingen/algemeen). Ook de kleuren (achtergrondkleur en tekstkleur) kan je opgeven bij
instellingen/algemeen.
Als je een (achtergrond- en tekst) kleur hebt opgegeven en het scherm blijft toch zwart-wit, dan heb je
de kleuren niet goed ingevuld. Het moet zijn cijfer-komma-cijfer-komma-cijfer.
Dit voorbeeld ziet er dan uit als:
Display Demo BV
Scholengemeenschap De Vlinder
Graag verzamelen in zaal 3.
Geen koffie mee de zaal in!!
3 Bestanden
3.1 Uploaden van foto’s of video’s
Voordat je een foto of film kunt gebruiken, moet je het eerst uploaden naar het systeem. Het systeem
toont iedere foto breedte, maar het beste is als foto’s een afmeting hebben van 1920 x 1080 pixels.
Kleine foto’s geven blokjes in het beeld.
Hier kunt u bestanden naar het systeem uploaden. Klik op browse, selecteer het bestand en klik op save.
3.2 Overzicht aanwezige bestanden
Hier zie je beschikbare foto’s. Foto’s die je tijdelijk niet gebruikt, kun je laten staan. Foto’s die je lang
niet gebruikt, kun je beter verwijderen en de schijfruimte beschikbaar maken.
4 Instellingen
4.1 Algemeen
Het eerste veld is de bedrijfsnaam. Deze staat ook op de tekstmededelingen.
Je kunt ook aangeven of je het systeem voor foto’s landscape of portrait gebruikt.
Het veld ‘zwarte randen’ heeft te maken met verschillende technische typen monitoren. Als de foto’s
niet precies op het scherm passen, kan je een ander nummer proberen. Maak een programma met
enkel de foto ‘testcircles.jpg’ en kijk of de circels precies op het scherm passen. Bovendien is het grootte
van het scherm zodat de gehele foto op het scherm komt. Als het verkeerd staat ingesteld, valt een
strook aan de rechterkant en aan de onderkant buiten het beeld, of er is rechts en onder een zwarte
balk zichtbaar.
De achtergrondkleur en tekstkleur worden gebruikt in de tekstmededelingen. Het moeten drie cijfers
zijn gescheiden door komma’s. Als je dit niet goed vult, komt er een wit scherm en zwarte letters, en de
mededeling “Colors wrong. Backgr: xxxxxx font: xxxxxx” waarbij op de plaats van xxxxxx iets anders zal
staan.
4.2 Wachtwoord van de beheerder
Verander aub het wachtwoord want we leveren ieder systeem met hetzelfde wachtwoord. Het initiele
wachtwoord is een enkele a.
4.3 Slechts 1 monitor, volgende of hoofd-monitor
U geeft hier aan hoe u uw systeem gebruikt:
Slechts 1 monitor
Uw systeem heeft maar 1 monitor.
Volgende monitor
Client
Deze monitor is voor de instellingen afhankelijk van een ander systeem.
Deze monitor moet het programma, foto’s en films overnemen van een
andere. U moet nu het IP nummer van de hoofdmonitor opgeven.
Een volgende monitor controleert ieder uur of er iets veranderd is op de
hoofdmonitor.
Als u toch iets wijzigt in een volgende monitor, zal het binnen een uur
overschreven worden vanuit de hoofdmonitor.
Hoofdmonitor
Master
Deze monitor is de bron voor volgende monitoren. U zet nieuwe
programma’s hier neer en de programmas, foto’s, films en teksten kopieren
zich naar “volgende monitoren”.
4.4 Wifi
Bedenk dat de SSID en het wachtwoord hoofdlettergevoelig zijn.
4.5 Ophalen nieuwe software
Laat het systeem controleren of er nieuwe software is. Kijk in de log wat het resultaat is.