BM Engineering loopt op kop met Stabicad for Revit

SCRATCH
XXXXXXXXXXX
De voordelen van
BIM in de praktijk
27
BM Engineering loopt op kop met Stabicad for Revit
BM Engineering is een jong, enthousiast en multidisciplinair studiebureel en neemt graag het voortouw. Waar anderen
nog een afwachtende houding aannemen ten aanzien van BIM, heeft BM Engineering BIM al enkele jaren geleden in de
armen gesloten. En terecht. Vandaag plukken zij de vruchten van efficiënter en meer geïntegreerd samenwerken.
Steven Beirinckx, bestuurder BM Engineering: ”Sinds enige
­modellen tot een hoger niveau brengen. De kwaliteit van de
jaren hebben we gekozen om met Building Information
plannen die wij nu afleveren benadert het definitieve uit­
Modeling en BIM-integratie aan de slag te gaan. We ­hebben
voeringsplan. Vele coördinatie­problemen worden op voorhand
eerst enkele proefprojecten gestart in stabiliteit. Al snel
gecounterd, ook in combinatie met het stabiliteitsmodel;
bleek dat we de juiste weg waren ingeslagen. Want de vraag
waardoor zowel de ontwerp- als uitvoeringstijd korter worden.
van klanten naar BIM steeg. We kwamen zelf ook tot twee
Dit alles heeft dan weer een positieve invloed op het kosten-
belangrijke inzichten: dankzij BIM kunnen we de ontwerp-
plaatje. Vooral de onvoorziene kosten in uitvoering worden
tijd ­drastisch verkorten en de kwaliteit van de afgeleverde
drastisch teruggeschroefd.”
Lees verder
SCRATCH
XXXXXXXXXXX
28
Na vervolgens een proefperiode van een jaar in de speciale tech-
architectuur in Revit uit te tekenen, dit om naar de klant toe
nieken in te lassen, is BM Engineering definitief overgeschakeld
kwalitatiever resultaat te brengen. Steven: “Deze extra i­nspanning
naar volledig in Revit gemodelleerde en uitgewerkte modellen wat
werpt zeker zijn vruchten af.” Ook de installateurs beginnen
betreft MEP. Steven: “Zowel elektro als HVAC en sanitair werken
zich te vergewissen van de meerwaarde van BIM. Het is enkel de
we uit met Stabicad for Revit. Dit pakket biedt voor alle technieken
investering in nieuwe software en opleiding, die hier nog enige
de vereiste ondersteuning.” Revit is nog een relatief ‘jong’ platform.
terughoudendheid teweeg brengt. Enkele grotere installateurs
Bij Stabiplan werkt een heel ontwikkelteam continu aan Stabicad
hebben al investeringen hiervoor gedaan. Zulke omschakelingen
om op Revit en AutoCAD zowel qua berekeningen als automatise-
binnen de sector vragen tijd, maar de koers is gezet naar een veel
ringen en visualiseringen te blijven innoveren. Steven: “Wij zijn er
efficiëntere vorm van samenwerken in de bouwsector. Steven:
van overtuigd dat we binnen middellange termijn met 3D en volledig
“Voorlopig kunnen we via Stabicad for AutoCAD zonder problemen
geïntegreerde plannen naar onze klanten zullen (moeten) gaan. De
informatie uitwisselen; dit dankzij de Exchange functie van de
tijd van klassieke 2D-plannen met doorsnedes zal nog even blijven
software. Ons streefdoel is een volledig virtueel model zowel qua
bestaan maar in afzienbare tijd tot het verleden behoren.”
structuur als installatie om alles naar de klant toe te visualiseren.
Het blijft anders voor de klant namelijk allemaal erg technisch en
Samenwerken in BIM ongeacht het platform
moeilijk te begrijpen. Vooral onze klanten in de industrie weten dit
Samenwerken met andere bouwpartners loopt eens zo vlot als
te waarderen; omdat het heel intensief is qua piping en ventilatie.”
iedereen op eenzelfde platform kan werken. Maar in België
werken veel architecten vandaag de dag nog met de klassieke
Reëel en installatietechnisch ontwerpen
2D-oplossing van AutoCAD. Bij BM Engineering leveren de
Samen met architect Dirk Moerman uit Izegem werkt
tekenaar-engineers graag de inspanning om een deel van de
BM ­Engineering aan een project voor de sporthal van Nevele.
SCRATCH
De bouwheer is hier Waterlink. Voor deze openbare aanbesteding werkt BM Engineering zowel de stabiliteit als technieken
uit. Steven: “Het gebouw is opgebouwd in een prefab structuur
in combinatie met gelamelleerde liggers; waardoor de integratie
van de technieken zeer moeilijk is. Doordat de technieken werden
ingetekend in een model van de stabiliteit ontstaat een volledige
controle naar conflicten toe. Een clash control op dit model zuivert
alle conflicten. Omgekeerd bij architecturale wijzigingen worden
alle gevolgen inzake techniek onmiddellijk duidelijk.”
Alexander Demuynck, Revit-engineer bij BM Engineering, maakt
ook de andere MEP-tekenaars van het studiebureau enthousiast
van E
­ uropa. Steven: “Bij wedstrijden en de hele grote projecten
om met Revit te gaan werken. Alexander: “De manier waarop je te-
is Building Information Modeling vandaag al een vereiste. Maar
kent is veel technischer. Met Stabicad for Revit ben je bezig instal-
ook de industrie ondervindt Revit als een competitief voordeel en
latietechnisch te ontwerpen; het gaat niet om wat leidingen aan
gaat Revit als eis stellen. En zij doen dit niet enkel omwille van de
elkaar rijgen zoals in AutoCAD. Je kan op deze manier veel reëler
mooie presentaties, maar vooral omwille van de inhoudelijke plus.
gaan ontwerpen. Alles wordt geïntegreerd; echte machines worden
In de industrie moet men continu veranderen en dankzij Revit en
aan elkaar geregen tot een werkend en sluitend geheel. Het is een
3D kan men verschillende scenario’s snel inzichtelijk maken en
stap hoger in het modelleren.” De huidige CAD-tekenaars staan
bekijken wat in realiteit de beste oplossing is.”
dan ook te trappelen om ook met Revit aan de slag te gaan.
Alexander: “Een ander groot voordeel betreft het ontwerpen van
Bij BM Engineering dromen ze dat binnenkort op de werfvergaderin-
de technische ruimte. In het project van Nevele was dit belangrijk
gen de dossierkasten plaats zullen ruimen voor een groot scherm.
omdat zo de technische ruimtes geoptimaliseerd konden worden
Steven: “We zijn er nog niet, maar we zijn alvast goed op weg.”
in grootte. Belangrijk; want het aantal vierkante meters dat gebouwd mocht worden was beperkt. Dankzij de 3D-mogelijkheden
worden kruisingen en knooppunten inzichtelijk gemaakt. Met als
resultaat geen misverstanden op de werf.”
Steven: “Alle doorboringen zijn bovendien op voorhand gekend;
dit is een heel groot voordeel voor de prijscalculatie van de ruwbouwaannemer. De kosten voor de opdrachtgever worden beperkt.
Er moet niet achterna geboord of opnieuw gewapend worden.”
BIM als eis
Niet alleen de overheden maar ook de rest van de bouwsector
stelt BIM meer en meer als eis. Deze trend sijpelt van Scandinavië en Nederland steevast door naar België, Frankrijk en de rest
29