Verbouw woning tot 3 appartementen

Verbouw woning tot 3 appartementen
conform Bouwbesluit 2012, bestaande bouw
Lokatie:
Robijnstraat 38
9743 KR Groningen
Kadastraal:
Sectie L, nr. 5170
Gemeente Groningen
Opdrachtgever: Havos Vastgoedbelegging B.V.
Boerweg 4
9619 PT Froombosch
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Situatie
Schaal:
-
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-00
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
114
114
2660
114
70
114
1470
4620
3100
100
3100
100
70 280 100
3100
100
slaapkamer
badkamer
overloop
wm
70
114
cv
woonkamer
20,85m2
slaapkamer
100
slaapkamer
3420
4420
garage
70
7270
5400
6340
3040
entree
3780
2430
1800
hal
70
3310
70
900
100
100
3100
3100
tuinkamer
3100
4200
4200
2040
114
70
114
4200
114
114
964
114
2090
2875
4400
4400
4400
begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Plattegronden bestaand
Schaal:
1:100
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-01
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
114
95
slaapkamer
13,00m2
3100
slaapkamer
8,20m2
3100
douche
70
slaapkamer
13,00m2
4200
3100
3100
1975
4200
3100
114
2660
114
70
114
1470
4620
douche
80
2950
100
100
100
R
2662
entree
2012
3792
900
70
30
douche
850
cv
cv
mv
st.l.
30
cv
mv
st.l.
150
hal
hal
R
2340
70-683 70-820
70
muur 1200mm hoog
2100
850
70
7270
3310
970
wm
1170
697
114
100
100
onderkant trap 30min.
brandwerend bekleden
255 100-820 70
1630
2875
4538
woonkamer
20,85m2
4538
3930
3040
R
woonkamer
24,25m2
100
entree
woonkamer
15,20m2
5108
R
30
Ruimten
opp.
GBO
verblijfsruimte
4400
4400
begane grond
1e verdieping
2e verdieping
Appartement 1
Appartement 2
Appartement 3
opp.
GBO
verblijfsruimte
Oppervlakteberekening volgens NEN2580, app. 3
Ruimten
opp.
GBO
verblijfsruimte
Woonkamer
15,20m2
15,20m2
Woonkamer
20,85m2
20,85m2
Woonkamer
24,25m2
24,25m2
Slaapkamer
13,00m2
13,00m2
Slaapkamer
8,20 m2
8,20 m2
Slaapkamer
13,00m2
13,00m2
Badkamer
1,96 m2
Badkamer
2,83 m2
Badkamer
2,85 m2
Totaal
32,65 m2
28,20 m2
OVG / GBO
86,3%
Totaal
114
4400
Oppervlakteberekening volgens NEN2580, app. 2
Ruimten
114
114
114
964
Oppervlakteberekening volgens NEN2580, app. 1
4200
114
4200
2875
36,31 m2
29,05 m2
OVG / GBO
80,0%
Totaal
45,97 m2
37,25 m2
OVG / GBO
81,0%
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Plattegronden gewijzigd
Schaal:
1:100
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-02
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
4400
4400
8000+
4400
4400
8000+
8000+
Kozijn 6
Kozijn 5
5345+
8000+
5345+
5345+
5345+
Kozijn 4
Kozijn 3
Paneel (wit
als bestaand)
2800+
2535+
2535+
2535+
1
Kozijn 1
Kozijn 2
5
2
4
Peil=0
Peil=0
Peil=0
Peil=0
3
voorgevel
bestaand
achtergevel
bestaand
voorgevel
achtergevel
gewijzigd
gewijzigd
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Gevelaanzichten
Schaal:
1:100
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-03
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
slaapkamer
7905+
overloop
slaapkamer
2560
2560
7905+
woonkamer
slaapkamer
woonkamer
5345+
overloop
slaapkamer
2810
2810
5345+
slaapkamer
woonkamer
berging
2535+
kast
2535
2535
2535+
tuinkamer
slaapkamer
woonkamer
Peil=0
Peil=0
principe doorsnede
principe doorsnede
bestaand
gewijzigd
Renvooi
wbdbo 30 min.
Trappenhuis (rook- en
brandvrije vluchtroute):
30 min. brandwerend
30
R
rookmelder conform NEN2555
Kalkzandsteenwanden gestuct:
-onbrandbaar (massief gips, steenachtig materiaal)
-rookproductie <1 m-1
Metalstudwanden, plafonds:
-gipsplaat, brandklasse A2
-rookdichtheid kleiner dan 2m-1
Artikel 2.76 Binnenoppervlak
1. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht heeft een
volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de in
tabel 2.75 aangegeven brandklasse en een rookproductie met een volgens NEN 6066
bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1.
2. In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die
grenst aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een beschermde route
voert een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten
hoogste 5,4 m-1.
3. In afwijking van het eerste lid heeft een zijde van een constructieonderdeel die
grenst aan de binnenlucht in een besloten ruimte waardoor een extra beschermde
vluchtroute voert een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde
rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m-1.
Bovenzijde trap:
-bekleding voldoet aan klasse T1
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Kozijnen en deuren:
-kozijnhout 67x114 meranti. Sponning 25mm
-deur, stomp 30min. brandwerend gecertificeerd
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Doorsneden
Schaal:
1:100
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
elk appartement is een brancompartiment
tussen appartementen onderling 30min. WBDBO
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-04
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
14.00l / s
14.00l / s
douche
afzuigen
14.0l / s
slaapkamer
13,00m2
eis: min. 0,7x13,00m2
=9,00l / s
14.00l / s
14.00l / s
14.00l / s
slaapkamer
8,20m2
slaapkamer
13,00m2
eis: min. 0,7x8,20m2
eis: min. 0,7x13,00m2
=5,74l / s
=9,00l / s
min 7,00l / s
14.00l / s
Bouwbesluitbepalingen: bestaande bouw
14.00l / s
-Materiaal toegepast tpv of in de nabijheid van een
stookplaats van een gebruiksfunctie, bepaald volgens
NEN 6064, onbrandbaar volgens art. 2.63
-Een voorziening voor de afvoer van rook voldoet aan art. 2.64
-De brandwerende scheidingen / rookwerende scheidingen
uitvoeren conform NEN 6066
-Een constructieonderdeel, niet zijnde een deur, raam of
daarmee gelijk te stellen constructie onderdeel, grenzend
aan de buitenlucht heeft een volgens NEN6065 (art.2.77BB)
bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting
-Een constructie-onderdeel, grenzend aan de binnenlucht,
voldoet aan de bepalingen van rookdichtheid en rookproductie volgens art. 2.76
wm
hal
afzuigen
14.0l / s
hal
afzuigen
14.0l / s
douche
entree
douche
14.00l / s
cv
mv
st.l.
cv
mv
st.l.
cv
14.00l / s
afzuigen
21.00l / s
Wateropname van materialen:
-Badruimte: scheidingsconstructie tot 1,0m hoogte een
volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gem.
niet groter is dan 0,01kg[m2.s1 / 2] en op geen enkele
plaats groter dan 0,2 [m2.s1 / 2].
afzuigen
21.00l / s
afzuigen
21.00l / s
entree
woonkamer
15,20m2
woonkamer
20,85m2
woonkamer
24,25m2
eis: min. 0,7x15,20m2
eis: min. 0,7x20,85m2
eis: min. 0,7x24,25m2
=10,64l / s
=15,60l / s
=16,98l / s
21.00l / s
21.00l / s
begane grond
-Toevoer verbrandingslucht volgens art. 3.57, 3.58 en 3.59
-Meterruimte volgens art. 3.39
-Luchtverversing volgens art. 3.38
-Daglichttoetreding volgens art. 3.78 (NEN2057)
-Rookmelders volgens art. 6.21
-Thermische isolatie volgens art. 5.6 Verbouw
21.00l / s
1e verdieping
2e verdieping
Ventilatie
Toevoer van ventilatielucht d.m.v. bestaande
te openen ramen / deuren
Daglichtberekening volgens NEN2057, app. 1
Daglichtberekening volgens NEN2057, app. 2
Daglichtberekening volgens NEN2057, app. 3
Ruimten
ovg
daglicht 10% ovg
Ruimten
ovg
daglicht 10% ovg
Ruimten
ovg
daglicht 10% ovg
Woonkamer
15,20m2
1,52 m2
Woonkamer
20,85m2
2,09 m2
Woonkamer
24,25m2
2,43 m2
Slaapkamer
13,00m2
1,30 m2
Slaapkamer
8,20 m2
0,82 m2
Slaapkamer
13,00m2
1,30 m2
2,82 m2
Nodig
2,91 m2
Nodig
Nodig
3,73 m2
Kozijn 1
glasopp. 3,68m2
3,16 m2 (Cb;i =0,86x3,68m2)
Kozijn 3
glasopp. 7,23m2
6,21 m2
(Cb;i =0,86x7,23m2)
Kozijn 5
glasopp. 5,08m2
4,37 m2 (Cb;i =0,86x5,08m2)
Kozijn 2
glasopp. 6,04m2
5,19 m2 (Cb;i =0,86x6,04m2)
Kozijn 4
glasopp. 4,39m2
3,77 m2 (Cb;i =0,86x4,39m2)
Kozijn 6
glasopp. 5,73m2
4,92 m2 (Cb;i =0,86x5,73m2)
8,35 m2 Woning voldoet
Aanwezig
9,98 m2 Woning voldoet
Aanwezig
Aanwezig
Project:
Verbouw Robijnstraat 38 tot 3 appartementenontwerp- en
Opdrachtgever:
Havos Vastgoedbelegging B.V.
Werknr:
14.04
tekenbureau
Onderdeel:
Plattegronden gewijzigd
Schaal:
1:100
uitgetekend
Fase:
Omgevingsvergunning
Datum:
22.01.2014
9,29 m2 Woning voldoet
Gewijzigd:
Blad
postbus 2068
B-05
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
bestaande vloer
1
bestaande
pui invulling
handhaven
nieuw kozijn
38
114
38
114
2
38
114
38
114
isolatie met
gesloten cellen
beplating als
3
(sandwich opbouw)
bestaand
neuslat
nieuw kozijn
hard houten stellat
bestaande neut
loodslabbe
Werknr:
14.04
ontwerp- en
Datum:
22.01.2014
Schaal:
1:5
tekenbureau
uitgetekend
Blad
postbus 2068
D-01
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522
bestaande wand
bestaande wand
isolatie met
gesloten cellen
(sandwich opbouw)
nieuw kozijn
114
114
nieuw kozijn
38
38
beplating als bestaand
bestaande pui invulling
bestaande
handhaven
pui invulling
handhaven
4
nieuw te plaatsen kozijn op zelfde
positie (negge) als oorspronkelijke garagedeur
5
Werknr:
14.04
Datum:
22.01.2014
Schaal:
1:5
ontwerp- en
tekenbureau
uitgetekend
Blad
postbus 2068
D-02
9704 CB Groningen
[email protected]
06-38932522