Brief lidgeld - Primavera Betekom

Penningmeester
Luc Duson
Gijmelsesteenweg 32
3200 Aarschot
016/56.21.25
Volleybalclub
PRIMAVERA Betekom
www.vt-primavera.be
Beste volleybalvrienden,
De vakantie loopt al weer op zijn laatste benen. Het voorbije seizoen is intussen al weer een tijdje achter
de rug, maar het is zeker niet vergeten. Vooral onze heren 1 hebben er een erg spannend seizoen van
gemaakt, want pas in de allerlaatste wedstrijd konden zij zich van het behoud verzekeren. De tweede
herenploeg heeft net naast een verhoopte promotie gegrepen en de derde herenploeg heeft met een zeer
jeugdige groep toch een mooie 9de plaats behaald !
Onze dames hebben (misschien mede door het vertrek van enkele “toeristen”) een minder seizoen gekend op
sportief vlak. De vriendschap in deze groep is er echter niet minder op geworden en dat is zeker ook heel
belangrijk.
Het voorbije seizoen namen we afscheid van drie trainers. Peter Ruttens wordt hoofdcoach in Veltem en
wordt bij heren 1 vervangen door “ouwe getrouwe” Georges Boghe. Bij de dames is Leen Matthijs intussen
voor de derde keer mama geworden. De job van “full-time” mama is hierdoor (momenteel) niet meer te
combineren met het trainerschap van de dames. Ook hier zal een “ouwe getrouwe” trainer worden, met
name Betty Ceuppens. Aangezien de derde ploeg samen gaat met de tweede ploeg is er een trainer minder
nodig. Hierdoor zet Luc Cauwenberghs een stapje terug. We wensen Peter Ruttens alle succes toe in zijn
nieuwe functie en we wensen Leen Matthijs (en echtgenoot Nick) ook alle geluk toe met de kroost !
De nieuwe trainers wensen we natuurlijk ook alle succes toe !
Intussen staat het nieuwe seizoen voor de deur en komen we weer langs voor het jaarlijkse lidgeld.
‐
Spelende leden, geboren in 1995 of vroeger, betalen € 180.
‐
Spelende leden, geboren in 1996 of later, betalen € 170.
Er wordt een vermindering toegestaan van € 10 voor een tweede en elk volgende gezinsaansluiting (indien
wonend op hetzelfde adres). Mogen we u verzoeken om via overschrijving het lidgeld te storten uiterlijk op
15 september 2014 op rekening BE65 0010 3885 0596 van VT Primavera Betekom met als mededeling
“lidgeld + naam”.
Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 augustus, zullen dit jaar onze beach-activiteiten doorgaan en 9
november 2014 gaat de mosseldag door. Informatie over andere activiteiten volgt nog later.
Gelieve eveneens via onze website notie te nemen van het clubcharter (= onze ethische gedragscode), dat
elk lid vanzelf onderschrijft bij toetreding tot onze club.
Tenslotte wenst het bestuur alle leden te bedanken die een handje toestaken bij één of meerdere
activiteiten. We hopen ook dit jaar op jullie medewerking te kunnen rekenen !
We wensen jullie allen een sportief, succesvol en plezierig nieuw seizoen toe !
Het bestuur