Lesborden weg, bankstel en tv erin

meer dan duizend auto’s in kunnen, krijgt een verfbeurt. De klus
De Stentor
wordt
geklaard 06/03/2014
door mensen die
langdurig in de bijstand zitten.
Maandag gaan twee van hen aan
gratis geleverd door de Vaassense een uitkeringssituatie komen. Ron Bleize naar het stadhuis toe
verfproducent Coldec BV. ,,Ik zie ,,Die functioneren prima, en heb- ging en dat nu wordt uitgevoerd.
Reducedben
to %d%%
original
to fit letter page
Overigens steekt de gemeente
plezierfrom
in hun
werk.’’
het als een vorm van Copy
maatschappelijk ondernemen,’’ zegt direc- Wethouder Hans Brouwer is blij zelf ruim een miljoen euro in het
teur Ron Bleize. ,,En’’, voegt hij er met de royale geste van de Vaas- brand- en sociaal veiliger maken
hebbe
ste ge
vaak
juist
arbei
Ei
tr
AG
w
door G
APELD
䡵 Nog even les op de verdieping boven het schoolplein. Binnenkort wordt het lokaal omgebouwd tot woning. foto Cees Baars
Lesborden weg, bankstel en tv erin
door Bert Felix
– Openbare basisschool Beekbergen heeft de stille
krokusvakantie gebruikt om enkele lokalen te ontruimen en het
computerlokaal te verplaatsen. Reden is de ombouw van drie klaslokalen en een magazijn tot vier woningen. De school heeft de lokalen niet meer nodig, nadat het
leerlingenaantal de laatste jaren
daalde.
De school aan de Dorpstraat is
BEEKBERGEN
sinds de opening in 2007 al een
mengvorm van leren en wonen.
Op de derde verdieping van het
centraal gelegen gebouw liggen al
woningen. Daarnaast werd er bij
het ontwerp en de bouw van de
school rekening gehouden met
toekomstige krimp van de school
en de ombouw van lokalen tot
woning, onder meer bij de aanleg
van het leidingwerk. De krimp
komt echter eerder dan verwacht.
Een van de lokalen werd afgelo-
Copyright (c)2014 De Stentor 06/03/2014
pen zomer ontruimd, de tweede
groep verhuisde de afgelopen weken naar een plek elders in de
school. In de voorjaarsvakantie
was ook het computerlokaal en
het magazijn aan de beurt. Die
zijn naar een andere plek in de
school verhuisd, waarbij een van
de lokalen voor de helft als magazijn gaat dienen en voor de andere helft als plek waar leerlingen in
stilte kunnen werken.
Voor voorzitter Fred Berends van
Leerplein055, de koepel van open-
baar onderwijs in de gemeente
Apeldoorn, kwam de krimp van
de school toch nog onverwacht.
,,Je ziet dat Beekbergen vergrijst,
net als de rest van Nederland.
Maar het leerlingen-aantal ging
sneller achteruit dan we hadden
verwacht. Deels heeft dat te maken met het achterblijven van
nieuwbouw in Beekbergen, waar
toch tweehonderd woningen minder worden gebouwd.’’
zie ook op pagina 30
Maart 6, 2014 12:54 pm / Powered by TECNAVIA
Apeld
meen
laat t
Alle
werd
van p
wijkr
Raad
Dat b
testbi
beste
te in
De W
nam
koms
plan
den z
zen d
evene
en wi
tabel
als cl
veel
wil le
rentr
en Bo
plaats
De t
bebou
tuur
pen.
dels
om a
te de
maste
voora
vend’
te gee
Tijde
VVD
weten
plan
dat s
fracti
uit of