SV PHOENIX | Consumptiebeleid voor vrijwilligers vanaf 1 januari

SV PHOENIX | Consumptiebeleid voor vrijwilligers vanaf 1 januari 2015
Onder consumpties verstaat het bestuur alleen koffie/thee/ranja.
Scheidsrechters en beoordelaars mogen ook frisdrank, sportdrank en na afloop bier of wijn.
1. Vrijwilligers die een (enkele) bar-/keukendienst draaien hebben recht op maximaal 2 consumpties.
De consumpties worden geturfd op de dagstaat onder het kopje “bar”.
2. Vrijwilligers die een dubbele bar-/keukendienst draaien hebben recht op maximaal 3 consumpties.
De consumpties worden geturfd op de dagstaat onder het kopje “bar”.
3. Vrijwilligers die een uur fungeren als fietsenstallingwacht dan wel parkeerwacht hebben recht op 1
consumptiebon. Bij twee uur worden dit 2 consumptiebonnen.
4. Vrijwilligers die zich inzetten bij grote evenementen als scheidsrechter, spelleiding, velddienst,
schoonmaak, ontvangen maximaal 3 drankjes, een broodje ham/kaas en een patatje of broodje
kroket/frikandel. De consumpties worden geturfd op de dagstaat onder het kopje “organisatie”.
5. Vrijwilligers die vanuit het bestuur, dan wel door de kantinecommissie worden aangewezen in de
organisatie, ontvangen een armbandje waarmee ze gedurende het evenement thee, koffie en
ranja kunnen verkrijgen bij de bar. Tevens ontvangen zij consumptiebonnen voor een broodje
ham/kaas en een patatje of broodje kroket/frikandel. De consumpties worden geturfd op de
dagstaat onder het kopje “organisatie”.
6. Trainers hebben na het geven van een training recht op 1 consumptie.
7. Werkgroepleden hebben recht op maximaal 2 consumpties per vergadering.
8. Externe scheidsrechters zijn gast en hebben recht op maximaal 3 consumpties, dit mag ook
frisdrank, sportdrank en na afloop een bier/wijn zijn.
9. Beoordelaars zijn gast en hebben recht op maximaal 3 consumpties (frisdrank, sportdrank, bier en
wijn na afloop).
10. Interne scheidsrechters hebben recht op maximaal 3 consumpties (frisdrank, sportdrank, bier of
wijn na afloop).
januari 2015
Bestuur SV Phoenix