Multimove Sk Aaigem INFO

Multimove Sk Aaigem
Voetbalclub Sportkring Aaigem is voor twee sportseizoenen(2014-2015 en 2015-2016) erkend als
aanbieder van Multimove. Wij hebben ons geëngageerd om dit te organiseren omdat tijdens het
vorige seizoen verschillende spelertjes van 4 a 5 jaar zich aansloten. Voor deze groep was nog geen
specifieke opleiding voorzien zodat we uitkeken naar een opleidingsvorm die aansloot bij deze
leeftijd. Multimove was daarom een welkom project, ook omdat wij reeds in onze opleiding
meerdere vormen van de ze oefeningen inlasten in onze voetbaltrainingen.
Multimove staat geheel buiten het voetbal, er komt zelfs geen voetbal bij te pas, wel balspellen. Het is
een opleiding die gericht is naar alle mogelijke bewegingen (12 basisbewegingen) Door het aanleren
van deze bewegingen zijn de kinderen vooruit indien ze later of aansluitend een sport willen
beoefenen, gelijk welke sport of het nu zwemmen of voetballen of tennissen of volley- of basketbal is.
Steeds komen die bewegingen bij de diverse sporten terug. De huidige filosofie is nu dat als de
kinderen deze bewegingen aanleren voor de puberteit , ze deze bewegingen opslaan en later
automatisch bij het beoefenen van hun sport weer terug halen en direct meekunnen ook al beginnen
ze op latere leeftijd. Als het na de puberteit aangeleerd wordt zijn ze het al na een jaar verleerd.
Start en locatie:
De sessies beginnen op woensdag 17/09/2014 om 15u voor de 6-7 jarigen en om 16u voor de 8
jarigen. Op vrijdag 19/09/2014 om 18u voor de 4-5 jarigen.
De sessies worden door gediplomeerde en door Multimove bijgeschoolde trainers gegeven.
De sessies worden gegeven in de Lagere Basisschool St Vincentius, Aaigemdorp 66 te 9420 Aaigem
en dit tot eind Mei 2015.
Wat het aansluiten betreft:
Om verzekerd te zijn moeten ze lid worden van de club die het organiseert. Dus in dit geval Sk
Aaigem. Ik moet nog navraag doen wat indien het kind bij een andere voetbalploeg is aangesloten.
Dan zal er niks moeten gebeuren denk ik als die nadere club ook bij de KBVB aangesloten is.
Aansluiten bij de club wil niet zeggen dat ze moeten komen meetrainen en volledig lidgeld betalen. Dit
kan nadien wel indien het kind wil voetballen. Het kan altijd enkele trainingen meedoen.
Het bedrag dat we vragen voor 25 sessies (kunnen er ook 30 worden) is 70,00euro (is ongeveer 2,80
euro per les+ een T-shirt). Dit is voor een kind (jongen of meisje) dat enkel aan de Multimove
meedoet.
Een kind dat eveneens inschrijft voor te voetballen wordt 50,00 euro gevraagd+ het inschrijvingsgeld
van de club.
Meer uitleg vind u op www.multimove.be