Mensen vallen tegen, God juist niet! S a m e n GR O E I

Samen GROEI-en
Mensen vallen tegen,
God juist niet!
Leren van Gods liefde
Bij een preek over Genesis 29-31,
vooral vanuit Genesis 31,12b-13
Samenvatting van de preek
1. Gods Woord is een lamp?
Uw Woord is een lamp voor mijn voet.
Wat betekent dat bij deze verhalen
over Jacob? Als je kleine stukjes leest,
snap je daar weinig van. Als je het hele
verhaal leest, dan ga je het snappen.
Je ziet verbanden, je ziet de grote lijn,
je ziet hoe mooi een verhaal
geschreven is. Leer zelf Bijbelverhalen
lezen!
2. Liegen en bedriegen…
Jacob, de hielelichter, die zijn broer en
vader bedrogen had, verliest van
Laban zijn meerdere. Laban houdt zich
op de vlakte, bedriegt Jacob, houdt
hem klein, pakt hem terug. Eerst Lea,
dan Rachel. ‘Hier gaat de jongste niet
voor de oudste’, 29,26; jij bedroog je
oudste broer, zo bedrieg ik jou. Het
blijft doorgaan: bedrog rond
beloningen, over en weer, al wordt de
bedrieger Laban wel teruggepakt lees
Gen 31. Waarheid maakt vrij, leugen
maakt meer kapot dan je lief is.
3. Alles wordt zomaar een afgod
Je ziet verder hoe bijna alles een afgod
kan worden: een namaakgod waar je
alles voor doet. Het neemt heel je hart
in beslag, maar het stelt je teleur. Voor
Laban is het zijn bezit, voor Jacob seks
met Rachel (29 vers 21), voor Lea
geborgenheid en een een traditioneel
gezin, voor Rachel worden kinderen
een obsessie (30 vers 1). Wat zijn
jouw namaakgoden?
4. En alle verhoudingen raken verziekt
Het verhaal laat de doorwerking zien
van die basale zonden van leugen en
afgoderij. Alle verhoudingen raken
verziekt, mensen worden het
slachtoffer – vooral Lea: haar vader,
haar man, haar zus worden haar
vijanden. En Jacob: bemoeit hij zich
met zijn gezin? God laat ons hier zien
hoe zonde onze levens verwoest.
5. Maar toch: God is er bij
Waar is dan de God van Bethel – lees
28,14-15? Wat komt er van Gods
bescherming terecht? Wonderlijk
genoeg bij alle leugens en afgoden:
Labans bedrijf wordt gezegend om
Jacob (30,27). Jacob krijgt een groot
gezin. Op de achtergrond is God wel
degelijk aanwezig, hij ziet wat Laban
doen (31,12). Wonderlijk: ondanks het
gezooi van mensen, van ons, is God er
wel bij – beschermend, zegenend.
6. God redt ons uit ons gezooi
Laban wil Jacob niet laten gaan, uit
eigenbelang (30,27). Maar de HEER
roept opnieuw zoals bij Abraham (12,1
en 31,3). Jacob moet terug naar Betel,
het huis van God. God gaat alles
nieuw en anders maken: zonder
leugen, met één God. In Jacob wordt
straks heel de aarde gezegend
(28,14): Jezus komt, juist als zoon van
de verachte Lea.
…want ik heb gezien wat Laban je allemaal heeft aangedaan. Ik ben de God van Betel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar je een gelofte hebt afgelegd.
Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland
Genesis 31,12b-13
Vragen voor gesprek
op kring of thuis
IJsbrekers
Kaarten op tafel: Kies een plaatje dat je bij
de preek of het bijbelverhaal vindt passen,
en vertel waarom je dat kaartje gekozen
hebt.
Of:
Als ik het verhaal van Jacob helemaal lees,
dan is dit wat in mij op komt ...
Andere vragen
1. Welke goede kanten had Jakob. Hoe
heeft God die eigenschappen gebruikt?
2. Welke minder goede kanten had Jakob?
Heeft God die minder goede
eigenschappen kunnen gebruiken of juist
niet? Leg uit.
3. Hoe staan Jakob, Laban, Rachel en Lea
tegenover God? Waaruit blijkt dat?
4. Naar wie gaat je sympathie het meeste
uit: naar Rachel of naar Lea? Waarom?
5. In de preek komt naar voren dat God in
al het oneerlijke gekonkel en geruzie is op
de achtergrond toch aanwezig is.
Wat vind je daar van? Heb je zelf de
ervaring dat God aanwezig is ondanks dat
wat er mis gaat? Kun je er voorbeelden
van noemen?
6. Wanneer wordt iets goeds een afgod?
7. Als je het interview met Tim Keller leest
en je denkt daar eens rustig over na,
welke namaakgoden ontdek jij dan in je
leven?
Tot slot
8. Twee mensen willen gaan trouwen, en
jij mag hen een advies geven. Denk er
over na, schrijf je advies op een briefje en
lees aan elkaar voor. Stel elkaar vragen als
je iets niet begrijpt.
Over namaakgoden
"Alles kan als namaakgod functioneren, vooral
de beste dingen van het leven."
Voorbeelden van afgoden:
liefde, gezin, geld, macht, prestaties, toegang
tot bepaalde kringen, iemands afhankelijkheid
van jou, gezondheid, conditie, schoonheid,
macht, vooruitgang, voorspoed, familie, hard
werken, plicht, deugd, vrijheid,
zelfontplooiing, zelfexpressie, winst maken,
leerstellige zuiverheid, goedkeuring
(Uit Tim Keller, Namaakgoden))
Uit een interview met Tim Keller:
Hoe kan een christen afgoden in zijn leven
ontdekken?
„Door zich ten minste vier dingen af te vragen.
Kijk in de eerste plaats naar je dromen en
fantasieën. Waarover denk je als er niets
anders is dat je aandacht vraagt? Een
droomhuis, een relatie?
Een tweede manier is om te kijken naar je
geldbesteding. Waaraan geef je het
gemakkelijkst je geld uit? Het kenmerk van
een afgod is dat je jezelf voortdurend moet
beheersen. Je bestedingspatroon onthult je
afgod.”
In de derde plaats: Wat zijn je ergste
nachtmerries? Afgoden geven een gevoel dat
je alles onder controle hebt. Welke dingen
geven je het gevoel dat je niet verder kunt in
het leven als je ze zou verliezen?
Een vierde manier om afgoden in je leven te
ontdekken is door jezelf af te vragen welke
dingen je meest onbeheersbare emoties aan
het licht brengen. Wat maakt je woedend,
bang of mistroostig? Wie zijn emoties als het
ware met wortel en al uit de grond trekt, die
zal vaak zien dat er afgoden aan bungelen.”
(Reformatorisch dagblad 23-4-'10)