Woensdagkrant Bollenstreek 2014-10-01 12MB

Duin- en Bollenstreek
1 - 10 - 2014
Fietspad
Mannen voelen aan
portieren auto's
voorhout - Politieagenten hielden
afgelopen vrijdag om 02.45 uur
twee mannen (23 jaar) aan die op
de Herenstraat in Voorhout aan
geparkeerde personenauto’s liepen te voelen. Een alerte getuige
zag dat de twee mannen langs
geparkeerde personenauto’s liepen en daarbij onderzochten of
die auto’s afgesloten waren. Dat
vond de getuige verdacht en belde
direct via 112 de politie. Agenten
stelden vervolgens een onderzoek
in. Na een zoektocht konden zij de
twee verdachten achterhalen. Eén
van hen kon zich niet legitimeren.
Beide verdachten werden vervolgens aangehouden. De politie stelt
een nader onderzoek in. x
Moe
24 pagina's
oplage 80.045 exemplaren
Breuer beëdigd
VERWARMINGSSYSTEMEN
0252-340560
LEVERING-INSTALLATIE-STORING-ONDERHOUD
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
Vrouw bedreigd
na uitwijkactie
sassenheim - Politieagenten hielden vorige week donderdag om
10.40 uur in Sassenheim een 56jarige Leidenaar aan op verdenking van bedreiging. De Leidenaar
moest die dag met zijn auto op de
Adelborst van Leeuwenlaan uitwijken voor een tegenligger. Toen
deze verkeerssituatie voorbij was,
reed de man achter de bestuurster van deze auto aan en sprak
de vrouw (40 jaar) vervolgens aan.
Hij bedreigde daarbij de vrouw
dusdanig dat zij daar zeer van
onder de indruk was en de politie informeerde. Agenten stelden
vervolgens een onderzoek in en
hielden de 56-jarige man aan. Hij
bekende de vrouw in een opwelling te hebben bedreigd. De politie maakte proces-verbaal op. x
Oud-dorpsdichter
in bibliotheek
lisse - Zondag 5 oktober leest Willem Ruigrok, voormalig dorpsdichter van Lisse, in de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A
voor uit eigen werk. Ruigrok was
dorpsdichter van 2012 tot 2014.
Gedurende deze periode heeft
hij zo'n 56 gedichten geschreven
die zijn verzameld in de bundel
'Dorpsgedichten 2012-2014'. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.
Met de voorleessessie van Ruigrok opent de bibliotheek haar
winterseizoen. Vanaf 5 oktober is
de bibliotheek weer elke zondag
open van 12:00 tot 16:00 uur. x
Hier kom je voor naar Spar:
Kaiserbroodjes
Vers uit eigen oven
Ambachtelijk vloerbrood sesam
sassenheim - Tijdens een speciale
raadsvergadering van de gemeente
Teylingen in het bestuurscentrum te
Voorhout werd afgelopen maandagavond Carla Breuer beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente
Teylingen.
door Ingrid Langeveld
"Zo waarlijk helpe mij God almachtig", klonk de ambtseed krachtig
en vol overtuiging uit de mond
van Breuer en vervolgde met haar
Carla Breuer tijdens haar eerste toespraak in de Teylingse raadsvergadering
(Foto: Ingrid Langeveld).
Bel 071 - 3619323
1.00
1.49
0.79
kilo 0.89
500 gram 2.49
heel
500 gram
Aanbiedingen geldig: 2 t/m 8 oktober 2014
eerste speech in Teylingen: "Het is
een grote stap die ik maak, maar ik
heb er heel goed over nagedacht.
Het voelt echt heel goed en ik ben
bijzonder dankbaar voor de benoeming. Teylingen is prachtig en heeft
bijzonder veel om trots op te zijn.
Ik vind het een eer om hier aan
de slag te gaan en zie uit naar een
goede vruchtbare samenwerking
met de gemeente, hun creatieve en
Politiebus in brand gestoken
hillegom - In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 september ontstond in een
ADVERTEREN?
Wit of bruin
Spruitjes
Conferance peren
Kip braadsticks
5 voor
geparkeerde politieauto op de Willem Klooslaan in Hillegom brand. De politie stelt een onderzoek in en gaat uit van brandstichting. Omstreeks 03.20 uur
kreeg de politie melding van een uitslaande brand en toen brandweer en politie
ter plaatse kwamen, bleek dat de politiebus in brand was geraakt. Uit eerste
onderzoek blijkt dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting. De politie is
op zoek naar getuigen. Wie informatie heeft die kan helpen bij het opsporen van
de dader(s) kan contact opnemen via 0900-8844 en Meld Misdaad Anoniem,
0800-7000 (Foto: pr). x
mondige burgers, de burgemeesterskring Duin- en Bollenstreek en
de voor mij nieuwe provincie ZuidHolland."
Teylingen krijgt met Breuer naar
eigen zeggen een burgemeester,
die in de maatschappij hoort en
ziet wat er in het dagelijks werk
moet gebeuren. "Ik hou ervan als
inwoners, verenigingen, kerken en
bedrijven betrokken zijn bij ontwikkelingen in de gemeente en de
Vervolg zie elders
Welkom bij Spar De Zilk
Breeland 2A 0252 - 53 32 95
Mail: [email protected]
Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071 3643434
of bezoek
buijzepers.nl/verspreiding
2
RUIT
KAPOT?
SINDS 1898
071
3619350
Herenweg 35 Noordwijk
Uw auto, fiets of
inboedel verkopen?
Plaats een
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.
* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding
Hillegommerdijk 448
0252 - 51 74 06
2144 KV Beinsdorp
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
Puntjes op de i voor 'De Groene Bol'
"Kinderen in de praktijk
leren over natuur en milieu"
lisse - De oude jongveestal op landgoed Keukenhof heeft de afgelopen
maanden een ware transformatie
ondergaan. Voor de zomer opende
kinderboerderij Poelepetaat al haar
deuren. In hetzelfde pand wordt nu
nog de laatste hand gelegd aan het
lokaal van het Natuur, Milieu en Educatie (NME)-centrum. Een initiatief
van de gemeente Lisse, enthousiast
opgepakt door de speciaal opgerichte Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof. "Alles is tegenwoordig vanzelfsprekend", vertelt
voorzitter Rob Janse. "Het is goed
om na te denken over hoe je duurzaam om kunt gaan met de natuur en
het milieu in je omgeving."
Piet Muns (links) en Rob Janse tonen het logo en een leskist van De Groene Bol,
het NME-centrum op landgoed Keukenhof. (Foto: Lia in 't Veld).
Bol vooral gericht op praktijkonderwijs voor de basisscholen.
Muns: "In het lokaal leren ze de
theorie, daarna kunnen ze naar
buiten om te kijken hoe het in
de praktijk werkt. Denk bijvoorbeeld aan water uit de sloot of de
vijver onder de microscoop bekijken of de paddenstoelen die er nu
al staan. Het landgoed is wat dat
betreft de ideale plek voor een
NME-centrum." Er zijn ook leskisten gekocht zodat de leerlingen op
school verder kunnen werken aan
het thema. Bij de keuze van de thema's volgt het NME het seizoen. De
door Lia in 't Veld
"De gemeente kwam met een businessplan voor een NME-centrum",
legt secretaris Piet Muns uit. "Binnen de kaders van dat plan, ontwikkelen wij het centrum. De
gemeente gaf het de werknaam
De Groene Bol. Omdat het verwijst
naar de oude bloembollencultuur
vonden wij het een passende naam
voor het centrum."
De gedachte achter het NMEcentrum is bewustwording door
kennisoverdracht. "Daarbij is
duurzaamheid een sleutelwoord",
vindt Janse. "Het gaat veel verder
dan kijken naar die oude boom die
op het landgoed staat. We willen
bezoekers leren hoe ze ook thuis
kunnen omgaan met materialen."
Het centrum geeft zelf het goede
voorbeeld: een oude ijzeren dakdrager die op het terrein lag, is
gebruikt om het plafond van het
lokaal aan te hangen. De houten
bekleding is van Staatbosbeheer
aangekocht.
Het komende jaar is De Groene
Centrum zoekt
vrijwilligers
lisse - "Het is prachtig als kennis
wordt overgedragen aan de jongere
generatie. Dat drijft mij", vertelt Piet
Muns, secretaris van de Stichting
Duurzaam Landgoed Keukenhof
over de opzet van het nieuwe
Natuur, Milieu en Educatie-centrum
op landgoed Keukenhof. "Een aantal
van onze vrijwilligers heeft specifieke kennis op natuurgebied. Hoe
meer verschillende specialisten we
hebben, des te meer we aan kunnen
bieden. Mensen die kennis hebben
van natuur en milieu en het leuk vinden om een aantal uur per week in
De Groene Bol, ons lokaal, te komen
werken, nodigen we van harte uit
om contact met ons op te nemen."
Ook zoekt De Groene Bol gastheren/-vrouwen om bezoekers te ontvangen. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Mirelle Hulsbos, coördinator van De Groene Bol,
via [email protected] x
eerste thema's zijn door de Stichting gekozen. "Je moet toch ergens
beginnen", geeft Janse aan. "Vanaf
volgend jaar willen we de scholen
er veel meer bij betrekken en meer
vraaggericht gaan werken. Waar
hebben zij behoefte aan en hoe
kan het NME daarop inspelen."
Ook zoekt de Stichting samenwerking met de Heemtuin, museum
De Zwarte Tulp, het Zuid-Hollands
Landschap en andere NME's. "Wij
zijn zeker niet het eerste NMEcentrum, dus waarom opnieuw
het wiel uitvinden?" Dit jaar organiseerde de Stichting Duurzaam
Landgoed Keukenhof al de Boomplantdag op het landgoed en de
bijenactiviteit, waarbij leerlingen
kennismaakten met imker Sjaak
en de bijenkasten. Beide activiteiten waren een groot succes.
woensdagkrant bollenstreek 3
Vervolg van voorpagina
samenwerking zoeken om maatschappelijke vraagstukken aan te
pakken. Samen leven en samen
verantwoordelijk zijn is voor mij
een groot gedachtegoed. Daarbij
begripvol zijn naar elkaar, elkaar de
ruimte geven, bij elkaar samenkomen, samen zijn en samen besluiten nemen. Voor iedereen die hiervoor openstaat, zo meedenkt en zo
mee wil doen, zet ik mijn deuren
wagenwijd open."
In aanwezigheid van de voltallige
Teylingse gemeenteraad, de Teylingse wethouders Arno van Kempen,
Bas Brekelmans en Kees van Velzen,
officiële genodigden waaronder
oud-burgemeester van Teylingen
Sander Schelberg en burgemeesters uit omliggende gemeenten in
de Duin- en Bollenstreek en zo'n 50
belangstellende burgers hield Jaap
Smit, commissaris van de Koning
in de provincie Zuid-Holland een
toespraak en nam de ambtseed
af: "Teylingen boft maar met een
ervaren bestuurder als Breuer aan
het hoofd, die lef met besturen en
bovenal daadkrachtig leiderschap
toont. Breuer is voor mij de eerste
kroonburgemeester waarvan ik
de aanstellingsprocedure van het
begin tot en met het einde meemaakte. Dat voelt speciaal. Met de
start van een nieuwe episode zijn
belangrijke taken voor haar in Teylingen, maar ook de Bollenstreek
met zijn bollen en toerisme wegge-
legd. Burgemeester is een moeilijk
ambt, dat volop in beweging is en
de lat ligt hoog."
Aansluitend droeg waarnemend
burgemeester Anne Lize van der
Stoel de ambtsketen over aan
Breuer en sprak Peter Scholten,
voorzitter
Vertrouwenscommissie namens de gemeenteraad: "Uit
de 36 kandidaten zocht Teylingen
een inspirerende verbinder en een
daadkrachtige vernieuwer; in feite
een schaap met vijf poten. Breuer
maakte ons het zoeken makkelijk
en wij gaven unaniem advies voor
haar benoeming. Wij zijn enorm
blij met haar aanstelling, hebben
hoge verwachtingen en bevroeden
daarbij een regionale trekkersrol.
Maar zij staat er niet alleen voor.
Samen gaan we de uitdagingen aan,
samen staan we sterk. Met plezier,
wijsheid, vreugde en vertrouwen
gaan we een nieuw tijdperk in."
Namens de burgemeesterskring
grapte Jos Wienen, burgemeester
van Katwijk, enige anekdotes over
illustere voorgangers van burgermeesters in Teylingen en verhaalde
over de soap van een mogelijke 'bollengemeente' in de toekomst met
3, 4, 5 of 6 buurgemeenten. Met de
Teylingse voorzittershamer gaf de
goedlachse Breuer een ferme klap
en sloot daarmee haar eerste openbare raadsvergadering af: "Op naar
een mooie samenwerking." x
Weerzien met oude
makkers èn 'vijanden'
Opening
De opening van De Groene Bol
vindt plaats op vrijdag 10 oktober.
"De nationale dag van duurzaamheid. Heel toepasselijk." Dan start
ook de expositie over paddenstoelen. "Er wordt hard gewerkt om
het lokaal op tijd af te hebben en
de expositie wordt erg leuk", zegt
Muns. "Voor de bezoekende scholen, maar ook voor bezoekers van
de kinderboerderij of mensen die
een wandeling over het landgoed
maken." Voorlopig is De Groene
Bol, op het terrein bij de Hofboerderij, op woensdagmiddag en zondagmiddag geopend voor publiek.
Scholen kunnen er op afspraak
terecht.
Kijk voor meer informatie op de
website van het landgoed: www.
kasteelkeukenhof.nl. x
CO LO FO N
De Woensdagkrant Duin- en Bollenstreek verschijnt met 3 edities: in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg; in Noordwijk; en in Hillegom, Beinsdorp, Lisse, Lisserbroek, Noordwijkerhout, De Zilk, Sassenheim, Voorhout, Warmond en de
Kaag. Totale oplage Duin- en Bollenstreek ruim 80.000 exemplaren.
Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, postbus 8, 2200 AA Noordwijk.
Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: [email protected] Internet: www.buijzepers.nl.
Advertentieafdeling: René Heemskerk, Corrie Caspers, Ingrid van der Niet, Priscilla de Vries
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Redactie: Paul Alkemade en Gert Klok
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.
Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding
hillegom - Afgelopen vrijdag organiseerde SV Hillegom een reünie van
oud-spelers boven de 65 jaar die bij
de drie clubs hebben gespeeld die
de gemeente rijk was totdat er tot
één club werd gefuseerd. Het geloof
speelde in hun tijd nog een belangrijke rol. Was je rooms dan ging je
naar Concordia, was je hervormd of
gereformeerd dan moest je van de
dominee naar Sizo, "deden je vader
en moeder er niets aan", dan werd
het Hillegom.
Het 'neutrale' VV Hillegom (zelf al
een fusieclub door het samengaan
met VV Hillinen in 1951), de RKSV
Concordia en het protestantse VV
Sizo maakten tot en met 2012 elk in
hun eigen klasse furore op de plaatselijke voetbalvelden en ver daarbuiten. Wanneer met name de twee
eerstgenoemde clubs in één afdeling
zaten was er flink wat onderlinge
rivaliteit. Op de plaatselijke derby's
kwam heel voetbalminnend Hillegom af en was het dringen langs de
lijn. Door promotie en degradatie,
alsmede indeling in een ander district was dat in latere jaren minder
het geval. Hillegom en Concordia
werden op en gegeven moment
wel buren op één sportpark, terwijl
Sizo van oprichting tot opheffing op
Hillegomse voetbalvedetten van weleer praatten afgelopen vrijdag bij
tijdens een reünie voor oud-eerste
elftalspelers van Concordia, Hillegom
en Sizo (Foto: Martin Evers).
sportpark Weerestein bleef spelen.
Nu Hillegom en Concordia één vereniging zijn (Sizo haakte af bij de
fusiebesprekingen) vond men het
op de Zanderij een leuk idee om de
krasse knarren van vroeger tijden
weer eens bij elkaar te brengen voor
een gezellige bijeenkomst. De veteranen kregen een presentatie van de
gang van zaken rond de fusie, een
rondleiding en een maaltijd aangeboden. Onder het genot van een
biertje kwamen vervolgens de verhalen en de anekdotes los. De geste
werd door de veteranen zeer op prijs
gesteld. Ex-VV Hillegomspeler Loek
van Braam (op de foto met microfoon) bedankte de organisatie voor
"een geslaagd initiatief". De overige
aanwezigen waren het daar roerend
mee eens. Op de foto v.l.n.r. onder
andere Wim van Beelen (zittend),
Cees Jongbloed (beide ex-Concordia), Aad Schotman (Sizo), Jan Warmerdam, Chris Kockelkoren, Mark
Brouwer, Wim de Groot, Jos de Vos
en Jan Weijers (allen Concordia). x
4
KOM IN DE KAS!!
Zaterdag 4 en zondag 5 oktober a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur.
Schelpen en vetplanten
Vrij parkeren op eigen terrein
Vetplantenkwekerij John Warmerdam
Hyacintenlaan 25 – 2182 DE Hillegom.
6 September
t/m 24 oktober
Zoekt u iets???
Plaats een
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
!
"!#
$%%&'
Het spuiten
van alles
behalve auto’s
Ton de Rooij
Applicatiebedrijf BV
071-5802491
www.tonderooij.nl
Tijdelijke
gemeubileerde
woonruimte
nodig? Keuze uit 2- en
3-kamerappartementen.
Centraal gelegen op
15 autominuten van
Schiphol en op
fietsafstand van Leiden.
Meer weten?
Bel 088-2002345
KAM
ERAPPAR
g
ng.
din
Wendi
De W
centtru
rum Noordw
SCHILDorEn
e vakantie voor uw
ijne
Noordwijkerhout
Een fijn
berging entreijkerhout Ook
k het vo
e,
rde
ha
l
woonkamer 2
luxe gemeubilee
.
ND
a de zome
na
HO
sl
3
aa
en
pk
son
am
openkeuk
b galow (6) per
bun
schilde
den zijn
ken badkamer ers
hon
i
ine
kl
kle
en
er
s
am
pup
onk
a amers, wo
sla
s apk
liteit. wasmachineaansluiting met Neem dan nu a
cia
spe
e
onz
ruim vrijblijvende
e
met TV,
terras zonnig
tere honden ook
e liggi
a
d mer met ligbad en gro
Ba
B dka
elier Ba
Labrador.€ 850,00 ex. per maang
At
at
j
ma
bi
t/m
m
lko
te
we
ple
nd
06-43558554
wa
w smachine , com
071-36155
79 -5847009 Zwaanshoek
Tenihn
zie website voWoonmax.nl
euk
e en . Info 0252-3751 023
elierban
at
or
m
ee
r info 3-K
Met spo
A
M
ed gevra
ER
agd
centrum Noo
VOORM
r
A
N
be
rging en
/V
Min. 2 d
n
a
g
w
e
oo
n
nk
p.w.
amer 2
aring in d
es
openkeuken s
ba
Gemotiv choonmaak
a
w
as
e
m
e
achineaan
rd
Ned/Eng
.
s
p
te
re
rra
ken
s zonnig
andplaats
: Noordwd
€ 850,00 ex. g
oll.: [email protected]
p
sparkles ijk
06
-4
35
58554 W
.nl
SPARKL
zie
E
w
S
ebsite voo
HOONM
Tel.: 071AAKBEDRIJF
HONDENO
-4V0oo
33r690
Lieve zwarte lab
ra
a
zoekt van 11/7 t/m
Te
hu
m
ur
K
A
A
M
we
N
ke
n)
een zorg
3-KAMERAP
g
SCHOO
KAMER e
gastg
PA
e
el centrum Noordwijker R te huur in rustig burg. eigen ezin. Ne
ve
et
m
w
voer me
hout
e
bergin
Jonge vrouring
in Valken
benc
ch
h.. Uitera
omgeving per maand
erva g. e woonkamerg entree,hal
,0
iv
0
2
teg
5
pr
sl
aa
en
€
el
pk
be
tal
amer
openkeuken
Voor zow lijijk
inclusief. 003 snel op 06 ing. B
badkamer s
el k.
ke
ak
1461
l za
ls
t
757
TE HUUR
s
p
i
l
c
r
e
p
Pa , groot bereik
kleine kosten
s.nl
p
li
c
r
e
p
a
p
s
r
e
www.buijzep
ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
Gaslek zet flat Frankenhorst
in Sassenheim op zijn kop
woensdagkrant bollenstreek 5
Groen licht voor aantal
waterprojecten Rijnland
streek - Het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap van Rijnland
heeft vorige week een aantal investeringen goedgekeurd "die nodig zijn
om burgers en bedrijven ook in de
toekomst droge voeten te laten houden". Het gaat om een totaalbedrag
van ruim 2.700.000 euro.
Het verleende krediet is alleen
bestemd voor het zogenoemde
onderdeel NBW/Peilbeheer dat
slechts een klein deel is van het
grote takenpakket van Rijnland.
NBW/Peilbeheer is bestemd om het
watersysteem op orde te brengen.
Een van de projecten is de herinrichting van de Leendert de Boerspolder,
nabij de Kaag. Parallel aan deze herinrichting, met natuurvriendelijke
oevers en oog voor de natuur, loopt
daar de dijkproef waarbij de dijk van
de polder expres wordt verzwakt
waardoor hij doorbreekt. Overheden en andere wetenschappers
krijgen dan de gelegenheid goed te
zien wat er precies gebeurt.
Het langlopende project van de peilvakken in De Zilk is bedoeld om de
vernatting van het bollengebied
rond De Zilk het hoofd te bieden.
Het bestaat voornamelijk uit het
opknippen van het watersysteem
in aparte peilvakken. Daarvoor
moeten per vak stuwen en gemalen worden gebouwd. Met het nu
beschikbaar gestelde krediet kan
weer een volgende stap in het grote
project worden gezet.
Verder wordt in een groot aantal
polders in de Greenport Bollenstreek de waterhuishouding verbeterd, meestal door knelpunten
als te kleine duikers te vervangen,
maar ook door watergangen te verbreden. x
Magazijn boven winkel
mag woning worden
sassenheim - De brandweer rukte afgelopen maandag rond 09.30 uur met groot materieel uit naar de Frankenhorst in Sassenheim voor een gaslek. In hoog tempo werden 24 appartementen onrtuimd en werd de omgeving afgezet in verband met
mogelijk ontploffingsgevaar. Nadat de gaskraan door Liander was afgesloten, kon de brandweer beginnen met ventileren.
De geëvacueerde bewoners konden daarna weer terug naar hun woning (Foto: 112Bollenstreek). x
Hillegom wil aanleg fietspad
naar Bennebroek afronden
hillegom - B&W van Hillegom vragen de
gemeenteraad om ruim driekwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor
de definitieve aanleg van een fietsverbinding langs de Ringvaart tussen Hillegom em Bennebroek.
Het gevraagde investeringskrediet
van in totaal € 780.188 komt uit een
eerder door de provincie Zuid-Holland
beschikbaar gestelde subsidie voor
het langs de Ringvaart aan te leggen
fietspad Hillegom-Bennebroek. De
van de Oude Weerlaan naar de Zandlaan lopende langzaam verkeersroute is opgenomen in de Fietsplannen
2008 en 2012-2016 van de Provincie
en staat daarin vermeld als de nieuwe
woon-werkroute F109. In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad over
dit politiek gevoelige onderwerp al
tal van discussies gevoerd en diverse
voorbereidingsbesluiten genomen.
De provinciale subsidie dateert al
van 2009 en is sindsdien gereserveerd
voor de uitvoeringsprocedure. Inmiddels ligt er een nieuw bestemmingsplan en is een onteigeningsprocedure
gestart omdat sommige eigenaren
hun grond niet willen verkopen.
De gemeente kreeg verrder te maken
met een behoorlijk aantal bezwaarprocedures. Milieugroepen kwamen
in het geweer tegen de plannen omdat
dit volgens hen een aantasting is van
het polderlandschap. De gemeente
heeft beloofd zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen. Een
deel van de voor het fietspad benodigde grond is via een zogenaamde
minnelijke schikking met het Waterschap Rijnland al in handen van de
gemeente, meldt het college aan de
raad. Twee particuliere grondeigenaren, de Muntendamse Investeringsmaatschappij en mevrouw Sintenie,
volharden nog in hun weigering hun
percelen te verkopen. De rechter
heeft begin juli 2014 in hoger beroep
hun bezwaren inhoudelijk verworpen maar wel een schade expert
benoemd om de door de gemeente
geboden onteigeningsvergoedingen,
waarover partijen het ook oneens
waren, nader vast te stellen. Genoem-
de grondeigenaren kunnen overigens
nog wel in cassatie gaan. Het college
meent de raad in dit stadium niettemin om het investeringskrediet te
kunnen vragen omdat, zo valt in de
begeleidende stukken te lezen, "nu de
gemeente uitzicht heeft op de benodigde gronden, het tijd wordt om de
subsidie voor het uitvoeren van het
werk vrij te geven". Het college verwacht in 2015 te kunnen beginnen
met de realisatie van het fietspad. De
subsidie van de Provincie is verlengd
tot 1 juli volgend jaar. B&W zeggen te
verwachten dat het fietspad rond die
datum kan worden opgeleverd.
In de stukken wordt wel een slag om
de arm gehouden omdat één en ander
nog afhankelijk is van de winterperiode en de beperkingen die voortvloeien uit de Flora- en Faunawet. Bedoeld
wordt o.a. het vogelbroedseizoen
waarin geen werkzaamheden mogen
worden uitgevoerd. Het college sluit
- getuige de zinsnede "Indien nodig
zullen wij verzoeken om verlenging
van de subsidietermijn" - overigens
nog niet helemaal uit dat de beoogde
opleveringsdatum toch niet gehaald
gaat worden. x
Dierendag bij
Overvecht
lisse - Tuincentrum Overvecht
(Heereweg 350) in Lisse staat uitgebreid stil bij Dierendag. Op 3 en
4 oktober organiseert Pluimvee
en Konijnensport Vereniging Lisse
& Omstreken er weer haar verenigingstentoonstelling. Tijdens de
showdagen zullen er ongeveer
200 kippen, konijnen, cavia's en
sierduiven te bewonderen zijn. Op
vrijdag worden de dieren gekeurd
door erkende keurmeesters van
Kleindier Liefhebbers Nederland.
Zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur
kunnen eigenaren hun huisdier
laten keuren tijdens de huisdierenkeuring. Door Kyno Connect
Hondentrainingen zullen enkele
demonstraties worden gegeven.
Op vrijdag worden voedingsadviezen gegeven voor hond en kat.
Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om te knuffelen met
een konijn of cavia in de speciaal
daarvoor ingerichte knuffelhoek,
kunnen kleuren en zich laten
schmincken. Op Dierendag zelf
krijgen de eerste 150 klanten een
gratis goodiebag vol lekkers voor
hond of kat. x
(Herenweg 80) wordt op zondag 19
oktober om 15.00 uur de aandacht
gevestigd op de muzikale popgeschiedenis van Warmond en de rol die
Het Trefpunt daarin gespeeld heeft.
De in Warmond geboren popjournalist Jan Vollaard (NRC Handelsblad,
MuziekNL Magazine) en muziekfreak Louise de Koning keren hun
platenkast om en vullen een themaavond met muziek en de verhalen
die daarbij horen. Jan Vollaard ontmoette de groten der aarde (Mick
Jagger, Lou Reed, Dave Grohl en
meewerken aan het realiseren van
een woning boven een winkel in de
Kanaalstraat. De woning voldoet aan
de uitgangspunten van de Woonvisie Lisse 2011. Hierin wordt het realiseren van woningen in het centrum
gestimuleerd om de leefbaarheid te
vergroten. Wel is de woning in strijd
met het bestemmingsplan omdat
het aantal woningen in het plangebied nu wordt vergroot. "Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er
voor het overige geen planologische
beletselen zijn", zegt het college in
haar besluit. "Dit geeft aanleiding
het plan positief te beoordelen."
door Lia in 't Veld
'Plaatje praatje'
in Het Trefpunt
warmond - In Het Trefpunt in Warmond
lisse - Het college van Lisse wil
Adele, om er maar een paar te noemen) en voelde ze aan de tand over
hun invloeden en drijfveren.
Louise de Koning begroef zich tijdens haar studententijd regelmatig
in het vinyl en de cd's als medewerker van de bekendste platenzaak
van Amsterdam. Zij werkt in de theatersector en was ze onder andere
te zien als presentator bij het voormalige LAK-theater. De muziek liet
haar niet los en ze valt nog wel eens
te spotten als DJ.
Kaarten voor deze middag kosten 5
euro. Meer info: www.hettrefpuntwarmond.nl. x
Het pand aan de Kanaalstraat 1723 is jarenlang in gebruik geweest
als opslagruimte voor de eronder
gelegen winkel. Het uiterlijk aan
de straatzijde blijft ongewijzigd.
Aan de zijkant van het pand worden een deur en ramen toegevoegd en aan de achterzijde een
deur die toegang geeft tot het nog
aan te leggen, aansluitende dakterras. Het dakterras wordt met
een hekwerk omsloten. Ook moet
er beneden een overkapte trap in
de bestaande onderdoorgang worden geplaatst die toegang geeft tot
het erf van de nieuwe woning. Verder vinden de nodige interne verbouwingen plaats. Medewerking
aan het plan voor woningbouw is
mogelijk omdat de gemeenteraad
een algemene 'verklaring van
geen bedenkingen' af heeft gegeven voor het bouwen tot twintig
woningen.
Een woning boven de betreffende
winkel aan de Kanaalstraat vergroot
volgens het college de leefbaarheid.
(Foto: Lia in 't Veld).
De Woonvisie Lisse 2011 geeft aan
dat de vraag naar nieuwe woningen voor alle doelgroepen stijgt.
De gemeente wil nieuwe woningen in het centrumgebied realiseren, bij voorkeur boven de winkels. Hiermee wordt de leefbaarheid van het centrum vergroot.
"Het toevoegen van een woning
in het centrumgebied is daarom
wenselijk", vindt het college. "Er
zijn geen extra parkeerplaatsen
nodig. De woning verandert het
straatbeeld niet omdat het een
bestaand pand betreft en deze aan
de straatzijde niet verandert."
Het gebruik van het terras is alleen
ten behoeve van de woning. Het
terras is gelegen op het zij- en achtererf. Volgens het college treedt er
geen onevenredige aantasting van
privacy voor overige bewoners op.
"Ook heeft het plan geen nadelig
effect op de bezonning. Het terras, dat vanaf de winkelstraat niet
zichtbaar is, wordt omsloten met
een hekwerk en is bereikbaar via
het hoofdgebouw."
Voor het plaatsen van de trap is
de brandweer gevraagd te kijken
naar de (brand)veiligheidseisen.
Het advies is positief.
Het plan wordt zes weken ter
inzage gelegd. Als er geen reacties komen, wordt de gevraagde
omgevingsvergunning verleend.
Zijn er wel reacties, dan worden
deze eerst aan het college voorgelegd. x
6
‘Jij bent en blijft voor ons altijd bijzonder…….’
Op 28 september is onze leerling uit groep 7
Maryse Wouters
overleden.
Maryse was een heel vrolijke, positieve en
humoristische leerling.
Wij zullen haar mooie karakter en gezellige
praatjes ontzettend missen!
Namens het team van Daltonschool
Klaverweide willen wij de ouders alle
kracht toewensen om het ongelofelijk
zware verlies van hun lieve meisje te
dragen.
Dag Lieve
Maryse
01-10-2009
Je bent een uniek meisje
Wij hebben veel van je geleerd
Ik mis je nog steeds erg op het grote veld
Nico, Esther, Perry, Roby, Sven & Zeta
01-10-2014
In liefdevolle herinnering
Kirsten Leander
Waar jij ook bent,
het is niet in afstand of in tijd te meten.
Maar weet, lieve Kirsten, je bent niet vergeten.
Ik heb je bij me, diep in mij.
Daarom blijf je altijd dichtbij.
Reinoud, Micha, Lucas
Papa en Mama
Ingrid, Fred, Coen en Laura
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Na een dappere strijd heeft onze allerliefste
moeder en oma het leven los moeten laten
Elisabeth van Dijk-Steenbakker
~ Bets ~
Weduwe van Wim van Dijk
* 17 oktober 1927
† 28 september 2014
We zijn heel dankbaar voor de liefdevolle verzorging die onze moeder en oma heeft mogen
ontvangen van al het personeel van Parkwijk en
Huisartsenpraktijk Lommelaars.
Hans en Anja
Martin en Sylvia
Conny
Iris
Kirsten
Lisette en Frank
Chris
Michiel
Correspondentieadres:
Familie F. de Brouwer-van Dijk
Langemoor 57
2151 VJ Nieuw Vennep
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie
heeft plaatsgevonden op woensdag 1 oktober in
crematorium Haarlem te Haarlem.
Verdrietig om het verlies, maar met grote
dankbaarheid en diep respect voor wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis van het
overlijden van
Truce Mulder
Echtgenote van Cees de Groot
* Beemster,
31 mei 1923
† Eindhoven,
25 september 2014
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op
woensdag 1 oktober.
Familie de Groot
De Koppele 146
5632 LD Eindhoven
Al meer dan 75 jaar een begrip voor een
stijlvolle uitvaart die met veel aandacht,
zorg en liefde wordt verzorgd.
Joke Uijthoven - Tel: 0252 - 62 62 99
GSM: 06 - 53 50 37 14
www.doodenzorguitvaartverzorging.nl
7
Uitvaartonderneming
Teylingen
VOLKSUNIVERSITEIT LISSE
Wilma Bleeker
Jollie Wildeman
Ankie Jochemsz
zorgzaam en betrokken
dag en nacht bereikbaar
tel: 06-30409466
www.uitvaart-teylingen.nl
[email protected]
Nog enkele plaatsen vrij op de volgende cursussen:
GG uitvaartZORG
Sieraden maken in brons
Goed Geregelde Uitvaarten
(Basic, Traditioneel en Volledig naar eigen wens!)
Overledenenzorg
Thanatopraxie (Balseming)
Donderdag 9 oktober van 19.30-22.00 uur, 2 lessen € 30,- (excl. materiaal)
Strandplevier 14 • 2201 XK Noordwijk • T 06 – 10995360
• E: [email protected] • www.gguitvaartzorg.nl
Sieraden maken in Zilver
Zaterdag 11 oktober van 10.00-16.00 uur, 1 les € 30,- (excl. materiaal)
Hippe breisels (zie Libelle nr 38)
Maandag 13 oktober van 10.00-11.30 uur, 4 lessen om de 14 dg. € 35,-
Kleuranalyse en Stijl
Woensdag 29 oktober van 10.00-12.00/12.30, 3 lessen € 57,-
NLP
vrijblijvend voorgesprek mogelijk
Woensdag 29 oktober van 19.30-22.00 uur, 6 lessen € 106,-
Herfststuk maken
Do.mo. 30 of vrij.av. 31 oktober, 1 les € 12,- (excl. materiaal)
BEGRAFENISONDERNEMING
Chinese theeceremonie
L. VAN DUIJN
Donderdag 30 oktober van 13.00-15.00 uur, 1 les € 12,-
In vogelvlucht door ons rechtssyteem
Maandag 3 november van 19.30-21.00 uur, 5 lessen € 44,-
Pieter Bedijnstraat 11. Telefoon 3614257
Geschiedenis: Karel de grote in de middeleeuwen
Donderdag 6 november van 13.30-15.30 uur, 4 lessen € 47,-
Openingstijd van de balie 10.00-13.00 uur
Zie voor alle verdere informatie en het aanmeldingsformulier onze website:
www.volksuniversiteit-lisse.nl
Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518
Open Huizen Route zaterdag 4 oktober
van 11:00 - 15:00 uur
Gerard Stiekema
Uitvaartleider
* begraven
* cremeren
* rouwtransporten door binnen- en buitenland
* opbaring in eigen rouwkamers
* eigen parkeerterrein
* dag en nacht bereikbaar
Jacoba van Beierenlaan 4,
2171 CM Sassenheim, tel. 0252 -211843
E-mail: [email protected]
www.uitvaartverzorgingvliem.nl
t%F%VJOTMPPUJO/PPSEXJKLFSIPVU
t&MCBMBBOJO4BTTFOIFJN
t,PFQFMCFSHJO/PPSEXJKLFSIPVU
t'B[BOUMBBOJO/PPSEXJKLFSIPVU
t(SPFOFXFHFJO/PPSEXJKLFSIPVU
t-BOHFWFMEFSXFHJO/PPSEXJKLFSIPVU
t-BOHFWFMEFSXFHJO/PPSEXJKLFSIPVU
t1JPFOJO/PPSEXJKLFSIPVU
t-FJETFWBBSUJO/PPSEXJKLFSIPVU
t1PMEFSNPMFOJO/PPSEXJKLFSIPVU
t7BOU)BBGGTUSBBUJO/PPSEXJKLFSIPVU
t;FFTUSBBU.JO/PPSEXJKLFSIPVU
t;JMLFSEVJOXFHJO%F;JML
t;XBMVXMBBOJO/PPSEXJKLFSIPVU
t1JMBSFOMBBO'JO/PPSEXJKLFSIPVU
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
é,,
t;FFTUSBBU.JO/PPSEXJKLFSIPVU
é,,
Direct meer weten?
Bel 0252 37 70 90
Of rij even langs... U bent welkom.
Havenstraat 28, 2211 EH Noordwijkerhout, www.pietwarmerdammakelaardij.nl
6 September
t/m 24 oktober
WINTER- ZOMER- ALL SEASONBANDEN
Unieke aanbieding door grote inkoop.
Licht metalen of stalen velgen incl. montage ZEER SCHERPE PRIJS!
Mogelijkheid tot inruil van uw oude banden (mits in goede staat).
Gratis opslag banden. Bel ons of kom langs voor een scherpe prijs.
Distributeur: Michelin, Kleber, BFGoodrich, Continental, Maxxis, Uni Royal, Gislaved.
Alle merken, ca. 500 op voorraad.
Auto Monza BV
Ambachtsweg 1B Katwijk, 071-4015253
Ook zaterdag open 10.00 - 16.00 uur.
8
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
Ouder-kindtoernooi
in De Vosse
hillegom - Het Centrum voor Jeugd
en Gezin, Welzijn Hillegom en de
buurtsportcoaches van Hillegom
in Beweging organiseren op zaterdag 4 oktober een ouder-kindtoernooi in sporthal De Vosse. Van
13.00 tot 15.00 uur kunnen ouders
samen met hun kinderen (6 t/m 14
jaar) deelnemen aan onderdelen
als voetbal, basketbal en andere
sportspelen. Het toernooi vindt
plaats in kader van de week van
de opvoeding en het thema is 'Ik
tel tot tien'. Tijdens het toernooi
staan gezelligheid, samenwerken
en fair play hoog in het vaandel.
Deelname is gratis. Aanmelden
kan via [email protected]
nl. x
woensdagkrant bollenstreek 9
Lovende woorden voor Van der Stoel tijdens afscheid
"Ze heeft zich ongelofelijk
ingezet voor de veiligheid"
Peutermarkt
in Sassenheim
teylingen - Het Centrum voor Jeugd
en Gezin Teylingen en de bibliotheek Bollenstreek organiseren
op zaterdag 11 oktober van 10.00
tot 12.00 uur samen met een
tiental andere organisaties een
peutermarkt in bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42). Alle peuters zijn welkom om te spelen, te
ontdekken en zich te verbazen.
Terwijl de ouders geïnformeerd
worden over 'wat kun je verwachten als je kind naar de basisschool
gaat' en 'welke kinderopvang is
geschikt' kunnen de peuters naar
hartenlust knutselen, gymmen
en muziek maken. De toegang
is gratis. Meer informatie: www.
cjgteylingen.nl en/of www.bibliotheekbollenstreek.nl. x
Politiek Café
noordwijkerhout - Maandag 6 oktober organiseert het CDA Noordwijkerhout een politiek café bij
Café Van Der Geest aan de Zeestraat 7a. Er wordt o.a. een politieke pubquiz gespeeld waarin
men het antwoord moet vinden
op vragen als: In welk jaar werd
De Zilk onderdeel van Noordwijkerhout, wie was het eerste vrouwelijke raadslid, waar moet je zijn
als je overlast ondervindt door de
buren? Aanvang 20.30 uur, toegang gratis. x
Cheap Thrills in
de Twee Wezen
teylingen - In het Bestuurscentrum
in Voorhout vond vorige week donderdagmiddag de afscheidsreceptie
plaats voor waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel. Nog geen
jaar was zij burgemeester in Teylingen en vanaf 29 september maakt
ze plaats voor kroonbenoemde burgemeester Carla Breuer. Ondanks
de relatief korte periode dat van der
Stoel de scepter zwaaide, werd haar
inzet voor Teylingen zeer gewaardeerd. Velen kwamen haar de hand
drukken en een tafel vol cadeaus en
bloemen was haar deel.
door Tineke Bos
"Het was kort", beaamde van der
Stoel. "Maar dat wist ik van tevo-
ber is er weer live muziek weer bij
café de Twee Wezen. Om 16.30 uur
zullen de punkrockdames van the
Cheap Thrills het podium bestijgen. Vorig jaar deden ze dat ook al
op overtuigende wijze en dit keer
staat de show in het teken van de
release van hun album 'Booze Up
The Jaccuzzi'. Café de Twee Wezen
is te vinden aan de Oude Haven 2
in Sassenheim. De toegang is gratis. x
Anne Lize van der Stoel maakte zich in haar korte Teylingse periode zeer populair
(Foto: Tineke Bos).
ren en daar stel je je op in. Ik heb
toch veel kunnen doen. De samenwerking met allerlei instanties was
goed en ik heb hier met plezier
gewerkt. Echt opvallend vond ik
het enthousiasme van de vele vrijwilligers hier; zo veel mensen zijn
bereid zich in te zetten voor de
gemeenschap. En velen staan klaar
om anderen te helpen als er problemen zijn. Dat is toch wel bijzonder."
Ze kijkt tevreden terug op haar tijd
in teylingen.
Locoburgemeester Kees van Velzen
sprak lovend: "Ze heeft zich ongelofelijk ingezet voor de veiligheid.
De cijfers omtrent criminaliteit
Lisse wil meewerken aan
komst woonzorgboerderij
Lisse voor mee te werken aan het realiseren van een woonzorgboerderij
aan de Heereweg. Nu staan daar nog
een monumentale boerderij met bollenschuur en een losstaande monumentale wagenschuur. Het plan voorziet in een woning voor een gezin in
het voorhuis van de boerderij en een
woonzorgboerderij voor vijf bewoners
met een verstandelijke beperking in
de te verbouwen bollenschuur.
sassenheim - Vanaf zondag 5 okto-
sassenheim - Op zaterdag 12 oktober om 15.00 uur speelt theatergroep Koekla de jeugdvoorstelling
'Vrouw Holle' in Theater 't Onderdak in Sassenheim. Als mevrouw
van Dalen de trein heeft gemist en
alleen op het perron achterblijft
komen de poppen Yara en Safira
tot leven. Zij spelen verstoppertje en bij dit spel vallen ze in een
put en komen zo in de wereld van
vrouw Holle terecht. De voorstelling is geschikt voor kinderen
vanaf 4 jaar. Kaarten à 6 euro zijn
verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874)
op werkdagen van 10.00 tot 11.00
uur en vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater. x
Grote Prijs start in
Roelofarendsveen
lisse - Het college stelt de raad van
Cheap Thrills (Foto: pr).
Koekla speelt
Vrouw Holle
De initiatiefnemers van de woonzorgboerderij legden al eerder een
plan bij de gemeente neer. Toen voor
een locatie aan de Laan van Rijckevorsel. Hier werd positief op besloten. De koop van het pand kwam
echter niet rond.
De boerderij aan de Heereweg is
geschikt voor één woning en een
woonzorgboerderi. De woning past
volgens het bestemmingsplan in het
voorhuis en de woonzorg functie kan
volgens het college worden gezien
als de door het bestemmingsplan
voorgestelde woonfunctie in de bollenschuur. Aan het benodigde aantal
parkeerplaatsen kan men voldoen.
Voor de dagbesteding van de bewoners met een verstandelijke beperking willen de initiatiefnemers een
werkplaats/schuur van 150 m² bou-
wen. De dagbesteding is niet alleen
voor de bewoners zelf maar ook
voor mensen met een verstandelijke
beperking van buitenaf. De oppervlakte van 150 m² is in strijd met het
bestemmingsplan, dat ruimte biedt
aan 100 m². Voor dit bestemmingsplan is de 'Ruimte voor Ruimte regeling' toegepast om landschappelijke
kwaliteitsverbeteringen te bereiken.
In de regeling is vastgelegd dat alle
verrommeling (oude bedrijfsgebouwen) op dit erf wordt gesloopt en
dat in de plaats daarvan een nieuwe
woning mag worden opgericht op
het naastgelegen perceel. "Als er na
sloop een groter gebouw wordt gerealiseerd dan het bestemmingsplan
toestaat, wordt het beoogde doel,
de landschappelijke kwaliteitsverbetering, niet nagestreefd", vindt
het college. Dus stelt zij de raad voor
in te stemmen met een werkplaats/
schuur van 100 m².
Voor het realiseren van de woonzorgboerderij is afwijken van het
bestemmingsplan noodzakelijk. De
bestemming van de bollenschuur is
nu Wonen. De woonzorgboerderij
heeft de bestemming wonen-zorg
nodig. Het college adviseert om dit
via een omgevingsvergunning te
bereiken. x
en woninginbraken zijn drastisch
gedaald de laatste tijd, mede dankzij haar grote inzet. Veiligheid was
echt haar ding, misschien omdat
ze uit Amsterdam komt? Zo attendeerde ze bewoners ook rustig ter
plekke op onveilige situaties."
Historica Anja Schrage leerde Anne
Lize van der Stoel jaren geleden
al kennen: "In 1981 ontmoette ik
haar op Roze Zaterdag in Amersfoort. Daar heerste echt een grimmige sfeer en we zijn toen onder
politiebegeleiding naar het station
gebracht. We hebben veel dezelfde
ideeën en moeten niets hebben van
een 'standaardverpakking'. We hebben vaak samengewerkt. Nadat ik
in Warmond kwam wonen en me
aansloot bij het Historisch Genootschap Warmelda, probeerde ik
jarenlang erdoor te krijgen dat er
een plaquette met namen van gevallenen bij het oorlogsmonument zou
komen. Dat lukte pas toen Van der
Stoel zich ervoor inzette. Ze is een
magnifiek kordate vrouw!"
En Jan Regeer die namens verschillende organisaties met haar vergaderd heeft, vond: "Ze is een leuke
vrouw en een aardig mens, spontaan en open. Ze heeft oog voor
iedereen en ze zit niet zo vast aan
allerlei strakke regeltjes." x
Talentworkshop bij
Welzijn Teylingen
teylingen - Iedereen in Teylingen
kan op 7 oktober vanaf 19.30
uur zijn/haar talenten ontdekken
tijdens de gratis open talentenworkshop van Servicepunt Vrijwilligers Welzijn Teylingen. Deze
vindt plaats in de kleine zaal van
theater Het Trefpunt (Herenweg
80) in Warmond. Talentcoach
Brenda Okkerman zet de deelnemers in deze workshop aan het
werk om hun talent te ontdekken.
Er is plek voor maximaal 20 personen, aanmelden kan tot 1 oktober.
Inschrijven kan van via de agenda
op www.welzijnteylingen.nl, door
een mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar
0252-231805. x
streek - Zaterdag 4 oktober gaat
er weer een nieuwe editie van de
'Grote Prijs van de Bollenstreek'
van start. De bandcompetitie
bestaat uit vijf voorronden (4-10
Splotsz, Roelofarendsveen; 18-10
Ex-Voto, Voorhout; 1-11 Solution,
Hillegom; 15-11 Qbus, Leiden; 2911 Scum, Katwijk), een halve finale (13-12 Fascinus, Sassenheim) en
een finale (21-12 Gebr. De Nobel,
Leiden). Bij de eerste voorronde
aanstaande zaterdag in het Roelofarendsveense Splotsz (Sportpad 25) komen vijf bands in actie:
Lukewarm Ocean (Leiden), Noisette (Noordwijk), Personal Preference (Noordwijk), The Unterribles
(Noordwijk) en April In Control
(Nieuwkoop). Aanvang is om 20.30
uur, entree € 5,--. Meer informatie:
www.gpvdb.com. x
Prominent schenkt
dagcentrum stoel
Cees Bouwmeester en Maries van Delft
in de rust- en relaxstoel (Foto: pr).
sassenheim - Prominent heeft een
wens van de cliënten van Dagcentrum Tolhuisstaat van het Raamwerk vervuld door hen een relaxfauteuil te schenken. Als klap op
de vuurpijl mogen ze de stoel zelf
uitzoeken. Cees Bouwmeester
en Maries van Delft mochten als
afgevaardigden een stoel shoppen. De cliënten van Dagcentrum
Tolhuisstraat komen wekelijks
op het centrum en hebben een
verstandelijke en/of gedragsbeperking. Voor een aantal cliënten
is een rust- /slaapmoment in de
middag noodzakelijk om daarna
de dag weer vol energie te vervolgen. Zo halen ze alles uit hun
dag op de Tolhuisstraat en kan
iedereen meedoen met het hele
programma. x
10
1RVKURQTV*GCNVJ%NWD0QQTFYĎMGTJQWVDKGFVW
r2GTUQQPNKLMGDGIGNGKFKPI
r)G\QPFJGKFUVGUVGPGPRGTUQQPNKLMG
r(KVPGUU
ECTFKQGPMTCEJV
VTCKPKPIURTQITCOOCoU
r)TQGRUNGUUGPGP#SWCURQTVNGUUGP
r<YGODCFGPUCWPC
r0KGWY$QF[DQZZ
r)TCVKUURQTVFTCPM
Maandagsewetering 202
2211 WV Noordwijkerhout
T 0252-376241
E [email protected]
I www.optisporthealthclub.nl/noordwijkerhout
XTCCIPCCTFGXQQTYCCTFGP
MARGRIETLAAN 4 - KAAG
PRIJS
STERK IN
D
VERLAAG
OPEN HUIS ZATERDAG 4 OKTOBER VAN 11.00-15.00 UUR
Charmante vrijstaande villa met aangelegde tuin rondom op het pittoreske “Kaag eiland”.
Het huis beschikt over parkeergelegenheid op eigen grond en mogelijkheid voor aanleg van
een boot in de directe omgeving. Het eiland heeft een 24-uurs verbinding met de vaste wal,
diverse jachthavens, restaurants, een boodschappenservice en een uitstekende basisschool.
De Kaag is gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen richting Den Haag en Amsterdam.
Perceeloppervlakte: 429 m2
Aantal kamers:
woonkamer, werkkamer,
eetkamer en 3 slaapkamers
Bouwjaar:
1979
Tuin:
fraaie tuin rondom
Vraagprijs: € 395.000,= k.k.
Hoofdstraat 271, 2171 BE
Sassenheim. Tel. (0252) 217011
www.heemborgh.nl
Heemborgh makelaars is een samenwerkingsverband van
vijf zelfstandige NVM makelaarskantoren die een hoge
kwalitatieve dienstverlening nastreven.
Lisse, Hillegom, Bennebroek, Sassenheim en Nieuw-Vennep
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
Wandeling naar
Oosterduinsemeer
noordwijkerhout - Zaterdag 4 oktober organiseert de VVV Noordwijkerhout in samenwerking met
Leefstijlcoach Marjoleine Klapwijk weer de maandelijkse '10.000
stappenwandeling'. De wandeling
start om 9.00 uur bij het VVV-kantoor aan de Dorpsstraat 8 en gaat
richting het Oosterduinsemeer.
De koffiestop is dit keer bij Como
& Co. Deelname kost € 2,50. De
wandeling wordt georganiseerd
in het kader van het programma
`Beweeg je leven`, bedoeld om fitter te worden en/of af te vallen.
Meer informatie: ww.gewichtsconsulentleiden.nl en www.vvvnoordwijkerhout.nl. x
woensdagkrant bollenstreek 11
Staatssecretaris Van Rijn opent
serie Wmo-bezoeken in Rijnsburg
Kinderboekenweek
bij Grimbergen
lisse - Ook bij Grimbergen Boeken
(Heereweg 237) in Lisse wordt
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Vrijdag 10 oktober
is schrijfster Niki Smit aanwezig
voor een '100% modefeest'. Smit
won de prijs van de Nederlandse
Kinderjury voor haar boek '100%
Coco'. Zij vertelt bij Grimbergen
over haar 100% boeken, maar
geeft ook modeles. Smit neemt
modekleurplaten, stofjes en lint
mee om om zelf mode te ontwerpen. Het modefeest is van 19.00
tot 21.00 uur, toegang is gratis.
Reserveren is wel gewenst. Dat
kan op [email protected] x
Gregoriaans in
St. Agathakerk
Groei & Bloei
naar Keukenhof
lisse - Maandag 13 oktober gaat
in Lisse een gregoriaans koorproject van start. In tien wekelijkse
repetities zullen de gezangen
voor het feest van Driekoningen
worden ingestudeerd. Deze repetities zijn op maandag van 20.00
tot 21.00 uur in het RK Kerkelijk
Centrum Poelpolder aan de Vivaldistraat 6 in Lisse. De uitvoering
is op zondag 4 januari tijdens de
hoogmis in de St. Agathakerk.
Dirigent is Fabian Haggenburg.
Het project zal van start gaan als
zich tenminste 15 mensen hebben
aangemeld. De kosten bedragen €
30,00 per persoon. Ervaring met
gregoriaans zingen is niet nodig,
enige ervaring met zingen is wel
handig. Aanmelden kan via: [email protected] en
0252-221055. x
lisse - Vrijdag 10 oktober organi-
Expositie in
toren Grote Kerk
rijnsburg - Afgelopen maandag is
staatssecretaris Martin van Rijn in
Rijnsburg begonnen met zijn regiobijeenkomsten door het hele land
over de wijzigingen in de Wmo en
de nieuwe Jeugdwet. Per 1 januari
worden de gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning die mensen nodig hebben
om zelfredzaam te kunnen zijn en de
hulp voor de jeugd. Om een duidelijk
beeld te krijgen van de voortgang,
de knelpunten en successen van de
gemeenten is het de bedoeling dat
de staatssecretaris tussen nu en 16
oktober 400 wethouders WMO en
Jeugd ontmoet.
door Jan Bouw
Werk van Iet Langeveld (Foto: pr).
lisse - Kunstenaars Iet Langeveld
en Wout Ruigrok van galerie Plan
4 delen zaterdag 4 oktober de
toren van de Grote Kerk in Lisse
tijdens een duo-tentoonstelling.
Iet Langeveld schildert mensen
in haar eigen, directe stijl. Op
diezelfde wijze schildert ze haar
vrije werk: landschappen en stillevens, veelal figuratief soms met
een vleugje abstractie en soms
ook in samenwerking met Wout
Ruigrok, als 'Ruigvelden'. Ruigrok werkt al vele jaren als beeldhouwend schilder en omgedraaid
ook als schilderend beeldhouwer.
Hij zaagt graag in bomen en gaat
zomaar op in het scheppingsproces. Geroemd om originaliteit
en eigenheid heeft Ruigrok een
indrukwekkende schilderwijze
en stijl ontwikkeld. Naast Plan 4
bemannen de kunstenaars sinds
kort ook het voormalig It's pand
aan de Kanaalstraat. De Grote kerk
is zaterdag 4 oktober geopend van
10.00- 16.00 uur. Heereweg 250,
Lisse. De toegang is gratis. x
Van Rijn: "Ik volg alles met tien vingers aan de pols samen met mijn
collega's. Deze vernieuwingsslag
lukt alleen als we het samen doen.
Zodat de zorg en ondersteuning
voor de mensen die het nodig hebben op 1 januari is gegarandeerd."
De gemeente Katwijk had voor de
regio Zuid-Holland-West, de eerste
bijeenkomst, De Burgt in Rijnsburg
uitgekozen. De grote zaal was ruim
gevuld met wethouders en de nodige belangstellenden. In een besloten zitting was eerst de staatssecretaris geïnformeerd over de transitie door de wethouders Roos van
Gelderen van de gemeente Leiden,
Marga de Goeij van de gemeente
Westland en Laura Werger van de
gemeente Gouda, gevolgd door een
gesprek met alle wethouders. Na de
koffiepauze werd in een openbare
bijeenkomst lokale initiatieven
toegelicht door de wethouders Adri
de Roon van de gemeente Lisse,
Marga de Goeij van de gemeente
Westland en Wendy Verkleij van
de gemeente Bodegraven-Reeuw-
Inloop bij SOS
sassenheim - Donderdagochtend 2
oktober kan iedereen met belangstelling voor Sassemse historie
binnenlopen in de Witte Zaal bij
de Julianakerk aan de Julianalaan
te Sassenheim. De Stichting Oud
Sassenheim (SOS) organiseert die
ochtend tussen 10.00 en 12.30
uur haar maandelijkse inloopbijeenkomst. Op 9 oktober is op
genoemde locatie tussen 19.30 en
21.30 uur een inloopbijeenkomst
waarop men ook terecht kan voor
vraagstukken met betrekking tot
genealogie. x
Op de foto links naast Van Rijn Bart Crouwels van de gemeente Vlist en rechts
de Katwijkse wethouder Gerard Mostert (Foto: Jan Bouw).
ijk. Adri van Roon gaf aan dat men
met tien medewerkers aan de slag
was gegaan, bekend met zorgverlening. "Er zijn trainingen gestart
en waar we vooral naar streven is
het voorkomen van bureaucratie",
aldus van Roon. In de gemeente
Westland was veel aandacht voor
de hulp van vrijwilligers en informatie van de inwoners. "Mantelzorg en regiovervoer", was vooral
een aandachtspunt in Bodegraven-
Reeuwijk. Daarna was er gelegenheid om enkele vragen te stellen.
"Wat mij vooral heeft getroffen
is het enthousiasme waarmee de
grote veranderingen worden aangepakt", zei staatssecretaris in zijn
reactie. De ochtend werd afgesloten door wethouder Gerard Mostert van Katwijk, die zei het een
eer te vinden dat zijn gemeente
was uitgekozen voor deze eerste
bijeenkomst. x
Engels, Duits en Frans
geven op de basisschool
seert Groei & Bloei afdeling Lisse
e.o. een bezoek aan de Keukenhof. Op het terrein van de bloemententoonstelling is het bollen
planten momenteel in volle gang.
Daarnaast kan men genieten van
de herfstkleuren in het park en
eindigt de wandeling op de bollenmarkt van de Keukenhof. Voor
de wandeling wordt om 14.00 uur
verzameld op het parkeerterrein
van de Keukenhof. Deelname is
gratis. x
Kledingbeurs
lisse - Woensdag 8 oktober wordt
er in 'De Poort' aan de Jozef Israelsstraat 11 in Lisse weer een
beurs voor tweedehands kleding
gehouden. Belangstellenden kunnen van 8.30 tot 16.00 uur terecht
voor dames-, heren- en kinderenkleding van 0,50 eurocent tot 5
euro. De opbrengst is bestemd
voor goede doelen, waaronder
een project voor straatkinderen
in Brazilië. De overgebleven kleding gaat naar Oekraïne. Wie kleding wil inbrengen, is welkom op
maandag 6 en dinsdag 7 oktober
van 08.30 tot 16.00 uur. x
Boek- en Bieravond
met Henk Spaan
sassenheim - "Ik was verbaasd hoeveel
Engelse woorden de groep 8 leerlingen op Het Bolwerk wisten", was de
reactie van Yrsa Kaptein uit de tweede
klas tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Vrijdag 26
september was het de Europese Dag
van de Talen en daarom gaven een
aantal leerlingen die dag Engels maar
ook wat Duits en Frans op De RankDiligence en Het Bolwerk.
"We hadden grappige lesstof", aldus
Milan van der Elst. "We deden een
spelcarrousel waarbij steeds een
groepje leerlingen bezig was met
het spelen van bijvoorbeeld kwartet in het Frans, domino en pictionary in het Engels en memory in
het Duits. Daarbij moesten ze ook
de woorden uitspreken, dat ging
eigenlijk heel goed en natuurlijk
werd er ook veel gelachen."
Leerlingen uit klas 2 tvwo spelen spelletjes in het Engels, Duits en Frans met
groep 8 van Het Bolwerk (Foto: pr).
"Het spel 'Snakes 'n Ladders' was
ook geslaagd", zegt Vera van Graven. "Kwam je op een ladder uit,
mocht je ineens een paar stappen
verder in het spel, maar kwam je op
een slang, dan gleed je een heel eind
terug op het bord. Ik merkte dat
de leerlingen het leuk vonden om
woorden in andere talen te leren."
Duizenden leerlingen van tweetalige scholen gingen vorige week naar
een basisschool om een les in een
andere taal te geven in het kader
van de Europese Dag van de Talen
Daar vonden allerlei activiteiten
plaats om op bijzondere wijze aandacht te vragen en te besteden aan
'vreemde talen'. x
sassenheim - Naar aanleiding van
zijn onlangs verschenen roman
brengt Henk Spaan op uitnodiging
van boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181) op woensdag 15 oktober een bezoek aan Sassenheim.
Onder het genot van een biertje
kan men luisteren naar zijn verhaal. De lezing wordt gehouden
in de boekhandel en vangt aan
om 20.00 uur. Toegang bedraagt
5 euro, dit is inclusief een biertje.
Aanmelden kan via [email protected]
planet.nl, in één van de boekwinkels van Wagner en/of via social
media. x
Henk Spaan (Foto: Annaleen Louwes).
12
BOOMKWEKERIJ
JAN MEIJER
Het is weer plant tijd......
Het adres voor al uw bomen en planten.
Vele soorten Leibomen en Fruitbomen.
Dakplantanen en Dakmoerbei.
Bolaccacia, Caltalpa, Photinia en Prunus.
Voor hagen hebben we:
Leylandii, Thuya, Beuken, Taxus, Ligustrum, Buxus.
En vele andere bomen, planten en struiken.
Reclame:
2 meter
€ 15,-
De maand oktober gratis bezorgd in de bollenstreek.
De boomkwekerij is open voor verkoop op maandag,
dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Adres: Leeweg 15a Noordwijkerhout
tel. 0252-215316 / 06-54701050
NU WEER OPEN
TOTAL VERNIEUWD!!!!!
Combinatie antiek, modern,
retro, brocante & een
beetje industrieel!!!!
Heel verassend Heereweg 210,2161ET
LISSE
0252417684/0622907657
NOVEEN
St. Clara, belangrijk.
Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Weesgegroet bij een
brandende kaars. Vraag
2 dingen die onmogelijk
lijken. Laat de 9e dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U
krijgt wat u vroeg. J.R.R.
MARIANNE-DAG
Alleen op deze dag korting
op Marianne Designartikelen + presentje +
de hele dag: make en take.
Sluisweg 73 te Katwijk.
www.elmashobbyshop.nl
of Facebook voor info.
Wil je een leuke
Groene Leylandii
HARLEQUIN LISSE
Vrijdag 17 oktober van
9.30-17.30 uur FEEST bij
ELMA'S HOBBYSHOP.
Nefit TrendLine CW4 cv
ketel, inclusief Moduline
Easy klokthermostaat
€ 1600,-- Plaatsing kosten
tussen de € 400,-en € 800,--
BIJBAAN
voor van schooltijd.
Kom werken bij de
snelstgroeiende webwinkel
van de Bollenstreek.
Bel: 0252 22 80 23
www.lightbrands.nu
Nu of nooit! Showroom
UITVERKOOP
Twee
LINKERHANDEN
Bel de klussenman voor al
uw klusjes bv ophangen van
lampen, vernieuwen van
kranen en tegels. Montage
v. kasten en douchewanden
en het leggen van laminaat
P.J. van Leeuwen
071-4025126 /06-46611291
www.2-linkerhanden.nl
YOGA
Rustige oefeningen houden
de spieren soepel en een
goede ademhalingstechniek
vermindert spanning en
geeft meer energie.
Elke woensdag 9:15 uur
Loc. Maasgaarde Herenweg,
Noordwijkerhout. Betty v.
Leeuwen 071-4025126
COMPUTER
MODELSPOOR
Nieuwe en gebruikte
SCOOTERS
zaterdag 11 oktober 2014
in het RIJNLANDS
REVALIDATIE CENTRUM
Wassenaarseweg 501
2333 AL Leiden
TREINENBEURS met
MODELBAAN
van 10.00 - 15.00 uur
GRATIS TOEGANG
accessoires, reparatie,
schade en onderhoud.
bij: Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.
com tel. 0252-421516.
Mogelijkheid halen en
brengen van uw scooter.
DHL PARCEL
WAGENWASSER
zoekt(senioren welkom)
m/v die met eigen auto
,enkele dagen per week,
pakjes willen
bezorgein in de leidse
regio
de regio.info 06-42314238
of www.selektvracht.nl
Restaurant De Klucht
Elke donderdag
gezocht voor onze
touringcars. Werktijden:
tussen 16.30-01.00, in het
weekend ook overdag.
Interesse? Bel!
KONINKLIJKE BEUK
Monique Snijders
071-3656528
COACHING
Nefit ProLine NxT CW4 cv
ketel € 1250,-- Inclusief
Honeywell Touch
Klokthermostaat,
plaatsing kosten € 400,-tot € 800,--
R. KORBEE BV
Hoofdstraat 192 Hillegom
0252.522275
Eigen servicedienst .
www.rkorbeebv.nl
GEZOCHT
AFWASSERS & BEDIENING
Enthousiaste
oproepkrachten
bediening en afwas.
Graag je reactie naar
of voor meer info:
[email protected]
of 071 36 127 81
SCHOORSTEEN
ZEETONG
Hoofdstraat 192 Hillegom
0252.522275
www.rkorbeebv.nl
R. KORBEE BV
Scooters zeer scherp
geprijsd, en op helmen,
handschoenen en
accessoires,kortingen
tot wel 50%.Uw
scooterspecialist:
Van der Ham Trading,
Grevelingstraat 71 Lisse.
Computerproblemen?
Noordwijkse student
helpt u graag. Uurtarief
€10, No cure No pay
Voor afspraak:
[email protected]
0681355130
of 071-3615502
(Alleen voor Windows)
350 gr
met frites en salade voor
€ 15,50
Reserveren: 071319172
Voor meer info en andere
acties
www.dekluchtnoordwijk.nl
Verandering op jouw manier
Vragen op het gebied van
werk, relatie, gezin of
persoonlijk?
(gedeeltelijke) vergoeding
vanuit zorgverzekering
mogelijk
www.tinawrede.nl
Gratis
kennismakingsgesprek
VEGEN
Bollenstreek e.o.
Het stookseizoen is weer
begonnen. Dus als u uw
schoorsteen wilt laten
vegen, bel ons gerust voor
een afspraak:
Nic.de Groot in Hillegom
Telefoon: (0252) 515832
BODYFORMER
HULPKOK M/V
Artsenpraktijk Sytsche
Spijkervet; Cursus:
AFWASHULP
KUNSTGEBIT
VLOOIENMARKT
SPECIALE AANBIEDING
Snel en ontspannen cm's
verliezen met 12
behandelingen voor de
prijs van 10. Voor meer
informatie
Gentle BodyCare
06 - 46 111 881
www.gentlebodycare.nl
(boven Squash Hillegom)
Zijn wij op zoek naar jou?
Je helpt de kok met al
zijn werkzaamheden.
Werktijden zijn
flexibel in de
middag-en avonduren.
Bel nu voor een afspraak:
071-3612253
Noordwijk aan Zee
BUIKJE?
Of ander plaatselijk vet
of huidverslapping. De
nieuwste methode van
cavitatie ( liposuctie
zonder naalden) kijk op
onze site voor voorbeeld
foto's
www.schoonheidssalon
happinessaanzee.nl
tel.0626250728
ONTSPANNEN
met Autogene training.
Om je goed te voelen,
om goed te denken en
om goed te werken.
Start: 2 oktober 2014.
Telefoon 023-5442077,
www.sytschespijkervet.nl
Hoofddorp
POOLS
aannemmersbedrijf
Aftimmering en
schilderwerk.
Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en
elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576
www.sekula.nl
V.a. 16 jaar
Strandpaviljoen Blu Beach
is, zowel door de weeks
als in het weekeinde, op
zoek naar afwashulpen.
Bel voor een afspraak:
071-3620490
stuk?
Voor alle reparaties en
aanpassingen aan uw gebit.
Kunstgebitservice
Carl Verschoor
Kan ook gehaald en
gebracht.
Tel.nr 0252-519713
Lisserbroekerweg 61
Lisserbroek
Wij verkopen alle merken
SCOOTERS.
occasions.Koop nu uw
scooter op afbetaling,
financiering mogelijk al
v.a € 250,-Van der Ham Trading,
Grevelingstr.71,Lisse.
www.vanderham-trading.
com
ZAT 4 OKT.
185 KRAMEN 2E HANDS
HANGAAR 2
VLIEGVELD
VALKENBURG
KATWIJK
www.DonEvents.nl
Tel.0294-237320
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
woensdagkrant bollenstreek 13
Veelbesproken fietspad in 'behoud +++' komt er toch
Lisse wil overeenkomst
Toekomst Roodemolenpolder nu Brede School aanvullen
wel ingekleurd door Teylingen
teylingen - Het toekomstscenario
voor de Roodemolenpolder, luisterend naar de naam 'behoud +++', is
afgelopen donderdag door een meerderheid van de raad goedgekeurd.
De tegenstanders waren Trilokaal, de
ChristenUnie en de PvdA. Zij vonden
net als tijdens de meest recente commissie BFT dat het door de vorige raad
genomen besluit om een fietspad door
de Roodemolenpolder aan te leggen
moest worden teruggedraaid. Alleen
dan kunnen de doelstellingen die in
het scenario behoud +++ beschreven
staan worden behaald, zo beweerden
de tegenstanders.
door Jannes van der Ploeg
Het scenario behoud +++ staat
voor om de huidige functies van de
Roodemolenpolder te behouden en
te herstellen. De meest in het oog
springende verandering is de aanleg
van een wandelpad langs de randen
van de polder, zodat inwoners kunnen genieten van de natuur in de
Roodemolenpolder. De kosten voor
het project komen uit op 250.000
euro, die door provinciegelden
betaald moeten worden.
De tegenstanders van het scenario behoud+++ waren op zichzelf
niet tegen de inhoud ervan, maar
het fietspad vonden zij in een dergelijk scenario een te grote doorn
in het oog. Vooral het behoud van
de natuurwaarden, en dan in het
bijzonder het behoud van weidevogels in de Roodemolenpolder,
was volgens de tegenstanders maar
moeilijk te vereenzelvigen met de
komst van het fietspad. Joost van
Doesburg (PvdA) had daarnaast nog
meer kritiek: "Het is toch vreemd
dat er voor de start van het parti-
Ireneschool en Schapendel
worden definitief gesloopt
noordwijkerhout - De gemeenteraad
van Noordwijkerhout is afgelopen
donderdag akkoord gegaan met sloop
van zowel de Ireneschool als de Schapendel. Na de voorgenomen sloop
van de panden zullen beide terreinen
aan respectievelijk de Viaductweg en
Duin en Dal tijdelijk worden tijdelijk
heringericht.
De lege plekken zullen met gras,
tegels en (eventueel) speeltoestellen worden opgevuld. Beide gebouwen aan de Van Iersellaan en Duin
en Dal staan inmiddels leeg. Onderwijzend personeel en leerlingen
van de Ireneschool hebben sinds
dit schooljaar onderdak gevonden
in de Optimist, dat aan Duin en Dal
is gevestigd.
Over de verdere toekomstplannen van beide terreinen bestaat
momenteel nog geen voldoende
duidelijkheid. Wel ligt het in de
bedoeling om in de loop van 2016
op de twee locaties te starten met
woningbouw. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad liepen de
gemoederen nog even hoog op toen
Jaap de Moor namens NZ Lokaal
opmerkte dat het spreekrecht bij
de andere fracties blijkbaar weinig
De Ireneschool aan de Viaductweg
staat inmiddels leeg (Foto: Leo Schrama).
waard was. Volgens hem waren de
burgers niet of onvoldoende op de
hoogte gesteld van de bestaande
plannen, waardoor er geen gebruik
was gemaakt van het spreekrecht.
Hierop reageerde Leon Floor (PvdA)
door te stellen dat de plannen rond
beide scholen al veel langer bekend
zijn en dat er van het spreekrecht in
de betreffende commissie wel degelijk gebruik gemaakt had kunnen
worden.
Over de (tijdelijke) herinrichting
van beide terreinen zegde verantwoordelijk wethouder De Jong toe
de gemeenteraad in de toekomst
op de hoogte te zullen houden.
Daarbij doelend op de kosten die
dit met zich meebrengt. Voor sloop
en herinrichting heeft de gemeente Noordwijkerhout inmiddels een
bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld. Toen het op stemmen
aankwam bleek alleen de fractie
van NZ Lokaal tegen omdat de plannen in de ogen van de vijfkoppige
fractie te onvolledig waren. x
Volgens de Teylingse oppositie is
nut en noodzaak van het fietspad in
de Roodemolenpolder niet bewezen.
Wethouder Van Velzen liet weten niets
met de kritiek te kunnen omdat de raad
eerder al met de aanleg van het fietspad had ingestemd (Foto: archief).
cipatieproject ten behoeve van de
Roodemolenpolder, al een deel van
de polder was ingevuld. Waarom sta
je niet toe dat alles besproken mag
worden. Ook snap ik niet waarom
de optie niets doen nooit door het
college als scenario is voorgesteld."
Dion Piket op zijn beurt hekelde
ook het fietspad, en trok het nut,
de noodzaak en de (niet) bewezen
veiligheid ervan in twijfel. "Het
fietspad is het zweertje op het verhaal. Ik heb nog niemand gehoord
die graag een fietspad door de Roodemolenpolder wil", aldus Piket.
Wethouder Kees van Velzen liet zich
door de gemaakte opmerkingen
niet uit het veld slaan. "Ik heb in alle
oprechtheid het door de gemeenteraad genomen besluit om een
fietspad aan te leggen in de Roodemolenpolder gerespecteerd. Ik kan
dus ook niets met de kritiek. Dat de
inwoners binnen bepaalde kaders
mochten meedenken, is volkomen
legaal geweest." Ook de partijen die
voor het scenario behoud+++ stemden, te weten de coalitiepartijen
VVD, D66 en het CDA, vonden het
fietspad geen struikelblok. Zo vond
Peter Scholten (CDA) dat er geen
nieuwe ontwikkelingen zijn die
het terugdraaien van het besluit
over het fietspad zouden kunnen
rechtvaardigen. Bovendien merkte
Scholten op dat er in weerwil van
wat de tegenstanders beweren wel
degelijk een hoop mensen op het
fietspad zitten te wachten. Uiteindelijk werd het scenario behoud+++
aangenomen door de steun van de
drie coalitiepartijen, en vingen de
oppositiepartijen bot in hun poging
om een streep te zetten door het
fietspad. x
lisse - Vorig jaar tekenden de gemeente
Lisse, de Aloysius Stichting en Cardea
Jeugdzorg een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de Brede
school Don Bosco aan de Ruishornlaan. De gemeente is eigenaar van
de bijbehorende gymzalen. Zij wil de
BTW die betaald moet worden voor de
investering in de gymzalen terug kunnen vorderen. Hiervoor moet duidelijk
zijn wie voor welk deel van het project
opdrachtgever is. Het college stelt
daarom voor een aanvulling te maken
op de samenwerkingsovereenkomst
die door alle drie de partijen wordt
ondertekend.
De kosten van de bouw van de Brede
school zijn geraamd inclusief BTW.
De nieuwe gymzaal wordt tegen
de school aangebouwd, maar functioneert zelfstandig en heeft een
eigen ingang. De nieuwe gymzaal
wordt in opdracht van de gemeente gebouwd. Zoals gebruikelijk
verhuurt de gemeente de gymzaal
aan Sportfondsen. Sportfondsen
exploiteert de gymnastieklokalen
door aan de schoolbesturen te verhuren en geeft sportverenigingen
de gelegenheid om er 's avonds en
in het weekend te sporten. Omdat
Sportfondsen voor meer dan 90%
BTW belaste werkzaamheden verricht, kan de gemeente gebruik
maken van de optie belaste verhuur. Hiermee kan de gemeente
de inkoop-BTW op de bouwkosten
terug ontvangen. Sportfondsen kan
de inkoop-BTW op de huur en de
kosten van exploitatie verrekenen
met de Belastingdienst. De schoolbesturen en de verenigingen betalen vervolgens BTW over de vergoeding.
Verder wordt voor de kosten van
de sloop en saneringskosten een
verdelingspercentage gehanteerd
al naar gelang het beoogde gebruik
van de grond in de toekomst: openbaar gebied, bouwgrond, (gymnastiekzalen) en een schoolgebouw.
Dit verdelingspercentage moet nog
nader worden gespecificeerd en
wordt toegevoegd aan de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst. Deze aanvulling is nodig
om duidelijke afspraken te maken
over het opdrachtgeverschap. Het
college stelt voor dat burgemeester
Lies Spruit de wethouder onderwijs, Adri de Roon, machtigt om de
aanvulling namens de gemeente te
ondertekenen. Ook krijgt de Aloysius stichting (waar de Don Boscoschool onder valt) een volmacht om
namens de gemeente op te treden
als bouwheer van de gymnastiekvoorziening. x
Van het voormalige gebouw van SKOL kinderopvang is niet meer over dan wat
puin. Hier wordt de Brede school Don Bosco gebouwd. (Foto: Lia in 't Veld).
Dierenfestijn druk bezocht
'Zeker weten' met
Carolien Borgers
sassenheim - Carolien Borgers is op
zaterdag 11 oktober om 20.15 uur
met een try-out van 'Zeker Weten'
te zien in theater 't Onderdak (Gouverneurlaan 40a) in Sassenheim.
Het wordt het vierde avondvullende liedjes/cabaretprogramma
van Carolien Borgers. Hierin probeert ze antwoord te geven op de
grote vragen des levens. Kaarten á
16 euro zijn verkrijgbaar via www.
hetonderdak.nl, tel. 0252-225874
(op werkdagen tussen 10.00 en
11.00 uur) en vanaf 45 minuten
in het theater. x
noordwijkerhout - Het jaarlijkse Dierendagfestijn dat dierenspeciaalzaak HANO
afgelopen zondag in Noordwijkerhout organiseerde, kon zich ook dit keer verheugen in een enorme belangstelling. Vanaf 11.00 uur 's morgens tot ver in de
middag was het dan ook een komen en gaan van ouders en kinderen die een
kijkje kwamen nemen. Daarbij werd door de kinderen met veel plezier gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een ritje te maken op een echte kameel. Hoog
gezeten boven het publiek werd er zichtbaar genoten van dit wel heel bijzondere
tochtje. Daarnaast bestond er ook veel animo voor het hondenbehendigheidsparcours waarbij de viervoeters een parcours zo snel en foutloos mogelijk dienden af te leggen. Tevens werd er druk gebruik gemaakt van de huisdierenkeuring. En wie er na alle dierenbelevenissen nog geen genoeg van had, kon voor
thuis ook nog een dierenkleurplaat meenemen (Foto: Leo Schrama). x
14
VOLKSUNIVERSITEIT LISSE
Lezing Beatles in
Hillegom
vrijdag 3 oktober, 20.00-22.00u.
Zaterdag 4 oktober 2014
Heeren specialiteiten avond
Onbeperkt varkenshaas saté, spare ribs
of slibtong voor € 17,50 p.p.
kosten € 5,00 (incl.koffie/thee)
Vuursteeglaan 9, tel. 0252-419518
voor meer info zie onze website:
www.volksuniversiteit-lisse.nl
Met live muziek en videoclips !
Reserveren gewenst via 071 36 127 23
eten | drinken | slapen | vergaderen | feesten
Quarles van Uffordstraat 103, 2202 NE Noordwijk aan Zee
Voor verse, gebakken en gerookte vis, salades, slaatjes en snacks
‘t Zeepaardje bestaat 9 jaar!
Donderdag 2 oktober
Openingsaanbieding
Winkelcentrum Poelmarkt - Lisse
Kibbeling (kabeljauw) + bakje saus
500 gram van € 9,-
voor € 7,-
Zie verder onze grote sortering!
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Nieuw Vennep (Händelplein)
Lisse (Poelmarkt)
Zwaanshoek (Bennebroekerweg)
Hoofddorp (W.C. Paradijs)
06 - 53893899
Tot ziens bij onze viskar
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
FC Lisse-zo.
wint weer eens
lisse - Grote opluchting bij FC Lisse
afgelopen zondag op Ter Specke na
de 3-2 overwinning tegen RKDEO.
Zonder slag of stoot kwam de driepunterniet tot stand. Bij rust stond
er 1-1 op het scorebord. RKDEO
kwam met 1-0 voor, waarna Joey
Beelen voor de 1-1 ruststand
zorg droeg. Na rust kwam de FC
beter voor de dag dan in de eerste
helft. Dat werd uitgedrukt in de
2-1 van Tom Hoeyenbos. RKDEO
wenste zich vooralsnog niet bij
een nederlaag neer te leggen en
kwam weer op gelijke hoogte (2-2).
Uiteindelijk was het Joey Beelen
die één van de vele kansen voor
de tuisclub in de winnende 3-2
omzette. Trainer Laurens van der
Voort in zijn terugblik: "Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat een
gelijkspel de verhouding beter
had weergegeven. Beter waren
we niet, wel hadden we meer en
de betere kansen, met name in de
slotfase. We zijn blij met de drie
punten, deze overwinning hadden we even nodig. Verliezen van
RKDEO zou ons in dit vroege stadium van het seizoen in grote problemen op de ranglijst gebracht
hebben. Nu staan we tiende met 4
uit 4. Volgende week moeten we
uit tegen BMT, een ploeg met 4 uit
3 en een geschorste wedstrijd op
haar conto. Bij winst passeren we
ze op de ranglijst en dat zou mooi
zijn. Maar het zal lastig genoeg
worden." x
VVSB-zaterdag
blijft winnen
noordwijkerhout - Na vier duels in
zaterdag 4A is er al aftekening in
de stand. Hazerswoudse Boys (12),
Haagse Hout (10), VVSB (10) en
Lugdunum (9) gaan ongetwijfeld
met z'n vieren uitmaken wie er
kampioen wordt en promoveert.
VVSB bleef in het spoor door Leiden met 1-0 te kloppen. Doelpunt
in de 30e minuut door de veelscorende middenvelder Rolf van der
Raadt. Trainer Jos Raskin van de
paarsgelen: "Het was een draak
van een wedstrijd. Van beide kanten alleen maar lange ballen. Het
middenveld werd compleet overgeslagen. Met dergelijk spel kan er
altijd plotseling gevaar ontstaan.
Uiteindelijk hielden we makkelijk
stand door een betere conditie.
Dat laatste kan zaterdag tegen
hekkensluiter Leidsche Boys ook
wel eens in ons voordeel zijn. Het
is dan de dag na 3 oktober!" x
Leidse wethouder Damen op
werkbezoek bij Warmerdam
Infomarkt
bij NicKel
lisse - Zaterdag 4 oktober organi-
seert NicKel Ruil - Adviesdiensten
en Thuiszorg een informatiemarkt met betrekking tot de zorg.
Op deze dag zullen ook vertegenwoordigd zijn: Work2Work, Way2Wisdome, Energetix sieraden,
Feel food company etc. Tevens is
er winkel aan de Heereweg 279 in
Lisse een herfstfair met o.a een
loterij. De informatiemarkt duurt
van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. x
Open middag
bij Adest Musica
sassenheim - Drum- en Showband
Adest Musica houdt op zaterdag 4 oktober om 13.30 uur in 't
Onderdak (Gouverneurlaan 40a)
een open middag voor alle leerlingen van de basisscholen in Sassenheim. In twee uur tijd laten
de docenten van de jeugdafdeling
de kinderen alles zien en horen
wat met Adest Musica te maken
heeft. De bezoekers mogern alle
instrumenten uitproberen en
aansluitend gaat men met de hele
groep leren marcheren. Aanmelden voor deze gratis dag kan via
[email protected] x
warmond - De Leidse wethouder Marleen Damen (Werk en Inkomen, Wijk
en Financiën) bracht afgelopen vrijdag een werkbezoek aan Fietsspecialist Warmerdam in Warmond. De
wethouder voerde een gesprek met
een stagiaire van de Praktijkschool
het Waterland terwijl ze samen een
fiets repareerden.
De stagiaire loopt stage bij de fietsspecialist als voorbereiding voor
de arbeidsmarkt. De regio Holland
Rijnland heeft extra geld gekregen
om leerlingen van het speciaal en
praktijkonderwijs klaar te stomen
voor de arbeidsmarkt. "Wat extra
geld voor begeleiding, waardoor we
meer mensen aan het werk krijgen,
kunnen we nu goed gebruiken. De
komst van de Participatiewet zorgt
ervoor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor meer mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waaronder jongeren. Daarom is het
mooi dat we nu extra budget heb-
Wethouder Marleen Damen uit Leiden (rechts), stagiaire Fabio (midden) en een
medewerker van Fietsspecialist Warmerdam (links) (Foto: Hielco Kuipers).
ben voor begeleiding van mensen
die bij een reguliere werkgever aan
de slag moeten. Bij deze fietsenzaak
snijdt het mes aan twee kanten. Een
stagiaire wordt klaargestoomd voor
de arbeidsmarkt en de fietsenmaker krijgt extra hulp bij de begeleiding van leerlingen van de praktijkschool", aldus wethouder Damen.
Het extra geld komt uit het programma van het Europees Sociaal
Fonds (ESF). Er is 2,5 miljoen euro
beschikbaar voor arbeidsinpassing
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit deel wordt ingezet voor mensen met een bijstandsuitkering. 1 miljoen euro is beschikbaar voor het Voortgezet Speciaal
Onderwijs- en Praktijkscholen in
de regio. Voor de 500 jongeren van
deze scholen is het momenteel lastig om aan werk te komen. Met het
geld kunnen deze jongeren extra
Brian van Noort sterkste in
Warmondse wielerwedstrijd
'Veggie Fair' op
De Olmenhorst
lisserbroek - Zaterdag 4 en zondag 5 oktober vindt op landgoed
De Olmenhorst in Lisserbroek de
tweede 'Veggie Fair' plaatst, de
grootste vegetarische beurs van
Nederland. "De Veggie Fair geeft
iedereen de kans om vegetarische
en plantaardige producten te
proeven, te ervaren en te beleven.
Het is het ideale uitje voor mensen
die geïnteresseerd zijn in duurzaam leven", aldus Christine Burgemeester. Volgens de organisator
kunnen bezoekers van de Veggie
Fair op een leuke, ontspannende
en ongedwongen manier kennismaken met een vegetarische en
veganistische levenswijze. De Veggie Fair wordt georganiseerd door
Vegetafel in samenwerking met de
Vegetariërsbond, de Vegetarier.nl,
Vegatopia en Dream IT. Toegang
tot de fair is gratis, parkeren kost
€ 3,00. Meer informatie: www.veggiefair.nl. x
woensdagkrant bollenstreek 15
begeleiding tijdens een stage krijgen zodat zij makkelijker kunnen
doorstromen naar een reguliere
plek op de arbeidsmarkt. x
The Hunger Games
kijken in Onderdak
sassenheim - Op donderdag 9 okto-
ber om 20.15 uur is in theater
't Onderdak de film The Hungergames: Catching Fire te zien,
een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2013, gebaseerd op het
gelijknamige boek van Suzanne
Collins. Toegang vanaf 12 jaar.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar
via www.hetonderdak.nl en vanaf
45 minuten voor aanvang in het
theater. x
IVN-wandeling bij
Huys te Warmont
warmond - Op zondag 5 oktober
om 14.00 uur geven de gidsen
van IVN Leiden een excursie in
het landgoedbos van Huys te
Warmont, waar de herfst ook in
alle hevigheid is losgebarsten. Er
wordt gestart bij de ingang aan de
Herenweg 139 in Warmond. Meer
informatie: www.ivn.nl/leiden. x
Fairtrade Festijn
in Sassenheim
warmond - Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse 'Dikke Bandenrace' verreden
voor inwoners uit Warmond. In alle leeftijdscategorieën zorgden de deelnemers
voor een spannende koers. Hoofdmoot was de wedstrijd van de heren van 14
jaar en ouder. Zij streden in een echte wielerwedstrijd van ruim een uur om de
eerste prijs. Al snel in de wedstrijd ontstond er een kopgroep met de vier sterkte
rijders van de wedstrijd. Brian van Noort wist te ontkomen aan zijn concurrenten
en soleerde naar de overwinnen en pakte ook nog eens de leidersprijs. Vader en
zoon Pascal en Yves Vergeer (foto) gingen samen strijden om het zilver en brons.
De jeugdige Yves wist zijn vader in de sprint te verrassen en ging als tweede over
de finish. Rene Vergeer stond met zijn 4e plaats net naast het podium (Foto: @
pfreporter). x
sassenheim - Op zondag 5 oktober
wordt er een Fairtrade markt
georganiseerd op het Voorhavenkwartier in Sassenheim. Dit Fairtrade festijn is een nieuw initiatief
en vindt plaats van 12.00 tot 17.00
uur. Tevens is het koopzondag in
het winkelcentrum van Sassenheim. Vertrouwde ondernemers
uit Teylingen presenteren zich,
maar ook bedrijven van buitenaf
zijn aanwezig. Alle bedrijven hebben als gemeenschappelijke deler
dat zij op geheel eigen wijze producten met een mooi verhaal aanbieden. Diverse straatartiesten
verzorgen die dag voor de muzikale omlijsting. x
Kinderfeest
bij Wagner
sassenheim - Ter ere van het 60-jarig
bestaan van de kinderboekenweek
trakteert de boekhandel op zondag 5 oktober vanaf 13.00 uur op
taart en limonade. Kinderen van
de basisscholen uit Sassenheim
zijn zondag al vroeg in touw om de
heerlijke taarten te maken. Rond
13.00 uur betreden de leerlingen
de boekenwinkel om de mooi versierde taarten te tonen. Om er een
nóg mooier feest van te maken, is
met "De ondeugende Zeemeermin"
een bijzondere gast uitgenodigd.
Marieke Reehoorn van verteltheater Lilaluna zal als ondeugende
Zeemeermin de allerkleinsten vermaken met haar voordrachten. De
toegang is gratis. x
Slotfeest
in speeltuin
hillegom - Speeltuin Jeugdland in
Hillegom is zaterdag 4 oktober
voor het laatst dit seizoen geopend.
Omdat het slotfeest dit jaar op
dierendag valt, staat dit feest in
het teken van dieren. Kinderen
mogen tussen 14.00 en 16.00 uur
naar de speeltuin aan de Sportlaan
86 komen met hun huis- of knuffeldier om daarmee op de foto te
gaan. Verder is er een bingo met
prijsjes, die ook betrekking hebben op dierendag. Het slotfeest is
gratis toegankelijk en ouders zijn
ook van harte welkom. x
Vrijdag & Sandifort
spelen in Trefpunt
warmond - Remko Vrijdag en Martine Sandifort spelen op zaterdag
11 oktober om 20.30 uur een tryout van hun nieuwe programma
Loÿly in het Warmondse Trefpunt
(Herenweg 80). Deze twee alleskunners hebben de lach aan hun
kont hangen en ook in 'Loÿly' krijgen de bezoekers weer een stortvloed aan gemankeerde en absurde types over zich heen geplensd.
Kaarten kosten 18 euro per stuk.
Meer info: www.hekwerk.nl/vrijdagensandifort en www.hettrefpuntwarmond.nl. x
16
Nieuws
woensdag 1 oktober 2014
Kerk vol Warmerdammen
woensdagkrant bollenstreek 17
Beide elftallen van Warmunda onderuit
warmond - Het zondagelftal van
Warmunda verspeelde afgelopen
zondag in eigen huis haar ongeslagen status tegen medekoploper
ASW. De bezoekers trokken met 12 nipt aan het langste einde. Met
twee ploegen die na drie duels over
de volle buit beschikten, werd er
afgelopen zondag op Het Overbos op het scherpst van de snede
gestreden om de volle winst. Dat
leverde een wedstrijd op waarin
Warmunda wel gelijke tred hield
met de bezoekers, maar uiteindelijk toch moest buigen. Altijd
Strijdbaar Waddinxveen toonde
zichde meest gelukkige en mag
zich hierdoor na vier wedstrijden
de (voorlopig) de ongenaakbare
koploper in 4A noemen. Warmunda ontvangt zondag Cabauw, dat in
de openingswedstrijd van het seizoen met 1-0 werd verslagen. Ook
Warmunda zaterdag verloor haar
ongeslagen status. Op het Overbos
bleek Blauw Zwart uit Wassenaar
met 0-3 een maatje te groot voor
de Warmondse zaterdagtak. Op
die overwinning viel weinig af te
dingen, hoewel de thuisploeg zich
taai verweerde tegen de bezoekers
die zich deze middag aanmerkelijk efficiënter toonden. Door deze
nederlaag behoort Warmunda na
vier duels tot een grote groep middenmoters, daarvan is Lugdunum
zaterdag in de Leidse Kikkerpoler
de volgende tegenstander. x
Fotografie bij
Kulturele Raad
Mama Café
hillegom - Bij de Kulturele Raad
hillegom - "In 1948 maakte ik voor het eerst kennis met een Warmerdam, nu sta ik voor een kerk vol met Warmerdammen
en Van Warmerdammen." Bert Kunne, oud-voorzitter van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom (SVvOH) kreeg zaterdag
de lachers op zijn hand in een bomvolle Maartenskerk. Aanleiding was de presentatie van het familieboek 'Van Warmerdam en Warmerdam uit de Bollenstreek' van auteur Bert Hogervorst. Honderden families (Van) Warmerdam werkten mee
aan de totstandkoming van het boek door anekdotes en foto's beschikbaar te stellen. Zij kregen zaterdag hun exemplaar
uitgereikt. Omdat de naam al jarenlang een van de meest voorkomende namen in Hillegom is, werd de presentatie georganiseerd door de SVvOH. De aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Hans Lommerse ("Mijn familienaam
neemt een bescheiden vierde plaats in op de ranglijst van meest voorkomende namen in Hillegom"). Kunne vertelde over
het ontstaan van de genealogiegroep van de Stichting en mede-onderzoeker Harrie Salman legde in zijn presentatie uit
dat 'Warmer' een afkorting is van Warmond en iedereen in de zaal dus net zo goed 'Warmonderdam' had kunnen heten.
Hogervorst reikte het eerste exemplaar van zijn boek ("met een gouden lintje") uit aan Peter Warmerdam, auteur van een
eerder werk over de familienaam Warmerdam van 35 jaar geleden (Foto: Lia in 't Veld). x
'Station Lisse' horeca met
een bijzondere missie
lisse - Afgelopen voorjaar werd in het
voormalige treinstation van Lisse een
nieuwe horecagelegenheid geopend.
'Station Lisse', zoals de gelegenheid
is gedoopt, is geen gewone horecazaak. Exploitante Gerda Stuut heeft
de kernwaarden ' Feel, Fine, Fair'hoog
in het vaandel staan.
"Ik vond na 30 jaar als werknemer
bij verschillende bedrijven, dat het
eens tijd werd voor iets anders; het
starten van een restaurant voor
en door bijzondere mensen, maar
dan wel met een maatschappelijke
inslag", legt Stuut uit. "Ik ben twee
jaar lang filiaalleidster geweest
bij de VVV in Lisse en reed vanuit
Noordwijk twee keer per dag langs
dit station. Dit mooie karakteristieke gebouw, dat in het bezit is van
Stichting Kasteel Keukenhof, heeft
mij altijd al gefascineerd. Toen het
vrij kwam heb ik meteen contact
gezocht met Herman Hollander,
voorzitter van de Stichting Kasteel
Keukenhof, of ik het kon huren. Het
idee fascineerde hem en paste het
ook goed in de sociaal maatschappelijke visie van het Landgoed Keukenhof."
De initiatiefneemster vond het
belangrijk om ook eens iets terug
te doen voor de samenleving. "Veel
geld verdienen is dus niet het motief
geweest om Station Lisse te beginnen", zegt ze. "Ik voelde passie om
mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken onder de mensen te brengen met dingen waar
ze trots op zijn. Te denken valt aan
mensen met een beperking, eenzame ouderen en mensen die moeten re-integreren na een ongeval of
langdurige werkloosheid."
"We zijn nu sinds 1 maart open om
warm te draaien en ik ben trots
om te zien welke waarde zo'n plek
als Station Lisse nu al heeft op het
gebied van samenwerking en participatie. Of het nu gaat om de bedie-
ning, het maken van de gerechtjes
in de keuken, afwassen, het schoonmaken van het terras of het verkopen van zelfgemaakte artikelen in
het inpandige winkeltje, langzaam
vormt Station Lisse een verbinding
met een maatschappelijke missie. Wij werken hiervoor samen
met instellingen als 's Heeren Loo
Noordwijk, 't Raamwerk Hillegom
en Voorzet Haarlem. Mijn neef en
chef kok Willem-Jan is hier mijn
'rots in de branding'. Een echte
professional met een brede horeca
ervaring."
"Maar er zijn ook andere zaken
met een sociaal maatschappelijk
inslag waarop wij letten. Nederland
heeft het allerbeste drinkwater ter
wereld. Toch drinken we mineraalwater gebotteld in flessen, dat uit
alle streken van de wereld naar
Nederland wordt gebracht. Niet
zo duurzaam en we betalen er grif
voor. Wat ons betreft jammer! Bij
Station Lisse serveren we Stationswater. Het is water uit de kraan
dat wordt gefilterd en je kunt het
plat of bruisend bestellen. Per liter
gaat 50 cent naar een goed doel, dat
we elk kwartaal via onze website
bekend maken. Wij denken dat dit
goed is voor ons allemaal. U drinkt
prima water tegen een reële prijs, u
draagt bij aan het milieu, geeft een
bijdrage aan een goed doel en Station Lisse verdient er ook nog iets
aan. Volgens ons is hier niets mis
mee!"
Station Lisse herbergt ook een winkeltje met een maatschappelijke
insteek. Het winkeltje verkoopt
producten van Stichting 's Heeren
Loo. Deze stichting biedt in bijna
heel Nederland ondersteuning aan
mensen van alle leeftijden met een
lichte tot ernstige verstandelijke
beperking. "De artikelen en voorwerpen worden door deze mensen
met veel liefde gemaakt", aldus
Stuut. x
Uitkomen
met inkomen
Hillegom start op donderdag 2
oktober een basiscursus fotografie. Docent Marco de Groot leert
de deelnemers alles over de techniek en het gebruik van de camera. Ook besteedt hij uitgebreid
aandacht aan compositie, verlichting en uiteraard beeldcommunicatie. Wie al meer ervaring heeft
met de spiegelreflexcamera, kan
zich opgeven voor een vervolgcursus. Ook is er een fotografiecursus speciaal voor kinderen. Meer
informatie en aanmelden: www.
hetraamhillegom.cc. x
lisse - Vrijdag 10 oktober starten
het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) Lisse en Mom in Balance
Duin & Bollen het 'Mama Café'.
(Aanstaande) moeders en hun
kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier terecht met vragen over
zwangerschap, opvoeding en het
moeder-zijn en ontmoeting met
andere moeders. Anders dan de
naam doet vermoeden zijn ook
vaders welkom. Het Mama Café is
van 10.00 tot 12.00 uur in Speeltuin Marijke aan de Crocussenstraat 3a. Entree is gratis. Na de
eerste aflevering zal het Mama
Café elke tweede vrijdag van de
maand terugkeren. x
Wegwijzer naar Champigné
geplaatst op pleintje bij Pomp
noordwijkerhout - Gemeente Noordwijkerhout organiseert op donderdag 2 oktober een gratis informatieavond voor alle inwoners van
Noordwijkerhout en De Zilk over
besparen in deze krappe tijden.
Marieke Henselmans, bekend van
het televisieprogramma 'Geen
cent te makken' en expert op het
gebied van vrolijk besparen, praat
de avond aan elkaar en geeft vele
bespaartips. Daarnaast is er een
informatiemarkt waarbij verschillende organisaties met deskundigheid op dit onderwerp aanwezig zijn. De avond vindt plaats in
de hal van het gemeentehuis aan
de Herenweg 4 en vangt aan om
19.30 uur. x
Open avond Flores
over teksttoneel
lisse - "Voor het spelplezier van
theater ben je nooit te oud," aldus
Remco Went, artistiek leider van
Jeugdtheaterschool Flores. Om
die reden organiseert hij op donderdag 9 oktober van 20.00 tot
22.00 uur een gratis open avond
voor iedereen vanaf 18 jaar in
De Engelenburcht (Romijnstraat
40A, Lisse). Het is de aftrap van de
volwassenencursus Teksttoneel.
Hierin worden teksten spelenderwijs verkend en staat men veel op
het toneel. De lessen Teksttoneel
worden gegeven door theaterdocent Jeroen van der Heijden, afgestudeerd aan de opleiding Docent
Theater bij ArtEZ hogeschool voor
de kunsten. In januari start Van
der Heijden bij JTS Flores een
vervolgcursus voor volwassenen.
Daarin staat improvisatietheater
centraal en wordt er getraind om
zonder voorbereiding toneel te
spelen. Aanmelden voor de open
avond Teksttoneel is niet nodig.
Meer informatie: www.jtsflores.
nl. x
warmond - Burgemeester Anne Lize
van der Stoel van Teylingen onthulde
zaterdagmiddag op het pleintje bij
de Pomp in Warmond een bord dat de
richting wijst naar Champigné, een
plaats in het Loire-gebied in Frankrijk
waarmee Warmond al ruim tien jaar
vriendschappelijke banden onderhoudt. De burgemeester werd daarbij
geassisteerd door twee raadsleden
van Teylingen die in Warmond wonen,
Rose Marie Keijzer (D66) en Joost van
Doesburg (PvdA). Ook wethouder
Arno van Kempen (D66) was aanwezig, alsmede enkele tientallen sympathisanten van de Stichting Jumelage Warmond Champigné (JWC).
De feestelijke bijeenkomst werd
ingeleid door voorzitter Genevieve
van Panhuys van de Stichting JWC.
Zij vertelde dat er al sinds jaren een
bord in het centrum van Champigné
staat dat richting Warmond wijst,
781 kilometer verderop. Burgemeester Van der Stoel zag dat bord
staan toen zij deze zomer samen
met een Warmondse delegatie de
Franse plaats bezocht en daar onder
meer een straatnaambord onthulde:
Mail de Warmond, een wandelpromenade tussen twee nieuwe woonwijken. Toen zij van Van Panhuys
Gezelligheid op het pleintje tijdens de
plaatsing van het bord (Foto: pr).
hoorde dat de Warmondse stichting
vorig jaar ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de jumelage
een dergelijke bord had gekregen
van de burgemeester van Champigné toonde zij zich er onmiddellijk
een voorstander van dat dit bord
een prominente plaats zou krijgen
in het centrum van Warmond als
tastbare en zichtbare getuige van
de vriendschapsbanden tussen de
twee gemeenten.
Voor de onthulling van het bord
vertelde Van der Stoel over de plezierige ontvangst in Champigné.
Zij adviseerde het bestuur ook
haar opvolgster in Teylingen, Carla
Breuer, warm te maken voor de
jaarlijkse uitwisseling tussen beide
plaatsen.
Exploitant Louis de Voogd van De
Oude School aan het pleintje bij de
Pomp ging er overigens graag mee
akkoord dat het bord bevestigd
werd aan de buitenmuur van zijn
pannenkoekenhuis. "Mooi dat er
nu in beide dorpscentra een bord
hangt of staat dat naar elkaar verwijst". Hij sponsorde het feestje met
bubbelwijn. x
18
D U I N & B O L L E N S T R E E K
OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 4 OKTOBER 2014 VAN 11.00 - 15.00 UUR
DEELNEMENDE WONINGEN
De Zilk
Zilkerduinweg 158
245.000
Zilkerbinnenweg 38A
649.000
Hillegom
Lijsterbeslaan 71
99.000
Kuyperlaan 27
119.000
Havenstraat 11
150.000
Arthur van Schendelplein 10
157.500
Heemskerklaan 145
179.000
Eikenlaan 4
179.500
Lapinenburgstraat 32
189.000
Maronia 37
195.000
Weeresteinstraat 33
199.000
Van der Duyn van Maasdamlaan 6 199.000
Vosselaan 80
199.000
Prins Hendrikstraat 56
200.000
Van Meerbeekstraat 52
215.000
Prins Hendrikstraat 40
245.000
Meerstraat 10a
250.000
Jacq. van der Waalsheem 41
259.000
Hooge Werf 11
259.000
Prins Bernhardstraat 3
319.000
Weeresteinstraat 9
379.000
Waardenburg 137
400.000
Pastoorslaan 76
450.000
Vincent van Goghsingel 52
459.000
Hoofddorp
Jacob Obrechtlaan 39
388.000
Katwijk
Heinsiusstraat 17
183.000
Hoorneslaan 12
185.000
Louise de Colignylaan 55
186.000
Tramstraat 70
205.000
Taatedam 42
212.500
Prins Bernhardlaan 344
222.500
Loogkruid 19
232.500
Paul Krugerstraat 27
235.000
Branding 12
239.000
Klappermanstraat 10
249.000
Jan van der Vegtstraat 5
259.000
Koninginneweg 39
259.000
Melkweg 16
298.500
Boslaan 21
340.000
Molentuinweg 12
397.000
Molenweg 12
400.000
Zeewinde 61
429.000
Zeeweg 143
569.000
Leiden
Merendonk 137
175.000
Rijnsburgerweg 191
495.000
Pieterskerkhof 36
1.450.000
Lisse
Grevelingstraat 65
175.000
Akervoorderlaan 15a
175.000
Witte de Withstraat 55
179.000
Van der Veldstraat 72
189.000
Klipperdijk 10
192.500
Darwinplantsoen 40
199.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
v.o.v.
k.k.
k.k.
k.k.
Wilhelminastraat 19
Kievitstraat 40
Prinsessestraat 38
Darwinplantsoen 58
Darwinplantsoen 52
Nassaustraat 198
Punterhof 25
Uitermeer 29
Driehuizenpark 6
Debussyhof 10
Driehuizenpark 14
Hobahostraat 10
Anne Frankstraat 6
Kloosterhof 9
Bloembinderspark 81
Heereweg 111
Randmeerstraat 132
Grevelingstraat 36
Kanaalstraat 297
Heereweg 100
Zwanendreef 21
Kanaalstraat 185
Achter Sint Aagten 8
Visserkade 30
Lisserbroek
Kalmoesstraat 28
Pijlkruidstraat 7
Hoornbladplantsoen 15B
Dopheidestraat 108
Nieuw-Vennep
Breem 14
Noordhavenpoort 37
Noordwijk
Clusiusweg 46
Herenweg 2
Lavendelhof 24
Kerkstraat 13 E
Daniel Noteboomstraat 26
Sondauwhof 10
Kerkstraat 54 H
Salviahof 22
An van Gilsehof 14
van de Mortelstraat 164*
Rederijkersplein 17
Writsaert 124
Zandbank 66
Boekerslootlaan 99
Jan van Henegouwenweg 76
Kerkstraat 13-D
Houtkrocht 11
De Witte Raaflaan 61
Van der Mortelstraat 148
Beeklaan 144
Duindistel 35
Boechorsthof 77
Boechorsthof 80
Marcellusstraat 5
Boerenburgerweg 15
200.000
205.000
209.000
215.000
219.000
225.000
229.000
239.000
245.000
255.000
269.000
269.000
389.000
398.000
400.000
429.000
559.000
575.000
595.000
598.000
598.000
719.000
739.000
795.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
250.000
349.000
385.000
449.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
300.000 k.k.
350.000 v.o.v.
147.500
150.000
157.500
159.000
159.000
159.500
175.000
175.000
175.000
175.000
179.000
185.000
187.000
189.000
195.000
195.000
197.500
199.000
209.000
209.000
235.000
239.000
249.000
249.500
250.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
Kruidhof 40
Boechorsthof 6
Julianastraat 18
Graaf Albrechtstraat 27
Hoogtij 70
Voorstraat 113
Spoelhoren 3
Graaf Albrechtstraat 5
Jozef Beugelsdijkstraat 40
Ludolph Berkemeierstraat 2
Rozemarijn 13
Maarten Kruytstraat 8
Morgenster 48
Groot Hoogwaak 218
Hooge Duin 7
Dompad 12
Douzastraat 65
De Boender 27
Herenweg 223
Van Panhuysstraat 57
Noordwijkerhout
Marktplein 11
Victoriberg 49 P
Kornoeljelaan 40
Viaductweg 5B
Puyckendam ong.
Sint Victorlaan 36
s-Gravendamseweg 16p
Meander 44
Zeestraat 38
De Duinsloot 18
Dorpsstraat 1e
Kievitshorn 18
Meander 45
Groenewege 22
Havenstraat 40-16
Weversland 29
Reigerlaan 47
Duinschooten 30 B44
Vermeulenstraat 19
Heggerank 16
Langevelderweg 169
Erfvoort 31
Kievitshorn 28
Colosseum 6
Kerkstraat 103 C
Poldermolen 35
De Duinsloot 42
Salvatorhof 30
Gooweg 40
Oegstgeest
Dahlialaan 24
Aert van Neslaan 404
M.H. Tromplaan 200
Gerrit Rietveldlaan 54
Nassaulaan 17
Rijnsburg
Boslaan 11
259.000
269.000
269.000
272.000
275.000
295.000
299.000
300.000
310.000
318.000
339.000
349.000
375.000
429.000
439.000
479.000
499.000
695.000
785.000
835.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
130.000
149.000
154.000
164.000
188.000
224.000
225.000
239.000
239.900
249.500
249.500
259.000
265.000
269.000
269.000
269.000
274.000
285.000
289.000
289.000
295.000
298.000
309.000
325.000
335.000
335.000
339.000
369.000
839.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
v.o.n.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
144.500
167.500
169.000
324.000
439.000
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
209.000 k.k.
Peter Paul Rubensstraat 52
249.000
Anthonie van Dyckstraat 1
309.000
Kamerlingh Onnesstraat 4
425.000
Rijnsburgerweg 122
529.000
Vinkenweg 23
529.000
Oegstgeesterweg 226
589.000
Floris Versterstraat 62
698.000
Sassenheim
Hoofdstraat 168
149.000
Frankenhorst 33 c
175.000
Snip 45
208.000
Maximalaan 82
209.000
Mercuriusstraat 12
239.000
Voorhavenkwartier 9
259.000
Voorhavenkwartier 3
275.000
Hortusplein 19
282.500
Sassemerhof 11
285.000
Parkhove 107
315.000
Teijlingerlaan 92
329.000
Platanenlaan 30
375.000
Prins Hendriklaan 5
400.000
Papendrechtlaan 21
410.000
Ter Leedelaan 37
479.000
Rietschelftlaan 36
500.000
Teijlingerlaan 35
648.000
Hoofdstraat 36a
650.000
Wilhelminalaan 10
750.000
Valkenburg
Rijnweide 11
425.000
Middenweg 9 en 9a
495.000
Voorhout
Componistenlaan 127
159.000
Teylingerlaan 14
189.000
Willame Naghelstraat 39
189.500
Engelselaan 13
199.000
Harman de Vriesstraat 11
200.000
Ruysdaelhof 1
209.000
Harman de Vriesstraat 24
225.000
Dragonweg 13
239.000
Essenrode 35
245.000
Geraniumhof 22
249.000
Debussyhof 9
265.000
Componistenlaan 61
269.000
Meidoornrode 97
273.000
Schoonoord 116
279.500
Bleihof 35
319.000
Voornhof 79*
339.000
Rijnsburgerweg 4-513
375.000
Nachtegalenlaan 9
379.000
Kroeskarperlaan 66
459.000
Dirck van Delffstraat 13
465.000
Anijsweg 3
475.000
Prins Bernhardstraat 14
498.000
Teylingerlaan 66
645.000
Snoeklaan 231
795.000
Zoeterwoude
Weipoortseweg 3
995.000
* Open huis van 13.00 - 15.00 uur.
Museum NoVaTo moet na ruim
een jaar deuren weer sluiten
noordwijkerhout - Per 1 oktober
sluit het museum 'Noordwijkerhout
van Toen' (NoVaTo) haar deuren. Er
is geen geld meer om het pand aan
de Zeestraat waarin het museum
sinds mei is gevestigd, te blijven
huren.
Het museum opende in juli 2013
haar deuren in het leegstaande
pand aan de Havenstraat waarin
voorheen Keurslagerij Koot was
gevestigd. Dat gebeurde op verzoek van de Noordwijkerhoutse
Ondernemers Vereniging om in
het winkelcentrum de leegstand
tegen te gaan. Toen het pand in de
Havenstraat een nieuwe bestemming kreeg, verhuisde het museum in mei van dit jaar naar een
leegstaande winkelpand in De
Zeestraat. Met ruim een jaar heeft
het musem langer bestaan dan
aanvankelijk de bedoeling was.
"Het was oorspronkelijk voor een
periode van 3 maanden", licht
NoVatTo-secretaris Sylvia Steenbakkers toe. "Daarna hebben we
sponsors gevonden voor nóg een
periode van 3 maanden, vervol-
gens heeft de NOV-groep die in
Noordwijkerhout de zgn. Noffies
uitgeven nog een termijn de huur
betaald en daarna de gemeente
Noordwijkerhout. Pogingen van
ons om nog meer sponsors te
vinden en andere inkomsten te
genereren zijn op weinig uitgelopen, te meer daar wij tussentijds moesten verhuizen en de
kosten van die verhuizing zelf
moesten dragen. In het nieuwe
pand betaalden we ook nog eens
meer dan in het oude. Verder zijn
we zijn in gesprek geweest met
verschillende andere pandeigenaren om te kijken of we in de
winter de spullen konden laten
staan zónder huur te hoeven
betalen, zodat we in de zomer
weer open konden, maar ook dat
is niet gelukt. Al met al hebben
we de beslissing moeten nemen
om te stoppen. We hebben namelijk ook nog de kosten van onze
archiefruimte in De Zeestroom.
Wel zijn we aan het onderzoeken
of het mogelijk is - met subsidie
- meer inlooptijden te creëren in
De Zeestroom."
Bel 071 - 3619323
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
v.o.v.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
Deelnemende makelaars
Hillegom
t)FFNCPSHI.BLFMBBST
t)FU.BLFMBBSTIVZT)PG[JDIU
t,PQQFST.BLFMBBSEJK
Katwijk
t"ODPSB.BLFMBBSEJK
t1PUUFST7PPJKTWBOEFS1MBT
.BLFMBBST
t7BOEFS.FFS.BLFMBBSTFO
5BYBUFVST
t%F-FFVX.BLFMBBSEJK
Lisse
t$IBOUBM-FGFCFS.BLFMBBST
t$IPJ[.BLFMBBSTFO5BYBUFVST
t)FFNCPSHI.BLFMBBST
t7BOEFS.FFS.BLFMBBSTFO
5BYBUFVST
t8JMCSJOLWBOEFS7MVHU.BLFMBBST
Noordwijk
t,SPNIPVU.BLFMBBSEJK
t7BOEFS.FFS.BLFMBBSTFO
5BYBUFVST
t7PPSIBN.BLFMBBST
t.BLFMBBSEJKWBO8JKL
t.BSKPMFJO.VMEFS.BLFMBBSEJK
Noordwijkerhout
t)FFNTLFSL.BLFMBBSEJK
t7BOEFS.FFS.BLFMBBSTFO
5BYBUFVST
Rijnsburg
t%F-FFVX.BLFMBBSEJK
Sassenheim
t)FFNCPSHI.BLFMBBST
t%F-FFVX.BLFMBBSEJK
Voorhout
t(FVSUT.BLFMBBST
t.BY4FEFMBBS.BLFMBBST
SCHOONMAAK
NoVaTo doekt het museum met
pijn in het hart op. "Niemand
had verwacht dat dit zo'n enorm
Zoekt u iets???
Plaats een
succes zou worden!", aldus SteenPAPERCLIP
bakkers. "Wij bedanken iedervia de website
een voor het bezoek, de leuke
reacties, goede ideeën, bijzon- www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
dere verhalen en meegebrachte
foto's, schilderijen, documenten,
voorwerpen en ander materiaal.
De vrijwilligers van NoVaTo hebben met veel plezier het museum
gerund."
Wie belangstelling heeft voor
de geschiedenis van Noordwijkerhout, kan nu nog elke derde
woensdag van de maand van
14:00 tot 16:00 uur en van 19:00
tot 21:00 uur terecht in De Zeestroom aan de Hoogstraat 58a.
Meer informatie over de activiteiten van NoVaTo is te vinden op
www.noordwijkerhoutvantoen.
nl. x
Zoekt u iets???
Plaats een
ADVERTEREN?
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
k.k.
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
WERK
Bent u op zoek naar een
professionele schoonmaker
of glazenwasser, dan
willen wij u graag helpen.
schoonmaken € 12,50 p/uur.
Groetjes, Alexandra en
Greg. 06-26563476.
Te huur in centrum
Noordwijk aan zee
GARAGEBOX
met elektriciteit en
verlichting,
ca. 6 x 3 meter
STUC4ALL
Voor traditioneel stucwerk
Vanaf 8,00 euro per meter
Gratis toplaag
Tevens sausen en
schilderen
Vrijblijvende prijsopgave
023-8222595 of
06-47377920
[email protected]
SPUITERIJ
Voor O.A. Keukens. Auto`s
Motoren. Scooters.
Machines. Onderdelen.
en nog veel meer.
Customike Gasstraat 19B
2161 WB Lisse
Tel 06 275 376 14
info: 0653244596
Uw auto, fiets of
inboedel verkopen?
Plaats een
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
Een
STRALEND
gezicht voor de
feestdagen?
Start nu met
gezichtslypossage, de
mini-facelift zonder
medisch ingrijpen en
ontvang 10% korting.
Bel LadySLim 071-3624963
of kijk op www.ladyslim.nl
ZONNEBANK
Prettig en ontspannen
bruin worden onder onze
Ergoline Zonnebank.
AKTIE: 12 x zonnen voor de
prijs van 10 x.
www.gentlebodycare.nl
06-46111881
Horst ten Daallaan 1,
HILLEGOM
(boven Squash Hillegom)
woensdag 1 oktober 2014
Nieuws
Lisse plaatst weer
bladcontainers
1100e Vriend van Oud Hillegom
woensdagkrant bollenstreek 19
lisse - De gemeente Lisse is vandaag
(woensdag 1 oktober) weer gestart
met haar actie 'herfstklaar'. Op
verschillende plaatsen in het dorp
worden door de gemeente bladcontainers geplaatst. Daarmee
hoopt zij inwoners te stimuleren
de bezem ter hand te nemen om
afgevallen herfstbladeren te verzamelen en in de containers te
deponeren. Volgens de gemeente
zijn de bladeren prachtig om te
zien, maar ook verraderlijk: "Een
bladvrije straat is veel veiliger en
bovendien schoon." x
hillegom- Zaterdag 4 oktober vindt
in Café Gewoon Gezellig (Henri
Dunantplein 21) een 'Motown &
Disco-avond' plaats. Zanger Carlo
Koster zal nummers uit dit genre
vertolken. Aanvang 21.00 uur, toegang gratis. x
Concerten in
huiskamers
hillegom - De Stichting Learn2Learn,
die een educatief theaterproject
in Gambia (West-Afrika) steunt,
organiseert op zondag 9 november
huiskamerconcerten in Hillegom.
Er zal worden gemusiceerd in
verschillende karakteristieke Hillegomse woningen. De opbrengst
van de middag, waarbij ook aan
de inwendige mens is gedacht, is
bestemd voor het project van de
stichting. Er is slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Reserveren kan nu al via 06-33941822 en
[email protected] Meer
informatie is te vinden op www.
marlieslearn2learn.nl. x
'Blancanieves'
in Filmhuis Lisse
lisse - Filmhuis Lisse draait dinsdag
7 oktober de Spaanse speelfilm
'Blancanieves' (2014) van regisseur
Pablo Berger. Het is een bijzondere verfilming van het bekende
sprookje Sneeuwwitje, in zwartwit en zonder gesproken tekst.
De film werd bekroond met vele
prijzen, o.a. de Goya Award voor
beste actrice, beste scenario, beste
kostuums en beste film. Ook was
'Blancanieves' publieksfavoriet op
het Rotterdam Filmfestival 2013.
Aanvang 20.30 uur, toegang € 5,50
(met Senioren- of CJP-pas € 4,50).
Filmhuis Lisse is te vinden in Sociaal Cultureel Centrum 't Poelhuys
aan de Vivaldistraat 4 in Lisse. x
Discoparty 30+
lisse - Soulmates organiseert op
zaterdag 4 oktober weer haar eerste discoparty 30+ na de zomerstop. Iedereen vanaf 30 jaar is
vanaf 21.00 uur welkom in partycentrum De Engel (Heereweg 386)
in Lisse om te dansen op uit de
70's, 80's, 90's & more. De entreeprijs bedraagt € 5,-. Meer informatie: www.soulmatesinfo.nl. x
Spelletjesmiddag
op soos KBO
sassenheim - KBO Sassenheim orga-
niseert op maandag 6 oktober
om 14.30 uur een soos voor haar
leden. Deze middag zal in het
teken staan van gezelschapsspelletjes, zoals scrabble, yahtzee en
sjoelen. Mensen die in het bezit
zijn van een spelletje kunnen deze
meenemen, zodat er genoeg keuze
is om te spelen. x
Topklasse za.
Uitslagen
HHC Hardenberg - FC Lisse 0-0
Rijnsb. Boys - Kozakken Boys1-5
Barendrecht - Sparta Nijkerk 1-1
Excelsior M. - IJsselmeerv. 0-2
GVVV - Hoek
4-1
Ajax - Genemuiden
1-0
ONS Sneek - Capelle
0-2
Spakenburg - Scheveningen 3-3
Stand
Kozakken Boys
Capelle
GVVV
Scheveningen
Ajax
HHC Hardenberg
Spakenburg
Barendrecht
FC Lisse
IJsselmeervogels
Rijnsburgse Boys
Genemuiden
Sparta Nijkerk
ONS Sneek
Hoek
Excelsior M.
6-15
6-13
6-12
6-11
6-10
6-9
6-9
6-8
6-8
6-7
6-7
6-7
6-6
6-5
6-4
6-3
Carlo Koster
zingt Motown
hillegom - En dat is 1100! De Stichting Vrienden van Oud
Hillegom vierde zaterdag tijdens de boekpresentatie 'Van
Warmerdam en Warmerdam uit de Bollenstreek' zelf ook
een mijlpaal. Na het ophalen van haar exemplaar van het
boek, bekeek mevrouw P.M. Warmerdam uit Haarlem de
tafel van de Vrienden met diverse exemplaren van hun
magazine Hangkouserieën. Enthousiast meldde zij zich
ter plekke aan als donateur van de stichting, waarop de
bel werd geluid. Zij was namelijk Vriend nummer 1100.
Voorzitter Hans Lommerse van SVvOH had daarom een
speciale verrassing voor de kersverse donateur. Volgend
jaar, als de Vrienden vijftig jaar bestaan, mag zij gratis
mee op excursie naar het Sixhuis in Amsterdam (Foto:
pr). x
Zwemmen met dementie
sassenheim - Voor mensen met
dementie of een CVA organiseert
Marente een wekelijkse zwemactiviteit. Samen met de mantelzorger
of vrijwilliger en onder begeleiding van een fysiotherapeut van
Marente kan men een klein uurtje ontspannen en bewegen in een
zwembad in de regio. De activiteit
is in Zwembad Wasbeek in Sassenheim een succes. De volgende serie
start maandag 6 oktober om 13.00
uur. De kosten zijn 170 euro per
8 keer zwemmen; de mantelzorger zwemt gratis mee. Leden van
Marente krijgen 25 euro korting en
Zorg en Zekerheid vergoedt 50%
tot 100%, afhankelijk van de aanvullende verzekering. Meer informatie en aanmelden: 071-4093223
of [email protected] x
Bedrijven Akervoorderlaan
maken plaats voor woningen
lisse - Het agrarische bedrijvencomplex van Berbee Beheer BV aan de
Akervoorderlaan maakt plaats voor
woningbouw. Op het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van zes
woningen zijn in de inzageperiode
van zes weken geen reacties gekomen. Het college stelt de raad dan ook
voor het bestemmingsplan in de raad
van 30 oktober vast te stellen.
Al in 2013 sprak het college de
bereidheid uit mee te werken aan
de herontwikkeling van het bedrijvencomplex. Het geldende bestemmingsplan moest daarvoor worden
herzien. Volgens het plan worden
twee complete agrarische bedrijfscomplexen bestaande uit 19.000
m² aan glasopstanden, ongeveer
9000 m² aan bedrijfsgebouwen en
6000 m² aan erfverharding gesaneerd. Berbee Beheer BV heeft
hiervoor met Greenport Ontwik-
ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
kelingsmaatschappij BV Duin- en
Bollenstreek een saneringsovereenkomst afgesloten. In ruil daarvoor
mogen zes compensatiewoningen
op deze locatie gebouwd worden.
Ook zorgt Berbee Beheer dat er 2,5
hectare bollengrond bij komt. Door
de sanering treedt een aanzienlijke
landschappelijke kwaliteitsverbetering op. x
Jeugddisco
lisse - Vereniging Gemeenschaps-
huis de Poel organiseert op vrijdag 3 oktober een jeugddisco. Kinderen van 7 t/m 13 jaar zijn van
19.00 tot 21.00 uur welkom in 't
Poelhuys aan de Vivaldistraat 4.
De entreeprijs is € 1,50 voor leden
en € 2,50 voor niet leden. x
Inloop Oud Lisse
- De historische Vereniging Oud Lisse houdt dinsdag 7
oktober weer haar maandelijkse
inloopochtend. Geïnteresseerden
zijn tussen 9.00 en 12.00 uur welkom in De Vergulde Zwaan aan de
1ste Havendwarsstraat 4 in Lisse.
Bezoekers worden uitgenodigd
geschriften, foto's en voorwerpen
die met de geschiedenis van Lisse
en directe omgeving te maken
hebben mee te nemen. x
lisse
Samenzijn centraal
in centra ActiVite
streek - Tot en met zaterdag 4
oktober is er in de woonservicecentra van ActiVite aandacht
voor Samenzijn. Op alle locaties
worden verschillende activiteiten
georganiseerd voor bewoners en
mensen uit de wijk, met de bedoeling om elkaar te ontmoeten. Op
www.activite.nl of bij de recepties
van de woonservicecentra is meer
informatie te vinden over deze
gezellige week. In de streek heeft
ActiVite drie centra: Liduina in
Warmond, AgnesStaete in Voorhout en De Schutse in Noordwijkerhout. x
EmceePack
naar groter pand
lisse - Emceepack en dochteronderneming BagsXL zijn per 22
september verhuisd naar een
groter pand aan de 2e Poellaan
in Lisse. Sinds 2009 specialiseert
EmceePack zich in de productie en distributie van bloemenhoezen voor de agrarische- en
bloemisterijsector. De in 2013
overgenomen laatste overgebleven Nederlandse fabriek heeft
ervoor gezorgd dat een steeds
groter deel van de productie
beter en goedkoper in Nederland
kan worden gedaan. Daarmee
heeft het bedrijf zijn positie op de
Europese markt een flinke boost
gegeven. BagsXL is de webwinkel
van EmceePack en streeft ernaar
de grootste aanbieder in transparante zakken en geschenkverpakkingen in Nederland te worden. BagsXL heeft meer dan 4000
soorten zakken, dozen, tassen en
andere kristalheldere verpakkingen in haar assortiment. Directeur Peter Schalke: "We zijn snel
gegroeid afgelopen jaren. Een
nieuw en groter pand is een logische stap." Op termijn zal ook de
fabriek in Noordwijkerhout naar
het nieuwe pand in Lisse verhuizen. x
Jamsessie
hillegom - Zaterdag 4 oktober vindt
in Café Thuys (Haven 20) in Hillegom weer de maandelijkse jamsessie plaats. Onder leiding van
Miel on Tour kan er vanaf 21.00
uur gespeeld en gezongen worden. De deelname is net als de
toegang gratis. x
Alzheimer Café
in Voorhout
voorhout - Op maandagavond 13
oktober om 19.30 uur is er weer
een Alzheimer Café Teylingen
in Agneshove 81 in Voorhout.
Thema van de avond is 'Veranderend gedrag'. Machiel de Snoo,
psycholoog bij Topaz, gaat met de
aanwezigen in gesprek. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor
mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en
hulpverleners. Aanmelden voor
deze avond is niet nodig, de toegang is vrij. x
Met de bus naar
start Strontrace
warmond - Stichting Zeilvaart
Warmond organiseert op maandag 13 oktober een busreis naar
de start van de Strontrace in het
Friese Workum, waar men ook
de Beurtveer en de lokale Visserijdagen mee kan maken. De bus
vertrekt dit jaar al om 07:30 uur
vanaf de Meerrustlaan in Warmond. Onderweg naar Workum
wordt een bezoek gebracht aan
het Stoommachinemuseum in
Medemblik. Om 13.00 uur starten
de Strontschepen, die dan aan
hun tocht naar Warmond beginnen. Na de Strontschepen verlaten ook de Beurtveerschepen en
blijft de havenkom leeg achter.
Er hebben zich inmiddels al acht
strontschepen in de lichte klasse
ingeschreven en zeven in de zware
klasse. Men kan de start van nabij
meemaken en de schepen helpen
langs de dijk naar open water te
komen, door zelf ook eens in de
jaaglijn te gaan hangen. Om circa
17:00 uur vertrekt de bus weer
naar Warmond. Opgeven kan bij
Henk Keijzer via tel. 071-3012350
of [email protected] De
kosten van de busreis voor donateurs bedragen 27,50 euro en voor
niet-donateurs 30 euro. x
20
Sport
woensdag 1 oktober 2014
woensdagkrant bollenstreek 21
VVSB verbijt vermoeidheid Foreholte moet
punten gaan scoren
voorhout - Na het 2-1 verlies tegen
BMT moet Foreholte zich gaan realiseren dat het zich op de verkeerde
weg bevindt. Natuurlijk is de negende plaats vooralsnog een plek buiten
de directe gevarenzone, maar is er
ook niet ver vandaan. Zeker niet als
je weet dat aanstaande zondag koploper VUC uit Den Haag naar Voorhout
komt.
Marcel IJzendoorn moet in zijn eerste jaar als hoofdtrainer vanaf nu al
zijn capaciteiten gaan aanwenden
om met Foreholte niet verzeild te
raken in de hoek waar de klappen
vallen. Het uitduel tegen BMT ging
een beetje ongelukkig en onnodig
verloren voor Foreholte. De rust
kwam met een 1-0 voorsprong voor
BMT, maar na de pauze domineerden de bezoekers. Wouter Vlasveld
was een kwartier voor tijd de man
van de gelijkmaker. BMT zat er conditioneel doorheen, was rijp voor
de slacht. Tom Bleiswijk raakte de
lat en een kopbal van zeer dichtbij
verdween naast het doel. En toen
noordwijkerhout - Fysieke pijn en
mentale vermoeidheid kon VVSB
maar met moeite verbijten tegen
hekkensluiter HSC '21. Het derde
duel binnen acht dagen vroeg op
beide genoemde aspecten veel van
de spelers. Het lukte, mede omdat
de bezoekers bijna een uur met tien
man speelden na de rode kaart voor
doelman Jeffrey Brammer. Het werd
uiteindelijk 4-2 voor VVSB, dat eigenlijk met dubbele cijfers had moeten
winnen.
door Henk Geerlings
VVSB had met name in de beginfase moeite om in het juiste ritme
te komen. HSC '21-trainer Eddy
Boerhof: "Dat hadden we wel verwacht na hun twee zware duels en
dus besloten we om ze met name
in het begin agressief te benaderen.
Dat lukte aardig. Onze fout was dat
we te veel de lange bal hanteerden
en dat moet je tegen de kopsterke
verdediging van VVSB nou net niet
doen."
Na een minuut of twintig kwam
VVSB beter in de wedstrijd. De 34e
minuut werd vervolgens cruciaal
voor de afloop van het duel. Maikey
Topklasse zondag
Uitslagen
VVSB - HSC '21
ADO '20 - HBS
Kon. HFC - EDO
Leonidas - OJC Rosmalen
FC Lienden - AFC
De Treffers - EVV
UNA - Hercules
WKE - JVC Cuijk
4-2
5-3
3-1
3-1
4-1
2-2
2-0
1-4
Stand
OJC Rosmalen
Kon. HFC
JVC Cuijk
VVSB
De Treffers
UNA
FC Lienden
Leonidas
AFC
EVV
Hercules
WKE
HBS
ADO '20
EDO
HSC '21
Programma
Zondag 5 oktober:
De Treffers - VVSB
6-15
6-12
6-12
6-11
6-10
6-10
6-10
6- 9
6- 9
6- 7
6- 7
6- 6
6- 6
6- 6
6- 5
6- 4
Belangrijk moment in de maak; keeper Jeffrey Brammer probeert Maikey Parami
af te stoppen, maar moet dat met een strafschop tegen en een omstreden rode
kaart bekopen (Foto: OrangePictures/Marcel van den Bos).
Parami onderschepte een slordig
uitverdedigde bal, ging alleen op
de doelman af en werd door hem
neergetrokken. Bas Ruigrok benutte voor de derde keer dit seizoen
de elfmeter.1-0. Veel consternatie
bij HSC, dat het met de beslissing
van arbiter Mulder absoluut niet
eens was. Die laatste twijfelde
echter geen seconde. De met rood
weggestuurde Brammer met zijn
commentaar: "Ik pakte hem bij zijn
been, maar op dat moment stond
hij niet meer als doorgebroken speler voor het doel. Dus geen rood,
maar geel, maar wel een penalty".
Binnen de gelederen van de bezoekers werd nog lang na gezanikt over
wel of niet een elfmeter. VVSB had
maling aan de zinloze discussie.
In de laatste seconde voor rust
scoorden tien groenwitten zowaar
de gelijkmaker. Jelmer Vijlbrief verloor een duel en doelman Ronald
van der Meer tikte de voorzet voor
de voeten van Remy Raterink, 1-1
en rust. Na de thee stelde Giovialli
Serbony, weer sterk in de duels,
binnen de minuut orde op zaken,
2-1. De spits na afloop: "Ik had geen
last van vermoeidheid en vindt het
wel lekker als een verdediger in
mijn nek staat te hijgen. Dan zijn
ze kwetsbaar en het makkelijkst
uit te spelen."
Nadat HSC nog twee keer de kans
op de gelijkmaker had verknoeid,
werd het overtal van VVSB ze uiteindelijk toch fataal. Parami tekende voor de 3-1, nadat invaller-doelman Juresic de bal losliet. Diezelfde
Parami schreef ook de 4-1 op zijn
naam. Verschillende fraaie kansen
waren in de slotfase niet aan VVSB
besteed en zelfs werd het in de
laatste seconde nog 4-2 door invaller Rupert.
Terwijl de meeste spelers van VVSB
puffend en steunend bijkwamen
van drie duels in acht dagen, kwam
trainer Wilfred van Leeuwen met
zijn commentaar: "Logischerwijs
heerste de vermoeidheid. Over
de overwinning ben ik tevreden,
complimenten daarvoor. Op ons
spel viel nog wel iets aan te merken. Met name het positiespel en
de balbehandeling waren niet al
te best". Zijn collega Boerhof: "Op
de zege van VVSB valt niets af te
dingen, ze hadden er ook acht of
negen kunnen maken. VVSB was
mentaal en fysiek sterker. Wij
moeten het hebben van combinatievoetbal, maar daar kom je niet
aan toe als je alleen maar de lange
bal hanteert. Over de strafschop
wil ik geen gezeur horen. Hij kon
hem geven en spaarde ons daarna
ook nog. Twee of drie extra kaarten,
die dan ook rood betekend zouden
hebben, had ook gekund." x
Kagia weet ook bij
DOCOS niet te winnen
lisserbroek - Kagia kent een moeizame seizoensstart. Op bezoek bij
DOCOS werd een nipte 4-3 nederlaag
geleden, waardoor de Wijsman-brigade nog altijd wacht op de eerste
winstpartij in het nog prille seizoen.
Een driepunter behoorde op sportpark De Mors zeker tot de mogelijkheden. Na de 2-2 halverwege rolde
het dubbeltje echter de kant op.
Dat had Kagia vooral aan zichzelf
te danken. Na de 0-1 van Dirk Jan
Ligtenberg was het direct alweer
gelijk. Voor rust deed zich zo'n
zelde situatie nog eens voor; na een
eigen doelpunt van DOCOS was het
kort daarop aan de andere kant ook
raak (2-2).
"Vervolgens komen we slecht uit
de kleedkamer en kijken we direct
tegen een 3-2 achterstand aan",
aldus Anton Wijsman. De Kagia
trainer zag DOCOS nog binnen het
uur weglopen naar 4-2 alvorens zijn
ploeg zich weer hervond. "Spelend
met vier spitsen kregen we kansen
voldoende om minimaal op gelijke
hoogte te komen, maar verder dan
een doelpunt van Ruud Heuseveldt
kwamen we niet en daarmee deden
we vooral onszelf tekort. Volgende
week zullen we thuis tegen WDS
met name verdedigend beter voor
de dag moeten komen om de punten dan wel te pakken. Vandaag
hebben we het lelijk laten liggen en
dat is een enorme tegenvaller." x
viel de beslissing, onterecht, toch
in de 88e minuut in het voordeel
van BMT.
IJzendoorn: "Balen en een onnodig verlies. Ik werk nu acht weken
met deze groep en werd het eerste
halfuur onaangenaam verrast. In
plaats van de voeten te laten spreken, werd er voortdurend onderling gemopperd. Om onduidelijke
redenen, maar dat moeten we
deze week wel even goed uitpraten. Onderling wist iedereen het
beter en dat moest zo nodig even
verbaal neergelegd worden. Na rust
bepaalden wij het gebeuren. Met
name het laatste kwartier stond
BMT op omvallen. Onnodig verlies
dus, dat gebeurt wel eens, maar
over 26 wedstrijden krijgt een ieder
waar het recht op heeft. Vandaag
wij dus niet. Onze keuze om na
de 1-1 voor de volle winst te gaan
was logisch gezien het spelbeeld,
maar pakte dit keer verkeerd uit.
We waren echter zoveel beter dat
de vol-op-de-aanval-taktiek zeker
verantwoord was." x
Zevenklapper Van Nispen
tegen lamlendig ASC
de zilk - Wat er afgelopen zondag
in De Zilk met ASC aan de hand was
begreep geen mens. Van Nispen was
het een zorg en de elf van trainer René
Ras profiteerde dankbaar aan het volkomen gebrek aan inspiratie bij de
bezoekers, die met een 7-1 nederlaag
afdropen.
Bij rust was de stand al 4-0 in het
voordeel van Van Nispen. Doelpuntenmakers waren Dick Verhoeven
(2), Bart van Eeden en Dennis Meiland. Na rust moest van Nispen met
tien man verder, vanwege twee keer
geel voor Bart van Eeden. Het inspireerde ASC niet. Zelfs in ondertal
bleven de Zilkers superieur. Het
overwicht werd uitgedrukt in de
stand via treffers van Samir Krupic,
Peter van Eeden en Jeroen van Haaster. ASC kwam niet verder dan een
benutte strafschop, toen de stand al
4-0 was.
Trainer Ras in de nabeschouwing:
"Een ongelooflijk makkie tegen een
ploeg die er niets van bakte. Goed
door ons afgestraft. In de rust, in
het besef dat we met tien man verder moesten, hebben we het goed
neergezet en vervolgens kwam
ASC er nog steeds niet aan te pas.
Twee domme gele kaarten voor Van
Eeden en dat neem ik hem wel kwalijk. Verder maak ik mij zorgen over
de zes geblesseerde middenvelders.
Is dat toeval of ligt het aan mijn
manier van trainen? Een vraag die
ik deze week beantwoord wil zien."
Van Nispen is door de 7-1 zege
Peter van Eeden viert een feestje na de
6-1 (Foto: pr).
geklommen naar plaats twee en zal
dat volgende week in en tegen Voorschoten willen consolideren. x
VVSB loot
Scheveningen
streek - De loting voor de tweede
ronde van de Districtsbeker leverde
voor VVSB een thuiswedstrijd op.
Op 18 oktober is op de Boekhorst
zaterdagtopklasser Scheveningen de
tegenstander. Van de drie resterende vertegenwoordigers uit de regio
lootten Foreholte en Ter Leede een
thuisduel. Eveneens op 18 oktober
komen de reserves van Westlandia
naar de Roodemolen. Een dag later
is Woerden op sportpark De Elsgeest
de tegenstander van Foreholte. FC
Lisse neemt het in een uitwedstrijd
op tegen het Leiderdorpse RCL. x
The Bassets
stevig aan kop
sassenheim - Op de rugbyers van The
Bassets uit Sassenheim staat vooralsnog geen maat. Afgelopen zondag werd op eigen veld Castricum
verslagen met 32-10, al bood de
nieuwkomer stevig tegenstand. De
Sassenheimers gaan fier aan kop en
die positie moeten ze komen weekend bij de Delftse studenten verdedigen. x
Sport
woensdag 1 oktober 2014
woensdagkrant bollenstreek 22
Teylingen mag blij zijn
FC Lisse ziet gelijkspel bij
Hardenberg als overwinning met punt bij Alkmania
sassenheim - Alkmania tegen Teylingen eindigde zondag in een 1-1
gelijkspel. Op het oog een verrassing, omdat Teylingen algemeen
als de favoriet werd gezien. Wie de
wedstrijd heeft gezien, kwam tot
een andere conclusie. Meer dan een
uur lang was Alkmania de bovenliggende partij. En het was dan ook
terecht dat de thuisploeg na rust de
leiding nam. Via Mark van der Vlugt
kwam Teylingen op gelijke hoogte
en kreeg het in de slotfase nog een
handvol kansen om alsnog de (niet
verdiende) drie punten te pakken.
Laurens Mouter, de trainer van de
Sassenheimers, kwam na de remise
tot een aantal verstandige conclusies: "Wij zijn niet zo goed en sterk
als men wel denkt. We zouden, als
je de namen van de spelers opeen
rijtje zet, beter moeten spelen. Dat
dit niet gebeurt, zie ik onder anderen als de erfenis van het verschrikkelijke vorige seizoen. Wij moeten
ons geen kampioenschap laten aanpraten. Gelukkig is het plezier op de
training er wel weer. Voor mij is het
een uitdaging om plezier om te zetten in effectief voetbal gedurende
de wedstrijd. Zoals we nu spelen
is een plek in de nacompetitie het
hoogst haalbare. Dat moeten we in
alle eerlijkheid als ons doel zien,
want dat is de realiteit. Werk aan
de winkel dus."
Komende zaterdag speelt Teylingen op de eigen Roodemolen tegen
nummer acht Nicolaas Boys. x
Dam bezorgt Ter Leede
vanaf elf meter de winst
lisse - Een verbeten voor een punt
strijdend FC lisse bereikte in Hardenberg, tegen het plaatselijke HHC, tenminste wat het vooraf beoogde. En dat
was: niet verliezen. Het bleef bij 0-0
en het bijbehorende punt werd door
de ploeg van trainer Misha Salden als
een overwinning begroet.
door Henk Geerlings
Na het verlies van vorige week op
eigen veld tegen Ajax (1-4) en de
bekernederlaag van dinsdag met
dezelfde cijfers in en tegen Scheveningen wilde de FC in Hardenberg
voorkomen dat het door een nieuwe zeperd in een negatief glijdende
schaal zou belanden. De 0-0 was
precies wat de Lissenaren daarvoor
nodig hadden. Een zwaar bevochten punt, dat wel, maar op basis van
de eerste helft niet onverdiend.
Voor rust speelde de FC Lisse één
op één en voorkwam daarmee dat
Justin Valk blokt een schot van Glenn Kobussen (Foto: OrangePictures/Ron Jonker).
Hardenberg het geliefde spelletje,
zijnde vrijuit combineren, kon uitoefenen. Zonder de nog geblesseerde Koen Fokkema en met de snelle
en gevaarlijke Thierry Monteny
voor Richard van Heulen waren de
bezoekers voor rust de betere ploeg,
zonder dat het tot scoren kwam.
Na de pauze was HHC Hardenberg
de bovenliggende partij. Het was
doelman Mark de Vries die zich
herstelde van een paar zwakkere
optredens en zijn ploeg met drie
prima reddingen op de been hield.
Toen de altijd zo trefzekere Hielke
Penterman op de valreep nog een
dot van een kans miste, had de FC
bereikt wat het wilde en dat was,
zoals gezegd: niet verliezen. Wel
verloor het in de 80e minuut Roel
de Goede, die met twee keer geel
kon inrukken. De FC staat nu met
SV Hillegom lijkt maatje te
groot voor derde klasse
hillegom - Ook Nicolaas Boys was zon-
dagmiddag bij lange na niet in staat om
SV Hillegom de voet dwars te zetten. Op
eigen veld boekte de ploeg van trainer
Bas Naber een afgetekende overwinning: 5-0.
door Bas de Groot
Had de fusieclub vorig seizoen vanaf
het begin de beschikking gehad over
het trio Ruben Beentjes, Jeroen Dedel
en Frank de Groot dan was handhaving in de tweede klasse mogelijk
geweest. In de derde klasse maken
deze routiniers tot nu toe het verschil.
De overige spelers trekken zich daaraan op en zo is een collectief ontstaan
dat weliswaar niet de sterren van de
hemel speelt, maar desondanks aan
de goede kant van de score blijft. Tel
het aanzienlijke krachtsverschil tussen de tweede klasse a west 1 en de
derde klasse a west 2 daarbij op en het
de goede seizoensstart is verklaard.
Zonder de externe kwaliteitsinjectie
was het nog maar de vraag geweest
of het elftal van Bas Naber lijstaanvoerder was geweest, want verder
is er vergeleken met vorig seizoen
niet tot nauwelijks wat veranderd.
Het gezegde 'te klein voor tafellaken,
te groot voor servet' dringt zich op,
want tot nu toe is er geen enkele
ploeg die Hillegom het vuur na aan de
schenen heeft gelegd. En zolang dat
niet gebeurt wordt op De Zanderij in
de handen gewreven.
Tegen Nicolaas Boys was Hillegom
zonder flitsend te spelen oppermachtig. De bezoekers uit Nieuwveen weerden zich dapper maar konden niet
veel doen aan de uiteindelijk ruime 50 nederlaag. Nadat Jasper van Trigt en
Mitchell van der Paard verzuimd hadden Hillegom in de beginfase van de
eenzijdige wedstrijd op voorsprong
te schieten, schoot Jeroen Dedel na
20 minuten enigszins fortuinlijk de
verdiende 1-0 binnen. Keeper Koen
Verlooy van Nicolaas Boys verkeek
zich finaal op de houdbare inzet. Na
44 minuten verdubbelde Dedel deze
voordelige stand. Mitchell van der
Paard werd vlak buiten de 16 ten val
gebracht en uit de toegekende vrije
trap kogelde de ex-FC Lissespeler die
loepzuiver in de bovenhoek: 2-0.
In het tweede bedrijf bleef Hillegom
het spel dicteren. Verdediger Peter
van Leeuwen drukte het overwicht
uit door na 52 minuten de 3-0 te scoren. Ruben Beentjes scoorde in de 54e
minuut eenvoudig de 4-0. Het kansloze Nicolaas Boys moest in de 90 ste
minuut ook nog de 5-0 incasseren.
Jasper van Trigt verzorgde namens
Hillegom het slotakkoord. Ondanks
de klinkende zege doet coach Bas
Naber er goed aan al te optimistische
geluiden te temperen en zijn elftal
te behoeden voor zelfoverschatting.
Want een misstap is zo gemaakt. x
8 uit 6 in de middenmoot. En zal
aanstaande zaterdag op Ter Specke
weer vol aan de bak moeten om
zich de nummer drie en jaarlijkse
titelkandidaat GVVV van het lijf
te houden. Trainer Misha Salden
over het duel in Hardenberg: "Voor
ons het derde duel binnen acht
dagen. Vooral in de slotfase met
tien man hielden we met kunst- en
vliegwerk de 0-0 vast. In Hardenberg is het weinigen gegeven om
te winnen of gelijk te spelen. Dat
het laatste ons lukte voelt onder de
omstandigheden een beetje als een
overwinning. Goed voor de moraal
na de twee forse nederlagen tegen
Ajax en Scheveningen. Aanstaande
zaterdag komt de nummer drie van
de ranglijst, GVVV naar ter Specke.
Weer een zware pot, waarin Koen
Fokkema er nog steeds niet bij zal
zijn. Vooral jammer voor hem, de
genezing van een hamstringblessure kost nu eenmaal tijd. Gelukkig is onze selectie breed genoeg
om zijn afwezigheid voldoende op
te vangen. " x
Topklasse za.
Uitslagen
Rijnsburgse B. - Kozakken B. 1-5
HHC Hardenberg - FC Lisse 0-0
Ajax - Genemuiden
1-0
Barendrecht - Sparta Nijkerk 1-1
Excelsior M. - IJsselmeerv. 0-2
GVVV - Hoek
4-1
ONS Sneek - Capelle
0-2
Spakenburg - Scheveningen 3-3
Stand
Kozakken Boys
Capelle
GVVV
Scheveningen
Ajax
HHC Hardenberg
Spakenburg
FC Lisse
Barendrecht
Genemuiden
IJsselmeervogels
Rijnsburgse Boys
Sparta Nijkerk
ONS Sneek
Hoek
Excelsior Maassluis
6-15
6-13
6-12
6-11
6-10
6- 9
6- 8
6- 8
6- 8
6- 7
6- 7
6- 7
6- 6
6- 5
6- 4
6- 3
- Uitgerekend oudNoordwijk-spits Mike Dam velde
afgelopen zaterdag het vonnis over
Noordwijk op sportpark Duinwetering. De 0-2 voorsprong na een uur
spelen, werd daarna door de tien
overgebleven Noordwijkers nog wel
gehalveerd, maar de punten gingen
uiteindelijk toch mee naar De Roodemolen.
sassenheim
"Een verdiende zege", oordeelde
Henk Wisman na afloop. "We
hebben Noordwijk bestreden op
de manier zoals ze dat vaak zelf
ook doen en dat heeft ons uiteindelijk de overwinning gebracht.
Eigenlijk hadden we de klus al
voor de pauze kunnen klaren. Nu
moesten er twee strafschoppen
aan te pas komen om het zover te
laten komen."
Daarmee had de oefenmeester
een punt. Noordwijk zocht voor
de pauze volop de aanval, maar
kon eenmaal beland voor de goal
van Bogdan Constantin nauwelijks voor doelgevaar zorgen. Ter
Leede hield de gelederen goed
gesloten en counterde waar mogelijk vlijmscherp. Dat leverde vier
grote roodgele mogelijkheden op
waarmee echter te slordig werd
omgesprongen. Na 37 minuten
was het wel raak. Noordwijk-aanvoerder Stefan Mertens maakte
in de eigen zestien volgens arbiter Kooij hands, al werd dat door
heel Noordwijk fel bestreden. De
arbiter was echter onverbiddelijk
en wees naar de stip, waarna Mike
Dam de juiste hoek vond (0-1).
Programma
Op zoek
Zaterdag 4 oktober:
FC Lisse - GVVV
Sparta Nijkerk - Rijnsburgse Boys
Na de doelwisseling kreeg het
publiek een soortgelijke derby
voorgeschoteld.
Dat
leverde
na alweer een scherpe counter
Jochie Sebregts probeert Noordwijker
Anton den Haan af te stoppen (Foto:
Ron van der Linden).
opnieuw een strafschop op. De
doorgebroken Mike Dam werd
door goalie Amezrine al dan niet
binnen de zestien ten val gebracht,
waarna de sluitpost mocht gaan
douchen en Dam opnieuw vanaf
de stip mocht aanleggen. En ook
nu faalde Dam niet. Met de 0-2 op
zak en tien tegenstanders binnen
de lijnen leek de koers gelopen.
Noordwijk hervond zich echter en
maakte er na 75 minuten weer een
wedstrijd van toen Nick Brouwer
uit een vrije trap Constantin in de
korte hoek verraste (1-2). Met de
moed der wanhoop ging Noordwijk vervolgens op zoek naar de
gelijkmaker, maar die kwam er
niet meer, zodat Ter Leede zich
met deze overwinning, samen
met Quick Boys en FC Rijnvogels,
op een knappe tweede plaats van
de ranglijst heeft genesteld met
drie punten achterstand op koploper Katwijk. Aanstaande zaterdag
staat voor Ter Leede het uitduel
tegen Zwaluwen in Vlaardingen
op het programma. x
Wielrennende
broers verward
hillegom - De grote hoeveelheid
wielrennende broers in de Hillegomse familie Van de Reep heeft
onze redactie vorige week parten
gespeeld. In de Woensdagkrant
van vorige week werd namelijk
vermeld dat Gerben van de Reep
de eerste editie van het Wielercircuit Bollenstreek heeft gewonnen. Dit had André van de Reep
moeten zijn. Onze excuses. x
23
Mini 9-maanden Beurs
Zaterdag 4 oktober 2014
van 10.00 - 16.00 uur
Unieke 9 maanden beurs: de Tuinkabouter
Heereweg 343
Lisse.
Informatie:
06-27078445
2 x babymassage sessie (op inschrijving,
max 8 baby’s)
Verloskundige
Dreumesdansles
Lactatiekundige
Kraamzorg
Schoonheidsspecialiste
Fit Zwanger
Babykleding
Decoraties en fotowenskaarten
Belly painting
Magneetsieraden
Geuren en meer
Entree gratis.
Rectificatie
LISSE
OPEN HUIS zaterdag 4 oktober
van 11.00 - 15.00 uur
Achter Sint Aagten 8
In het centrum van Lisse, in een kleinschalige zeer geliefde villawijk gelegen,
uitstekend onderhouden vrijstaande villa
met garage en royale carport.
Aantal kamers
: 4
Woonoppervlakte : 177 m2
Perceeloppervlakte : 491 m2
Vraagprijs € 739.000,- k.k.
Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars
Tel: 0252-419049
(advertorial)
Kinderboerderij bij GroenRijk
/PûZATERDAGûûOKTOBERûORGANISEERTû'ROEN2IJKû
INû.IEUW6ENNEPûEENûKINDERBOERDERIJûMETû
SCHAPENûKIPPENûKONIJNENûETCû(IERûKUNTûUû
METûUWûKLEINKINDERENûDEûDIERENûKOMENû
BEWONDERENûENûAAIENû/OKûZIJNûERûVANûû
nûûUURûDRIEûPONYSûAANWEZIGûWAAROPûDEû
KINDERENûEENûSTUKJEûMOGENûSTAPPENûû
+ORTOMûERûISûVANûALLESûTEûBELEVENû6OORûMEERû
INFORMATIEûENûOFûACTIVITEITENûKIJKûOPûû
WWWGROENRIJKNIEUWVENNEPNLûOFûVOLGûONSûOPû
FACEBOOKû'ROEN2IJKûISûTEûVINDENûAANûDEû)*WEGû
ûINû.IEUW6ENNEP
AUTO’S
TE KOOP GEVRAAGD
ALLE MERKEN EN ALLE BOUWJAREN!!!!
GEGARANDEERD DE HOOGSTE PRIJS!!!!
DIRECT CASH GELD $$$$$!!!!
OPHAAL- EN WEGBRENGSERVICE!!!!
Taxatie aan huis mogelijk.
Autostunter Hillegom
Industriekade 3, Hillegom
Telefoon 0252-515822 of 06-51326842
Oud ijzer en
metaalhandel
J. van Rijn
Tevens te koop gevraagd sloopauto’s en
ook luxe auto’s vrachtwagens voor export.
Prijzen van 23,- tot 227,Met RDW vrijwaringsbewijs.
Inl. 071-4073395 / 0653-709009
24
350m2 Huisdier & Aquarium Speciaalzaak in het centrum van Lisse
LASERLAMPJE
voor kat of hond
VOGEL SPEELGOED BUITENVOGEL
verschillende modellen
VOER
zak 1 kilo
tubifex
watervlo
2.50
1.50
1.50
KNAAGBROODJES
SPEELTOUWEN
wortel, klaver en mais
Koker 4 stuks
Verschillende modellen en kleuren
2.
voor alle vissen, ook goudvissen
muggenlarven
vanaf
3.99
LEVEND VISVOER
99
2.
50
DISCUS
DOLLE DIERENDAGEN
donderdag, vrijdag en zaterdag
AQUARIUM
PLANTEN
KATTEN
SNACKS
groep c of d
PLANET PET
100% natuurlijke
Vlees en Vis snacks
2 POTTEN
5.
00
1.
25
KORTINGSBON
20% KORTING
KORTINGSBON
20% KORTING
KORTINGSBON
20% KORTING
KORTINGSBON
20% KORTING
op een honden
accessoire
naar keuze*
op een katten
accessoire
naar keuze*
op een vogel
accessoire
naar keuze*
op een knaagdier
accessoire
naar keuze*
* Kortingsbon niet geldig op voeding, folder/advertentie artikelen, afgeprijsde artikelen en bestellingen.
Dierenspeciaalzaak
Lisse
Kanaalstraat 51 & Meer en Houtplein 4
Tel. 0252-419329
www.dierenspeciaalzaak-lisse.nl
*
*
*
*
*
Gratis parkeren voor de deur
Adrespenningen direct klaar
Voordeel Klantenpas
CO2 vulstation
Vispassen
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 4 oktober 2014 of zolang de voorraad strekt.