kalender 2014-2015 - Volharding Meerhout

SEIZOEN 2014-2015
Start: maandag 1 september 2014
Inschrijvingsdag:
Zaterdag 30 augustus 2014 van 10.00-16.00 uur
Schoolstraat 1 te Meerhout (gemeentelijke basisschool)
Mogelijke wijzigingen worden meegedeeld op de inschrijvingsdag of via de website
(Contactgegevens op www.volhardingmeerhout.be)
DANS
Lidgeld 1
Lesgeld
Level G (*)
Level F (*)
Level E (*)
woensdag
zaterdag (**)
dinsdag
18.00-19.00 uur
18.00-19.00 uur
18.00-19.00 uur
€ 20
€ 20
€ 20
€ 65
€ 65
€ 65
Level D (*)
Level B + C (*)
vrijdag
donderdag
18.30-19.45 uur
19.45-21.00 uur
€ 20
€ 20
€ 75
€ 75
Level A (*)
vrijdag
19.45-21.00 uur
€ 20
€ 75
Mini-kids
Beloftes
maandag
dinsdag
18.30-20.00 uur
19.00-20.30 uur
€ 20
€ 20
€ 65
€ 65
(*)
G: 1ste-2e leerjaar
F: 3e-4e leerjaar
E: 5e-6e leerjaar
D: 1ste-2de middelbaar
C: 3e-4e middelbaar
B: 5e-6e middelbaar
A: +18 jaar
(**)
Deze groep danst in de polyvalente zaal van de nieuwe sporthal.
KLEUTERS
Toegankelijk vanaf 2,5 jaar tot en met laatste kleuterklas
Lidgeld 1
Lesgeld
Kleuterturnen
Kleuterturnen
zaterdag
zaterdag
09.00-10.00 uur
10.00-11.00 uur
€ 20
€ 20
€ 65
€ 65
Kleuterdans (**)
zondag
10.00-10.45 uur
€ 20
€ 50
Om de veiligheid en goede begeleiding bij de groepen van het kleuterturnen te kunnen garanderen werken we
met een inschrijvingsstop. Het maximaal toegelaten aantal is 50 kleuters. Wie eerst inschrijft heeft eerst plaats.
Indien je niet bij de eerste 50 kleuters bent, kan je op een wachtlijst gezet worden en eventueel later in het
seizoen aansluiten wanneer er plaatsen vrij komen. Indien je kleuter nog geen 2,5 is in september maar dit wel
wordt tijdens het seizoen, kan je hem/haar best al in september inschrijven.
Kleuterdans wordt opgesplitst bij te veel inschrijvingen.
(**)
Deze groep danst in de polyvalente zaal van de nieuwe sporthal.
RECREATIEF TURNEN
Lidgeld 1
Lesgeld
1-2 lj gemengd
3-4 lj gemengd
5-6 lj gemengd
zaterdag
zaterdag
zaterdag
11.00-12.00 uur
13.00-14.00 uur
12.00-13.00 uur
€ 20
€ 20
€ 20
€ 65
€ 65
€ 65
12-16 j gemengd
+16 j gemengd
Volwassenen
zaterdag
zaterdag
woensdag
16.30-18.30 uur
18.30-20.30 uur
20.15-21.15 uur
€ 20
€ 20
€ 20
€ 95
€ 95
€ 65
Extra recreatief turnen (**)donderdag
18.30-20.30 uur
€85
(**) enkel in combinatie met een andere recreatieve turngroep en bij voldoende inschrijvingen
TUMBLING (uitsluitend geselecteerde gymnasten) (*)
PRE-TUMBLING (uitsluitend geselecteerde gymnasten) (*)
(*)
Trainingsschema en lesgelden worden meegedeeld door de trainer
1
Het lidgeld vertegenwoordigt de aansluiting bij de club en de verzekering en is slechts eenmaal per jaar verschuldigd.
Inclusief T-shirt.
Gezinskorting
Tweede kind: korting 10 euro
Derde kind: korting 20 euro
Vierde kind of meer: Enkel lidgeld