MAANDAG 7 JULI 2014 Van Klas 08.30

INLEVEREN BOEKEN VAN IDDINK in atrium C-gebouw
MAANDAG 7 JULI 2014
Van
08.30 -08.45 uur
08.30 - 08.45 uur
08.45 - 09.00 uur
08.45 - 09.00 uur
09.00 - 09.20 uur
09.20 - 09.45 uur
09.45 - 10.00 uur
09.45 - 10.00 uur
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur
10.45 - 11.00 uur
11.00 - 11.15 uur
11.15 - 11.35 uur
11.35 - 11.55 uur
11.55 - 12.15 uur
12.15 - 12.30 uur
12.30 - 12.45 uur
12.45 - 13.00 uur
13.00 - 13.30 uur
13.30 - 13.45 uur
13.30 - 13.45 uur
13.30 - 13.45 uur
13.45 - 14.00 uur
13.45 - 14.00 uur
14.00 - 14.15 uur
14.15 - 14.25 uur
14.15 - 14,25 uur
14.25 - 14.35 uur
14.35 - 14.50 uur
14.50 - 15.00 uur
14.50 - 15.00 uur
Klas
5 HAVO NT
5 HAVO NG
5 HAVO EM
5 HAVO CM
6 VWO NT
6 VWO NG
6 VWO EM
6 VWO CM
B1b, B1a
B1d, B1c
B1e, B1f
B1g
2 HAVO
V2b, V2c, V2a
V2d, V2e
3 HAVO
V3a, V3b
V3c, V3d
V3e
Pauze
4 HAVO NT
4 HAVO NG
4 HAVO EM
4 HAVO CM
4 VWO NT
4 VWO NG
4 VWO EM
4 VWO CM
5 VWO NT
5 VWO NG
5 VWO EM
5 VWO CM
IDDINK HANTEERT EEN STRAK TIJDSCHEMA OM ALLES VLOT TE LATEN
VERLOPEN.
HOUD JE AAN HET SCHEMA !!!
BEN JE VERHINDERD, ZORG ER DAN ZELF VOOR DAT IEMAND ANDERS
JE BOEKEN OP TIJD INLEVERT.
LEG JE BOEKEN NIET ZOMAAR ERGENS NEER, MAAR LEVER ZE BIJ HET
INLEVERPUNT IN, ANDERS HEB JE GEEN INLEVERBEWIJS EN KRIJG JE
VAN IDDINK EEN REKENING THUISGESTUURD.
LEVER JE BOEKEN IN VOLGENS DE INSTRUCTIE VAN IDDINK (KRIJG JE
THUISGESTUURD)