Bijlage ROC Graafschap College Groenlo - ko

Pedagogisch Werker Kinderopvang
Niveau 3 - leerjaar 2
KD 2010
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
P3
P4
Ontwikkeling en opvoeding
4
4
4
4
Kindervoeding
2
Beroeps specifiek
Kinder ehbo
2
Voorlichting en kinderziekte
2
2
Ontwikkelingsgerichte activiteiten beeldend
2
2
Ontwikkelingsgerichte activiteiten muzisch
Ontwikkelingsgerichte activiteiten sport spel en bewegen
2
2
2
2
2
Introductie
2
Weerbaarheid
2
Begeleiding
Methodische werkbegeleiding/werken aan beroepsprestaties
2
2
2
2
Studieloopbaanbegeleiding
1
1
1
1
Nederlands leerlijn
1
1
1
1
Nederlands taalrekencentrum
1
1
1
1
Beroeps generiek
Nederlands taalactiviteiten
2
Engels
1
1
1
1
Engels taalrekencentrum/workshops
1
1
1
1
Rekenen
1
1
1
1
Rekenen taalrekencentrum
1
1
1
1
Burgerschap
1
1
1
1
BPV 2 dagen per week
BPV 120 klokuren op jaarbasis
Graafschap College
Maandag en dinsdag
1
Niveau 4 - leerjaar 2
KD 2010
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
P3
P4
Ontwikkeling en opvoeding
4
4
4
4
Kindervoeding
2
Beroeps specifiek
Kinder ehbo
2
Voorlichting en kinderziekte
2
2
Ontwikkelingsgerichte activiteiten beeldend
2
2
Ontwikkelingsgerichte activiteiten muzisch
Ontwikkelingsgerichte activiteiten sport spel en bewegen
2
2
2
2
2
Introductie
2
Weerbaarheid
2
Begeleiding
Methodische werkbegeleiding/werken aan beroepsprestaties
2
2
2
2
Studieloopbaanbegeleiding
1
1
1
1
Nederlands leerlijn
1
1
1
1
Nederlands taalrekencentrum
1
1
1
1
Beroeps generiek
Nederlands taalactiviteiten
2
Engels
1
1
1
1
Engels taalrekencentrum/workshops
1
1
1
1
Rekenen
1
1
1
1
Rekenen taalrekencentrum
1
1
1
1
Burgerschap
1
1
1
1
BPV 2 dagen per week
BPV 120 klokuren op jaarbasis
2
Maandag en dinsdag
Graafschap College
Niveau 3 - leerjaar 3
KD 2010
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
4
4
P3
P4
4
4
Beroeps specifiek
Ontwikkeling en opvoeding
Ontwikkeling en opvoeding: project
Creatieve eindopdracht
Professionaliseren/kwaliteitszorg
4
4
2
Begeleiding
Methodische werkbegeleiding/werken aan beroepsprestaties
2
2
2
2
Studieloopbaanbegeleiding/POP
1
1
1
1
1
1
1
1
Engels
1
1
1
1
Rekenen
1
1
1
1
1
1
Beroeps generiek
Nederlands leerlijn
Nederlands taalrekencentrum
Rekenen taalrekencentrum
Burgerschap
BPV 3 dagen per week
BPV 174 klokuren op jaarbasis
Graafschap College
Woensdag/donderdag/vrijdag
3
Niveau 4 - leerjaar 3
KD 2010
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
4
4
P3
P4
4
4
Beroeps specifiek
Ontwikkeling en opvoeding
Ontwikkeling en opvoeding: project
Creatieve eindopdracht
Professionaliseren/kwaliteitszorg
4
4
2
Uitvoeren beleidsmatige taken/netwerken
2
Uitvoeren coördinerende taken/beheertaken
2
Begeleiding
Methodische werkbegeleiding/werken aan beroepsprestaties
2
2
2
2
Studieloopbaanbegeleiding/POP
1
1
1
1
1
1
1
1
Engels
1
1
1
1
Rekenen
1
1
1
1
1
1
Beroeps generiek
Nederlands leerlijn
Nederlands taalrekencentrum
Rekenen taalrekencentrum
Burgerschap
BPV 3 dagen per week
BPV 714 klokuren op jaarbasis
4
Woensdag/donderdag/vrijdag
Graafschap College
Niveau 3 - leerjaar 1
KD 2012
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
Professionele ontwikkeling
2
2
Beroepsbeeld 1: levensfase
2
P3
P4
Beroeps specifiek
Beroepsbeeld 2: doelgroepen werkveld
2
Zorg voor de leefomgeving/verblijfsruimte
2
Welkom in de keuken
2
Ondersteunen zorgactiviteiten: adl-vaardigheden
2
Observeren/gesprekstechnieken
2
Methodische cyclus
2
Workshops materialenkennis en technieken
2
2
Beeldende activiteitem
2
4
2
Muziche activiteiten
2
2
2
Sport en spelactiviteiten
2
2
Opleidingsbeeld/beroepsbeeld
4
Winterpret
2
4
Fit het voorjaar in
4
Zomersalade
4
Begeleiding
Hoe leer ik
1
Voorbereiding BPV
1
Bp/wap: methodische werkbegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
2
1
1
1
Nederlands leerlijn
2
2
2
2
Nederlands ondersteuningslijn
1
1
1
1
POP & PL
Beroeps generiek
Nederlands workshops/taalrekencentrum
Engels instaptoets
1
Engels
1
1
1
1
Engels workshops/taalrekencentrum
1
1
1
1
Rekenen getallen
1
1
1
1
Rekenen workshops/taalrekencentrum
1
1
1
1
Digitale vaardigheden
2
2
Burgerschap
2
2
2
2
x
x
BPV
Praktijkoriëntatie
BPV 120 klokuren op jaarbasis
Graafschap College
x
5
Niveau 3 - leerjaar 1
KD 2012
Studieonderdeel
Periode
P1
P2
Professionele ontwikkeling
2
2
Beroepsbeeld 1: levensfase
2
P3
P4
Beroeps specifiek
Beroepsbeeld 2: doelgroepen werkveld
2
Zorg voor de leefomgeving/verblijfsruimte
2
Welkom in de keuken
2
Ondersteunen zorgactiviteiten: adl-vaardigheden
2
Observeren/gesprekstechnieken
2
Methodische cyclus
2
Workshops materialenkennis en technieken
2
2
Beeldende activiteitem
2
4
2
Muziche activiteiten
2
2
2
Sport en spelactiviteiten
2
2
Opleidingsbeeld/beroepsbeeld
4
Winterpret
2
4
Fit het voorjaar in
4
Zomersalade
4
Begeleiding
Hoe leer ik
1
Voorbereiding BPV
1
Bp/wap: methodische werkbegeleiding
Studieloopbaanbegeleiding
2
1
1
1
Nederlands leerlijn
2
2
2
2
Nederlands ondersteuningslijn
1
1
1
1
POP & PL
Beroeps generiek
Nederlands workshops/taalrekencentrum
Engels instaptoets
1
Engels
1
1
1
1
Engels workshops/taalrekencentrum
1
1
1
1
Rekenen getallen
1
1
1
1
Rekenen workshops/taalrekencentrum
1
1
1
1
Digitale vaardigheden
2
2
Burgerschap
2
2
2
2
x
x
BPV
Praktijkoriëntatie
BPV 120 klokuren op jaarbasis
6
x
Graafschap College