ANTIBIOTICA - Ko

Co-trimoxazol
2dd1,5 tabl. à 480mg
2dd480mg tabl.
2dd7,5-9ml susp. 48mg/ml
2dd6-7,5ml susp. 48mg/ml
2dd5-6ml susp. 48mg/ml
2dd4-5ml susp. 48mg/ml
2dd3-4ml susp. 48mg/ml
Antibiotica
gebruik ze goed
en
alleen als ’t moet!
Kinderdoseringen
Ongecompliceerde UWI E. coli, Proteus, Klebsiella, enterococcen, Staphylococc. saprophyticus
(cystitis bij een gezonde, niet-zwangere vrouw)
1. Nitrofurantoïne 2dd100mg tabl.mga ged. 5dgn
2. Trimethoprim 1dd300mg tabl. ged. 3dgn
3. Fosfomycine éénmalig 1 sachet à 3g
4. Bij therapie-resistentie: één van de andere middelen kiezen
Recidiverende ongecompliceerde UWI
[idem]
profylactische onderhoudsbehandeling bij > 3 infecties per jaar
Continue profylaxe: Nitrofurantoïne 1dd50-100mg tabl.mga a.n. of Trimethoprim
1dd100mg tabl. a.n. ged. 6-12mnd
Geregelde profylaxe:
• Nitrofurantoïne 50-100mg tabl.mga of Trimethoprim 100mg tabl. 2u post coitum ged.
6-12mnd
• zelfbehandeling met kuur Nitrofurantoïne 2dd100mg tabl.mga ged. 5dgn of kuur
Trimethoprim 1dd300mg tabl. ged. 3dgn
Gecompliceerde UWI zonder weefselinvasie
[idem]
bij mannen, zwangeren, meisjes 5-12jr en diabeten
1. Nitrofurantoïne 2dd100mg tabl.mga ged. 1wk. (CI: vlak vóór de partus)
2. Trimethoprim 1dd300mg tabl. ged. 1wk of bij zw.schap Amoxicilline/Clavulaanzuur
3dd625mg tabl. ged. 1 wk
3. Op geleide van de kweek
Gecompliceerde UWI
[idem]
• bij jongens van alle leeftijden en bij meisjes t/m 4jr
• bij afw. nieren/urinewegen, bij verminderde weerstand, bij verblijfscatheter
• bij weefselinvasie (acute prostatitis, acute epididymitis, pyelonefritis)
1. Amoxicilline/Clavulaanzuur 3dd625mg tabl. ged. 10dgn
2. Co-trimoxazol 2dd960mg tabl. ged. 10dgn (CI: zw.schap) of Ciprofloxacine 2dd500mg
tabl. ged. 10dgn (CI: zw.schap, lactatie, < 16jr) of Norfloxacine 2dd400mg tabl. ged.
10dgn (CI: zw.schap, lactatie, < 16jr)
3. Op geleide van de kweek
Urineweginfecties (UWI)
Feneticilline
4dd250mg disp.tabl./caps.
3dd250mg disp.tabl./caps.
3dd6-8ml susp. 25mg/ml
3dd5-6ml susp. 25mg/ml
3dd4-5ml susp. 25mg/ml
3dd3-4ml susp. 25mg/ml
3dd2-3ml susp. 25mg/ml
9-12jr
7-9jr
5-7jr
3-5jr
2-3jr
1-2jr
< 1jr
Flucloxacilline
3dd500mg caps.
5dd250mg caps.
4dd250mg caps.
3dd10-12ml susp. 25mg/ml
3dd7,5-9ml susp. 25mg/ml
3dd6-7,5ml susp. 25mg/ml
3dd4-5ml susp. 25mg/ml
Nitrofurantoïne
4dd4-5ml susp. 10mg/ml
4dd3-4ml susp. 10mg/ml
4dd2-3ml susp. 10mg/ml
Azitromycine
1dd1,5 tabl. à 250mg
1dd6-8ml susp. 40mg/ml
1dd5-6ml susp. 40mg/ml
1dd4-5ml susp. 40mg/ml
1dd3-4ml susp. 40mg/ml
1dd2,5-3ml susp. 40mg/ml
Kinderdoseringen
Otitis externa
Pseudomonas aeruginosa, staphylococcen, streptococcen
met koorts en alg. ziek zijn
1. Flucloxacilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Otitis Media Acuta (OMA) Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis
met afwijkend beloop of risico
1. Amoxicilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn of Co-trimoxazol 2dd960mg tabl. ged. 1wk (CI: zw.schap)
Acute (rhino)sinusitis met afw. beloop of risico Streptococcus pneumoniae, H. influenzae
1. Amoxicilline 3dd500mg caps. of Doxycyline 1dd100mg disp.tabl. (1e dag 2 tabl. tegelijk)
ged. 1wk. (CI: zw.schap, lactatie en K < 13jr)
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Acute ernstige keelpijn/tonsillitis
Groep A bèta-hemolytische streptococ
Roodvonk met ernstige alg. ziek zijn
1. Feneticilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
3. Bij therapie-resistentie: Amoxicilline/Clavulaanzuur 3dd625mg tabl. ged. 1wk
Gecompliceerde LWI Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae
• acute bronchitis met ernstig alg. ziek zijn
• pneumonie
• infectieverschijnselen bij COPD
1. Amoxicilline 3dd500mg caps. ged. 5dgn
2. Bij overgevoeligheid Doxycycline 1dd100mg disp.tabl. (1e dag 2 tabl. tegelijk) ged. 1wk.
(CI: zw.schap, lactatie en K < 13jr)
3. Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine 1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Kinkhoest
Bordetella pertussis
alléén ter preventie van sec. ziektegevallen bij zuigelingen en hoogzwangeren
Azitromycine 1dd500mg tabl. ged. 3dgn. Hele gezin/groep behandelen!
KNO / luchtweginfectie
Dit is een uitgave van Yesculaap - © 2013 Yesculaap - Alle rechten voorbehouden.
Amoxicilline/Clavulaanzuur
3dd375/93,75mg disp.tabl.
3dd5-6ml susp. 50/12,5mg/ml
3dd4-5ml susp. 50/12,5mg/ml
3dd3-4ml susp. 50/12,5mg/ml
3dd5-6ml susp. 25/6,25mg/ml
3dd4-5ml susp. 25/6,25mg/ml
2-3dd1ml susp. 100/12,5mg/ml
Trimethoprim
1dd300mg tabl.
2dd100mg tabl.
2dd7-10ml susp. 10mg/ml
Let op; niet altijd zijn antibiotica geïndiceerd!
Bron: NHG-standaarden en het NHG-boekje “Farmacotherapie voor de huisarts 2009”
9-12jr
7-9jr
5-7jr
3-5jr
2-3jr
1-2jr
< 1jr
Claritromycine
2dd4,5-6ml susp. 50mg/ml
2dd3,75-4,5ml susp. 50mg/ml
2dd3-3,75ml susp. 50mg/ml
2dd4,5-6ml susp. 25mg/ml
2dd3,75-4,5ml susp. 25mg/ml
2dd3-3,75ml susp. 25mg/ml
9-12jr
7-9jr
5-7jr
3-5jr
2-3jr
1-2jr
Chlamydia
Chlamydia trachomatis
1. Azitromycine éénmalig 2 tabl. à 500mg of bij overgevoeligheid Doxycycline 2dd100mg
disp.tabl. ged. 1wk
2. Bij zw.schap of lactatie: Amoxicilline 3dd500mg caps. ged. 1wk of bij overgevoeligheid
Erytromycine 4dd500mg tabl. ged. 1wk
Gonorrhoe Neisseria
gonorrhoeae
1. Cefotaxim éénmalig1 amp. à 1g i.m. of bij zw.schap Amoxicilline éénm 3 disp.tabl. à 1g
2. Ciprofloxacine éénmalig 1 tabl. à 500mg
Urethritis bij de man
> 50% SOA (C. trachomatis, N. gonorrhoeae)
Start (na afname kweek) behandeling gericht tegen Chlamydia en, op indicatie, tevens
gericht tegen gonorrhoe
PID
> 50% SOA (C. trachomatis, N. gonorrhoeae), anaëroben
1. Ofloxacine 2dd400mg tabl. + Metronidazol 2dd500mg tabl. ged. 2wkn
2. Bij partner met purulent écoulement of bewezen gonorrhoe: Cefotaxim éénmalig 1 amp.
à 1g i.m. + Doxycycline 2dd100mg disp.tabl. ged. 2wkn + metronidazol 2dd500mg tabl.
ged. 2wkn
Syfilis
Treponema pallidum
1. Benzathinebezylpenicilline éénmalig 2 amp. à 1,2 miljoen IE i.m. verdeeld over beide
nates (bij zw.schap op dag 8 en 15 herhalen)
2. Bij overgevoeligheid Doxycycline 2dd2 disp.tabl. à 100mg ged. 2-4wk (CI: zw.schap,
lactatie en K < 13jr)
Trichomoniasis
Trichomonas vaginalis
Metronidazol éénmalig 4 tabl. à 500mg (bij lactatie na de laatste voeding ’s avonds)
Bacteriële vaginose
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, anaëroben
1. Metronidazol éénmalig 4 tabl. à 500mg (bij lactatie na de laatste voeding ’s avonds)
2. Bij onvoldoende effect: Metronidazol 2dd500mg tabl. ged. 1wk
Endometritis puerperalis
Mengflora met o.a. anaëroben
1. Amoxiciliine 3dd500mg caps. + Metronidazol 2dd500mg tabl. ged. 1wk
2. Vervang bij overgevoeligheid voor Amoxi deze door: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged.
1wk of Azitromycine 1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Mastitis puerperalis
Staphylococcen, streptococcen
1. Flucloxacilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Amoxicilline bij Lyme
3dd500mg disp.tabl. of caps.
3dd375mg disp.tabl. of caps.
3dd6-8ml susp. 50mg/ml
3dd5-6ml susp. 50mg/ml
3dd4-5ml susp. 50mg/ml
3dd3-4ml susp. 50mg/ml
Genitale infecties en SOA
Amoxicilline
3dd375mg disp.tabl. of caps.
3dd5-6ml susp. 50mg/ml
3dd4-5ml susp. 50mg/ml
3dd3-4ml susp. 50mg/ml
3dd5-6ml susp. 25mg/ml
3dd4-5ml susp. 25mg/ml
2-3dd1ml susp. 100mg/ml
Persisterende of recidiverende maagklachten
Helicobacter pylori
Tripeltherapie: Amoxicilline 2dd1g disp.tabl. + Claritromycine 2dd500mg tabl. + Omeprazol
1dd40mg caps. ged. 1wk
Acute diarree met ernstig alg. ziek zijn
Campylobacter, E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia
1. Azitromycine 1dd500mg tabl. ged. 3dgn
2. Op geleide van de kweek
Giardia lamblia-diarree
Giardia Lamblia
Metronidazol 1dd4 tabl. à 500mg ged. 3dgn of 3dd250mg ged. 5-7dgn. Z.n. kuur na 1wk
herhalen
9-12jr
7-9jr
5-7jr
3-5jr
2-3jr
1-2jr
< 1jr
Maag/darminfecties
ANTIBIOTICA
c
je bent en blijft dokter
Voorlichting, adviezen en andere medicamenteuze therapie zijn NIET in dit schema verwerkt!
In onderstaand schema staan de doseringen voor volwassenen
Huidinfecties
Cellulitis/erysipelas
Bèta-hemolytische streptococcen, staphylococcen
1. Flucloxacilline 4dd500mg caps. ged. 10-14dgn
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd500mg tabl. ged. 7-10dgn of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Recid. cellulitis/erysipelas;
Bèta-hemolytische streptococcen, staphylococcen
profyl. onderhoudsbeh. bij > 1 infectie per jaar
1. Feneticilline 2dd250mg caps. of Benzathinebezylpenicilline 1 amp. à 1,2 miljoen IE i.m.
elke 3-4wkn ged. 1-2jr
2. Zelfbehandeling met Flucloxacilline 4dd500mg caps. ged. 10dgn bij 1e tekenen recidief
Erysipeloïd
Erysipelothrix rhusiopathiae (vogels, vis, vlees; poeliers, vissers, slagers)
1. Feneticilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Impetigo/impetiginisatie
Staphylococcus aureus
Indien beperkt: Fusidinezuur crème 3dd dun
Indien uitgebreid:
1. Flucloxacilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Hardnekkige folliculitis - Gecompliceerde furunkel
Staphylococcus aureus
Flucloxacilline 3dd500mg caps. ged. 1wk
Acute paronychia met uitbreiding zonder abces
Staphylococcus aureus en mondflora
Amoxicilline/Clavulaanzuur 3dd625mg tabl. ged. 1wk
Wondinfectie met koorts, alg. ziek zijn of cellulitis
Staphylococcus aureus
1. Flucloxacilline 4dd500mg caps. ged. 10dgn
2. Bij overgevoeligheid: Claritromycine 2dd500mg tabl. ged. 7-10dgn of Azitromycine
1dd500mg tabl. ged. 3dgn
Bijtwonden Mondflora (streptococcen, staphylococcen, Pasteurella, H. influenzae, anaëroben)
1. Amoxicilline/Clavulaanzuur 3dd625mg tabl. ged. 1wk
2. Doxycycline 1dd100mg disp.tabl. (1e dag 2 tabl. tegelijk) ged. 1wk. of bij zw.schap,
lactatie en K < 13jr Claritromycine 2dd250mg tabl. ged. 1wk
Erythema migrans (Lyme)
Borrelia Burgdorfi
1. Doxycycline 2dd100mg disp.tabl. ged. 10dgn of bij zw.schap, lactatie en K < 13jr
Amoxicilline 4dd500mg caps. ged. 2wkn. NB Let op; afwijkende kinderdoseringen!
2. Bij overgevoeligheid: Azitromycine 1dd500mg tabl. ged. 5dgn
Ernstige acné
Propionibacterium acnes
1. Doxycycline 1dd100mg disp.tabl. ged. min. 6-8wkn tot max. 6mnd
2. Tetracycline 2dd1-2 caps. à 250mg ged. min. 6-8wkn tot max. 6mnd
3. Bij overgevoeligheid: Erytromycine 2dd250mg tabl. of 2dd500mg tabl. ged. min. 6-8wkn
tot max. 6mnd
Rosacea
Demodex folliculorum??? Propionibacterium acnes???
1. Metronidazol crème 2dd dun
2. Tetracycline 2dd250mg ged. max. 6mnd (CI: zw.schap en lactatie)
Dit is een uitgave van Yesculaap - © 2013 Yesculaap - Alle rechten voorbehouden.